Psykologiset sukupuoliominaisuudet

  • Mirja Wuokko

Naisten ja miesten henkiset ominaisuudet eivät juuri poikkea toisistaan, väittävät psykologian professori Harry Reis Rochesterin yliopistosta ja it-asiantuntija Bobbi Carothers Washingtonin yliopistosta.

Miehet analysoivat uudelleen kolmentoista aiemman tutkimuksen tietokannat ja tekivät oman pienen tutkimuksen psykologian opiskelijoille. Aineistona käytettiin yhteensä yli 13 000 hengen otosta.

Reis ja Carothers analysoivat 122:ta erilaista ominaisuutta, joiden oletettiin paljastavan tutkittavan mieheys tai naiseus. Listalla olivat mm. fyysinen voima, harrastukset, seksiasenteet, kiinnostuksen kohteet, parinvalinnan kriteerit, empatia, menestymisen pelko, hoivavietti, intiimiys ihmissuhteissa ja persoonallisuudenpiirteet.

Koko aineisto ajettiin kolmen eri tilastoanalyysin läpi, jotta löydettäisiin varma metodi päätellä yksittäisen tutkittavan sukupuoli hänen ominaisuuksiensa perusteella. Tuloksena oli, ettei tällaisia tiukan dikotomisia ominaisuuksia ole kuin muutamia (yli sadasta).

Fyysisten ominaisuuksien perusteella miehet ja naiset muodostavat melko hyvin erottuvat kaksi ryhmää. Miehet ovat lähes aina naisia pidempiä, harteikkaampia ja vahvempia. Myös harrastukset jakaantuivat aika lailla miesten ja naisten puuhiin.

Psykologisten ominaisuuksien pohjalta oli taas lähes mahdotonta varmuudella päätellä, oliko vastaaja mies vai nainen. Esimerkiksi monet maskuliinisina pidetyt piirteet, kuten jämäkkyys, jakautuivat yllättävän tasaisesti molemmille sukupuolille. Sama koski ns. feminiinisiä ominaisuuuksia.

Erot sukupuolen sisällä ovat paljon suurempia kuin sukupuolten välillä.

Suuri vaihtelu (sukupuolen sisällä) ei tarkoita vain ”naismaisia miehiä” tai ”äijämäisiä naisia”, vaan ominaisuudet voivat esiintyä täysin satunnaisena kimppuna. Henkilö voi samaan aikaan olla vaikka jämäkkä, empaattinen, hoivaava miesjohtaja, joka ei omista autoa, pitää ruoanlaitosta ja tykkää käydä poikien kanssa kaljalla.

Tutkijoiden mukaan ”mitä mies ajattelee” tai ”katso miten mies toimii” -tyyppiset naistenlehtijutut ovat pahasti hakoteillä. Ei ole olemassa mitään miesprototyyppiä, joka aina ajattelisi ja toimisi ennustettavalla maskuliinisella tavalla. Sama koskee naisia.

Miehiä ja naisia on todella monenlaisia ja tyypillisimmätkin sukupuolierot ovat tutkijoiden mukaan vain aste-eroja.

Miksi me sitten haluamme väittää, että jokin ominaisuus on juuri miesmäinen tai naismainen?

Ihmisten jakaminen kategorioihin on helppoa, tehokasta ja hauskaa. Jos meillä ei koskaan olisi mitään ennakkokäsityksiä asioista, menisi tiedonkäsittelyyn hurjan paljon nykyistä enemmän aikaa. Tehokkuuden nimissä on silti tyhmää olla tiukan ennakkoluuloinen. Sellainen rikkoo myös ihmisoikeuksia.

Itse haluan uuden henkilön tavatessani määritellä hänen sukupuolensa, ikänsä ja persoonallisuuden pääpiirteet. Onko hän luotettava, huumorintajuinen, älykäs ja helposti lähestyttävä? Ei sen perusteella tarvitse kuitenkaan vetää kireitä johtopäätöksiä kymmenistä muista asioista. Tyyliin: siis mies, tehdään hänestä ryhmän puheenjohtaja; ai nainen: hän haluaa varmasti keittää kaikille kahvia.

Men and women are from Earth: Examining the latent structure of gender. Journal of Personality and Social Psychology. Feb. 2013.

Men and Women´s Differences Aren´t Actually Distinct, Confirms Study. The Huffington Post 6.2.2013.

21 kommenttia

Anonyymi

24.3.2013 12:28

"Tutkijoiden mukaan "mitä mies ajattelee" tai "katso miten mies toimii" -tyyppiset naistenlehtijutut ovat pahasti hakoteillä. Ei ole olemassa mitään miesprototyyppiä, joka aina ajattelisi ja toimisi ennustettavalla maskuliinisella tavalla. Sama koskee naisia."

Itse asiassa neurologisesti miesten ja naisten aivoissa on todistettu olevan selkeitä eroja. Naiset esimerkiksi prosessoivat tunteet ja sanat erilailla, ja kokevat sanoihin liittyvät tunteet. Tämä johtaa siihen, että naisista on paljon mukavampaa puhua keskenään ensisijaisesti kokemuksesta, ei täsmällisestä tiedosta, koska se aktivoi sanoihin liittyvät positiiviset tuntemukset. Miehet eivät koe tunteita samalla tavalla. Samalla tavalla tytöt jo kaksi vuotiaina keskittivät huomionsa videonauhalla sosiaaliseen toimintaan, kun taas pojat mekaanisiin esineisiin. Ja miesten testeroni tekee heistä paljon aggressiivisempia kuin naisista. Näihin asioihin voi luottaa jos kyseessä on ihminen, ja meidät on rakennettu olemaan toisiamme tasapainottavia olentoja.

Näistä luontaisista taipumuksista ei kuitenkaan saa puhua, koska tasa-arvovouhottajat luulevat sen tarkoittavan toisen sukupuolen vähättelyä. Sitä se ei ole, vaan selittää hyvin sen, miksi monet naiset eivät esimerkiksi halua johtotehtäviin. Se ei ole miehisen patriarkan salaliitto, vaan naisista tuntuu biologisista syistä luontevammalta tehdä jotakin muuta. Samalla tavalla monien miesten on vaikea sopeutua hoivatehtäviin, koska tunne-elämää on vaikeampi hahmottaa.

Ja vaikka luontaiset taipumukset ovat, se ei tarkoita etteikö kaikkia ominaisuuksia löytyisi miehistä tai naisista. Ne vain esiintyvät eri lailla. Tässäkin tutkimuksessa ihmiset eivät määritelleet esim. mitä jämäkkyys heille tarkoittaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

24.3.2013 15:42

Voi hyvin olla. Ilmeisesti unohdettiin kuitenkin ottaa huomioon se, minkä ympärillä kaikki pyörii: Pariutumiskulttuuri. Sen sanelemana perusmukavat tai sitä mukavammat kauniit naiset saavat parhaat miehet ja menestyvät rikkaat miehet saavat parhaat naiset. Naisen saavutuksilla on hyvin vähän jos ollenkaan väliä pariutumisasioissa ja vastaavasti miehen henkisillä ominaisuuksilla jotka eivät suoraan anna hänelle vaikutusvaltaa tai edistä hänen uraansa nimenomaan vaikutusvaltaisempaan suuntaan on hyvin vähän merkitystä. Käytännössä naisen ulkonäkö + empatia + järki = "markkina-arvo" ja miehen vastaava olisi sitten sosiaalinen asema + vaikutusvalta + omaisuus.

Miehet ja naiset eivät siis oletusarvoisesti ole kovinkaan erilaisia, mitä nyt lapsista leikkiensä lomassa näkee päälle ihan suoraan lähes aina kumpaa sukupuolta kersa edustaa. Miehiltä ja naisilta nyt vaan odotetaan eri asioita. Se on vähän niin kuin pakko pärjätä niillä osa-alueilla mikäli mielii hyvän kumppanin saada ja pitää.

Toki tähänkin on poikkeuksensa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Nonplus

24.3.2013 18:10

Jokaiselle lukeneelle ja sivistyneelle ihmiselle nämä ovat itsestäänselvyyksiä, valitettavasti meitä on vain pieni prosentti ihmisistä. Ehkä seuraavat sukupolvet ovat jo hieman fiksumpia.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

24.3.2013 19:26

Monet naiset eivät hakeudu johtotehtäviin, koska hinta on liian korkea. Jos on todennäköistä, että aina valitaan kuitenkin mies, kannattaako hakea? Kunnianhimoisiin naisiin suhtaudutaan ihan eri tavalla kuin kunnianhimoisiin miehiin.

Usein väitetään, etteivät naiset halua johtotehtäviin. Suurin osa miehistäkään ei halua niihin. Ei kai se, etteivät kaikki hingu muiden pomoksi ole mikään ongelma. Ongelmallista on, jos päätetään etukäteen, että vain miehet ja pitkät ihmiset voivat päästä johtamaan muita.

Suomessa on paljonkin naisia tällä hetkellä johtotehtävissä, mutta esim. pörssiyritysten ylimmässä johdossa tai hallituksissa heitä on aika vähän. HS raportoi juuri, miten naisjohtajille maksetaan vähemmän liksaa kuin miesjohtajille. Kannustaako tämä naisia hakeutumaan johtotehtäviin?

Aivotutkimuksissa on saatu kaikenlaisia tuloksia. Mihinköhän tutkimuksiin viitataan? En ole nähnyt yhtään aivotutkimusta, jonka perusteella voisi päätellä, että kaikki naiset sopivat hoivatehtäviin ja kaikki miehet moottoreiden kanssa puuhaamaan.

Kulttuurimme ohjaa ihmisiä tiettyihin sukupuolieroihin. Biologiset erot ovat olemassa jo syntymässä, mutta ihmisten voimakas reaktio sukupuoleen aiheuttaa vielä voimakkaampaa eroa ihmisten käytökseen kasvatuksen tuloksena.

Scientific American teki muutama vuosi sitten ison jutun sukupuolieroista. Tytöistä 1/3 on paljon vilkkaampia kuin pojat keskimäärin, mutta joku on päättänyt, että tytöt ovat kilttejä ja rauhallisia ja pojat ovat aina villejä tappelijoita. No, sopiihan tämä ennakkoluulo osaan lapsista, mutta aika iso joukko tytöistä ja pojista on siis epänormaaleja tyttöjä ja poikia, vai?

Minusta nykyiset jumittuneet käsitykset sukupuolieroista vahingoittavat ihmiseksi kehittymistä.

Testosteroni ei yksin tee kenestäkään aggressiivista (paitsi ehkä synteettinen testosteroni tai jokin häiriö). Testosteroni on mieshormoni, jota erittyy sekä naisilla että miehillä ja siitä on paljon hyötyä molemmille sukupuolille (esim. aktivoi). Toki miehillä määrät ovat erittäin paljon suuremmat kuin naisilla, joilla vastaava energiahormoni on estrogeeni (jota myös esiintyy miehillä). Aggressio ei välttämättä johda väkivaltaan. Aggressio on parhaimmillaan hyvä alusta toimintatarmoon, puolensa pitämiseen, muiden puolustamiseen, hyvien asioiden ajamiseen.

Kaikki ihmiset muuttuvat hoivaavammiksi ja empaattisemmiksi, jos heidät laitetaan huolehtimaan ihmisistä, mieluiten ihan pikkuihmisistä. Tämä on ihan tieteellisesti vahvistettu.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

24.3.2013 23:31

"En ole nähnyt yhtään aivotutkimusta, jonka perusteella voisi päätellä, että kaikki naiset sopivat hoivatehtäviin ja kaikki miehet moottoreiden kanssa puuhaamaan."

Eikä kukaan niin ollut edes sanonut. Sinä itse lisäsit universaliin ("KAIKKI") toteamukseeni, ja kirjoitat barrikadin tekstiä josta suurimmalla osalla ei ole edes varsinaisesti mitään tekemistä minun toteamukseni kanssa.

Minä vain sanoin että sukupuolten perustaipumukset ovat erilaiset kuten ne todistetusti ovat. Kasvatuksen avulla kumpikin sukupuoli pystyy myös sopeutumaan ja loistamaan missä tahansa roolissa, kuten sanoin myös. Eikä kukaan puhunut väkivallasta myöskään, vaan energisestä liikkeestä tavoitteita kohtaan.

Nämä asiat eivät kuitenkaan tarkoita, että neurobiologinen osa sukupuolien välisistä eroista voidaan jättää huomioimatta ja väittää että sitä ei ole.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

elmaili

25.3.2013 01:30

Nyt Wuokko olet jämähtänyt yhteen aiheeseen. Lisäksi välillä voisit käyttää omaa järkeäsi sen sijaan, että viittaat johonkin tutkimukseen (niitä aina riittää puolesta ja vastaan). Eli sano välillä suoraan, että mitä mieltä itse olet ellei se sitten tosiaan ole niin, etttä valitset tutkimuksen ja olet siis sitä mieltä (ja näinhän asia taitaa olla).

Sinänsä blogisi on olleet parhaita blogeja cityssä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

25.3.2013 11:42

Trendejä on. Siitä nyt vaan ei pääse yli eikä ympäri vaikka kuinka yrittäisi. Se oletus, että ihan kaikki 100% joka tilanteessa aina ja ikuisesti tippuisivat johonkin hyvin kapeaan muottiin tai sitten kukaan ei ikinä koskaan missään tilanteessa 100% tapauksista tipu mihinkään muottiin on jo sisäisesti päätön argumentti tutkimuksia vastaan tällaisessa aiheessa, jossa voidaan varmuudella sanoa oikeastaan vain että mikään tulos ei koskaan tule pätemään kaikkiin ihmisiin.

Nyt hei oikeasti. Sukupuolilla on muitakin eroja kuin pissavehkeet ja keskimääräinen karvoituksen määrä naamassa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

25.3.2013 19:57

Kysehän on siitä, että ihmiset virheellisesti lukevat asioita sukupuolesta johtuviksi, ei siis siitä, että sukupuolten olemassaolo kiellettäisiin.

Olenko jämähtänyt yhteen aiheeseen? Kun katson vanhoja blogauksia on mielestäni siinä aika monenlaisia aiheita.

Kun kerron tutkimustuloksista, valitsen yleensä aina yliopistotasoista tutkimusta, ja siitä joskus kerron mielipiteeni,jos sen ilmaiseminen on mielestäni olennaista. Kuten tässä. Blogauksen lopussa kerron omasta taipumuksestani ja muutenkin mielipiteeni tulee aika selvästi esiin. Sanon sen vielä uudelleen.

Mielestäni taikauskoisten ja vanhanaikaisten sukupuolistereotypioiden viljely rikkoo ihmisoikeuksia ja on vahingollista molemmille sukupuolille. Joskus se voi olla vitsikästä, mutta usein pyritään nostamaan toista sukupuolta ja syrjimään toista. Tämä on väärin.

Olen yhteiskuntatieteilijä/ valtiotieteilijä, ja olen opiskellut käyttäytymistiedettä. joten on selvää, että tunnen hvyin kultturin ja kasvatuksen vaikutukset ihmiseen. Alani ihmiseksi suhtaudun ehkä harvinaisen myötämielisesti luonnontieteisiin ja jopa biologistisiin näkemyksiin.

Tutkimus on tutkimusta ja yleensä tietyn hetken paras saatavilla oleva tieto. En pidä ns. faktaa ihan vaan mielipideasiana. Toki metodeja voi kritisoida ja tuloksia ihmetellä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

25.3.2013 19:58

Sori kirjoitusvirheet, koneeni uhkaa päivittyä heti, joten vähän kiireessä kirjoittelen.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

25.3.2013 19:58

Sori kirjoitusvirheet, koneeni uhkaa päivittyä heti, joten vähän kiireessä kirjoittelen.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

26.3.2013 03:35

Kirjoitusvirheet eivät mitenkään haittaa ainakaan minua. Joten niitä aivan turha pahoitella.

Näköjään sinulla on todellakin ainakin perusteet tutkimuksesta hanskassa, mutta mielestäni olet tähän yhteen samaan aiheeseen nyt parissa blogissa keskittynyt... voin olla väärässä. Aiemmin todellakin puhuit paljon muustakin.
"Mielestäni taikauskoisten ja vanhanaikaisten sukupuolistereotypioiden viljely rikkoo ihmisoikeuksia ja on vahingollista molemmille sukupuolille"<--- En oikein jaksa uskoa, että olet tosissasi tätä mieltä. Etenkin, että rikkoisi ihmisoikeuksia! Mielestäni asia on lähinnä toisinpäin, jos noin vahvaa ilmaisua voi missään nimessä käyttää tässä yhteydessä. Ihmisoikeudet ovat jotain aivan muuta kuin tällaisia mielestäni luontaisia poikien ja tyttöjen välisiä eroa tai naisten ja miesten välisiä eroja.

Herääkin kysymys, että onko sinulla omia lapsia tai kummilapsia tai siskojen lapsia, joista varmasti huomaat miten erilailla he käyttäytyvät jo pienestä pitäen. Tietenkin on poikkeuksia, mutta yleisesti ottaen tietyt käyttäytymismallit on selkeästi naisellisia ja tietyt miehisiä. Olkoonkin, että osa niistä johtuisi myös fyysisistä ominaisuuksista, mutta miten fysiikkaa voi erottaa mitenkään psyykkeestä?

Itsekin olen tietyn sortin yhteiskuntatieteilijä ja historioisia ja mm. Foucalt on tehnyt minuun suuren vaikutuksen tutkiessaan hulluutta, seksuaalisuutta ja vankeinhoitoa. Foucaul ei nyt välttämättä mitenkään tähän kuulu, mutta varmasti tiedät itsekin hänet ja olet häntä lukenut. Luulen, että olet sosiologiaan myös peryhtynyt psykologian lisäksi.

Ketäpä ei luonnontieteet kiinnostaisi ja onhan niilläkin paljon yhtymäkohtia kiinnostuksesi kohteisiisi.

Toivottavasti kirjoitusvirhe oli tuo ihmisoikeuksista puhuminen tässä yhteydessä

Öit.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

26.3.2013 16:00

Minulla on omakohtaista kokemusta lasten kasvusta ja kehityksestä. Jokainen lapsi on yksilö.

En kannata sellaista sukupuolineutraalia kasvatusta, jossa lapsen sukupuolta ei paljasteta kenellekään, annetaan neutraali nimi ja pelästytään kaikkia ns. tyttöjen tai poikien juttuja.

Suomessa on moni asia hyvin ihmisoikeuksien ja tasa-arvon saralla. Silti meillä on myös monia, ihan kansaivälisestikin huomattuja, epäkohtia, jotka tulisi korjata.

Suomalaisissa tutkimuksissa on huomattu, miten lapsia kohdellaan epäreilusti sukupuolen mukaan esim. päiväkodissa ja koulussa. Esim. pojat saavat enemmän huomiota kuin tytöt, tytöt vastuutetaan poikien käytöksestä ja laitetaan siivoamaan poikien jälkiä jo tenavaikäisenä. Tämä ei ole oikein.

Koulumaailmassa taas Keltikangas-Järvinen on ottanut esille sukupuoliongelman, joka saattaa osaltaan syventää tyttöjen ja poikien erilaisia oppimistuloksia. Pojat syyllistetään tyhmyyksistä usein ryhmänä. Tyyliin pojat hiljaa siellä, pojat olkaa kunnolla jne., jolloin jokaiselle pojalle, myös kiltille ja tunnolliselle, tulee sellainen olo, että on jotenkin huonoa olla poika. Pojille ei anneta selviä ohjeita, miten parantaa käytöstään.

Tytöt saavat vähemmän aikaa ja huomiota, mutta toisaalta parempaa palautetta opettajilta. Jos tyttö ei osaa jotakin, saattaa opettaja sanoa hänelle, että nyt et osannut saksan vahvoja verbejä, opettele nämä 10 verbiä seuraavalle tunnille. Selvä palaute auttaa tyttöä parantamaan käytöstään.

Em. esimerkki oli vain yksi yksityiskohta. Muita asioita, jotka kaipaavat ehkä muutosta, on maailman ehkä sukupuolittain jakautunein työmarkkina. Sattumalta ns. miesten töistä maksetaan enemmän palkkaa. Lisäksi naiset saavat samastakin työstä miehiä vähemmän palkkaa. Täysin selittämätöntä palkkadiskrimaatiota on vähintään 10 prosentin verran.

Suomessa miesten kulttuurissa voisi voimistaa hienoja asioita. Kertoa ääneen, miten paljon on miehiä, jotka tekevät hyviä juttuja, esim. osallistuvat vapaapalokuntaan tms. Annetaan aina ymmärtää, miten vain naiset tekevät asioita muiden hyväksi.

Joitakin asioita tulisi parantaa. Esim. meillä sattuu enemmän työtapaturmia, tapaturmia ym. kuin muissa Pohjoismaissa, juuri miehille. Meillä esiintyy liikaa väkivaltaa. Nuorelle miehelle on aivan normaalia saada turpaansa, jos liikkuu viikonloppuna illalla kaupungilla jne.

Sukupuolet ovat joissakin asioissa erilaisia. Tämä ei tee kummastakaan sukupuolesta huonompaa tai parempaa. Sukupuoli ei saisi myöskään yksin määrätä, mihin työhön voi mennä. Jos ulkopuolelta annetaan liikaa ymmärtää, että tämä on sopivaa naisille ja tämä miehille, ei ihminen pääse vapaasti toteuttamaan sitä, mikä olisi hänelle luonnollisinta.

Ei voi vain sanoa, että naisille ei ole luontaista olla insinööri. Jos näin olisi, ei eri maiden välillä olisi niin suuria eroja.

Suomessa naiset eivät saaneet opiskella lääkäriksi ilman erioikeutta noin sata vuotta sitten. Nyt yli puolet lääkäreiksi valmistuvista on naisia.

Onko mahdoton ajatus, että meillä nyt ei olisi vastaavia kummallisuuksia?

Onko isä yhtä hyvä vanhempi kuin äiti, ja miten se näkyy avioerotilanteessa?

Miksi akateemisesti koulutetuista juuri naiset ovat enemmän pätkätöissä kuin miehet? Miksi miehet syrjäytyvät paljon naisia useammin? Miksi lähes kaikki vangit ovat miehiä?

Pojat ovat tutkimusten mukaan itse asiassa herkempiä ja itkuisempia vauvoina kuin tytöt. Kuitenkin juuri sukupuoli määrää lapsen saaman hoidon lempeyden. Tyttöjä käsitellään hellästi varoen, poikia reippaammin ottein. Pojat opetetaan jo hyvin pieninä siihen , ettei poika saa itkeä. Jokainen alakoulun opettaja tietää, että pojat itkevät pieninä herkemmin kuin tytöt, vaikka aina höpistään, että tytöt ovat niin herkkiä. Mistä poikien turhaumat tai väkivaltaisuus kumpuavat? Mitä jos herkkyyttä on kitketty väärin pois? Ja pitääkö se kitkeä pois? En tiedä, nämä ovat vain kysymyksiä.

USA:ssa eräs arvoisa professori sanoi vähän aikaa sitten, että naiset ovat miehiä huonompia matematiikassa. Näin onkin joissakin maissa. Yllättäen niissä, joissa naisille on näin kerrottu jo lapsuudessa. Ja yllättäen maissa, joissa on aiemmin päätetty olla kertomatta tätä muka biologista tosiasiaa, on saatu huomattavia muutoksia aikaan. Naiset ovat jopa miehiä parempia matematiikassa, jopa yliopistotasolla, jos saavat hyvää opetusta, eikä kukaan uskottele heille, etteivät he voi sukupuolensa perusteella oppiakaan mitään.

Nuoret pojat oppivat muutama vuosi sitten virkkaamaan ja neulomaan, kun itse tehdyt pipot tulivat muotiin. Kun itse olin koulussa, annettiin meidän ymmärtää, että pojat ovat huonoja käsitöissä.

Minusta on hieno asia, jos ihmiset uskaltavat tehdä erilaisia kiinnostavia asioita miettimättä, onko tämä nyt sukupuolelleni sopivaa.

Joo, olen lukenut sosiologian appron. Foucalt on tuttu, olen muutaman tenttikirjan lukenut hänen kiehtovia ajatuksiaan. Vankilateoriat olivat mielenkiintoisia.

Sukupuoleen perustuva syrjintä rikkoo ihmisoikeuksia.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

26.3.2013 22:24

Kaikki palkkaerot ja muut kliseet on jo tutkitusti osoitettu virheelliseksi tiedoksi. Ne tutkimukset jopa osoittavat miesten saavan työn määrään, vastuuseen ja käytettyihin tunteihin nähden noin 10% huonompaa tiliä kuin naiset. Naiset ovat tässä maassa jo väkivaltaisempiakin kuin miehet, ihan tutkitusti. Ehdotan siis, että jätetään kliseet sikseen.

Ongelma on siinä, että miehille toitotetaan alusta saakka ettei koskaan saa luovuttaa, näyttää heikkoutta, tai oikeastaan edes epäonnistua ja vastuu pitää kantaa kaikesta aina jos meinaa tulla tunnistetuksi ihmisarvon omaavana olentona. Naisille toitotetaan vastaavasti sitä, että miesten homma on vakuuttaa heidät kelpoisuudestaan naisen ajan kuluttamiseen eikä nainen ole vastuussa oikein mistään ikinä tai jos onkin asiat pitää hoitaa niin että nainen voi olla ottamatta vastuuta.

Jos noilla linjoilla jatketaan kuten tähänkin saakka niin ei varmaan ole vaikea ennustaa onko tulevaisuus valoisa vai nou.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

27.3.2013 15:45

Kerropa lähteesi. Suomessa on paljon asiallista tutkimusta aiheista. Suurin syy palkkaeroihin on naisten ja miesten jakautuminen eri ammatteihin. Koneiden hoidosta saa enemmän palkkaa kuin ihmisten hoidosta. Tämä on monen mielestä väärin. Aina ei kyse ole myöskään julkisen sektorin ja ns. tuottavan työn eroista, kun esim. veturinkuljettajat tienaavat lyhyellä koulutuksella aika hyvin. Uusin räikeä palkkaerotieto tuli muuten juuri pankkialalta.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_fi.htm

Väkivallasta olen kirjoittanut blogiin ja aiemmin psyko-palstalle. En halua vähätellä naisten tekemää väkivaltaa. Mutu-tuntuma on, että tiettyjä ikäviä pieniä merkkejä on siitä, että naistenkin impulssikontrollin häiriöt alkavat purkautua tuntemattomiin kohdistuvana väkivaltana.

Parisuhdeväkivallasta saa tutkittua tietoa esim. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sivuilta. Uusin katsaus on Henkirikoskatsaus 2013, josta voi suoraan nähdä, ettei väite naisten suuremmasta väkivaltaisuudesta ole kovin perusteltu mitä tulee henkirikoksiin. Samalta sivulta löytyy Suomalaiset väkivallan kohteena 2012, ja siinäkin on nähtävissä, että suurin osa väkivallasta on miesten aiheuttamaa. Optulan miestutkijat ovat kirjoittaneet väkivallan taustoista artikkeleita ja niihinkin kannattaa tutustua. Pääsääntöisesti niissä parisuhteissa, joissa naiset käyttävät törkeää väkivaltaa, löytyy taustalta pitkäaikainen moilemminpuolinen tai vain naiseen kohdistuva väkivalta, jonka nainen jossakin vaiheessa tarpeeksi saatuaan päättää lopettaa.

Suomessa miehiin kohdistuu paljon väkivaltaa ulkotiloissa, naisiin kotona ja työpaikalla.

Optulan katsauksesta näkee naisiin ja miehiin kohdistuvan suhteellisen riskin muuhun Eurooppaan verrattuna.

Mielestäni tästä aiheesta on aivan turha jankata pelkästään sukupuolta haukkumalla, vaan tulisi miettiä keinoja väkivallan kitkemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Ja sitten takaisin alkuperäiseen aiheeseen.

Tämän päivän Hesarissa Saska Saarikoski kirjoitti mielenkiintoisen jutun feministeistä ja sukupuoleen kasvattamisesta. Mikä on mies, ja kuka on nainen? -kolumnissa SS kirjoittaa myös omista lapsistaan ja siitä, miten sukupuolta ei tule häivyttää, muttei ehkä vahvistaakaan.

"Maailma tyrkyttää niin paljon ahdistavan ahtaita sukupuoliodotuksia, että kotona on hyvä tarjota mahdollisimman laaja ihmisenä olemisen tila."

Hienosti sanottu.

SS ihmettelee vanhan polven feministejä, jotka eivät hyväksy miehiä joukkoonsa. Ehkä nuoret ihmiset osaavat rakentaa rauhaa sukupuolten välille?

On mahdollista elää hyvää elämää uskomalla perinteisiin sukupuolirooleihin. Monet hyvin perinteisessä parisuhteessa elävät ovat hyvinkin onnellisia (ja se heille suotakoon). Kaikille ei kuitenkaan saa tehdä traditiota normiksi, eikä alkaa väittää, että olisi vääjäämätöntä tai luonnonlaki, että kaikkien miesten ja naisten tulisi alkaa elää (mielestäni vanhanaikaisten) rooliodotusten mukaan.

Etenkin toisen sukupuolen älyn ja kykyjen aliarvioiminen on ala-arvoista.

Miten se yksi ihmisoikeusartikla menikään? Kaikki ihmiset syntyvät vapaiksi ja tasa-arvoisiksi...

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

28.3.2013 16:32

Tuossa on yksi esimerkki jonka mukaan naiset tekevät vähemmän hommia ja töiden määrään nähden saavat enenmmän palkkaa. Se, että naiset hakeutuvat aloille joilla saa vähemmän palkkaa kuin niillä jonne miehet hakeutuvat ei ole mitään merkitystä. Jos palkka on sama työpaikan sisäisesti, palkkaeroa ei ole olemassakaan. Jos yhdessä työpaikassa mies saa enemmän palkkaa kuin nainen toisessa, ei kyse ole mistään tasa-arvo-ongelmasta vaan siitä että yksi työnantaja maksaa enemmän kuin toinen.

http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2010/04/07/miehet-painavat-toita-niska-limassa-naiset-eivat/20104864/139

Koska miehet hakkaavat lähinnä toisiaan perheiden ulkopuolella ja naiset olosuhteista riippumatta lähinnä lapsia ja miehiä on aika hedelmätöntä alkaa kyttäämään pelkkiä rikostilastojen yhden rikostyypin tilastoa joka edustaa ehkä promillea tmv. kokonaisuudesta. Parempaa tietoa naisten ja miesten väkivaltaisuudesta löytyy ihan perheväkivallan piiristä ja siellä ollaan havaittu naiset väkivaltaisemmiksi. Naiset siis pieksevät miehiä enemmän kuin miehet naisia. Ylipäätään rikostilastosta suoraan kyseistä asiaa tutkiva on melkoinen idiootti, miehet kun eivät ilmoita turpaansa saamisestaan oikein ikinä jos tekijä on nainen ja naisten osumista päätyy poliisille suhteellisesti huikea prosentti.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Perhev%C3%A4kivalta#Tutkimus-_ja_tilastotietoa_perhev.C3.A4kivallan_esiintyvyydest.C3.A4

Saska sanoi hienosti. Vielä kun pystyisi tyhjentävästi selittämään sen mitä tarkoitti. Kyseinen sanoma kun on yhtä täsmällinen kuin "tee hyvin", "onnistu" ja vaikkapa "älä mokaa".

Siinä ei ole mitään uutista, että feminismi on pohjimmiltaan miesvihaa siinä missä sovinismi on naisvihaa. Tasa-arvoa kumpikaan em. nimikkeiden alle sijoittuva porukka ei aja.

Kukaan, muutamaa random yksilöä lukuun ottamatta ei tietääkseni aliarvioi naisia. Jos kyseistä ihmisoikeusartiklaa ruvetaan oikeasti soveltamaan, niin aika monta asiaa miesten asemassa on korjattavana. Ihan ensin pitäisi poistaa kaikki sukupuolikiintiöt jotka ovat suoraan ihmisoikeusrikkomuksia. Vastaavia juttuja löytyy lähes loputtomasti ja ylivoimainen enemmistö (80-90%) niistä epäkohdista kärsivistä ihmisistä ovat miehiä ja lapsia.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

28.3.2013 16:40

Ensimmäisen linkin palkka-asiaan palatakseni, jos katsotaan suoraan työhön käytettäviä tunteja ja palkkaa, sekä sitä väitettä että naisen euro on 80c, niin laskennallinen totuus on seuraava: Työaikaan suhteutettuna, kun nainen saa palkkaa kasaan 80c on mies saanut palkkaa 65c edestä. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa asiaa niin, että kun mies on saanut euron palkkaa, on nainen saanut palkkaa 1.22€.

Voidaanko nyt, pliiiiiiiis niinq, lopettaa tästä asiasta puhuminen kun on kerta faktaa että naiset tienaavat suhteellisesti enemmän, ihan se ja sama millä objektiivisella mittarilla tarkasteltuna?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

28.3.2013 21:04

Lähde?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

30.3.2013 06:37

^ Linkissä?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

elmaili

30.3.2013 07:45

Pidän paljon tästä keskustelusta ja ihmettelen, että miten voi kaksi näin järkevää olla näinkin erimieltä. Itse en jaksaisi laittaa lähteitä, sillä tuskin näiden blogi-kommenttien tarkoitus on tehdä tieteellistä tekstiä.

Wuokko ja Shiwan tehän saatte citystä vielä hyvän keskustelufoorumin ja kiitoksia Wuokko todella avoimesta vastauksesta.

Jostain syystä olen Shiwanin kanssa enemmän samaa mieltä ja Optulan eli oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja olen lukenut paljon ja etenkin niiden tilastoja. Marjukka Litmala on itselleni tutuin kirjoittaja sieltä vai olisiko hän osassa vain toimittanut kirjan/ katsauksen oikeusoloihin kultakin vuodelta.

Muutamia faktoja:
- Naisten väkivalta ja rikollisuus on lisääntynyt huomattavasti.
- Ihmisten luottamus oikeuslaitokseen on surkea, kun jostain syystä taas poliisiin luotetaan ehkä ansaittua enemmän.
- Jos ihmisellä on kokemusta ko. instituutioista, niin luottamus aina vähenee.
- Nuoret luottavat paljon enemmän kuin vanhemmat.
- Miehiä ja naisia ei kohdella yhtä ankarasti tuomioistuimessa (naisia hellemmin).

Palkasta sanoisin tutkimatta, että Suomessa se ei ole kovinkaan suuri ongelma ja kyllä naiset saavat hyvää palkkaa, vaikka lasten takia joutuvat olemaan monesti vuosikausia poissa työelämästä. Siksi monet naiset haluavatkin, että miehet saavat parempaa palkkaa ja elättävät perheen ja äänestävän sen mukaan. Tästä naiset saa siten syyttää osin itseään ja jos palkkaeroa ei ole, kuten Shiwan sanoo, niin on kyllä hyvin asiat ja jopa vähän ihmeellisesti.

Itse en valitettavasti tule kaivamaan lähteitä tänne, sillä haluan säilyttää tämän hieman kevyempänä keskusteluna ja Helsingin Sanomaa en todellakaan enää lue, sillä mielestäni ei ole sen väärti ja tiedot saa muualta. Noh... ainakin Saska Saarikosken artikkeli on jäänyt lukematta.

Susanna Renhbothin artikkeleja luen suurella mielenkiinnolla. Uskomattoman hyvä toimittaja ja varmasti palkka sen mukainen.

Kiitoksia teille todella hyvistä kirjoituksista!

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

1.4.2013 00:28

^ Kiitos palautteesta.

Erimielisyys saattaa johtua siitä, että minä olen kiinnostunut ensisijaisesti lopullisesta totuudesta, en siitä miten joku tutkimuksen tapa esittää asia tuottaa mielikuvan totuudesta. Tai sanotaanko ettei minulle riitä se mitä tutkimus kertoo vaan haluan tietää miten siihen ollaan päästy.
Oman tapani miinuspuolena on se, että sen seurauksena kovin moni tutkimus päätyy nolla-arvostuksen piiriin hyvin nopeasti. Esimerkkinä voidaan jatkaa tästä palkka-asiasta jossa tämä ero on saatu vaikkapa tehtävänimikkeen sisäisen palkan sukupuolisten mediaanien vertaamisella toisiinsa. Joo, voi olla että tehtävänimikkeen X alle sijoittuu keskimäärin vähemmän palkkaa saavia naisia. Niillä naisilla on kuitenkin keskimäärin vähemmän todellisia työtunteja alla ja vähemmän vastuuta. Tulos on se, että miehelle maksetaan kyllä enemmän palkkaa, mutta ei samasta tehtävän sisällöstä eikä samojen tuntien mukaan. Lopputulemana miehet sitten saavat kuitenkin hommiinsa nähden suhteessa huomattavasti huonompaa palkkaa kuin naiset.
Tutkimuksista harvemmin selviää näitä jos ei osaa kaivaa yksityiskohtia tai ei vain pysähdy miettimään miten jokin tutkimuksen tiedon kasaamiseen käytetty menetelmä ei välttämättä tuota edes semisti oikeaa tietoa. Myös sillä on väliä kuka tutkimuksen teettää, feministijärjestöt kun ovat kuuluisia siitä, että heidän tutkumuksensa perheväkivallasta eivät sisällä vähäisintäkään mainintaa naisten väkivaltaisuudesta ja näin pyritään maalaamaan kuva jossa vain mies lyö.

Jos on ihan oikeasti totuuden jäljillä niin on pakko harrastaa lähdekritiikkiä ja tutkia tutkimuksia tarkasti. Muuten menee metsään paitsi vahingossa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

13.4.2013 07:04

Shiwukka parka kuvittelee että kun hän laittaa tänne pari satunnaista artikkelia, niin hän niillä kumoaa faktat, eli sen että miehet saavat tutkitusti parempaa palkaa kun naiset samasta työstä. Surullisen sovinistinen yksilö.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi