Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on pettäjän.

Nainen tunnistaa pettäjän  16

Ihmiset muodostavat rutiininomaisesti ja intuitiivisesti käsityksiä muista kasvojen perusteella. Joskus nopeasti muodostuneissa käsityksissä on totuuden siemen, todistaa australialainen psykologian professori Gillian Rhodes tutkimuksessaan (The University of Western Australia).

Luotettavuuden vaikutelma on ensiarvoisen tärkeä ihmissuhteissa. Tutkijat halusivat testata kuinka hyvin ihmiset pystyvät arvioimaan tuntemattoman vastakkaisen sukupuolen edustajan luotettavuuden (tai tarkemmin uskollisuuden) parisuhteessa valokuvan perusteella.

Naisten arviot miesten petollisuudesta korreloivat miesten aiemman pettämishistorian kanssa (uskottomuus ja naisten metsästys). Naiset pitivät selvästi maskuliinisuutta validina tunnusmerkkinä petollisuudesta. Miesten arviot naisten petollisuudesta eivät olleet yhtä hyviä.

Naiset myös erehtyivät miehiä harvemmin väittämään petollisia henkilöitä uskollisiksi. Tutkijoiden mukaan toisen uskollisuuden arvioiminen kasvojen antaman vaikutelman perusteella saattaa antaa hyödyllistä tietoa ihmisestä tilanteessa, jossa hänen käytöksestään ei ole vielä kokemuksia. Erityisesti tästä taidosta näyttävät hyötyvän naiset.

Onko teillä samansuuntaisia kokemuksia, vai kuulostaako tämä tutkimus ihan oudolta?

Women can judge sexual unfaithfulness from unfamiliar men´s faces. Biology Letters 1/2013.