Useita samanaikaisia elämiä, erottelukyvykkäästi

  • Marko Seppänen

Ihmisistä on mukava poiketa reiteiltä, toisinaan pidemmäksikin aikaa, lomaviikonlopun verkosta ennalta varaten, toisinaan Perheen tai pelkän Täydentävän siinä samalla toiseen väliaikaisesti vaihtaen. Tietyn asenteisissa yhteiskuntajärjestelmissä voi pitää ultimaattisena koetinkivenä luottamukselle sekä Perhettä ja/tai Täydentävää kohtaan sitä, pystyykö olemaan rikkomatta tiettyjä instituutioituneita käytäntöjä ja etikettejä, sekä keskinäisiä sanattomia sopimuksia, mikä aiheuttaa sekä stressiä, että jännitystä. Koska ihmisaivot kuitenkin mahdollistavat täydellisen Asiakokonaisuuksien toisistaan erottamisen siten, etteivät ne vaikuta toisiinsa, vaan ne aktivoidaan halutuilta osiltaan aina erikseen, en malttanut olla miettimättä, miksi ei ole niin, että ihmiset vaihtelunhaluaan tyydyttääkseen ylläpitäisivät useita eri Perheitä ja ns. pitkiä suhteita. Vältin käyttämästä sanaa 'samanaikaisesti' ("ylläpitäisivät samanaikaisesti"), koska tällaisen ylläpitämisen saavuttaessa tietyn helpon hallittavuuden tason, siinä on hyvin vähän samanaikaista, kahteen tai useampaan eri Asiakokonaisuuteen liittyvää toimintaa. Samanaikaisen hallinnan sijaan on sujuvat liukumat Asiakokonaisuuksista toiseen, laajemman useaan Asiakokonaisuuteen liittyvän hallinnan tullessa kuvaan mukaan vasta sitten, kun sille varataan oma aikansa ja kenties ajoittain pieniä ohjausliikkeitä tehden.

Avainsanoina ovat siis luottamus (ja sen rakentaminen), nykyisten ja tulevien asioiden järjestely, sekä lisäksi erittäin olennaisena tekijänä asiakokonaisuuksientajua aktivoivat tekijät. Ts. aivojen pitää saada ympäristöstä lukuisa joukko erilaisia pieniä vihjeitä, joiden avulla aivoja sekä opetetaan, että aktivoidaan tietyiltä osin. Mitä selkeämpi mieli, sitä nopeampaa siirtyminen eri Asiakokonaisuuksista toiseen on, aivojen kannalta. Toisinaan tämä siirtyminen voi vaatia erilaisten strategioiden opettelua, sillä mieli voi jossain määrin juuttua yhteen Asiakokonaisuuteen ja tietoisuus siitä vuotaa toiseen Asiakokonaisuuteen. Tällä ei kuitenkaan ole suuremmin väliä, koska ollessa hetken aikaa toisessa Asiakokonaisuudessa, siinä olevat aivoille tutut vihjeet orientoivat mieltä ja koska ihminen ei koskaan pysty pitämään aivojaan aktiivisena kuin vähältä osin kerrallaan, aiempi Asiakokonaisuus alkaa poisaktivoitumaan.

Jopa keskikokoisessa kaupungissa, jossa asukkaita on vain puolisensataa tuhatta, voi ainakin teoriassa elää "useaa elämää" samanaikaisesti, olettaen, etteivät ympäristön ihmiset tahallaan aiheuta kahden tai useamman Asiakokonaisuuden sotkeentumista. Tämän voi nähdä myös ystävyysverkostojen kelpoisuustestinä, sillä jos ystävät eivät omalta osaltaan pysty olemaan tuottamatta ylen määrin suggestioita, vihjeitä ja signaaleja, jotka aktivoivat väärää Asiakokonaisuutta, voi olla tarpeen joko opastaa heitä. Tosin, jos oma mieli on riittävän selkeä ja huolella rakentunut, ei olisi erityisempää ongelmaa edes siinä, että viettää tovin aikaa saman Kiasman kahvipöydän ääressä kahden eri Asiakokonaisuuksiin kuuluvien Täydentäviensä kanssa, ollessaan samaan aikaan orientoinut toiseen näistä Asiakokonaisuuksista, olettaen, että molemmat heistä ovat täysin tietoisia tästä järjestelystä, heillä voiden molemmilla olla omatkin vastaavanlaisensa. Kysehän on pitkälti mielenhallinnasta.

Tällä ei siis ole mitään tekemistä moniavioisuuden kanssa, eikä varsinkaan haaremin idean kanssa, eikä parinvaihtokaan aivan sama asia ole, ainakaan jos kyse on pelkästä vaihtelunhalusta tai ajoittaisesta eskapismin tarpeesta. Tämä on enemmänkin erittäin vaativaan älypeliin verrattavaa; mitä enemmän asioita on huomioonotettavaa (järjestelyvaiheet) ja mitä helpommin eri Asiakokonaisuudet pysyvät toisiinsa sotkeentumatta, sitä paremmin "peli" sujuu.

Lasten ollessa ns. mukana kuvioissa sillä tapaa, että ne ovat omia, mutta ollen kuitenkin eri Asiakokonaisuuksiin kuuluvia, tulee ennalta järjestelyihin runsaasti lisää haastetta. Itse asiassa, jos ei ole kovin varakas, ei tällöin Asiakokonaisuuksien pitämisessä toisistaan erossa ole juuri mitään mahdollisuuksia, koska jossain vaiheessa eri Asiakokonaisuuksiin sisältyvät asiat kuten lapset, lopulta kohtaavat (esim. sama lastentarha, josta hakee eri Asiakokonaisuuksiin kuuluvat lapset samaan aikaan), eikä lapsia mielellään ohjaile samalla tapaa kuin voisi tehdä ystäville. Aivojen kannalta, Asiakokonaisuuksien pitäminen toisistaan erillään olisi itse asiassa varsin helppoa, mutta erilaiset eettiset kysymykset voivat vaatia tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Tämä ei välttämättä ole haitallista minkään kannalta, koska ideahan ei varsinaisesti ole pyrkiä täydelliseen Asiakokonaisuuksien toisistaan erottamiseen, vaan Asiakokonaisuuksien toisistaan erottaminen on vain väline, jolle saavutetaan jotain muuta.

Siis.. kuinka moni ihminen koskaan pääsee kokemaan minkälaista on elää siten, täydellisen luottamuksen vallitessa kaikkien asianomaisten osapuolten kesken, useassa erilaisessa Perheessä, ollen itse yksi Perheen "hallintoon kuuluvista", että yhdessä Asiakokonaisuudessa on mahdollista taittaa hellästi Täydentävänsä omistusasuntoisen keittiön kalliin marmoripöydän päälle, Täydentävän katsellessa tyyntyneenä ja vienosti hymyillen ikkunaisen seinän läpi jonnekin pilvenpiirtäjärakennusten yli, toisessa Asiakokonaisuudessa ajan kuluessa paljolti asfalttirikkonaisessa asumalähiössä, kolmannen Asiakokonaisuuden Perheen asuessa kilometreittäin laskettuna varsin lähellä edellisen Asiakokonaisuuden perhettä, mutta Perheen ajatusmaailma olisi aivan toisenlainen, ja näiden lisäksi olisi vielä neljäs Asiakokonaisuus, johon ei liittyisi mitään kiinteää keskuspistettä, jota kutsuttaisiin kodiksi, vaan Täydentävän työ veisi jatkuvasti erilaisiin paikkoihin?

Asiaa voi ajatella myös niin, että olisi tavallaan dedikoinut osan aivoistaan tietylle Asiakokonaisuudelle. Norminahan on, että riippumatta onko siitä, onko rikas ja keskiluokkainen, jossain vaiheessa hankitaan joko vene, josta saa mukavan pikku ikuisuusprojektin tai harrastus, jossa pääsee konformistisella tavalla pakoon liikaa Täydentävän kanssa vietettyä aikaa.

En tosin sano, että niin pitäisi olla kuten juuri kuvailin, mutta tulipa nyt mieleen. Minulle tulee kaikenlaista. Mieleen.

Kommentoi kirjoitusta

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta Cityssä tai Facebookissa, luo tunnus Cityyn. Se käy käden käänteessä ja on täysin ilmaista.

Luo ilmainen tunnus