• Mirja Wuokko

Väkivaltageeni

Toistuvasti muita turpaan vetävillä on päässä jotakin vikaa. Syitä väkivaltaiseen käytökseen on etsitty perimästä, ympäristöstä ja näiden yhdistelmästä.

Nyt Suomeen ehdotetaan (tutkijat ja oikeusministeriö ehdottavat) vaarallisten vankien seulomista psykopatia-testin lisäksi MAOA-geenikartoituksella. Oikeuspsykiatrian proffa Matti Virkkusen kv-ryhmän 7-vuotinen seuranta antoi psykopatia-asteikon ja MAOA-geenikartoituksen yhdistelmästä hyviä tuloksia (ennusteiden parantamiseksi). Rikosten uusimisriskin arvioiminen on tähän asti ollut vaikeaa, sillä narsistinen persoonallisuus tai psykopatian tuntomerkit eivät ole kovin tarkasti ennustaneet tulevaa väkivaltaisuutta.

Jos on alkoholisti, psykopaattinen ja tietyn MAOA-geenimuodon kantaja, ei hyvältä näytä.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBV-511RGM3-1&_user=10&_coverDate=09%2F17%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=2a8891d079e3deaf0db85cb274c4bde7&searchtype=a

Mielestäni erittäin mielenkiintoinen ehdotus. Mikä ettei, jos tällainen testi antaa lisää luotettavaa tietoa toistuvasti väkivaltaisten henkilöiden kartoitukseen.

Herää kysymyksiä. Miten testin tuloksia tulkitaan, onko testi täysin luotettava, mitä seuraamuksia suunnitellaan? Voidaanko henkilö päättää pitää lopun elämäänsä vankimielisairaalassa geenitestin tuloksen takia? Vaikka testi onnistuisi hyllyttämään toistuvasti pahaa tekevät yhteisöstä, joutuisiko esimerkiksi 30 prosenttia kyseisistä rikollisista turhaan eristyksiin varmuuden vuoksi?

Vielä 80-luvulla kirjoiteltiin yleisesti, että vanhempien avioero on suuri riski lapselle. Avioerolapsesta tulee päihteiden käyttäjä, rikollinen ja mielenterveysongelmainen, eikä hän tule pärjäämään opinnoissa, töissä tai perhe-elämässä. Tilastot kertoivat tämän totuuden. Jotkut avioerolapset tulivat kaltoin kohdelluksi koulussa ja työelämässä tämän ”faktan”, eli ennakkoluulon takia. Ts. siitä tuli itseään toteuttava ennuste.

Nykyään avioerolapsi-leima enintään naurattaisi useimpia.

Entä heittelehtivät verensokerit? USA:ssa oikeus on vapauttanut tapposyytteestä diabeetikon, joka ei voinut hillitä raivoaan verensokerin laskiessa. Nakkikioskitappelut eivät synny sattumalta. Jonossa on miehiä, jotka yrittävät hakea ensiapua ongelmiinsa:

http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/18add7be04ab640bc22575c8001e42b7?OpenDocument

Tai naisten pms-oireet? Pitäisikö tehdä geenitesti, joka kartoittaisi, ketkä naiset pimahtavat joka kuukausi ihan kokonaan? Hormonihullujen naisten puolisot voisivat harkita etukäteen, haluavatko naimisiin huonon geenin kantajan kanssa.

Olisi hyvä tehdä myös stressitestit ennen kuulutuksia. Jotkut kestävät stressaavia tilanteita erittäin hyvin, kun toisilla ei ole minkäänlaista toleranssia pienille vastoinkäymisille.

Väkivaltaisuuden taustalta on tutkimuksissa löytynyt myös kortisolin, serotoniinin, dopamiinin ja kilpirauhashormoni T3:n poikkeamia. Pahimmat hakkaajat tuotetaan perinnöllistä taipumusta vahvistamalla, eli ikävien geenien ja huonon ympäristön yhdistelmällä. Kaltoinkohdellut lapset ja nuoret kostavat kokemansa muille.

MAOA-kartoitus vankilassa tulee apuun aika myöhään.

4 kommenttia

Anonyymi

1.10.2010 03:09

Tulevausuudessa väkivaltegeenisille ihmisille voidaan tehdä toimenpiteitä ennnaltaehkäisevästi.

Samalla voidaan seuloa geenien perusteella eri työpaikkoihin ja johtotehtäviin yms soveltuvat ihmiset jo lapsuudessa.

Hurraa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

2.10.2010 10:45

("Vielä 80-luvulla kirjoiteltiin yleisesti, että vanhempien avioero on suuri riski lapselle.")

"- Aikaisemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi viitettä siitä, että lapsuuden kaltoinkohtelu olisi erityisen vahingollista matala-aktiivisen MAOA-geenimuodon kantajilla, [Hyksin Psykiatriakeskuksen osastonlääkäri Roope] Tikkanen lisää."

("Voidaanko henkilö päättää pitää lopun elämäänsä vankimielisairaalassa geenitestin tuloksen takia?")

"Impulsiiviseen väkivaltaan toistuvasti syyllistyneiden käytös tasaantuu ikävuosien karttuessa.
- Tuloksemme viittaavat siihen, että pelkästään ikää tarkastellen uuden väkivaltarikoksen riskisuhde korkea-aktiivisen MAOA-geenin kantajilla laskee 150 prosentilla 20 ikävuotta kohti. Tämä saattaa johtua siitä, että vanhenemisen myötä aivojen matala serotoniinitaso vähitellen korjaantuu, Tikkanen toteaa."

http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,2530,15595,7595,26489

---

("Pahimmat hakkaajat tuotetaan perinnöllistä taipumusta vahvistamalla, eli ikävien geenien ja huonon ympäristön yhdistelmällä.")

"- Vilkkaasti toimiva geeni hajottaa aivojen mielialakemikaaleja, kuten dopamiinia, noradrenaliinia ja serotoniinia, selittää [Kuopion yliopistoston oikeuspsykiatrian professori Jari] Tiihonen. "Soturigeeniksi" ristitty Maoa on yhdistetty aiemmin impulsiivisuuteen ja aggressiivisuuteen."

"Ylivilkas Maoa on suomalaisessa väestössä hyvin yleinen. Geenimuotoa kantaa jopa 60 prosenttia meistä. Selittääkö tämä, miksi niin moni suomalainen äityy juovuksissa pahapäiseksi?

- Tuskin, Tiihonen toppuuttelee. - Geenien lisäksi suomalainen alkoholikulttuuri ja monet vielä osin tuntemattomat biologiset tekijät altistavat humalaväkivallalle.

Tiihonen korostaa, että suomalaistutkimuksen aineisto oli poikkeuksellinen. - He olivat niin sanottua kovaa porukkaa, lähinnä rikoksenuusijoita, joille väkivaltaisuus ja epäsosiaaliset piirteet eivät ole mitenkään vieraita. Epäsosiaaliset persoonallisuudet voivat jo sinänsä olla tavallista taipuvaisempia riehumaan humalapäissään."

http://www.tiede.fi/artikkeli/1095/rahinaviinan_ainekset_selviamassa

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

6.10.2010 23:53

Entä taloudellisen ja poliittisen väkivallan käyttäjät?

Hehän aiheuttavat eniten kärsimystä ja kuolemaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Minkä geenimuodon kantajia he ovat?

Mitä muutoksia heidän otsalohkostaan löytyy?

Milloin heidät saadaan tutkimuksiin ja magneettikuvaukseen?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Olympia

8.10.2010 09:41

Riistäjä-geeni on olemassa. Siitä ollaan vain kovin hiljaa.

Ahneuden ja rahan sokaisemat ovat vahingollisinta porukkaa.

Mammona elämäntehtävänä on surkimuksen merkki.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi