Suopeus seksismille saattaa heikentää liittoa

  • Mirja Wuokko

Parisuhteen tasa-arvoisuudesta on tehty erilaisia tutkimuksia. Joissakin tutkimuksissa yhdessä tekeminen ja asioiden jakaminen tasaveroisesti on näyttänyt lisäävän parisuhdetyytyväisyyttä ja hyvää seksiä. Toisissa on huomattu perinteisemmän roolituksen tuovan etuja ainakin makuuhuoneessa. Varsinkin jälkimmäisiä tuloksia on innolla uutisoitu Suomessa.

Suopea seksismi tai hyväntahtoinen seksismi (benevolent sexism) on käsite, jonka mukaan naisen kuuluu olla miehensä erityisessä suojeluksessa ja rakkaudenosoitusten jatkuvassa keskiössä. Tausta-ajatuksena on miehen yleisen dominanssin ehdoton hyväksyminen. Perheen pää, eli mies, antaa naiselle tässä vaihtokaupassa erityishuomiota ja suojelusta. (Naisen ei esimerkiksi tarvitse ajaa autoa tai ymmärtää pankkiasioita.)

Tämä suopean seksismin tarjoama arvostetun henkilön asema horjuu kuitenkin helposti avioliiton pienimpienkin kurttujen ilmaantuessa. Naisen korkeat odotukset rakastettuna ja huolehdittuna olosta eivät toteudukaan.

Matthew D. Hammond ja Nickola C. Overall Aucklandin yliopiston psykologian laitokselta keräsivät heteroparien raportteja parisuhdeongelmista ja -tyytyväisyydestä kahdessa eri tutkimuksessa.

Naisten suhtautuminen suopeasti seksismiin ennusti suurempia romahduksia parisuhdetyytyväisyyteen, kun pari kohtasi isoja ongelmia suhteessaan, tai jos kumppani käyttäytyi loukkaavasti. Pitkissä parisuhteissa pettymys oli erityisen voimakasta.

Tutkijoiden mukaan tämä osoittaa suopeaa seksismiä kannattaneiden naisten olevan erityisen herkkiä kaikille parisuhdeongelmille; he ovat tavallaan sijoittaneet niin paljon panoksia suhteeseensa ja elättelevät uskomusta naisen erityistarpeesta tulla suojelluksi ja huomioiduksi. Romanttiset haaveet kariutuvat parisuhteen realismiin.

Kumppaneiden ajoittaiset erimielisyydet ovat täysin normaali ilmiö, eikä kukaan pysty saavuttamaan epärealistisia naisen ja miehen ideaaleja. Parisuhdetyytyväisyyttään voi helpommin nostaa suhteuttamalla omia odotuksiaan todellisuuteen.

Onko meillä Suomessa tällaista ongelmaa lainkaan?

Matthew D Hammond and Nickola C. Overall: When relationships do not live up to benevolent ideals: Women´s benevolent sexism and sensitivity to relationship problems. European Journal of Social Psychology , April 2013.

33 kommenttia

shiwan8

12.7.2015 13:10

Tällä ei siis sitten kuitenkaan ole oikeasti mitään tekemistä perinteisen parisuhdeasetelman kanssa vaan kyse on lellittyjen pentujen pettymyksestä heidän kohdatessaan elämän tosiasiat ensimmäistä kertaa elämässään niin, ettei isi tai äsi ole hoitamassa pahaa mieltä pois.

Erotus perinteisen asetelman kannattajien ja uuden feministisen linjauksen kannattajien välillä on oikeastaan se, että ensimmäisessä sukupuolet hyväksytään sukupuolina ja jälkimmäisessä kaikki on juuri sitä mikä on naiselle eniten eduksi. Ensimmäisessä siis mies korjaa kämpän, auton, toimii pääasiallisena vastuun kantajana perheessä vaikka molemmat aikuiset ottavat vastuun omista tekemisistään ja kaikki yrittävät toimia yhteisen hyvän nimissä. Jälkimmäisessä mies hoitaa kaiken sen mikä ei satu naista kiinnostamaan kaikkien "miesten töiden" lisäksi, kantaa vastuun kaikesta siitäkin mitä nainen tekee ja yrittää pitää pakettia kasassa sillä aikaa kun nainen tekee kaiken niin kuin itsestään parhaalta tuntuu oma etunsa ensisijalla.

Näiden stereotypioiden perusteella on helppo havaita, että perinteisillä liitoilla on paljon paremmat menestymisen edellytykset jos molemmat osapuolet ovat täysijärkisiä aikuisia. Vastaavasti jälkimmäisessä tapauksessa pitkän tähtäimen onnistumisen mahdollisuudet ovat lähellä nollaa...mikä taas näkyy sujuvasti erotilatoissa.

Jokainen toki tehköön niin kuin parhaalta tuntuu, mutta jos ei itse tykkää olla käyttövälineenä ja ihmisenä arvottomana pelinappulana toiselle osapuolelle parisuhteessa niin kannattaa mennä vanhalla kaavalla (jota toki saa tuunata pariskuntakohtaisesti). Vanha tapa ottaa huomioon sekä naisen että miehen. Uusi on miehen näkökulmasta pelkästään lapsen hoitoa joista yksi nyt vaan sattuu olemaan lakiteknisesti aikuinen.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

NOMAD_1

15.7.2015 15:59

Mistä lähtien "uuden feministisen linjauksen kannattajat" eli feministit ovat kannattaneet seksismiä, edes suopeaa sellaista?

Suopeassa seksismissä molemmat osapuolet haluavat jotain: nainen hyötyä/huomiota ja mies ylemmän aseman/kunnioitusta eli naisen joka tottelee. Kyse on vaihtokaupasta, joka toimii, kunnes molemmat tottuvat saamaansa, eivätkä enää halua sitä riittävästi tai haluavat entistä enemmän (ja mieluiten vähemmällä vaivalla, mikä on inhimillistä eli molemmat sukupuolet kattavaa).

Molemmat osapuolet siis erehtyvät ja ovat vastuussa siitä, ettei tällainen parisuhde useimmiten kestä. On turha kammeta kaikkea syytä naisen puolelle - "mikä taas näkyy sujuvasti erotilastoissa" (siis laittaa erotilastoja lellittyjen naisten piikkiin). Kyllä miehetkin osaavat olla mukavuudenhaluisia ja kun kaksi tällaista kohtaa, niin silloin "Romanttiset haaveet kariutuvat parisuhteen realismiin."

shiwan8

16.7.2015 23:29

Liikkeen alusta saakka. Tämä fakta selviää jokaiselle pienellä tutustumiskierroksella liikkeen historiaan ja nykytilaan. Feminismi sukupuolisovinismia siinä missä sovinismikin. Samoin kuin feminismi 200 vuoden takaisissa olosuhteissa, sovinismi näyttää sopivan alisteisessa asemassa olevien miesten näkökulmasta tasa-arvoliikkeeltä.

Minä nimenomaan kampean kaiken syyn miesten niskoille. Keskivertomies on tässä asiassa aidosti tyhmä ja/tai patalaiska saapas. Äärimmäisen harva nainen haluaa lapasta kumppanikseen ja silti näiltä jampoilta puuttuu kyky pitää puoliaan parisuhteessa edes sen verran, että eivät joutuisi het tossun alle. Nainen alkaa seurustelemaan, kuten länsimaisen kulttuurin mukaan kasvaneen naisen kuuluukin, hän tyypilisesti alkaa kokeilemaan miehen rajoja. Mies joustaa koska ei halua tappelua tai muuta ikävää seurausta mikä itsekunnioituksesta miehelle tuollaisessa tilanteessa syntyy. Nainen ottaa tämä lupana toimia tavalla jota kokeili. Nainen kokeilee seuraavaa juttua ja kaava toistuu kunnes mieheltä palaa käämi tai naista alkaa ottamaan päähän se, että mies ei pidä puoliaan.

NOMAD_1

17.7.2015 02:58

Miten sä voit esittää noin yksisilmäisesti, että seurustelussa nainen "tyypillisesti alkaa kokeilemaan miehen rajoja ... Mies joustaa ... Nainen ottaa tämän lupana... Nainen kokeilee seuraavaa juttua ja kaava toistuu..."?

En missään nimessä puolusta feminismiä. Se on yhä useammin ideologista taistelua naisten erityisaseman turvaamiseksi ja parantamiseksi. Tai siis kun koskaan ei voida saavuttaa matemaattista tasa-arvoa, niin pyritään sokeasti lisäämään omia etuja/hyötyä. Sinun näkemyksesi on kuitenkin kallistunut toiseen ääripäähän eli naisten syyllistämiseen: esität "tyypillisen naisen" rajoja koettelevana sekä miestä alistavana ja "tyypillisen miehen" alistuvana. Mielestäni molemmat ovat vääristyneitä stereotypioita.

Itselleni ongelman ydin on ihmisissä, jotka eivät useimmiten ole ylittäneet eläinluontoaan, vaan pyrkivät sokeasti mahdollisimman suureen hyötyyn ja mielihyvään mahdollisimman pienellä vaivalla. Miesten ja naisten keinot ovat erilaiset, mutta edustavat surullisen usein kuitenkin edellistä pyrkimystä. Molemmat osapuolet siis koettelevat toistensa rajoja ja suhteet kestävät niin kauan, kuin pyrkimykset lomittuvat siten, ettei vaadita mitään, mitä toinen ei ole valmis antamaan (tai mistä hän ei koe saavansa riittävää korvausta). Ihan turha nähdä toista osapuolta tai "tyypillisiä miehiä ja naisia" syyllisinä - siis ellei ole tarvetta nostaa itseään ja omaa yksisilmäistä näkemystään sokeiden valtakunnan hallitsijaksi...

shiwan8

17.7.2015 05:24

Niin siis ihminen on opportunisti luonnostaan. "Ihminen" käsittää enemmistön meistä ja poikkeukset lähinnä vahvistavat sääntöä. Kulttuurillisesti naiselle on länsimaissa ihan ok ja jopa suositeltavaa pyrkiä saamaan maksimaalinen hyöty irti miehestä samalla kun kulttuurillisesti miehet opetetaan pitämään naista sen verran jalustalla, että nykypäivänä jopa eriävä mielipide mielletään hyökkäykseksi mieheltä.

Eikä siis niin, että olisi naisten vika, että kulttuuri on mitä se on. Se on heidän vanhempiensa, opettajiensa, esimiestensä, yms. auktoriteettihahmojen vika jotka eivät ole ottaneet asiaa järki kädessä vaan luovuttivat selkärankansa naisasianaisille ja kukkahattutädeille (lue miesvihaajille). Sama toki pätee miehiin.

Se mikä on jokaisen oma vika on juurikin tuo mistä puhuit, ei osata irrottautua siitä omasta ohjelmoinnista (oli se kulttuurillista tai evolutiivista) riittävästi että kyettäisiin näkemään sen vinoutuneisuus ja käytännössä tuhoisa vaikutus ihmissuhteisiin ja sitä kautta yhteisöihin.

Tässä ei myöskään ole mitään sukupuolisidonnaisuutta, koska on hyvin tiedossa, että jos miehillä ryhmänä on samat mahdollisuudet vaatia enemmän vähemmällä kuin mitä naisilla nyt on, historian perusteella miehet varmuudella toimisivat samoilla päämäärillä kuin naiset nyt, mutta omassa kontekstissaan.

Ja siis kyllä, voidaan puhua tyypillisestä miehestä ja naisesta tässä asiassa. Ihan vaan siksi, että tuollainen käytös on tyypillistä.

Näinköhän

14.7.2015 22:02

Olet väärässä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

NOMAD_1

15.7.2015 15:41

Miten ihmeessä voi väittää, että naiset "ovat tavallaan sijoittaneet niin paljon panoksia suhteeseensa ja elättelevät uskomusta naisen erityistarpeesta tulla suojelluksi ja huomioiduksi." Ongelman ydinhän oli se, että "Naisen korkeat odotukset rakastettuna ja huolehdittuna olosta eivät toteudukaan." ja "Romanttiset haaveet kariutuvat parisuhteen realismiin." Miehet tässä panostavat aikaa, vaivaa sekä resursseja naiseen - siis ainakin siihen asti, kunnes tottuvat tähän eivätkä enää haluakaan antaa riittävän paljoa (mikä sekin luultavasti kasvaa naisen tottuessa tiettyyn mukavuuden ja huomion tasoon). Molemmat osapuolet tekevät kyllä virheen, mutta mikä on se suopeaa seksismiä kannattavien naisten suuri panos parisuhteessa?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

tutkijasosiologi

16.7.2015 14:44

Panokset voivat olla mitä tahansa, esim. aika, tunteet, toisen palveleminen, toisen ihailu, toisen totteleminen, kotitöiden teko, lasten hoitaminen, perheen asioista huolehtiminen, omista ystävistä ja/tai urasta ja vapaa-ajasta luopuminen. Yleensä omista tarpeista luopuminen.

Monissa kulttuureissa naisten panostus perheen sosiaaliseen elämään, lasten tulevaisuuteen ja arjen sujumiseen ovat valtavat, joskin usein näkymättömät. Kuitenkin useimmissa maissa juuri äidin panostus lapsiin kantaa hedelmää, esim. lasten pärjäämisenä, kouluttautumisena, kykynä muodostaa onnistuneita ihmissuhteita.

Miehet tuntuvat yleisesti ajattelevan perheeseen panostuksen rahassa? On aika sokeutta olla näkemättä aineettomia panostuksia ja perheen palvelua, muista huolehtimista. Pelkällä rahalla voi saada hyvän siivoojan, mutta jokainen perheessä elänyt tietää, ettei se riitä mihinkään.

Suopeassa seksismissä ei ole kyse siitä, että nainen makaisi silkkisohvalla odottamassa miehen palveluita, vaan siitä, että mies on perheen pää, ja nainen on perheen marttyyri.

Systeemi ei välttämättä ole edullinen kenellekään. Joillakuin se voi toimia.

shiwan8

16.7.2015 23:41

Tutkijasosiologi unohto mainita olevansa miesvihaaja. Jos nainen on onnellinen naisena niin miksi se tekisi hänestä marttyyrin?

"Suopeassa seksismissä" on se olennainen etu verrattuna feministiseen vihamieliseen seksismiin, että se antaa niiden naisten olla naisia jotka naisia haluavat olla ja se sallii sellaisen naisen kanssa pariutuvan miehen olla mies.
Evoluutio on asia joka ei etene samaa tahtia kulttuurillisten muutosten kanssa. Nainen on aikojen saatossa kehittynyt olemaan perheen "huoltaja" samalla tavalla kuin mies on kehittynyt olemaan perheen "toimija". Luonnollisestikaan tämä ei sovi kaikille, mutta mitä vähemmän parisuhteessa on vihamielistä seksismiä (lue feminismiä tai sovinismia) ja sitä myöten loogisesti mitä enemmän toisen persoonaa, tarpeita ja ominaisuuksia kunnioitetaan, sen parempi ennuste parisuhteella on.
Tällaisessa suhteessa nainen ei ole marttyyri vaan yksinkertaisesti valinnut omaksua todennäköisimmän luonnollisen tilansa ja sitä kautta saada parhaat mahdollisuudet saavuttaa onni.

Ylipäätään ihmisten olisi syytä opetella tuntemaan itsensä ennen kuin pariutuvat. Säästyttäisiin monilta ongelmilta kun feminiiniset naiset eivät väkisin yrittäisi ottaa maskuliinista roolia ja vastaavasti maskuliinisia miehiä ei yritettäisi pakottaa feminiiniseen rooliin. Jos joku mies kokee olonsa paremmaksi perinteisessä naisen roolissa ja nainen vastaavasti miehen roolissa niin sehän on aivan ok, mutta tämä sukupuolivihamielinen feministien yritys pakottaa kaikki samaan muottiin olisi nyt syytä kuopata, ihan kaikkien edun nimissä.

NOMAD_1

17.7.2015 02:34

Tutkijasosiologille: eikö tällöin ole kyse työnjaosta eikä suopeasta seksismistä? Omista vanhemmista ensisijaisesti äiti hoiti kotia sekä lapsia ja isä kävi töissä, jonka palkka meni yhteiselle tilille. Lisäksi isä tahtoi ottaa vastuun lapsista joka toinen yö, vaikka aamulla oli herättävä ja lähdettävä töihin. Tällöin kyse on työnjaosta ja suopeaan seksismiin mennään silloin, kun jotakin jakoa ruvetaan vaatimaan tai yksipuolisesti muuttamaan. Hyvät vanhemmat voivat luopua jopa omista tarpeistaan lasten eduksi, mutta eivät niinkään toistensa. Toki työt/vastuut on syytä jakaa voimien mukaan ja tarvittaessa puolisoa tuetaan myös omista tarpeista luopumalla. Pysyvänä epätasapainona tämä on kuitenkin huonoa sekä suhteen että kaikkien sen osapuolten kannalta.

Ymmärrän toki mainitsemasi ei-rahallisen panostuksen. Edelleen pidän tämän aliarvostamista yhtenä suurimmista syistä ihmisten ja erityisesti länsimaisten ihmisten ongelmiin. Wuokko sivuuttaa kirjoituksessaan työnjaon mahdollisuuden ja menee suoraan suopeaan seksismiin. Sitten naisen suuri parisuhdepanostus hyppää kuvaan täysin määrittelemättömänä. Koko tekstissä puhutaan ainoastaan parisuhteesta, eikä sanallakaan mainita lapsia. Sen sijaan puhutaan naisen "erityisestä suojeluksesta", "rakkaudenosoitusten jatkuvassa keskiössä olemisesta", "huolehdittuna olemisesta" jne. Mirjalle "Tausta-ajatuksena on miehen yleisen dominanssin ehdoton hyväksyminen."

Toki mies voi käyttää naisen tai pelkästään rahan antamaa valtaa väärin ja tehdä naisestaan marttyyrin/työjuhdan. Tosin myös nainen voi tehdä miehestä lypsylehmän ja äärimmillään jäädä "silkkisohvalle makailemaan". Ja myös kaikki tältä väliltä on mahdollisuuksien kirjossa. Mielestäni on todella yksisilmäistä nähdä suopea seksismi yksinomaan "mies perheenpäänä/nainen marttyyrina" -muodossa. Shiwanin miesvihaaja-syytteet ovat puolestaan vastakkaista yksisilmäisyyttä.

Suopea seksismi voi syntyä joko siitä, että mies haluaa dominoida tai nainen välttää vastuuta. Useimmiten perusta lienee edellisten yhdistelmä mitä moninaisimmilla painotuksilla. On kuitenkin inhimillistä haluta liikaa tai vältellä vaivaa, eikä tämä liity erityisesti kumpaankaan sukupuoleen. Edelleen työnjako voi toimia, mutta suopea seksismi ei ole hyväksi kenellekään. "Suopeassa seksismissä" ei todellakaan ole mitään etua, vaikka Shiwan yrittää sellaista esittää vastakohtana "vihamieliseen seksismiin". Työnjako on se, mikä antaa molempien toimia omilla vahvoilla alueillaan heidän niin tahtoessaan eli näin yhdessä päättäessään.

shiwan8

17.7.2015 05:28

Henkilö, joka erikseen toteaa pitävänsä tasa-arvoa naista alistavana asiana joka johtaa naisen marttyyri-statukseen on, de facto, miehiä sukupuolena vihaava henkilö.

NOMAD_1

17.7.2015 13:03

SHIWAN8: Ja missähän kohtaa "tutkijasosiologi"-nimimerkillä kirjoittava "ERIKSEEN toteaa pitävänsä tasa-arvoa naista alistavana asiana joka johtaa naisen marttyyri-statukseen"?

Jotta puhuisi erikseen tasa-arvosta, niin pitäisi varmaan mainita tasa-arvo tai jokin sanan synonyymi. Tutkijasosiologi puhuu "suopeasta seksismistä" yksipuolisesti, minkä toin esille jo edellisessä kommentissani. Sinä ilmeisesti pidät suopeaa seksismiä ja tasa-arvoa samana asiana, koska sanot:

Lainaus Shiwanilta: "Suopeassa seksismissä" on se olennainen etu verrattuna feministiseen vihamieliseen seksismiin, että se antaa niiden naisten olla naisia jotka naisia haluavat olla ja se sallii sellaisen naisen kanssa pariutuvan miehen olla mies.

Kokonaisuutena tunnut näkevän seksismin hyvänä asiana. Tämän takia sinun on lisättävä siihen "vihamielinen feminismi" kääntääksesi käsitteen negatiiviseksi. Miksi seksismiä pitäisi pitää hyvänä asiana, kun voi yhtä hyvin puhua työnjaosta, joka sallii miehen ja naisen erilaiset roolit? Työnjako ei kuitenkaan anna kummallekaan osapuolelle oikeutta valita haluamaansa osuutta yhteisistä töistä/velvollisuuksista: mies voi hoitaa lapsia ja nainen käydä töissä. Toisaalta on molempien etu antaa kukin tehtävä siihen parhaiten soveltuvalle. mutta tätä ei ole syytä vaatia.

Mielestäni roolijaosta on sovittava parisuhteen/perheen osapuolten kesken, ja jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin silloin ei liene syytä olla yhdessä. Ja jos tästä jatketaan toisen osapuolen - siis naisen tai miehen - kustannuksella, niin silloin on kyse seksismistä, joka on aina huono asia.

shiwan8

18.7.2015 04:31

Hienoja olkiukkoja, joskin jälleen kaikille ilmeisiä. "Suopeassa seksismissä ei ole kyse siitä, että nainen makaisi silkkisohvalla odottamassa miehen palveluita, vaan siitä, että mies on perheen pää, ja nainen on perheen marttyyri." Tässä hän erikseen ilmoittaa vihaavansa miehiä. Epäsuorasti, mutta kuitenkin.

Seksismi on asia joka ei lähde ihmisestä kenenkään tällä hetkellä elossa olevan elinaikana eikä ole mitään syytä edes yrittää päästä siitä eroon. Naiset ovat erilaisia kuin miehet ja päin vastoin, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämä tosiasia ei muutu miksikään minkään raflaavan moraalisointimasturboinnin myötä. Jo pelkästään evoluution olemassaolon myöntäminen tekee ihmisestä automaattisesti seksistisen.

Feminismin vihamielisyys on syytä mainita nykyfeminismistä puhuttaessa aina yksinkertaisesti siksi, että nykyfeminismi on puhtaasti miesvihaa käytännön tasolle vietynä. Käsite sinällään ei voi olla negatiivinen, se on vain faktinen kuvaus asiasta. Väitteesi käsitteen negatiivisuudesta on yhtä pätevä kuin se, että väittäisit sinisen värin olevan negatiivinen.
Työnjaosta puhuminen olisi muutoin aivan käypä tapa keskustella asiasta, mutta se ei painota riittävästi naisen vapautta valita toimia perinteisessä roolissa sen sijaan, että tulisi ryhmäpaineen pakottamana "valitsemaan" mieheksi pyrkimisen ja sitä myötä onnettoman elämän. Tämäkin on ihan perusjuttuja jotka ymmärtää selittämättäkin jos tietää mistä puhutaan ja miten keskustelu asiasta tyypillisesti toimii.

Olet kuitenkin täysin oikeassa puhuessasi työn jakamisen prosessista ja samaan aikaan täysin vastakkaisella kannalla kuin kuka tahansa tavallinen länsimaalainen nainen, feministi ja valkoinen ritari.

NOMAD_1

19.7.2015 01:22

Seksismi tiivistetään osuvasti englanninkielisessä Wikipediassa:
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sexism)

"Sexism or gender discrimination is prejudice or discrimination based on a person's sex or gender. Although sexism is especially documented as affecting women and girls, it can affect any gender.[1] It has been linked to stereotypes and gender roles,[2][3] and may include the belief that one sex or gender is intrinsically superior to another.[4]"

Edellisessä lainauksessa on viitteitä lukuisiin sanakirjamääritelmiin ja lisäksi pariin tieteelliseen julkaisuun, joten se täyttänee tämän foorumin kelpoisuusvaatimukset (vaikka onkin Wikipedia). Lisäksi määritelmä on olennaisena sukupuolivapaa. Siis tiivistettynä: sukupuolierot eivät tee kaikista seksistejä, vaan niihin nojaavat ennakkoluulot, jotka nostavat jommankumman sukupuolen toista paremmaksi.

Sinun päättelysi sisältää perusteettoman premissin kaikkien ihmisten seksistisyydestä. Kun siihen yhdistää tutkijasosiologin yksipuolisen näkemyksen suopeasta seksismistä, niin pääsee esittämääsi johtopäätökseen. Koska lähtökohtainen premissisi on kuitenkin epätosi, niin samoin on johtopäätöskin. En kuitenkaan edelleenkään kannata feminismiä ja tutkijasosiologin lausunto edustaa sitä. On kuitenkin perusteetonta hypätä yhdestä vaikkakin yksipuolisesta suopeata seksismiä koskevasta ajatuksesta sen lausujan miesvihaajaksi leimaamiseen. Toki hän sitä voi olla, mutta meillä ei ole perustetta väittää tätä.

Feminismi on minulle naisasioiden ylikorostamista, koska "ismit" ovat jonkin asian ideologiaksi tekemistä - siis ajattelun sokeuttamista kaikille muille näkökannoille. Feminismi on minulle negatiivinen käsite, joka ilmentää ajattelun rajoittuneisuutta siinä missä muutkin ismit. Toisaalta feminismin sokea vastustaminen heittää toiseen ääripäähän, mistä katsottuna kaikki naisasioiden edistäminen leimaantuu miesvihaksi. Tämä on aivan yhtä ideologista ajattelua kuin feminismi, vaikka sille ei nimeä antaisikaan (anti-feminismi on edelleen ismi). Eikä jatkuva viittailu tosiasioihin muuta mitään, jos näitä tosiasioita ei perustele millään tapaa (siis muuten kuin kutsumalla niitä itsestään selviksi). Tällaisina ne ovat pelkkiä mielipiteitä.

Lopuksi: eikö feminismi ole sinulle negatiivinen käsite? Eikö vihamielisyys ole negatiivinen asia? Jos luet edellisen kommenttini kunnolla, niin totesin sinun puolustavan suopeaa seksismiä ja värjäävän seksismin negatiiviseksi juuri "vihamielisyys"- ja "feminismi"-käsitteillä. En siis puhunut käsitteen negatiivisuudesta, vaan siitä, millaisena me tuon käsitteen ilmaisemaa asiaa pidämme (ja feminismin kohdalla olemme samaa mieltä, tosin miltei päinvaastaisista syistä). Seksismillä kuitenkin on jo yleisesti hyväksytty merkitys, jonka vaihtamista et ole mitenkään perustellut. Seksismiltä nimenomaan vältytään, kun ei yleisesti nosteta yhtä sukupuolta toista paremmaksi (omilla vahvuusalueillaan molemmat sitä ovat, ja jos tämä ymmärretään, niin se hyödyttää kaikkia).

PS. Haukut minua muun muassa olkiukkojen ja muiden argumentaatiovirheiden tekijäksi, liian yksinkertaiseksi selvien asioiden ymmärtämiseen sekä moraalimasturboijaksi... Joku voisi kokea tämän henkilöön kohdistuvana - varsinkin kun et perustele väitteitäsi millään tavalla tai edes huomioi esitettyjä vasta-argumentteja.

shiwan8

22.7.2015 18:00

Niin, kuten tavallista, sanakirjasta löytyy loogisesti kestämätön ajatus jonka takia en sitä sellaisenaan allekirjoita. Seksismi on kyllä sukupuolten eroavaisuuksien myöntämistä ja asioiden tarkastelua niiden pohjalta, mutta ei korosta kummankaan sukupuolen erinomaisuutta verrattuna toiseen. Miksi? Siksi, että sukupuolet ovat erilaisia jonka takia tyypillinen miehen ja naisen roolitus jakaa tehtävät jotakuinkin tasan molemmille, mutta päällekäisiä tehtäviä on hyvin vähän. Tämä erilaisuus ei ole kummankaan paremmutta, ainoastaan erilaisuutta.
Feminismi ja sovinismi taas ovat sitä sukupuolen erinomaisuuden mainostamista verrattuna toiseen. Tätä perustellaan käyttäen arviointipohjana vain sukupuolen vahvoja alueita, feminismissä naisten luontaisesti vahvoja osaamisalueita ja sovinismissa miesten vastaavia ja mainostamalla vastakkaisen sukupuolen vahvoja alueita negatiivisina asioina.

Seuraavaksi tulee joku väittämään jotain sen suuntaista, että sanakirjassa on virallinen tieto. Se toki pitää paikkaansa, mutta joskus virallisen tiedon mukaan maa oli litteä ja tässä 20 vuotta sitten akupunktio oli lumelääketiedettä. Jos tosiasiat osoittavat sanakirjan sisällön vääräksi tiedoksi niin se on väärää tietoa. Tiedon virallisuus on sinällään arvotonta ja oikeellisuus arvokasta. Näin ollen voidaan todeta, että wiki-sanakirjan engalnninkielinen määritelmä seksismille on virheellinen yleistyksenä, mutta voi hyvinkin pitää paikkaansa jos tarkastellaan jotain yksittäistä asiaa puhtaasti mediaanin näkökulmasta.
Esimerkiksi: On aivan totta, että keskimääräinen nainen on parempi toimimaan lapselle naisen mallina kuin mies ja päin vastoin. Tämän myöntäminen de facto on seksismiä ja samanaikaisesti se ei eriarvoista sukupuolia vaan ainoastaan myöntää näiden erilaisuuden tosiasiaksi. Looginen päätelmä on se, että seksismi ei ole eriarvoistavaa ja sanakirjan väiten sen eriarvoistavuudesta on puppua.

Tämä oli taas näitä juttuja joiden kohdalla vähäinenkin järjenkäyttö johtaa parempaan lopputulokseen kuin jonkun toisen ihmisen mielipiteen sokea seuraaminen vain koska se mielipiden on paperissa jonka nivoksen kannessa lukee "sanakirja". Ei siis ole pakko olla tyhmä ja uskoa kaikkea lukemaansa.

Ei tässä ole leimattu ketään. On todettu kommentin pohjalta se aidosti ainoa looginen johtopäätös minkä siitä voi vetää. tutkijasosiologin mielestään nainen on marttyyri jos hän on onnellinen naisena miehen kanssa joka on onnelinen miehenä. Vertauskuvallisella kuolemalla ei ole syytä olettaa olevan muuta merkitystä ilmaisussa kuin se, että hänen mielestään nainen heittää elämänsä hukkaan valitessaan kyseisen tien elämälleen.

Feminismi on käsite, käsite ei voi olla vihamielinen. Korostan feminismin vihamielisyyttä siksi, että ihmiset keskimäärin eivät tiedä mitä feminismi on käytännössä ja näin ollen kuvittelevat sen tarkoittavan sitä virheellistä sanakirjan kuvausta mikä meille kaikille on tuputettu vaiheessa tai toisessa.

Monet näistä asioista tosin totesit itsekin.

En ole tietääkseni haukkunut sinua millään tavalla. Esimerkiksi "moraalimasturbointikommenttini" ei ollut kohdistunut sinuun mitenkään. Muutenkin teen toteamuksia ilman asenteellista latausta. Ei siinä, jos tuntuu siltä, että kuvaus sopii, niin en tietenkään estä sinua määrittämästä itseäsi niin.

NOMAD_1

22.7.2015 21:37

Miksi sinulla on niin polttava tarve nähdä seksismi samana kuin sukupuolten välisten erojen tunnistamisena ja myöntämisenä? Ja tämä siitä huolimatta, että sanakirjat ja yleiset määritelmät ovat sinun määritelmääsi vastaan. Miksi sinulla on oikeus määritellä, miten käsitteitä käytetään? Eikö ole helpompi lähteä yleisesti hyväksytyistä määritelmistä ja muuttaa niitä, mikäli tälle on hyviä perusteita? Tässä tapauksessa niitä ei ole.

Mielestäni "ismi"-tarkoittaa jonkin asian tai ominaisuuden ylikorostamista ja yliarvostamista. "Feminismi" -termin alku viittaa naissukupuoleen eli "female"-termiin ja ismi tekee siitä naiseuden ylikorostamista. Samoin liberalismi nostaa vapauden kaiken muun yläpuolelle ja egalitarismi tasa-arvon. Näin ollen seksismi viittää sukupuoleen eli englanninkielen "sex"-termiin ja ismi tekee siitä sukupuolisten ominaisuuksien ylikorostamista. Asia ymmärretään yleensä naisnäkökulmasta historian ja feminististen näkemysten valossa. Sinänsä seksismi-termi on kuitenkin sukupuolineutraali, kuten käyttämässäni wikipedia-lainauksessakin todetaan. Samoin rasismi viittaa tarkalleen ottaen neutraalisti rotuun perustuvan arvojärjestyksen tekemistä. Termi sinänsä on seksimin tavoin negatiivinen, koska se viittaa rotujen perusteettomaan eriarvoisina näkemiseen. Yleensä sitä käytetään valkoisesta, joka pitää kaltaisiaan muita parempana, mutta tummaihoinen on aivan yhtä rasisti, jos asettaa kaltaisensa muiden rotujen yläpuolelle.

Seksismi kuvaa siis yleistä perusteetonta arvottamista sukupuolen perusteella. Näin ollen tarvitsemme sille kaksi alakäsitettä kattamaan molemmat suunnat: feminismi asettaa naissukupuolen... jos ei suoraan miehiä paremmaksi, niin ainakin nykyistä enemmän ansaitsevaksi (ja tässä "enemmän" lienee rikkinäisen astian täyttämistä, koska ihminen on perustaltaan kyltymätön). Sovininismi puolestaan kuvaa seksististä harhaa feminismille vastakkaiseen suuntaan. Tätä termiä ei enää juurikaan käytetä, koska sillä on niin negatiivinen sävy (ja aivan oikeutetusti onkin historiaa tarkastellessa). Tässä on kuitenkin feministinen harha tai tiedostettuna strategia - siis se, että miesasian ajamiselle ei oikeastaan ole omaa hyväksyttävää termiä. Tosin on tärkeä muistaa, että yleinen miesasianajaminen on yksisilmäistä ja harhautunutta siinä missä feminismikin on sokeutunut näkemään itsensä yhtenä tasa-arvon kanssa. Toisin sanoen, ei taistella sovinismin palautamisen puolesta (nimellä tai ilman). Sen sijaan kieltäydytään hyväksymästä "feminismi=tasa-arvo"- propagandaa. Kokonaisuutena ei tehdä itseämme sokeiksi millekään vääryyksille - tapahtuivat ne kumpaan tahansa suuntaan.

Tiivistettynä: ismi on jonkin asian korostamista muiden asioiden kustannuksella ja tällaisena ennemmin tai myöhemmin sen ylikorostamista. Miksi siis antaisimme sukupuolten erojen tunnustamiselle "ismi"-päätteiden termin? Miksi antaisimme itsestäänselvyydelle oman ylikorostamiseen liittyvän termin? Ja kaikkein olennaisimpana, miksi emme pitäisi ylikorostamiseen liittyvää "seksismi"-termiä juuri sukupuoleen liittyvien asioiden tai ominaisuuksien ylikorostamisena?

Shiwan: jos siis haluat pitää kiinni omasta määritelmästäsi, niin sinun pitää kohdata sekä yllä esittämäni perustelut että "seksismi"-termin yleisesti hyväksytyn määrittelyn.

shiwan8

23.7.2015 14:23

Jos yleisesti hyväksytty määritelmä ei kestä kosketusta todellisuuden kanssa, määritelmä on väärä. Objektiivisessa tarkastelussa seksismissä ei ole kyse kummankaan sukupuolen paremmuudesta vaan erilaisuudesta. Kuten sanottu, joskus ihmiset olivat niin tietämättömiä ja myöhemmin niin tyhmiä, että ottivat auktoriteettien reikäpäisetkin väitteet tosissaan. Tästä oli siis seurauksena mm. se, että luultiin maailman olevan litteä ja se noin 1000 vuotta kestänyt kristillisten uskomusten lamauttama etknologinen kehitys. Väitteeni kyseenalaistaminen tutkimatta sen sisällön kestävyyttä on sama kuin myöntäisit olevasi yksi heistä jotka uskoisivat maailman olevan litteä jos se lukisi kirjassa.

Humanismi on terminä neutraali. Feminismillä ja neutraalilla ei ole missään yhteydessä mitään todellista yhteyttä toisiinsa. Tämä on kenen tahansa tarkistettavissa milloin tahansa.

NOMAD_1

24.7.2015 02:00

Et esitä mitään tosiasioita tai perusteluja väitteesi/määrittelysi tueksi. Sen sijaan yksinkertaisesti toteat objektiivisen todellisuuden olevan sinun määrittelysi takana. Tai oikeammin perustelusi on rinnastaa vastapuolen kanta maailman litteänä pitämiseen. Jos jossain niin tässä on täydellinen olkiukko-argumentaatiovirhe. Itse asiassa siinä ei ole argumentaatiota edes virheeksi riittävässä määrin. Kyseessä on täydellinen hatusta vedetty ad hoc -analogia, joka ei edes sovi tilanteeseen yhtään paremmin kuin "olet väärässä" -toteamus. Seksismiä koskevan väitteesi sisältö on lyhyesti sanottuna se, että kaikki kanssasi eri mieltä olevat ovat tietämättömiä ja tyhjäpäisiä. Onnea matkaan tämän asenteen kanssa!

shiwan8

24.7.2015 15:34

Ei tosiasia tai perustelu lakkaa olemasta tosiasia tai perustelu vain siksi, että sinä olet eri mieltä.

Totesin objektiivisen todellisuuden olevan se miksi käytännön todellisuus sen osoittaa. Ei siis ole kyse minun määritelmästäni vaan siitä, että vesi nyt on märkää kun kerran se käytännössä on märkää. Tämäkään ei muutu muuksi sillä, että kiellät tuon tosiasian olemassaolon.

Suosittelen tutustumaan argumentaatiovirheiden sisältöihin ennen kuin alat nimeämään niitä. Nyt mm. käytä termiä "olkiukko" oikein.
Sanakirjan kaikkivoipaisuuden kyseenalaistamista koskeva väitteeni on yksinkertaisesti se, että jos ja kun sanakirjan määritelmä ei kohtaa todellisuuden kanssa, sanakirjan määritelmä on väärä. Loogisesti jos tästä huolimatta valitsee sokeasti puoltavansa samaista sanakirjan määritelmää niin luonnollisesti kyseinen ihminen on kyseisessä asiassa väärässä.

Ambivalenssi

15.7.2015 15:48

Kahvinhuonti saattaa heikentää liittoa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

19.7.2015 17:56

Pitkästä aikaa vilkasta keskustelua. Minulla ei ole kommenttia käsityksiinne feminismistä.

Sen sijaan haluan kommentoida tuota väitettä "Wuokko sivuuttaa kirjoituksessaan työnjaon mahdollisuuden ja menee suoraan suopeaan seksismiin." Tämä blogaus käsitteli löytämääni artikkelia tutkimuksesta, jossa ilmeni, että suopeaa seksismiä kannattavat naiset pettyvät herkästi liittoonsa. Minusta tämä on mielenkiintoinen tutkimuslöydös.

Blogaukseni ei siis käsitellyt omia käsityksiäni suopeasta seksismistä, tai mielipidettäni parien työnjaosta.

Voin kyllä kertoa mielipiteeni siitä. Kannatan reilua työnjakoa perheissä. Hyvässä suhteessa työnjaosta saadaan yleensä sovittua ilman jatkuvaa riitaa. Monet tyytyväiset parit jakavat esim. kotityöt niin, että kukin tekee itselleen jotenkin "paremmin soveltuvia" tehtäviä. Joku esim. on hyvin tarkka pyykinpesusta ja omii homman itselleen. Toinen on hyvä ruuanlaittaja, tai muutoin pitää siitä tehtävästä, jne. Normaaliolosuhteissa perheen sisäinen työnjako ei kuulune ulkopuolisille.

Käsittääkseni Pohjoismaissa harrastetaan aika laajaa työnjakoa naisten ja miesten välisissä parisuhteissa. Nykyajan miehet siivoavat ja laittavat ruokaa ja hoitavat lapsia, ja nykyajan naiset käyvät ansiotyössä ja maalaavat kodin seinät ja nikkaroivat vanhan tuolin kuntoon. Ja sitten on perheitä, joissa työnjako on perinteisempi.

Varmasti ihminen voi olla onnellinen, vaikkei imuroisi joka viikko, mutta perinteisen työnjaon kannattajien toivon kuitenkin jakavan lastenhoitoa sen verran, että isätkin pääsevät tutustumaan lapsiinsa. (Näin myös mahdollisessa erotilanteessa voidaan saada yhteishuoltajuus sujumaan.)

Myös tuo "Mirjalle tausta-ajatuksena on miehen dominanssin hyväksyminen" on outo väite. Ei se ole mitenkään minun tausta-ajatukseni, vaan tämän tutkimuksen tehneiden tutkijoiden selitys suopean seksismin ilmiölle, eli suopeaa seksismiä kannattavat, sekä miehet että naiset, ajattelevat miehen olevan perheen pää, ja naisen olevan alisteinen miehelle. Eli selitin ilmiötä lyhykäisesti, ilmeisesti en riittävän yksiselitteisesti.

Tutkimustulos on siis se, että suopeaa seksismiä kannattavat naiset ovat parisuhteissaan haavoittuvampia kuin muut. Tähän ei sinällään sisälly mitään arvovarausta, eivätkä tutkijatkaan oikein muuta kehottaneet kuin arvioimaan todellisuutta hieman avoimemmin, eli luopumaan pilvilinnoissa elämisestä.

Oma mielipiteeni on se, että itse en haluaisi olla sellaisessa parisuhteessa (tai ystävyyssuhteessa), joka olisi pahasti epätasapainossa toisen liiallisen dominanssin takia. Eli että yksi olisi kokonaan toisen tossun alla, tai että yhtä pidettäisiin lähtökohtaisesti jotenkin tärkeämpänä ja arvokkaampana kuin toista. Minusta ihmissuhteissa on mukavaa, että on kaksi itsenäistä ihmistä, jotka haluavat olla tekemisissä toistensa kanssa, koska viihtyvät toistensa seurassa tai sopivat toisilleen.

Varmaan joku toinen aikuinen ihminen voi sellaisessa (suopean seksismin) suhteessa elää ihan onnellista elämää.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

NOMAD_1

20.7.2015 01:03

Kuten kirjoitin, niin minua häiritsi tuo tyhjästä ilmaantunut "naisen suuri panostus suhteeseen". Ymmärrän ei-rahassa-mitattavan työn arvon ja vastustan nykyisin vallalla olevaa yksiarvologiikkaa. Yllä oleva kirjoitus puhuu kuitenkin vaihtokaupasta: huolenpito ja huomio tottelevaisuuteen. Mielestäni nainen pettyy tässä, kun odotettu huolenpito ja huomio ei ajan kanssa enää toteudukaan. Joko sen määrä laskee tai se ei enää tyydytä, kun tiettyyn tasoon on totuttu. Toisaalta mies ei saa halumaansa luultavasti samasta syystä: tietystä tottelevaisuuden tasosta tulee itsestäänselvyys, jolloin halutaan enemmän tai sitten vain päästä helpommalla (mikä vähentää huolenpitoa ja huomiota).

Vaihtokaupat kaatuvat yleisesti inhimilliseen heikkouteen haluta mahdollisimman paljon hyötyä mahdollisimman pienellä vaivalla (mitä sitten pidetäänkään haluttavimpana hyötynä). Vaihtosuhde toimii niin kauan kuin molemmat arvottavat saamaansa riittävästi antaakseen toisen haluaman, mutta aika ja tottumus parantavat tämän "vaivan". Nainen tottelee huomiota ja huolenpitoa vastaan kun taas mies vaatii tottelevaisuutta tavalla, joka ei lopulta jaksa huomioida tai pitää huolta (mitä luultavimmin päinvastoin). Toki naisen tottelevaisuus voi alusta alkaen pitää sisällään paljon työtä ja vaatia suurta panostusta, mutta tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Toisaalta ymmärtämättömyys pankkiasioista tai vapaus auton ajosta eivät välttämättä vapauta koti- ja muusta työstä. Joka tapauksessa lienee selvää, miten edellinen vaihtosuhde synnyttää ylipääsemättömiä ongelmia.

Tiivistettynä: naisen tottelevaisuus on symbolista, jos mies ei vaadi panostusta jossain muodossa. Ja jos nainen on pelkästään huomion ja huolenpidon kohteessa, niin missä kohtaa tähän vaaditaan tottelevaisuutta? Mies haluaa naisen tottelevan kaikessa ja nainen haluaa totella vain haluamissaan asioissa tai laskiessaan tämän jossain muodossa kannattavan. Toisin sanoen hauskaa on tasan niin kauan kuin halut sopivat yhteen ja on vaikea ajatella, miten tällaisella suhteella ei olisi aikarajaa.

PS. "Mirjalle tausta-ajatuksena on miehen dominanssin hyväksyminen" - lauseesta puuttuu muutama sana. Tavoiteltu ajatus oli se, että Mirjan mukaan suopean seksismin tausta-ajatuksena on miehen dominanssin hyväksyminen. Se, mitä tämän hyväksyminen vaatii, jää avoimeksi - lukuun ottamatta sitä, että kyseessä on "suuri panostus".

shiwan8

22.7.2015 18:06

"Oma mielipiteeni on se, että itse en haluaisi olla sellaisessa parisuhteessa (tai ystävyyssuhteessa), joka olisi pahasti epätasapainossa toisen liiallisen dominanssin takia. Eli että yksi olisi kokonaan toisen tossun alla, tai että yhtä pidettäisiin lähtökohtaisesti jotenkin tärkeämpänä ja arvokkaampana kuin toista."

Siinä tapauksessa olet onnekas kun et syntynyt mieheksi. Valtaosa heterosuhteiden naisista länsimaissa tällä hetkellä nimenomaan vaatii olla se joka määrää käytännössä kaikesta ja odottavat sen lisäksi paljon parempaa kohtelua kuin mitä ovat valmiita antamaan kumppanilleen.

NOMAD_1

22.7.2015 21:03

Shiwan - vaihdetaanpa esittämäsi mielipiteen sukupuolet:

Siinä tapauksessa olet onnekas kun et syntynyt naiseksi. Valtaosa heterosuhteiden miehistä länsimaissa tällä hetkellä nimenomaan vaatii olla se joka määrää käytännössä kaikesta ja odottavat sen lisäksi paljon parempaa kohtelua kuin mitä ovat valmiita antamaan kumppanilleen.

Tämä on mielipide, jonka moni feministi allekirjoittaisi. Juuri tällä tavoin feminismi tavoitteineen yritetään samaistaa tasa-arvoon ja sen edistämiseen. Ja tässä katson feminismin erehtyneen ja muuttuvan yksisilmäiseksi naisasianajamiseksi. Korjattavaa varmasti riittää edelleen ja maailmanlaajuisesti suurin osa siitä lienee naisten aseman parantamista. Kuitenkin se, että feminismi olisi yhtä kuin tasa-arvo vaatisi naisten olevan kaikilla asteikoilla tai ainakin kaikilla olennaisilla asteikoilla mitattuna miehiä huonommassa asemassa. Tämä ei enää pidä paikkaansa varsinkaan länsimaissa, pohjoismaissa tai Suomessa. Ongelma on siinä, ettei matemaattista tasa-arvoa voida saavuttaa ja tästä syystä yritetään varmistaa muita suurempi osuus (ensin yksittäisinä ihmisinä ja sitten enemmän kaltaisten kanssa liittoutumalla vähemmän minun kaltaisiani vastaan). Näin päädytään ratkaisemattomaan ristiriitaan ja loppumattomaan taisteluun.

Mutta: jos sinun lainauksestasi saadaan sukupuolet vaihtamalla puhdasta feminismiä ja sellaisena yksisilmäiseksi harhautunutta naisasianajoa, niin mitä se tekee alkuperäisestä lainauksestasi? Yksisilmäiseksi harhautunutta miesasianajoa, puhdasta anti-feminismiä, kenties jopa sovinismia ja naisvihaa? Tässä kohtaa vetoat varmasti tosiasioihin, mutta niin tekevät feministitkin. Te molemmat tarkastelette tilannetta omasta tavoitteellisesta lähtökohdastanne. Tällainen...

"naistutkimus on edellenkin tavoitteellista siinä mielessä, että tutkimus järjestetään niin, ettei siitä ole käytännössä mahdollista saada muita tuloksia kuin se mikä siitä halutaan saada. Käytännössä muita tutkimusmenetelmiä ei naistutkimuksessa ole olemassakaan -> naistutkimus on arvotonta." (kuten alla toteat).

Mikä tekee sinun suorittamastasi "miestutkimuksesta" yhtään sen arvokkaampaa? Tosiasiat kenties? Et kuitenkaan ole esittänyt ainuttakaan tosiasiaa kantasi tueksi. Hyvä esimerkki on edellä esittämäsi näkemys siitä, miten naiset vaativat määräysvaltaa sekä yleisesti haluavat enemmän kuin ovat valmiita kumppanilleen antamaan. Missä on perusteet tälle paksulle yleistykselle? Se on puhtaasti sinun mielipiteesi ja lähtökohta, josta kaikkea havainnoit nähdäksesi maailman miehiä sortavana. Mielipide saattaa joskus osua lähemmäs totuutta kuin tutkimus, mutta tässä ei enää ole kyse pelkästä mielipiteestä, vaan agendasta ja ideologiasta, jolla ajat sokeasti tärkeäksi näkemääsi miesasiaa.

Miksi se on niin vaikea nähdä, miten ongelma on ihmisissä, jotka yrittävät varmistaa tasa-arvoisen osuuden vaatimalla itselleen vähintään puolet hyödystä ja korkeintaan puolet vaivasta. Miesten ja naisten keinot saattavat poiketa toisistaan, mutta tavoite on yksi, sama sekä täysin hedelmättömällä ja ratkaisemattomalla tavalla vastakkainasetteleva. Historian valossa feministien erehdys ja sen jatkuminen ovat jollain tavalla ymmärrettäviä (eivät kuitenkaan missään nimessä hyväksyttäviä). Saman historian valossa Shiwanin yksisilmäisyys on kuitenkin täysin käsittämätöntä... (kuten se, miten jaksan kommentoida sitä=).

shiwan8

23.7.2015 14:13

Alkuperäinen väitteeni kuvastaa kaupungeissa asuvien tilannetta joka johtuu feminismistä. Jos haluaa selvittää väitteen todenperäisyyttä niin voi kysellä naisilta sitä mitä kotona tehtäviä askareita he kokevat "naisten töiksi". Jos vastaus on "ei ole naisten töitä" tai muu saman asiasisällön omaava vastaus niin kyseisen henkilön kohdalla on varmistettu hänen täyttävän väitteeni sisällön. On täysin mahdollista, että hän ei myöskään myönnä olevan miesten töitä, mutta tähän päivään mennessä en ole vielä kohdannut naista joka ei teettäisi miehellä mitä tahansa minkä voi sukupuoleen vedoten hänellä teettää. Otanta on joitakin satoja naisia.

Feminismi infantilisoi naisia joille tämä luonnollisesti sopii, koska mitä pidemmälle feminismi pääsee, sen enemmän ja vähemmällä naiset hyötyä saavat. Ennen jos nainen halusi tulla elätetyksi hänen piti yleensä (ei aina) suoriutua omasta puolikaasta vastuusta. Jos ei halunnut niin hän pystyi kyllä monesti (ei aina) hoitamaan oman elantonsa korkean omakätisestikin, mutta samalla se vaati sen, että hän ottaa vastuuta siitä. Nyt, jos nainen haluaa tulla elätetyksi, on sovinistista odottaa, että hän hoitaisi oman osansa työnjaosta. Ei kuitenkaan ole epätasa-arvoista pistää mies hoitamaan naisen osa, oman osansa ja vielä päälle elättämään perheen.

Suurin osa naisista ostaa tämän ajatuksen kyseenalaistamatta sitä vähääkään. Toisaalta, miksi ei ostaisi. Ihmisen luontainen taipumus on pyrkiä saamaan enemmän vähemmällä. Luonnollinen tapa miehille tämän aikaan saamiseksi on rakentaa arkea helpottavia asioita (tiet, ojat, viemärit, kodinkoneet, sähkö, asuinrakennukset jne.). Naisten luontainen tapa hoitaa tämä on opportunismi. Näin on ollut tiedossa olevan historian aikana aina. Erotus nykyajan ja menneisyyden välillä on tosin se, että nykyään naisen oman panoksen määrä ja laatu on täysin naisen itsensä valittavissa kun taas ennen tältä odotettiin kodinhoitoa ja lapsista huolehtimista vastineeksi siitä, että mies tuo leivän pöytään ja ottaa vastuun kaikesta muusta.

Auttaa kun tietää edes pintapuolisesti jotain historiasta ja nykytilanteesta.

NOMAD_1

24.7.2015 01:47

Jos jossain on koulukirjaesimerkki sokeasta naisvihasta ja sovinismista, niin se olet sinä Shiwan:

"...tähän päivään mennessä en ole vielä kohdannut naista joka ei teettäisi miehellä mitä tahansa minkä voi sukupuoleen vedoten hänellä teettää. Otanta on joitakin satoja naisia."

SIIS: et ole kykenevä näkemään naista minään muuna kuin miehien hyväksikäyttäjänä.

"Nyt, jos nainen haluaa tulla elätetyksi, on sovinistista odottaa, että hän hoitaisi oman osansa työnjaosta. Ei kuitenkaan ole epätasa-arvoista pistää mies hoitamaan naisen osa, oman osansa ja vielä päälle elättämään perheen."

SIIS: sinun mielestäsi tasa-arvon/tasajaon olettaminen kotitöiden suhteen on sovinistista, jos nainen vain niin haluaa? Miehen taas voi vaatia tekemään kaiken tasa-arvon nimissä? Ymmärtääkseni tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että naiset tekevät valtaosan kotitöistä - silloinkin kun molemmat käyvät töissä. Voit vapaasti laittaa tähän linkin johonkin virallisessa tiedelehdessä tai vastaavassa julkaistun tutkimuksen, jonka tulokset tukevat kantaasi. Taitaa vaatia oman lehtesi perustamista =).

"Ihmisen luontainen taipumus on pyrkiä saamaan enemmän vähemmällä. Luonnollinen tapa miehille tämän aikaan saamiseksi on rakentaa arkea helpottavia asioita (tiet, ojat, viemärit, kodinkoneet, sähkö, asuinrakennukset jne.). Naisten luontainen tapa hoitaa tämä on opportunismi."

SIIS: otat minun usein esittämän ajatuksen ihmisen perusluonnosta ja käännät sen tukemaan miesten erinomaista hyödyllisyyttä sekä leimaamaan naiset opportunistisiksi loiseliöiksi. Toteat nämä vielä "luontaisiksi" eli mitä perustavinta laatua oleviksi ominaisuuksiksi.

Nyt täytyy todeta, että olet mitä ilmeisimmin parantumaton tapaus. Jos haluat vielä todistaa kantaani, niin ole hyvä, mutta minulle riittää.

shiwan8

24.7.2015 15:52

Olet siis sitä mieltä, että vihaan naisia koska annan heille mahdollisuuden valita ja olla naisia. Jännä. Vähän sama kuin sanoisi, että joku vihaa lapsia kun antaa heidän leikkiä. Ilmeisesti vihaan myös mm. automaalareita koska annan heidän tehdä työtään.

Ymmärrän, että nämä ovat sinulle liian vaikeita asioita ymmärrettäväksi. Kuitenkin fakta on se, että väitteesi koskien minua eivät pidä paikkaansa. Johdannaisuutta sanomisistani väitteisiisi ei ole olemassakaan. :)

En väittänyt naisten olevan hyväksikäyttäjiä vaan teettävän miehillä ne hommat jotka miesten töinä näkevät, mikä on siis aivan luonnollista koska meidät on evoluution myötä "ohjelmoitu" siihen. Tämä ei ole hyväksikäyttöä vaan nainen antaa tällöin miehelle mahdollisuuden toteuttaa sukupuolensa viettejä. Jälleen, ymmärrän että et ymmärrä.

Fiksu ihminen ymmärtäisi, että kun puhun kulttuurista niin en puhu automaattisesti omista näkemyksistäni. Miksi sinä et ymmärrä tätä?
Minun mielestänihän on sovinistista olettaa näisen tekevän niin kuin vaikka 200 vuotta sitten tehtiin samoin kuin on feminististä olettaa miesten tekevän niin kuin naiset tekivät 200 vuotta sitten. Humanistina koen, että pariskunta voi keskenään sopia miten hoitaa hommat ja realistina ymmärrän, että feministinen järjestelmä tuottaa vähiten onnellisia liittoja.
Naiset varmaan tekevät eniten kotitöitä vaikka ovat töissä muuten. Vastaavasti miehet epäilemättä tekevät eniten muita töitä olivat töissä tai eivät. Asiasta on tutkimuksia joista se tiettävästi ainoa ei feministien tilaustyö osoittaa, että seksuaalinen aktiivisuus laskee sitä myöten mitä enemmän miehet tekevät perinteisesti naisten vastuualueeksi miellettyjä töitä. http://www.hs.fi/tiede/a1305643373631

Naisen biologinen homma on etsiä lapsilleen ja itselleen mahdollisimman hyvä tulevaisuuden turvaaja. Miehen biologinen homma on löytää lapsilleen paras mahdollinen äiti ja itselleen paras mahdollinen kumppani. Näiden ei tarvitse olla samoja ihmisiä. Yksiavioisuus on ihmisen keksintö jolla ei ole muuta tarkoitusta kuin se, että pyritään takaamaan kaikkien perheen resurssien tyottama hyöty perheen yhteisille lapsille. Miehille paras tapa saavuttaa tämä on osoittamalla oma hyödyllisyytensä naisille, naisille paras tapa on koittaa lukita itseensä mahdollisimman hyödyllinen mies. Evoluutiota, juu nou.
Et ymmärrä, ymmärrän.

NOMAD_1

25.7.2015 22:49

Kysytään vain ja ainoastaan yksi kysymys, kun tunnut usean kohdalla sivuuttavan kaiken. SIIS: väitätkö, että seuraava toteamuksesi ei ole naisvastainen?

"Ihmisen luontainen taipumus on pyrkiä saamaan enemmän vähemmällä. Luonnollinen tapa miehille tämän aikaan saamiseksi on rakentaa arkea helpottavia asioita (tiet, ojat, viemärit, kodinkoneet, sähkö, asuinrakennukset jne.). Naisten luontainen tapa hoitaa tämä on opportunismi."

Jos et tätä myönnä naisvastaiseksi, niin silloin olet joko toivoton naisvihaaja ja sovinisti tai vain tahallasi eri mieltä. Ja näistä molempien kanssa on täysin turha käydä keskustelua.

shiwan8

27.7.2015 06:37

Jos evoluutio on naisvastainen konsepti niin siinä tapauksessa evoluution on naisvastainen konsepti. Jos ei ole niin ei ole. Siitähän tuossa on kyse. Luonnollisestikaan jokainen nainen ja jokainen mies ei tipahda sujuvasti biologian asettamaan muottiinsa ja naisista löytyy kyllä hyvinkin maskuliinisesti elämänsä helpottamiseen suhtautuvia yksilöitä samoin kuin miehistä niitä jotka yrittävät ratsastaa muiden ansioilla. Mutta niin, jos ymmärtää vähän maailmaa ja/tai tietää mitään ihmisen historiasta ja kehityksestä niin tämäkin asia on jo valmiiksi selvä.

Noin sivuhuomiona jälleen asia jota et ymmärrä, sinä et ole kykenevä uskottavasti määrittelemään minua. Tämä tosiasia korostuu erityisesti nyt kun on selvää ettet ymmärrä edes näitä yksinkertaisia asioita josta tässä on puhuttu. Nämä manipulatiiviset yrityksesi asettaa ansoja minulle kertovat kaiken sinusta ja samalla, tarkoitusperiesi näkökulmasta varsin ironisesti ne eivät kerro mitään minusta. :)

Mirja Wuokko

20.7.2015 11:49

Tutkimus tuottaa mitä tuottaa, minä vain kirjoitan siitä. Olen yleisellä tasolla aidosti kiinnostunut tuloksista, vaikka en aina voi olla "samaa mieltä" niiden kanssa. Minun tai kenenkään muunkaan mielipiteillä ei ole tavallaan mitään väliä (toki alan asiantuntijoiden ja muiden saman alan tutkijoiden mielipiteillä on enemmän painoarvoa kuin tavallisten ihmisten mielipiteillä). Mikäli tutkimus on asiallisesti toteutettu ja tulokset voidaan tietyllä riskillä yleistää koskemaan ihmisiä yleensä, on jokaisen oma asia miettiä, miten "tosiasioihin" suhtautuu. Laitan tosiasiat lainausmerkkeihin, sillä ihmisiä tutkiessa tulokset ovat aina suhteellisia.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

NOMAD_1

20.7.2015 17:06

Tässä on hieman tiedeuskovaisuuden makua. Ihmistieteiden kohdalla nuo "tosiasiat" pitää todellakin laittaa lainausmerkkeihin. Tiede voi kartoittaa sellaisia yleisiä toimintamalleja, joita riittävän moni seuraa (siis tilastollisen merkitsevyyden saavuttamiseksi). Ihminen toimii tietyllä tapaa jonkin uskomuksen perusteella tai lopulta tottumuksesta, kun asiaa ei enää ajatella. Edelleen eri ihmiset voivat toimia tietyllä tapaa hyvinkin erilaisten uskomusten perusteella. Tiede voi siis tutkia sitä, miten jokin asia on, mutta miksi kysymys on jo vaikeampi selvitettävä. Toki ihmisiä voi tarkkailla tai heiltä voi kysellä syitä, mutta tällöin vastaukset heijastavat helposti sitä, millaisina ihmiset haluavat itsensä nähdä eikä sitä, millaisia he ovat. Toki tätä vääristymää voidaan eri tavoin karsia, mutta jos ihmiset jotain vimmalla puolustavat, niin se on positiivisen puolelle harhautunutta minäkuvaansa: miltei kaikki ovat keskivertoa parempia autoilijoita, ihmisyydestä puhumattakaan (ja tämä lähtökohtainen oletus vaatii jonkinlaista matemaattista lukutaidottomuutta).

Ihmisten eli itsensä tiedostavien olentojen keskuudessa ei voida koskaan erottaa totuutta/tosiasioita siitä, että tosina pidetyillä uskomuksilla on todellisia seurauksia - riippumatta siitä pitävätkö ne paikkansa vai eivät. Kristinusko ja keskiaika sekä niitä vastaan taistellut Islam, aparheid ja natsien rotuopit ovat kiistämättömiä esimerkkejä edellisestä. Tässä kohden voi oikeastaan vain väittää, että edelliset opit pitivät paikkansa, tai ettei niillä ollut todellisia seurauksia ja molemmat väitteet ovat aivan liian paksuja järkevän ihmisen esitettäväksi.

Ihmisen ei missään nimessä pidä asettua pelkäksi tarkkailijaksi ihmistä koskevien "tosiasioiden" suhteen. Tämä ei vapauta meitä ohjaavista uskomuksista, mutta tekee sokeiksi niille. Tällöin tietoinen mieli herää lähinnä silloin, kun jokin estää tai vaikeuttaa omia tavoitteitamme tai joku toimii tavalla, jota emme hyväksy. Se käy taistoon puolustamaan oikeuksiamme eli rationalisoimaan oikeutetuksi sen, mitä milloinkin haluamme. Ja kun vastapuoli tekee saman, niin tuloksena on ratkaisematon ristiriita. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että molemmat tavoittelevat suurinta mahdollista hyötyä pienimmällä mahdollisella vaivalla (eläinluonto ottaa vallan, jos siihen ei tietoisesti rakenneta muita vaikuttavia tekijöitä).

Ihmisten tavoittelema hyöty voi tosin olla omanarvontuntoa, kunnioitusta tai jonkin teologian kautta saatu turva ja varmuus. Juuri tälla tavoin kahden ihmisen halut saattavat lomittua ja suhde kestää niin kauan kun molemmat haluavat antaa toisen haluamat asiat. Halut kuitenkin useimmiten kasvavat ristiriitaisiksi, koska tiettyyn hyödyn/mukavuuden tasoon totutaan eikä se enää tuota riittävää tyydytystä. Edellä totesin, miten huolenpidon/huomion kohteena oleminen ei niinkään vaadi tottelevaisuutta eli ne ovat aivan muita asioita, mihin pitää käskeä (siis jos toinen ei ole automaattisesti hoitanut kotia, lapsia ja ruokaa pöytään - ja nämä ovat vain sisäistettyjä käskyjä).

Jokaisen ihmisen on hyvä miettiä omalla kohdallaan, miksi haluaa joko käskyvaltaa tai siitä eroon. Eikä tasa-arvokaan ole mikään automaattinen ratkaisu, koska matemaattista tasajakoa ei ole saavutettavissa. Näin ollen tasa-arvo muuttuu usein jaetuksi pyrkimykseksi saada vähintään puolet hyödystä ja tehdä enintään puolet sen vaatimasta vaivasta. Vain liikaa on riittävästi eli epävarmuudessa varmuus vaatii enemmän kuin puolet. Miten suuresti edellinen eroaakaan ystävyydestä tai parisuhteesta, jonka osapuolet tahtovat tehdä vähintään puolet työstä/vaivasta ja ottaa korkeintaan puolet saavutetusta hyödystä. Ja kun nämä piirteet toiston myötä tallentuvat ihmisen luontoon automaattisiksi tottumuksiksi, niin silloin ne eivät tunnu vaivalloisilta. Tosin ei tässäkään pidä sokeuteen sortua eli tehdä itsestään toisen jatkuvasti kasvavien halujen täyttäjää.

Hyödyn ja omanarvontunnon tasapaino kannattaa kallistaa omanarvontunnonpuolelle, koska hyödyn yliarvostamiseen sortuminen on niin surullisen inhimillistä (ihmisen eläinluonnon mukaista). Ja kahden tällä tavoin orientoituneen ihmisen on muita helpompi myös kuunnella toista ja neuvotella siitä, miten toimitaan. Vaivannäöstä luopuminen on paljon helpompaa kuin helppouden, mukavuuden ja mielihyvän väliin jättäminen - siis olettaen, ettei toinen ole tehnyt itsestään marttyyriä. Tosin jos liikaa haluaminen on inhimillistä, niin liikaa antava altistaa tähän erehdykseen eli tekee tietyllä tapaa vääryyttä toiselle (tätä ei tosin usein vääryydeksi mielletä juuri liikaa haluamisen inhimillisyyden vuoksi). Kaikki kuitenkin tietävät, miten pelkkä helppous, mielihyvä ja nautinto eivät ole ihmiselle hyväksi, vaan laiskistavat ja heikentävät tätä (sekä hänen terveyttään).

Tiivistettynä: tiede tutkii yleistä eikä voi yksittäisen ihmisen kohdalla kertoa lähellekään riittävästi. Jokaisen yksilön velvollisuus on suhteuttaa tuota tietoa itseensä ja täydentää sitä itsestään tekemillään havainnoilla. Juuri tämä on yksilöllisyyttä, joka ei odota tiedon tulevan ulkopuolelta (antoi sen sitten Jumala, Allah tai edellisten persoonasta ja moraalista riisuttu jälkeläinen eli tieteellinen myös ihmisen kattava totuus). Ja koska todellisuus on partikulaarinen eli vain ainutkertaisia olentoja ja tapahtumia sisältävä, niin jokainen yleistävä askel on askel poispäin todellisuudesta. Erityisesti totuuksilla on hyvin vähän tekemistä todellisuuden moninaisuuden kanssa (ja myös tosiasiat kangistuvat helposti totuuksiksi). Kun kerran synnymme ainutkertaisina, niin älkäämme tehkö itsestämme kopioita - siis sellaisia, joille kaikki todeksi todistamaton on pelkkiä mielipiteitä. Suurin osa meitä itseämme ohjaavista tottumuksista on aivan yhtä huteralla perustalla (sitä enemmän mitä vähemmän olemme kiinnostuneet ymmärtämään itseämme). Ja vailla itseymmärrystä kulkeva rationalisoiva eläin ei ole kaunis näky, eikä ensimmäisenkään ystävyyteen tai parisuhteeseen kykenevä...

shiwan8

22.7.2015 18:10

Joskus mielipide on paljon lähempänä totuutta kuin tutkimus. Esimerkiksi naistutkimus on edellenkin tavoitteellista siinä mielessä, että tutkimus järjestetään niin, ettei siitä ole käytännössä mahdollista saada muita tuloksia kuin se mikä siitä halutaan saada. Käytännössä muita tutkimusmenetelmiä ei naistutkimuksessa ole olemassakaan -> naistutkimus on arvotonta.

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi