Syö!-viikot

Kampanja on päättynyt tältä erää!

SYÖ!-ravintolan eettiset ohjeet

Tämä eettinen ohjeistus on laadittu tueksi Cityn ja ravintoloiden yhteistyölle. Ohjeiden tarkoitus on ilmaista ravintoloille Cityn suosittelemat periaatteet työn johtamiselle, suunnittelulle ja toteutukselle. Yhdessä ravintola-alan yleisten lakien ja säännösten kanssa, ohjeet muodostavat pohjan yhteistyön edellytyksille.

Asiakkaan arvostus

SYÖ!-ravintola on olemassa asiakkaita varten ja ravintolan tavoite on kampanjan myötä kohdata ja sitouttaa sekä vanhoja että uusia asiakkaita. Tämän saavuttamiseksi ravintola haluaa tarjota asiakkailleen parasta mahdollista laatua ja palvelua.

 • Asiakkaan terveys ja korkeatasoinen hygienia: Asiakkaan hyvinvointi on ravintolan tärkein intressi. Tämä tarkoittaa perushygieniaosaamisen lisäksi muun muassa sitä, että erityisruokavaliot huomioidaan tarkasti ja alkoholia anniskellaan vastuullisesti.
 • Rehellinen ja palveleva asenne: Ravintola ei koskaan pyri tarkoituksellisesti johdattamaan asiakasta harhaan tai pimittämään tietoa. Asiakkaalle kerrotaan läpinäkyvästi hinnoista ja tuotteista sekä pyritään palvelemaan asiakkaan toiveita ja tarpeita. Asiakas saa aina halutessaan kuitin.
 • Yhteisön toiminta: Ravintolalla on tärkeä sosiaalinen merkitys alueen ihmisille kohtauspaikkana ja elämyksien tarjoajana. Tätä roolia kannetaan kunnialla ja pyritään olemaan positiivinen vaikutus omassa yhteisössä.

Työyhteisön hyvinvointi

Työntekijät ovat ravintolalle tärkeä voimavara. Ammattitaitoinen työnantaja noudattaa lain lisäksi myös hyviä tapoja kohdellen työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti.

 • Lain noudattaminen palkkauksessa: Suomen laki määrittelee ravintoloissa maksettavan minimipalkan, jota ravintoloissa tulee noudattaa. Palkkaus koskee kaikkia apukäsiä perheenjäsenistä lähtien, eikä ketään voida myöskään esimerkiksi velvoittaa tekemään ylitöitä korvauksetta.
 • Työntekijöiden oikeudet: Palkan lisäksi työntekijöille kuuluu lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, joista työntekijöitä on informoitava. Sopimusten on oltava reilut ja selkeät.
  Työntekijöiden oikeus lepoon työpäivään kuuluvien taukojen sekä kertyvien lomien muodossa on hyvinvoinnin kannalta olennainen.
  Tarve sairaslomaan on inhimillinen ja sen noudattaminen tärkeää etenkin elintarvikkeiden parissa työskentelevälle.
 • Tasa-arvo: Ammattitaitoinen työnantaja on tasapuolinen ja johdonmukainen työntekijöiden kohtelussa.
  Rekrytoinnissa, johtamisessa ja muussa työssä on kohdeltava ihmisiä yhdenvertaisesti, eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, uskonnon, sukupuolen tai muun vastaavan seikan perusteella.
  Ravintolassa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle ja muulle epäasialliselle kohtelulle.
 • Ollaan ihminen ihmiselle: Työyhteisössä kohdellaan toisia reilusti, kunnioitetaan toinen toista ja ratkotaan ristiriidat rakentavasti.

Ympäristövastuullisuus

SYÖ!-ravintola pyrkii toiminnassaan omalta osaltaan vähentämään ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Huomioon otettavia tekijöitä ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja inhimillinen kestävyys kotimaassa ja globaalisti.

 • Hävikin minimointi: Ravintolassa pyritään hillitsemään ruuan päätymistä jätteeksi. Keinoina tähän toimivat muun muassa ammattitaitoinen menekin arviointi, ruuan oikeaoppinen säilytys ja annoskokojen seuranta.
  Kun hävikkiä kuitenkin syntyy jonkin verran, panostetaan oikeaoppiseen kierrätykseen ja jätehuoltoon.
 • Raaka-aineet: Ravintolassa ollaan tietoisia ravintolassa käytettyjen raaka-aineiden alkuperästä ja suhtaudutaan valintoihin harkiten.
  Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan luomutuotettuja, kotimaisia ja eettisesti tuotettuja raaka-aineita. Näissä apuna voivat toimia sertifioinnit, kuten Reilu kauppa -sertifikaatti tai kalatuotteiden MSC ja ASC -sertifikaatit.
 • Työvälineet: Ravintolan hankinnoissa otetaan huomioon tuotettava ympäristökuorma. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi keittiövälineet, elektroniikka, ravintolan sisustus, käyttötavarat, siivousvälineet ja take away-pakkaukset.
  Energiatehokkaat kodinkoneet eivät ole ainoastaan ympäristöystävällisiä, vaan säästävät rahaa.
  Vastuullisissa valinnoissa voi auttaa muun muassa joutsenmerkki ja EU:n ympäristömerkki. Lasi-haarukka -merkki kertoo, että tuote on turvallinen elintarvikekontaktiin.
  Valinnoissa huomioidaan mahdollisuus kierrätykseen ja kertakäyttöiset tuotteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan pitkäikäisempiin vaihtoehtoihin.