Heureka satsaa isosti kiertotalouteen: “Meillä on yksi maapallo ja sen luonnonvarat”

Tavoitteena kertoa kiertotalouden mahdollisuuksista ihmisille kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Tiedetaideteos Kiertotaivaan valmistamiseen osallistuu koululaisia eri puolelta Suomea. Toukokuussa 2018 oman osuutensa tekivät Rovaniemen Nivavaaran koulun oppilaat.
Tiedetaideteos Kiertotaivaan valmistamiseen osallistuu koululaisia eri puolelta Suomea. Toukokuussa 2018 oman osuutensa tekivät Rovaniemen Nivavaaran koulun oppilaat. Kuva: Heureka

Tiedekeskus Heureka toteuttaa vuosina 2018–2020 usean yhteistyökumppanin kanssa laajan kiertotalouden ohjelmakokonaisuuden, jolla tavoitellaan noin miljoonaa tiedekeskuskävijää. Tavoitteena on tehdä kiertotalouden käsitteistä ja mahdollisuuksista ymmärrettäviä sekä innostaa kestäviin valintoihin ja uusiin innovaatioihin.

Kiertotalous pyrkii siihen, että mitään ei haaskata. Energiaa, raaka-aineita ja tuotteita käytetään järkevästi ja säästäen, omistamisen ja kuluttamisen sijaan lainataan ja jaetaan. Kestäviin tekoihin sitoudutaan sekä paikallisesti että globaalisti, yhtä lailla yksittäisten ihmisten arjen tasolla kuin kokonaisten teollisuudenalojen resurssitehokkuudella. Tämä tuo myös taloudellista etua. Huoli ilmastonmuutoksesta, ympäristön saastumisesta ja raaka-aineiden rajallisuudesta on ilmeisempi kuin koskaan. Kestävän kehityksen perustana olevia kiertotalouden ratkaisuja kehitetään kiihtyvällä tahdilla. On tarve omaksua uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Heurekan kierotalousohjelmassa tuodaan positiivisten ja kannustavien arkielämään liittyvien esimerkkien lisäksi esille erilaisia teollisuudenalojen toteuttamia ratkaisuja, jotka ovat normaalisti näkymättömissä. Tavoitteena on tehdä kiertotalouden käsitteistä ja mahdollisuuksista ymmärrettäviä sekä innostaa kestäviin valintoihin ja uusiin innovaatioihin.

Heurekan kiertotalousohjelma rakentuu kiertotaloutta edistävän ja valottavan näyttelyn ympärille, jonka on määrä avautua loppuvuodesta 2019 Heurekan päänäyttelyalueelle. Näyttelyn vaikutusta vahvistetaan tuottamalla oppimateriaaleja koululaisille sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Lisäksi ohjelma kattaa kiertotaloutta edistäviä kohdennettuja yleisö- ja sidosryhmätapahtumia. Opettajien täydennyskoulutusta ja muita tapahtumia on jo järjestetty Heurekassa vuoden 2018 aikana ja kesän tiedeleireillä kiertotalous on esillä tulevana kolmena kesänä.

”Oppimisen ja omaksumisen edistämiseksi tarvitaan Heurekan tapaisia innostavia ympäristöjä, joissa päästään kokeilemaan ja oivaltamaan, kuinka itse kukin voimme omilla valinnoillamme ja toimillamme vaikuttaa ympäristön tilaan nyt ja tulevaisuudessa. Kiertotaloutta tarkastellaan Heurekan ohjelmassa yksilön, yrityksen, kansakunnan ja maailman mittakaavoissa”, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Tapio Koivu.

Kiertotalousohjelmaan on luotu kumppanuuksien kenttä, johon kuuluu tulevaisuustalo Sitra ankkurikumppanina ja sen lisäksi kolme strategista kumppania kiertotalouden eri aloilta. Mukana strategisina kumppaneina ovat Neste Oyj, Metsäteollisuus ry ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Ilmastonmuutos on haaste, jonka hillitsemiseksi tarvitsemme kiertotaloutta. Sitra näkee kiertotalouden globaalina mahdollisuutena.

”Meillä on yksi maapallo ja sen luonnonvarat. Tavoitteemme elää maapallon kantokyvyn rajoissa onnistuu, kun siirrymme kohti kiertotalousyhteiskuntaa ja otamme laajasti käyttöön sen tarjoamia ratkaisuja. Heurekan kanssa teemme kiertotaloutta näkyväksi. Toivomme, että jokainen näyttelyyn tutustunut voi löytää oman roolinsa kiertotalouden toteuttajana”, kertoo kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta.

HSY painottaa kiertotaloudessa materiaalien ja ravinteiden hyötykäyttöä, ympäristön tilan parantamista ja arjen ratkaisuja.

”Arjen toimissa meillä kaikilla on mahdollisuus edistää kiertotaloutta esimerkiksi lajittelemalla kotitalouden jätteet, jolloin mahdollistamme materiaalien ja ravinteiden hyödyntämisen. HSY huolehtii kuntalaisten jäte- ja vesihuollosta ja on tärkeä tekijä kiertotalouden edistämisessä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ekoteollisuuskeskus Ekomossa tarjoamme yrityksille alustan ja edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle” kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi