Positiivinen luottorekisteri Suomeen?

  • jannupannu

Suomalaisten ylivelkaantumisen hallintaan saaminen oikeusministeriön tavoitteena

Oikeusministeriö on selvittänyt sitä, pitäisikö myös suomeen perustaa eräänlainen positiivinen luottorekisteri, josta selviäisi kansalaisten kaikki voimassaolevat velat. Tietoa voisi käyttää esim. lainanmyöntäjä arvioidessaan sitä, tulisiko asiakkaalle myöntää lainaa.

Suomesta puuttuu rekisteri, jossa olisi listattuna henkilöiden kaikki kulutusluotot ja pikavipit, sekä muut velat. Rekisteriä kannattaa nyt Finanssiala ja muut alan viranomaiset.

Selvitykselle on nähty tarvetta, vaikka edellinen selvitys tehtiin vuonna 2013. Tuolloin asiaa selvittänyt asiantuntija päätyi siihen, ettei rekisterille ole tarvetta EU:ssa samaan aikaan vireillä olevien hankkeiden takia.

Näkemys rekisterin tarpeellisuudesta on sittemmin muuttunut. Esimerkiksi finanssiala on muuttanut kantaansa asian suhteen. Maksuhäiriöt, jotka liittyvät erityisesti kulutusluottoihin ovat kasvaneet viime vuosina. Lisäksi lainojen määrä on kasvanut nopeasti ja nämä seikat ovat huolestuttaneet finanssialalla toimivia.

Asiakkaiden maksuhäiriötiedot on merkitty Asiakastiedon pyörittämään rekisteriin. Rekisteri on esimerkiksi luotonmyöntäjien tai vuokra-asuntoa tarjoavien käytössä.

Sen sijaan luottojen määristä ei ole koottuja tietoja missään. Lainaa hakiessaan asiakas ilmoittaa lainamääristään omantunnon mukaan.

Positiivisen luottorekisterin tarpeen arviointi käynnissä

Oikeusministeriön suorittama selvitys tarkastelee luottojärjestelmän erilaisia toteutusvaihtoehtoja kuten tietojenvaihtojärjestelmiä ja välitysjärjestelmää. Järjestelmän aiheuttamat kulut ja niiden jakaminen on myös yksi osa selvitystä.

Positiivisen luottorekisterin sisältöä arvioidessa mietitään, millaisia positiivisia luottotietoja ylipäätään tulisi olla toimijoiden saatavilla ja millaisiin tarkoitusperiin niitä voitaisiin käyttää.

Oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa ministeriön tiedotteessa: ”Positiivisen luottotietojärjestelmän selvittäminen on yksi palanen ylivelkaantumisen hallintaan liittyvässä kokonaisuudessa”. Häkkänen jatkaa vielä:

Asiasta on välttämätöntä tehdä selvitys, jossa arvioidaan tällaisen luottotietojärjestelmän toimivuutta eri osapuolten näkökulmasta”.

Selvityksen valmistumisen ajankohdaksi on määritelty kesäkuu 2018.

Tämä blogikirjoitus ei ole kommentoitavissa.