Älyn kiehtovuudesta tantriseen seksiin

  • Marko Seppänen

"Kun olemme niin vanhoja että pystymme kirjoittamaan kirjoja, maailmassa on enää harvoja esineitä, jotka ovat emotionaalisesti neutraaleja. Esineiden emotionaalinen erottelu perustuu aste-eroihin: jotkut esineet synnyttävät heikkoja, tuskin havaittavia emotionaalisia reaktioita, jotkut aiheuttavat vahvoja emotionaalisia reaktioita ja niiden välissä on jokainen mahdollinen muu voimakkuuden aste." (Damasio 2003)

"Meitä tavallaan häiritsee, ettei lauseen ajatus ole minään hetkenä täysin käsillä. Suhtaudumme siihen kuin esineeseen, jota valmistamme ja jota meillä ei ole koskaan täysin käsissämme, sillä tuskin jokin osa on valmis, kun toinen jo katoaa näkyvistämme." (Wittgenstein 1967)

Ulkoisen ikämittarini raksuteltua itsensä kolmeenkymppiin, olen hiljalleen alkanut havaitsemaan, että minun on helpompi lukea myös aikuisia ihmisiä. Aikuisella ihmisillä tarkoitan tässä sitä, että hän on kehittynyt ihmisenä jo niin monen eri vaiheen, kokemuksen ja ymmärrykseen tulemisen kautta, ettei pelkästään häntä pintalukemalla saisi hyvää tuntumaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tälläisen ihmisen ymmärtämiseen vaaditaan myös havainnoijalta lukuisien erilaisten ymmärrykseen tulemisien kautta kulkemisia, sekä myös näkemyksien taakseen jättämistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ymmärtämään pyrkivän henkilön ja ymmärrettävän henkilön pitäisi molempien olla kokeneet samanlaisia tapahtumia; ymmärrys on aina kooste. Eikä tämä kyllä sitäkään tarkoita, että aikuisen naisen täytyisi olla iältään vanhahko.

Intelligentti ja eroottisen habituksen omaava ihminen on yleensä aina kiehtovaa havainnoitavaa, mutta jos hän malttaa verhota itsensä siten, että eroottisuus on hänessä esillä vain sävytteenä, on havainnoijan helpompi olla antautumatta pelkkään silmien lepuutteluun.

Älyn ja kehon yhtäaikainen käyttö, sekä niiden kehittäminen eivät kumpikaan ole niitä helpoimpia harjoitusta ja koettelemuksia vaativia tehtäviä, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi elämästä ja tiedosta laajahkoa kokemusta hankkineen havainnoijan arvostamiset muodostuvat. Tässä siis utopistisena oletuksena, että havainnoija ottaisi kaikkina ajanhetkinä huomioon kaiken mitä itse on koskaan oppinut ja ajatellut, jolloin hänellä olisi aina vain yksi tilanteesta riippumaton arvostusasteikko.

Ihmisen älyn havainnoimisen tekee otollisemmaksi se, että hän näyttää kasvoineen, hiuksineen ja vaatteineen ihan vaan kivalta, on vartaloltaan ihan ok, sekä hän rohkenee puhua häivyttämättä äänestään suurinta osaa dynamiikkaa ja osaa lukea omaa kehonkieltään ulkopuolisen näkökulmasta. Korkea koulutus ei mitenkään maagisesti takaa laadukasta älyä, vaan useinkin korkean koulutuksen oheistuotteena kehittyy yksilö, jolla on viestintätilanteissa käytettävissään yksittäisiä jippoja, joista yksi on puhuminen ”turvallisin sanankääntein”.

Tarkoitan sanoa, että pidän itse älyä ensisijaisesti luovasta toiminnasta syntyvänä ja vain hetkellisesti olemassa olevana, jonka synnyttämistä perehtyneisyys eri aiheisiin tietenkin edesauttaa. Kuitenkin, se äly mikä täten havainnoitavaksi syntyy ja josta voi johtaa laajemman ymmärryksen havainnoitavasta ihmisestä, esiintyy usein kovin samankaltaisena, minkä tuli jo aiemmin kokeneeksi toisen ihmisen havainnoinnin yhteydessä. Miten ja miksi näin pääsee käymään? Mikä meitä/heitä ohjaa? Olemmeko niin uniikkeja kuin luulemme?

Essentialistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on jo syntyessään jokin tietty olemus (lat. essentia), joka kertoo minkälainen olento ihminen on ja joka antaa jonkinlaisen mallin ja päämäärän sille, kuinka kyseisen ihmisen pitäisi elää. Tämän käsityksen mukaan ihminen voi järkensä avulla kehittää itselleen henkilökohtaisia ominaisuuksia, mutta esim. Platonin mukaan järjenkäyttö voisi ja pitäisi johtaa siihen, että hän löytäisi oman paikkansa luonnon ideaalissa (Platonin ideaalioppi) järjestyksessä.

Eksistentiaalisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä ei ole mitään luonnollista ja ennalta määritettyä olemusta ja että ihmisen erottaa muista olioista se, että hän voi muuttaa sen, mikä on annettu. Jean-Paul Sarten mukaan ihminen on ”heitetty vapauteen”.

Järkeään käyttävistä ja kehittävistä, ”vapauteen heitetyistä” ihmisistä minulle tulee mieleeni tietyt julkisuudessa esiintyvät ihmiset, jotka puhuvat ja elehtivät juuri sillä mainitsemallani rennolla tapaa, mutta jotka silti tulevat antaneeksi vaikutelman älykkäästä henkilöstä, jotka saavat nopeammassakin temmossa sisällytettyä kerrontaansa runsaasti ymmärtämisen kautta jalostunutta korkeatasoista sisältöä, mikä saa kuulijan haltioihinsa. Sellaista ihmistä on samalla tapaa kiehtovaa seurata kuin sellaista nykytanssia, joka vaikuttaa missä vaiheessa tahansa voivan kehittyä mihin suuntaan tahansa, mutta silti rytmittömän monimutkaisuutensa tasalaatuisena säilyttäen. Huomion, jonka se vie, antaa vietäväksi mielellään.

Tällä tapaa erityisen laadukkaaseen älykkyyteen kykenevillä tapaa kuitenkin olla se ongelma, että heille tehdään ehdotuksia kuten ”voisitko lukea nämä 17 kirjaa ensi viikolla ja kirjoittaa niistä kaikista lyhyen mielipiteen, niin me laitetaan ne sitten tuonne meidän verkkolehden sivuille lukijapyydykseksi”? Lienee synteettisellä tavalla luonnollista ajatella, että jos ihmisen oletetun elinkaaren tietyissä vaiheissa on tullut annettua vaikutelma järkevästä, tietävästä ja kykenevästä ihmisestä, on seuraava esiintyminen oltava samaa tai parempaa tasoa. Kaikesta mediaseurannan fragmentoitumisesta huolimatta he ovat melko lailla pakotettuja noudattamaan muodostuvan persoonansa osoittamia suuntia. Syntyvistä olettamuksista irtipääseminen vaatii usein olemaan rohkea ja kokeilemaan jotain sellaista tyystin erilaista, mikä voi mennä pieleenkin. Olettaisin, että tämän vuoksi eräs naisministerikin tempaisi yhteisvalokuvaan päällensä nahkarotsin, muilla naisilla ollessa konventionaalisempi jakkupuku.

Vaikken sinänsä katsokaan olevan itselleni ”luonnollisella” tavalla ei-mielekkäitä aiheita, on mieleeni muodostuneisiin muistikehikkoihin kertynyt reunamerkintöjä kuten ”ei-tätä ainakaan”. Se on oma valinta, kuten on myös se, että näihin tiettyihin muistikehikoihin sallin liitettävän lisää tietoa, tuntemuksia ja kokemuksia vain jos kertoja on kivannäköinen ja -oloinen, sekä se mistä hänen älynsä juontaa miellyttää minua.

Arjessa pyrin pääsääntöisesti siihen, ettei minun tarvitsisi erikseen antaa itselleni lupaa havainnoida ilman itse asentamieni havaintosuodattimien vaikutusta, jolloin on mahdollisempaa havainnoida kohdattuja ihmisiä sellaisenaan, mutta toisinaan petyn siihen, kuinka äly, joka heissä aaltoina esiintyy, ei ole uutta, vaan pikemminkin lakastunutta. Tätä ei pidä käsittää niin, että he olisivat läpikotaisin ei-kiehtovia, vaan luovuuteen pohjautuvan älyn määritelmäni mukaisesti, kyse voi olla siitä, että ovat toimineet estoisesti.

Tämä estoisuus voi juontaa juurensa pitkänkin ajan takaa, mikä kaikesta ihmisen eksistentiaalisuudesta huolimatta johtaa siihen, että ihminen noudattaa ehkä sitten kuitenkin jotain (synteettisen) luonnollista järjestystä. Mistä taasen seuraa, että havainnoituaan yhtä, voi tuntua, että on havainnoinut monia.

Yksittäisen ihmisen havainnoimista arjessa voisi kokeeksi verrata tantraan, erityisesti sen eroottiseen ”vasemman käden suuntaukseen”, tuohon kahta ihmistä fyysisesti ja mentaalisesti yhdistävään filosofiaan, joka on ”menetelmä minuuksien asettamien rajojen ylittämiseksi pyrittäessä kohti pysyvää autuuden kokemusta” (Wikipedia).

Tantrinen seksi korostaa suorien aistikokemusten (kosketus, tuoksut, näkeminen ja kuuleminen) merkitystä, mutta ejakuloivaan orgasmiin pyrkimisen sijaan tai kuten Aol Men sen ilmaisee ”wham-bam thank you ma'am” (Lamberti 2008), tarkoitus on rakentaa yhteys itsensä ja partnerin välille, kaikki rajat purkaen ja vahva, intiimi side muodostaen. Tällä tavoin, peloista ja epävarmuuksista pääsee yli, oma kehonkuva täsmentyy, sekä tulee saavuttaneeksi paremman ymmärryksen partnerin kehosta ja sielusta (Dempsey). Sivutuotteena oppii säilyttämään seksuaalienergiansa.

”Usein ihmiset ajattelevat tuntevansa itsensä ja mitä on maailma, mutta tavallisesti he eivät tiedä, mitä uskomattomia kokemuksia tantra, meditaatio ja jooga voivat tarjota – ne voivat mullistaa tajunnantilamme.” (TantraClub)

Lisätietoa:

Tantra.com
http://www.tantra.com

Tantra Blogi
http://www.tantralove.org/tantra-fi/Blogi/Merkinnat/2008/9/30_Tantraseksin_salat.html

ThirdAge – tantric sex articles
http://www.thirdage.com/article/tantric+sex

Kate Taylor: Life’s Too Short for Tantric Sex: http://blogs.nerve.com/drupal/toolsofattraction/2009/08/07/lifes-too-short-for-tantric-sex

Lähteet:

Damasio, Antonio. 2003. Spinozaa etsimässä - ilo, suru ja tuntevat aivot. Helsinki: Terra Cognita Oy
Wittgenstein, Ludwig. 1967. Zettel. Suomentanut: Heikki Nyman. Porvoo: WSOY

Dempsey, Bobbi. Making a Connection Is Crucial in Tantric Sex. Everything.com. Saatavilla: http://www.everything.com/making-connection-crucial-tantric-sex/
Lamberti, Patty. 2008. Tantric sex 101: The spiritual path to physical ecstasy. Aol Men. Saatavilla: http://www.aol.com.au/men/story/Tantric-sex-101-The-spiritual-path-to-physical-ecstasy/676361/index.html

Tantra. Wikipedia. Saatavilla: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tantra
Tantrinen tie korkeampaan tietoisuuteen. TantraClub. Saatavilla: http://www.tantraclub.org/node/192
What is Tantra? Tantra.com. Saatavilla: http://www.tantra.com/tantra/what_is_tantra/

Kommentoi kirjoitusta

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta Cityssä tai Facebookissa, luo tunnus Cityyn. Se käy käden käänteessä ja on täysin ilmaista.

Luo ilmainen tunnus