Montako esinahkaa vielä uhrataan?

  • Mirja Wuokko

Suomessa tyttöjen ympärileikkaus on kielletty törkeänä pahoinpitelynä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole kielletty missään maassa.

STM on antanut uudet toimintaohjeet poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta 20.1.2015 (STM/242/2015).

Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on uskonnollisiin tai kulttuurisiin syihin perustuva toimenpide, jossa pojan siittimestä poistetaan esinahkaa. Toimenpide on yleinen esimerkiksi juutalaisilla tai muslimeilla. Myös Yhdysvalloissa enemmistö miehistä on ympärileikattu.

STM:n mukaan Suomessa tehdään yli 400 leikkausta pelkästään uskonnollisista syistä, ilman lääketieteellistä perustelua. Lääkäriliiton mielestä näitä perusteettomia leikkauksia on vielä enemmän.

THL:n 2014 selvityksen mukaan vakavat haitat ovat harvinaisia, mutta lieviä ja kohtalaisia haittoja esiintyy, etenkin imeväisiän jälkeen, kokemattoman tekijän takia ja epästeriileissä olosuhteissa.

Mitkä ovat pitkän aikavälin haitat? Mitä haittaa leikkauksesta voi olla seksuaalisuudelle? Mitä psykologisia haittoja silpomisesta voi olla? Tätä ei ilmeisesti tiedetä, sillä STM ei ole löytänyt kattavia seurantatutkimuksia ohjeensa perustaksi.

STM:n mukaan kyse on peruuttamattomasta toimenpiteestä, jossa puututaan pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen. STM ei kuitenkaan kiellä toimenpidettä, ilmeisesti siksi, ettei sitä ole muuallakaan kielletty. Ääneen lausumattomana pelkona lienee salaleikkausten kasvu.

Sosiaali- ja terveysministeriön varsinaiset ohjeet ovat tällaiset:

Leikkauksen saa tehdä vain laillistettu lääkäri.

Lääkärin on annettava pojan huoltajille riittävät tiedot leikkauksen luonteesta, vaikutuksista, mahdollisista haitoista sekä toimenpiteen peruuttamattomuudesta. Huoltajat voivat antaa luvan leikkaukseen vasta riittävän selvityksen saatuaan.

Pojan molemmilta vanhemmilta vaaditaan kirjallinen suostumus. Mikäli toinen vanhemmista vastustaa leikkausta, sitä ei saa tehdä.

Poikaa on kuultava ennen leikkausta. (Tämä ei onnistu niissä kulttuureissa, joissa lapsi leikataan vauvana.)

Pojalle on annettava kipulääkitys. Leikkaus on tehtävä steriileissä ja asianmukaisissa olosuhteissa.

Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin. (Yksityisellä pelkkä leikkaus maksaa esim. ruoholahtelaisessa klinikassa 490 euroa plus lääkitys, esitutkimus, lääkärin- ja toimistopalkkio.)

Lopuksi STM muistuttaa, että Suomi on tehnyt lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 24, jonka 3. artiklan mukaan jäsenvaltiot ryhtyvät tehokkaisiin toimiin poistaakseen lasten terveyttä vahingoittavia perinteisiä tapoja.

Suomi pyrkii vähentämään ei-lääketieteellisiä poikien ympärileikkauksia jatkamalla vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Väestöliiton 20.4.2015 tiedotteessa kaivataan lisää ruutia ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen vastustamiseen. Väestöliitto vetosi yhdessä Pelastakaa lapset ry:n ja Lääkäriseura Duodecimin kanssa päättäjiin lainsäädännön saamiseksi. Nyt saatiin ohjeet.

On parempi päästä leikkaussaliin oikean kirurgin käsiin kuin uhrata esinahkansa jonkun puoskarin olohuoneessa ilman puudutusta, mutta ainoa oikea toimenpide olisi lain säätäminen asiasta. Haluammeko että uskonnolliset yhteisöt päättävät lasten ruumiiden silpomisesta oman perinteensä mukaan vai haluammeko, että Suomi säätää asiasta paremmin suomalaiseen kulttuuriin sopivan kaikkien ympärileikkaukset kieltävän lain?

2 kommenttia

Leikattu

18.5.2015 19:32

Miksi ihmeessä näitä kirjoituksia kirjoittaa aina nainen, jolla ei voi olla minkäänlaista omakohtaista kokemusta asiasta. Onko kirjoittaja kuullu koskaan keneltäkään ympärileikkauksen kokeneelta omakohtaisia kokemuksia psykologisista tai fyysisistä haitoista? Onko kirjoittajalla näyttää tutkimuksia missä kerrottaisiin mahdollisista psykologisista tai fyysisistä haitoista. Itse olen ympärileikattu vauvana enkä ole koskaan kärsinyt minkäänlaisista ongelmista. Päin vastoin. Lisäksi tunnen toistakymmentä ympärileikattua, osa lääketieteellisesti ja osa ei.

Onko kirjoittaja mahdollisesti koskaan edes keskustellut ympärileikatun ihmisen kanssa. En puolusta puoskarien olohuoneessa tekemiä leikkauksia, mutta olen myös lopen kyllästynyt lukemaan naisten kirjoittamia "asiantuntija" artikkeleita miesten peniksistä ja niiden silpomisesta, ilman mitää käytännön tai mitään muutakaan kokemus pohjaa vailla. Ennen kun kirjoitatte näitä säälikirjoituksia meidän silvottujen puolesta niin kysykää ensiksi meiltä, koemmeko kokeneemme vääryyttä ja väkivaltaa. Tulisitte yllättymään vastauksesta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

28.5.2015 17:20

En tiennytkään, että naiset aina kirjoittavat esinahan poistosta. En ole lukenut montaakaan tällaista artikkelia.

Toimittajat kirjoittavat jatkuvasti asioista, joista heillä ei ole omakohtaista kokemusta. Samoin lääkärit yrittävät parantaa ihmisiä sellaisistakin sairauksista, joita eivät itse ole sairastaneet. Puolustusasianajajat auttavat rikollisia, vaikka eivät olisi itse istuneet vankilassa. Miksen voi kirjoittaa ministeriön tai Lääkäriliiton tai Väestöliiton lausunnosta, vaikka en ole mies?

Mielipiteesi ja kokemuksesi on arvokas. Olen iloinen puolestasi, kun et koe leikkaustasi negatiiviseksi asiaksi. En halua vähätellä ihmisen omaa kokemusta. Jutussani kirjoitin asiasta yleisellä tasolla.

Jokaisella ympärileikatulla on oma kokemuksensa ja oma mielipiteensä. En väittänyt, että kaikki leikatut saavat traumoja. Kirjoitin, ettei pitkäaikaisvaikutuksista tiedetä tutkimuksellisesti mitään, ja tämäkin väite oli sosiaali- ja terveysministeriön lausunnosta. Asiaa tulisi siis tutkia. Tulisi kysyä useilta leikatuilta, että kokevatko he haittaa leikkauksesta.

Olen varmasti keskustellut usean ympärileikatun ihmisen kanssa, en tosin ympärileikkauksesta.

Lopuksi vaadin asiaan lakia. Miksi? Koska luotan tässä asiassa Lääkäriliiton ja Väestöliiton kantaan, koska vastustan ylipäätään ihmisen itsemääräämisoikeuden loukkauksia, koska uskonnollinen tai kulttuurinen syy alistaa tai hyväksikäyttää pientä lasta ei minusta sovi Suomeen, ja koska kaikki turhat leikkaukset ovat ei-toivottuja ja tarpeettoman vaaran ja turhan riskin ottamista. Jokainen turha haava, nukutus tai puudutus tulisi kyseenalaistaa.

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi