Intti 2.0

Vanhemmat sukupolvet höykyttävät nuoria miehiä laiskuudesta. Kohta ne kuolevat ruikuttamasta, joten mitä jos muutettaisiin mieluummin systeemi? On uuden intin aika.

Jos nykyisenlainen asevelvollisuus halutaan säilyttää, se pitää päivittää. Päästetään pojat ja tytöt kotiin nukkumaan, perustetaan nörttilegioona, hyväksytään inttiin vähemmän ihmisiä ja muut ideat, joiden avulla armeija pelastuu.

Parikymmentä vuotta sitten varusmiespalvelus keskeytettiin vain jos ruumis hajosi. 1950-luvulla syntyneistä armeijan kävi yhdeksän kymmenestä, kun viime vuosina luku on pudonnut jopa 77 prosenttiin. Armeijaan menevistä miehistä joka viides lopettaa marssin ennen aikojaan. Yleisimpiin keskeyttämisen syihin kuuluvat sopetumisvaikeudet ja käytöshäiriöt.

Asiantuntijat löytävät muitakin: nuoret miehet ovat huonommassa kunnossa kuin aiemmin, yksilökeskeisessä kulttuurissa kasvaneet miehet ja naiset eivät sopeudu osaksi massaa ja niin edelleen. Ratkaisuja kuullaan harvemmin. Tuntuu siltä, että Puolustusvoimat odottaa ihmettä: jospa seuraava sukupolvi olisikin taianomaisesti paremmassa kunnossa, tai jospa yksilökeskeinen kulttuuri lakkaisi olemasta. Se on haihattelua. 

Jos nykyisenlainen armeija halutaan säilyttää, on lakattava toivomasta, että nuoret miehet palaavat 1950-luvulle. Päivitetään mieluummin varusmiespalvelus.

Armeija hyödylliseksi

Ongelma

Armeija on välttämätön paha, joka syö vuoden elämästä. Käteen ei jää mitään oikean elämän kannalta hyödyllistä.

Syy

Armeijaikäisten vanhemmille armeijan käyminen oli itsestäänselvyys, ja viimeistään isoisien tarinat rintamalta saivat 1980-luvun nuoret aikuiset vakuuttuneiksi maanpuolustuksen välttämättömyydestä.

"Tarinat sodasta eivät enää siirry suoraan sodan käyneiltä sukupolvilta nuoremmille. Tämä on muuttanut nuorten motiiveja armeijan käymiseen", sanoo armeijakokemuksiin perehtynyt nuorisotutkija Anni Ojajärvi. Tuntemattoman sotilaan katsominen itsenäisyyspäivänä ei riitä motivoimaan kuuden tai kahdentoista kuukauden rutistusta armeijan harmaissa.

Ratkaisu

Tarvitaan uusia motivaation lähteitä. Miten olisi huippukoulutus?

Puolustusvoimat tarjoaa nytkin erittäin laadukasta koulusta – niille, jotka ovat priimakunnossa ja läpäisevät vaativat testit laskuvarjojääkäreiksi ja taistelusukeltajiksi pyrkiessään, tai joilla on jo pätevyys terveydenhoito-, elektroniikka- ja turvallisuusalalta.

Jos huippukoulutusta olisi tarjolla muillekin, motivoisi inttiarki useampia tavallisia nuoria miehiä. Opituista taidoista saisi kouraan todistuksen, josta olisi konkreettista hyötyä siviilielämässä työ- tai opiskelupaikan saamisen tai hyvitettyjen opintopisteiden muodossa.

 • HELPPOA › 2
 • FIKSUA › 5

Selitetään käskyt

Ongelma

Fiksuja, motivoituneita ihmisiä vituttaa, kun urpot määräilevät miten sattuu.

Syy

"Tämän päivän nuoret miehet kaipaavat perusteluja, ja armeijan yksipuolinen käskykulttuuri on monelle vaikeaa omaksua", sanoo Anni Ojajärvi. Hänen mukaansa shokki on nykypolvelle rankempi kuin se oli nuorille miehille kaksikymmentä vuotta sitten. Nykyään kyseenalaistaminen on hyve kaikkialla muualla paitsi armeijassa.

"Esimiehiä oli lähes pelättävä ja uskottava sokeasti kaikki, mitä he käskivät tekemään. Epäonnistumisesta seurasi usein nöyryytystä", muistelee armeijan viime kesänä sivariin vaihtanut Max Salomaa.

"Komppaniani johtajakokelas sanoi minua julkisesti idootiksi", kertoo Petri*, joka päätti jättää armeijan kesken 2000-luvun alkupuolella.

Kaksikymppiset osaavat ja haluavat ajatella itse. Armeijaelämän hierarkkiset käytännöt ja säännöt koetaan alistavina ja aliarvioivina.

Ratkaisu

Sodan syttyessä ei kyseenalaistamiselle ole aikaa, mutta käskykulttuurin voisi kunnolla perustella alokkaille. Miehet ja naiset voitaisiin tutustuttaa armeijan käytäntöihin koulutusjaksolla, jossa harjoiteltaisiin päivittäisiä rutiineita ja toimintatapoja ja selitettäisiin, mitä järkeä niissä on. Lisäksi karsittaisiin itsetunto-ongelmaiset pätijä-ääliöt pois tehtävistä, joissa he pääsevät kasvattamaan munaansa huutamalla.

 • HELPPOA › 5
 • FIKSUA › 5

Pehmeä lasku

Ongelma

Useimmiten armeija jätetään kesken jo ensimmäisinä viikkoina. Se ei ole ihme, sillä palveluksen alku on armeijan rankin osa.

Syy

Suomen armeija aloittaa ottamalla luulot pois. Kasarmilla vastassa ovat ensimmäisestä päivästä lähtien huutavat kouluttajat, aamukuuden herätykset, millintarkkaa petaamista odottavat punkat ja sekunnilleen mietityt päiväaikataulut.

Ratkaisu

Armeijalaitosta on viime vuosina kehitetty. Palvelusaikaa on lyhennetty ja simputuksessa on nollatoleranssi. Se ei riitä.

Kokeillaan venäläisen uimakoulun sijaan pehmeää laskua. Nykyään varusmiehet suljetaan heti aluksi 2–3 viikoksi sisään. Loppua kohden lomat lisääntyvät ja homma helpottuu. Miksei tehtäisi toisin päin? Koulussakin päivät ovat ekalla luokalla lyhyitä ja tunneilla opetellaan aakkosia, mutta kun homma sujuu paremmin, päivät pitenevät ja eteen lyödään romaani. Ei vaadita ensimmäisenä päivänä täydellistä suoritusta turbovauhdilla. Aloitetaan rauhallisesti ja pidetään lomapäiviä. Kun takana on jo vähän kokemusta, pitkät kinekset sietää paremmin ja punkan viikkauskin sujuu nopeammin. Marssit, leirit ja sotaharjoitukset astuvat kuvaan vasta, kun kaikki ovat sisäistäneet talon tavat.

 • HELPPOA › 3
 • FIKSUA › 3

Yöksi kotiin

Ongelma

Armeija katkaisee ystävyys-, perhe- ja rakkaussuhteet. Kaikista ihmissuhteista luopuminen on jotain, mitä Suomessa voidaan vaatia vain varusmiehiltä ja vangeilta. Se on monelle liikaa.

Syy

Puolustusvoimien henkilöstöosastolla työskentelevän komentajakapteeni Jyrki Kivelän mukaan keskeyttämisen taustalla on useammin sopeutumisvaikeuksia kuin mielenterveysongelmia.

"Monelle alokkaalle ensimmäinen yö intissä saattaa olla myös koko elämän ensimmäinen yö poissa kotoa", Kivelä sanoo.

"Moni alokas on myös huolissaan siitä, jaksaako kumppani odottaa siviilissä. Tämä huoli saattaa kasvaa kestämättömän suureksi ja olla jopa syy keskeyttää", hän jatkaa.

Ratkaisu

Sivarit pääsevät yöksi kotiin. Miksei samaa voisi kokeilla armeijassa? Varusmiehet pääsevät lähtökohtaisesti omaan sänkyyn nukkumaan. Aamut aloitetaan kuuden sijaan kahdeksalta ja lopetetaan myöhemmin. Yöksi jäädään silloin, kun on hyvä syy, kuten leiri tai pidempi harjoitus. Tarvittaessa palvelusaikaa voidaan hiukan pidentää.

 • HELPPOA › 2
 • FIKSUA › 3

Huippunörteille pleikkaosasto

Ongelma

Todella pätevät ihmiset jättävät intin kesken, koska se on ainakin aluksi fyysisesti liian rankka.

Syy

Hyvä tai kohtalainen peruskunto on edellytys nykymuotoisen varusmieskoulutuksen suorittamiselle, minkä takia ollaan ongelman edessä. Kaikilla ei ole peruskuntoa. Monen alokkaan ainut kunto on rapakunto.

"Jos veri ei kierrä raajoissa, ei se myöskään kierrä päässä", Kivelä sanoo.

Ratkaisu

Tulevaisuuden sodissa voittaja ei ole se, joka jaksaa rämpiä pisimpään pitkin metsiä. Tietokoneohjattavassa maailmassa sotaa ei käydä pelkästään juoksuhaudoista, vaan serverien ja palomuurien suojista. Koulutetaan siis rapakuntoisista nörteistä virtuaalisodankäynnin erikoisosasto. Heidän taitojaan kehittämällä voisi sodassa lamauttaa vihollisen tietoverkot ja puolustaa tehokkaasti omiaan.

Varusmiehet jaetaan nykyään kunnon perusteella tasoryhmiin, ja toki kuntoharjoittelua voidaan suorittaa tässäkin ryhmässä. Tavoite olisi kuitenkin matalammalla, sillä tämä jengi ei tetsaa tuntikausia.

Yhdysvalloissa on käytetty sotasimulaattoreita ja tietokonepelejä jo vuosien ajan muun muassa ampumiseen harjoitteluun, miinanraivaajarobottien ohjaamiseen ja taktiikan treenaamiseen.

Miksi vastaavaa ei voisi sisällyttää suomalaiseenkin sotakoulutukseen?

 • HELPPOA › 4
 • FIKSUA › 2

Armeijaan pääsystä vaikeampaa

Ongelma

Armeijan käyminen on nähty kansalaisvelvollisuutena. Kaikki kansalaiset eivät kuitenkaan sovi nykymuotoiseen armeijaan. Monia kehotetaan jatkamaan, vaikka on selvää, että pää tai kroppa eivät kestä.

Suomella pyyhkii ihan hyvin siinä mielessä, että armeijan keskeyttämisprosentti on samaa luokkaa kuin muissa pohjoismaissa ja useissa palkka-armeijoissa, joihin ketään ei ole pakotettu. Onko keskeytysten vähentäminen edes tarpeellinen tavoite?

Syy

Ihannearmeija ei voi olla sellainen, jossa vastoinkäymisiä ei tule ja kaikilla on koko ajan hyvä mieli.

"Jos varusmies tekohengitetään pakolla läpi palveluksen, niin onko hän sotakelpoinen?" Kivelä kysyy.

Varusmiespalveluksen turvallisuus kärsii, jos kaikki tsempataan jatkamaan oireilusta huolimatta.

Ratkaisu

Kivelä ja Ojajärvi ovat samaa mieltä siitä, ettei kaikkien pidä astua asepalvelukseen.

"Kuntien mielenterveyspuolen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä kutsuntojen kanssa. Näin pystyttäisiin mahdollisen ongelmahistorian valossa arvioimaan realistisesti, onko nuorella valmiuksia palvelun suorittamiseen. Ei ole nuoren aikuisen etu joutua kokemaan ties kuinka mones epäonnistumisen kokemus armeijan keskeytyessä heti alkumetreillä", Kivelä sanoo.

Anni Ojajärven mielestä kohonneet keskeyttämisprosentit eivät itsessään ole ongelma, vaan se, mitä keskeyttäminen merkitsee nuoren miehen elämässä.

"Asioiden kesken jättäminen tai luovuttaminen on harvalle hyväksi, ja armeijan keskeyttäminen on monelle tosi kova paikka. Tutkimusten mukaan keskeyttäneet ovat muita useammin vaarassa syrjäytyä", Ojajärvi kertoo.

"Keskeyttämisen jälkeen olin todella hukassa. En saanut kiinni opiskeluista, liikuin väärissä porukoissa, näpistelin ja jouduin tappeluihin. En odottanut tulevaisuudelta mitään. Kierrettä jatkui pari vuotta, kunnes vaihdoin kaupunkia ja kaveripiiriä. Aloitin puhtaalta pöydältä", armeijan keskeyttänyt Niko* kertoo.

Kuntien ja puolustusvoimien pitäisi tehdä yhteistyötä inttipudokkaiden auttamiseksi. Apua tarvitaan esimerkiksi asunnon hankinnassa sekä siinä, miten löytää työtä, opiskelupaikka tai muuta mielekästä tekemistä puoleksi vuodeksi ennen uusia yhteishakuja. THL:n Aikalisä-hanke on hyvä alku, mutta ei tavoita kaikkia. Lisäksi keski-ikäisille tarvittaisiin asennekasvatusta: loputon intin keskeyttämisestä muistuttaminen ei palvele ketään.

Ainakaan komentajakapteeni Kivelä ei ole valmis lyömään leimaa otsaan niille, jotka eivät sitä intistä selviä.

"Armeijan suorittaminen ei ole kansalaisen arvon mitta."

 • HELPPOA › 2
 • FIKSUA › 5

Opin miten tärkeää on ajatella itse

"Lähdin innoissani armeijaan, ja alkuun olikin ihan hauskaa. Hain johtajakoulutukseen, mutta kun pääsin sinne, kuvani koko touhusta muuttui.

Meille sanottiin, että tarkoitus ei ole kouluttaa harmaata massaa, joka vain tekee mitä käsketään. Kuitenkin heti, jos asioita kyseenalaisti, sai kuulla, että ’ei saa avautua’. Kouluttajien ja johtajien uskottavuus karisi sitä mukaa, kun he heittivät härskiä läppää vakavista aiheista. ’Kohtele asetta kuin naistasi’ oli yleinen ohje, mutta meni minusta liian pitkälle: aseet on tehty ihmisen tappamista varten, ei siinä ole mitään vitsailtavaa.

Päiväpeiton viikkaaminen pinkaksi oli iso juttu iltaisin. Kouluttajat antoivat tahallaan liian lyhyen ajan viikkaamiseen, ja niin me sitten konttailimme pitkin tuvan lattioita keräilemässä peittojamme, kun nopeasti kyhätyt pinkat eivät kelvanneet. Tällaisen päättömän nöyryyttämisen tarkoitusta en ihan ymmärtänyt.

Jossain vaiheessa aloin miettiä keskeyttämistä. Kun ajatus oli herännyt, aloin kiinnittää häiritseviin juttuihin yhä enemmän huomiota. Tutustuin siinä sivussa sivaripaikkojen tarjontaan, ja lopulta kolme kuukautta intissä oltuani menin varuskunnan kuraattorin puheille. Hän ymmärsi minua täysin ja oli yhtä mieltä kanssani siitä, että siviilipalvelukseen siirtyminen on ihan hyvä vaihtoehto.

Omituiseksi homma meni, kun marssin kertomaan päätöksestäni yksikköni esimiehelle. Hän reagoi huutamalla pää punaisena, että ’voi vittu’. Lopulta kesti viikon, ennen kuin sain luvan poistua palveluksesta. Lupia myöntävä henkilö oli kuulemma lomalla.

Lähipiirini suhtautui keskeyttämiseen hyvin. Veljeni oli keskeyttänyt armeijan samoista syistä kolme vuotta aiemmin, ja oikeastaan ainoa, jolla oli nieltävää päätöksessäni, oli isä. Sain mieluisan ja omalta kannaltani hyödyllisen sivaripaikan, ja olen ollut todella tyytyväinen ratkaisuuni.

Sanotaan, että armeija tekee pojista miehiä, ja minun tapauksessani se piti paikkansa. Intti avasi silmiäni ja opin, miten tärkeää on ajatella itsenäisesti."
Max Salomaa

Intti loppuun toisella yrittämällä

"Aloitin asepalveluksen Vekarajärvellä Kouvolassa vuonna 2008. Alku sujui hyvin. Kaikki vaikeutui ensimmäisten viikkojen jälkeen, kun silloinen tyttöystäväni alkoi puhua suhteen lopettamisesta. Ero tuli ihan puun takaa, ja siviilielämän operoiminen intistä käsin oli todella hankalaa. 

Arki intissä alkoi tuntua liian raskaalta, ja kävin juttelemassa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Minulle määrättiin reilu viikko kotihoitoa ja masennuslääkitys. En ollut aikaisemmin syönyt mielialalääkkeitä ja ajattelin, että niistä voisi olla apua. 

Kotihoidon jälkeen palasin inttiin, mutta mikään ei tuntunut sujuvan. En pystynyt keskittymään ja tunsin itseni todella masentuneeksi. Osa inttikavereista ymmärsi ja tuki minua. Kaikki eivät kuitenkaan niin tehneet. Intin korostetun miehekkäässä maailmassa sain myös kuulla ’mitä sä siinä itket, senkin neiti’ -kommentteja.

Masennukseni vain paheni, ja lopulta menin varuskuntasairaalaan puhumaan tilanteestani. Siellä ymmärrettiin tilanteen vakavuus, kun ilmaisin tarpeeksi selkeästi oman pahan oloni. Sain masennusdiagnoosin ja kaksi vuotta lykkäystä. Siinä vaiheessa lykkäys oli todellinen helpotus.

Paluu siviiliin ei ollut helppo. Oli syksy, minulla ei ollut työtä eikä vakituista asuntoa. Masennuslääkitystäni jatkettiin, mutta keskusteluapua en saanut. En lähtenyt sitä itse hakemalla hakemaan.

Kahden vuoden aikana elämä lähti vakiintumaan ja pääni alkoi olla taas hyvin kasassa. Mietin onko mitään järkeä palata takaisin ja sopeudunko enää inttiin. Lopulta vahvistui kuitenkin halu saattaa homma päätökseen ja palasin takaisin Vekarajärvelle.

Pelkoni osoittautuivat nopeasti turhiksi. Homma lähti heti hyvin rullaamaan. Meillä oli hyvä porukka, enkä joutunut kuulemaan kertaakaan kuittailuja siitä, että olin palveluksenjatkaja. 

Suoritin palveluksen vaivatta loppuun ja pääsin siviiliin 1.7.2011. Olen tyytyväinen päätökseeni. Kaiken kaikkiaan intistä jäi hyvä mieli."
Teemu*


* nimi muutettu

Juttua varten on kerätty keskeyttäjien kokemuksia huuhkaja.fi- ja aamukampa.net-sivustojen kautta.

13 kommenttia

justjoojajuujaa

21.6.2012 19:13

Vinkuleluille voisi perustaa ihan oman armeijan ja yhdistää siihen siviilipalvelus- sektorin. Sinne saisi ottaa äidin mukaan ja mitalin saisi jos suorittaa palveluksen itkemättä. Palveluksen pituus voisi olla jotain 2-3 viikkoa. Sinä aikana opeteltaisiin kuorimaan peruna ihan itse ja pari muuta yleishyödyllistä taitoa. Sodan syttyessä vinkulelut voisivat sitten nysvätä sitä jotain cyper- nettipaskaa ja kiusata vihollista kotoakäsin turvallisesti.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

MAgrippa

22.6.2012 00:44

Sattuneista syistä olen tullut tutkineeksi enemmänkin armeija-asioita, kuten Cityläiset tietävät blogistani.
Täten voin edes jonniinmoisella realismilla lausua mielipiteeni, ainakin parannusehdotuksista.
No minä puollan kaikkia paitsi kahta, jotka eivät ole niin hyviä ideoita kuin muut, jotka ovat hienoja eivätkä ehkä niinkään vaikeita.
.
Pleikkaosasto nörteille meillä on jo tavallaan. Se nyt on vain turvallisuussyistä miehitetty vakituisilla. Tämä on helppo ymmärtää kun ajattelee Elektronista Sodankäyntiä, meillä ELSO, tai vaikka taistelunjohtoa ja Hornetien linkittämistä tai viestiliikennettä.
Sellaista nörtteilyä johon voi varusmiehet päästää, tulee kohta lisää kun uudet ryhmäkohtaiset kenttäpäätteet vaativat alempia taistelunjohtokeskuksia.
Simulaattoreita on jo käytetty iät ajat, niillähän sotaharjoituksia tehdään ja tuomitaan.
Ja jos panssaritaistelun harjoittelu ei ole fantastisen upea tietsikkapeli, niin ei sitten mikään. Se on Steel Beasts potenssiin kolme, ja siihen tutustuu 3-4 henkeä jokaisesta rynnä- ja taisteluvaunusta, joka erästä. Mutta vaunuja eivät ainakaan henkisesti heikot käyttele, joten joka nörtille ei ole tilaa. Lennokkejakin on vielä vähän vaikka lisää tulee.
.
Yöksi kotiin -juttua ei saada toimimaan, mutta ihan tuohon pehmeään laskuun sitä voisi ajatella.
.
Muutoin hienot ideat!

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Masa190

25.6.2012 13:29

Miksi kehittää kun sivari on jo olemassa ja sen valitsee yhä useampi. Palveluspaikan voi hakea itse. Saa hyvää työkokemusta, ja jos hyvin käy niin palveluspaikasta tulee palveluksen jälkeen työpaikka.

Kaikki tuntemani nörtit olivat sivarin IT-firmoissa oman alansa töissä. Monet olivat omassa vanhassa työpaikassaan. Palkkaa myös maksettiin jonain kulukorvauksina, ettei joutunut elämään päivärahoilla sitä vuotta kuten inttiurpot joutuvat.

Itse en ole nörtti mutta sain silti kivan palveluspaikan. Olin autokuskina Teakissa. Oli oikein mielenkiintoinen vuosi.

Vaikea uskoa että koskaan katuisin armeijan väliin jättämistä. En ole tietoinen että olisi mikään työpaikka jäänyt saamatta tästä syystä. Ja en kyl meniskään töihin mihinkään inttisärmääjäkaappihomon firmaan. Nou thänks.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

362

25.6.2012 20:58

Oli oikeestaan melko heikko artikkeli. Asioita kelailtiin sivarivässyjen puolusteluksi, eikä ajateltu niitten todellista pohjaa. Intti on kovaa alusta asti ihan syystä. Jos "kovaa" stressiä ei kestä p-kauden alun vertaa ni sitte on ihan okei lopettaa. Tällä karsitaan samalla tehokkaasti ne henkilöt, joista ei myöskään taistelutilanteen stressitilassa olisi mihinkään. Ei inttiä ole tarkotuskaan kaikkien saada suoritettua. Kaikista ei ole sotimaan. Se on sitte ihan oma juttunsa ottaako siitä itteensä, jos palvelus jää kesken.

Jos ikäluokat ja jengi löysistyy, niin ei se ole mikään syy inttiä löysentää. Vihollisen tulitus ei ole muuttunut yhtään löysemmäksi vuosien varrella, päin vastoin. Täytyy pitää mielessä minkä takia asioita varusmiehenä oikeesti tehdään. Näitten miesten tulis palveluksensa jälkeen olla kykeneviä lähtemään tarvittaessa rintamalle.

Yleisin syy intissä hajoilemiseen on se, että intti-ikästen äijien asennevamma on monesti kehittynyt niin pahaksi, ettei toisten kuuntelua vaan voi sietää. Näille äijille tekee oikeesti ihan hyvää, että joku vittuilee päin naamaa puoli vuotta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Ei_ole_totta

26.6.2012 20:07

"Kaikki tuntemani nörtit olivat sivarin IT-firmoissa oman alansa töissä."

Tämä ei ole mahdollista. Firmat eivät saa ottaa sivareita. Ainoastaan valtion ja kunnan laitokset sekä oppilaitokset ja muutamat muut voivat tarjota sivaripaikkoja, yritykset eivät.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

wannabenoel

28.6.2012 20:23

Ihan hyvä artikkeli, tässä hieman vastaavaa näkökulmaa siviilipalveluksesta

http://henriturkia.puheenvuoro.uusisuomi.fi/109638-sivari-20

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Turhasotakorppi1990

2.7.2012 21:40

Hieno analyysi armeijasta 2010-luvulla. Monissa asioissa, jotka juttu otti esille, olen pitkälti samaa mieltä. Lopulliseen väistämättömään lopputulokseen artikkelin kirjoittaja ei silti uskaltautunut mennä.

Se on: nykyisestä itsepetoksellisesta "muka-yleisestä" asevelvollisuudesta luopuminen.

Ja niin USA:n, Venäjän kuin Suomenkin armeijoille annan saman ilmaisen konsulttineuvon: 1950-luvulle ei ole paluuta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Turhasotakorppi1990

2.7.2012 21:43

Hyvin ajateltu artikkeli tuokin.

Tuosta jäi puuttumaan se fakta, että sinä päivänä ja sillä kellonlyömällä kun Suomesta poistuu yleinen asevelvollisuus, poistuu samalla kustannuksineen ja vaivoineen myös tämä itsepetoksellinen ja rangaistukseksi ajateltu pelleily jota siviilipalvelukseksi kutsutaan.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

salezki

3.7.2012 20:16

Paska oot jos et nykyarmeijaa kestä! Pitääkö yöks päästä äitin viereen nukkuu! 20v miehet! Armeija on ku leikkiä, ei sitä huutoa tarvi tosissaan ottaa. Nössykät! Jos koiraakin voi kouluttaa, niin miksi ei suomalaista nuorta?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Turhasotakorppi1990

5.7.2012 09:37

"Armeija on välttämätön paha, joka syö vuoden elämästä. Käteen ei jää mitään oikean elämän kannalta hyödyllistä."

Vielä 1950-luvulla armeijan käymisessä oli pointtinsa, kun sillä saatiin maaseudun peräkammarinpojat hetkeksi repäistyä sieltä lehmän takaa näkemään todellista elämää. Armeijan vempaimet edustivat heille lypsyjakkaraan verrattuna ennennäkemätöntä teknologiaa.

Tuon ajan nuorille varusmiesaika oli elämän kohokohtia, aika, jolloin tapahtui jotain, vastapainona sille päämäärättömyydelle, jota elämä sen jälkeen oli. Inttiaikaa passasi muistella vaikka 50 vuotta myöhemmin. Ainoat elinikäiset kaveritkin sai silloin.

1950-luvun alempien yhteiskuntaluokkien nuorista opiskelemaan päätyi kuin harva, eikä opinto- ja työuraputkeen ollut sellaista hoppua kuin tänä päivänä. Toimettomien ja kouluttamattomien nuorten irrottaminen 1-2 vuodeksi "isojen poikien leikkikouluun" ei tuottanut yhteiskunnalle sanottavaa työpanoksen tai bruttokansantuotteen menetystä.

Niin USA:n, Venäjän kuin Suomenkin armeijoille annan saman ilmaisen konsulttineuvon: 1950-luvulle ei ole paluuta. Kaksi ensin mainittua maata ovat tämän jotenkin ymmärtäneet.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Avarakatseisuutta

7.7.2012 15:53

Suhteellisen kapeakatseinen artikkeli. Puolustusvoimien olemassaololle on syynsä, ja tuntuu, että nykyajan auktoriteettia pelkäävät hedonisti-nuoret eivät sitä ymmärrä. Ei varusmiespalvelusta mennä suorittamaan vain sen takia, että siitä on itselle jotain hyötyä. Kannattaa välillä miettiä asioita hieman laajemmasta näkökulmasta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Jaa-a

8.7.2012 10:28

Vähän epätasainen artikkeli naisilta (en oleta, että kummallakaan on mitään omakohtaista tietoa aiheesta, vaikka eihän se estä esittämästä hyviäkin ajatuksia). Laaja miesten asevelvollisuus on muutenkin tulossa Suomessakin tiensä päähän, niin esim. ottoperusteita ja järjestelmää voisi pohtia enempikin.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

seksiseksisukisuki

31.7.2012 14:25

""Kaikki tuntemani nörtit olivat sivarin IT-firmoissa oman alansa töissä."

Tämä ei ole mahdollista. Firmat eivät saa ottaa sivareita. Ainoastaan valtion ja kunnan laitokset sekä oppilaitokset ja muutamat muut voivat tarjota sivaripaikkoja, yritykset eivät."

Nyt vaan on niin ettei kukaan valvo tuon 'sivari ei saa olla firmassa' - säännön toteutumista. Näin se homma toimii ja on toiminut jo vuosikymmeniä. Tympiikö?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi