10 kysymystä synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen

Miten tunnistaa baby bluesin?

Kuva: © Sandor Kacso - Fotolia.com

Cityn ja Psykoterapiakeskus Vastaamon yhteisessä juttusarjassa johdatetaan lukijat hyvään mieleen.


Lapsen syntymä tuo mukanaan suuria muutoksia naisen elämään ja fysiologiaan, ja se muuttaa myös koko perheen elämää merkittävästi ja peruuttamattomasti.

Synnytyksen jälkeinen herkistyminen

Enemmistö äideistä kokee synnytyksen jälkeen herkistymistä, josta käytetään nimeä Baby blues. Baby bluesista kärsii jopa noin 85 % äideistä. Baby bluesin oireisiin kuuluvat:

 • mielialojen vaihtelut
 • ärtyneisyys
 • hermostuneisuus
 • hämmennys
 • itkuherkkyys
 • ruokahalun häiriöt

Baby blues menee yleensä ohi parin viikon kuluessa synnytyksestä. Se johtuu todennäköisesti äidin nopeista hormonaalisista muutoksista ja unen puutteesta. Vauvan kasvaessa ja ruokamäärien suuretessa syöttövälit pitenevät ja äidinkin lepo mahdollistuu, jolloin tunteet tasoittuvat. Baby bluesista ei ole syytä huolestua, sillä  toipumisen ennuste on yleensä hyvä.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Varsinainen synnytyksen jälkeinen masennus kehittyy noin 10-20 %:lle baby bluesia kokevista äideistä. Synnytyksen jälkeisellä masennustilalla tarkoitetaan neljän viikon kuluessa synnytyksestä alkavaa pidempikestoista masennustilaa, joka täyttää masennustilan diagnostiset kriteerit. Synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita ovat:

 • kiinnostuksen menettäminen tavallisia toimintoja kohtaan
 • keskittymis- ja päätöksentekovaikeudet
 • uupumus
 • riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet
 • itsetuhoajatukset
 • huomattava painonnousu tai -lasku
 • ruokahalun muutokset
 • univaikeudet
 • liiallinen huolestuneisuus vauvan hyvinvoinnista

Usein synnytyksenjälkeinen masennus huomataan neuvolassa. Altistavia tekijöitä voivat olla mm. äidin suvussa aiemminkin ilmaantunut synnytyksen jälkeinen masennus, edellisen synnytyksen jälkeen ollut masennus, äidin sairastama kaksisuuntainen mielialahäiriö tai muut stressitekijät kuten heikko taloudellinen tilanne tai puuttuva perheen ja lähiverkoston tuki.

Synnytyksen jälkeisen masennuksen hoito


Synnytyksen jälkeiseen masennukseen liittyvä väsymys nostaa usein pintaan vaikeita ja kielteisiä tunteita. Äidin voi olla vaikea puhua näistä tunteistä neuvolassa tai muille äideille, koska äitiyteen liitetään paljon ihanteellisia odotuksia. Ns. vanhemmuuden kielletyistä tunteista puhuminen on kuitenkin tärkeää, jotta äiti ja perhe voivat saada tarvittavan avun.

Keskustelu psykoterapeutin kanssa tai vertaistukiryhmässä auttaa tunteiden käsittelyssä.

Synnytyksen jälkeisen masennustilan hoidossa voidaan käyttää tavallisia depression hoitomuotoja, kuten lääkehoitoa ja psykoterapiaa.


Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapialla vahvistetaan ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia yksityis- tai työelämässä. Psykoterapeutin ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologit, psykiatri ja teologit), jotka ovat saaneet psykoterapiaan 3-6 vuoden erikoistumiskoulutuksen. Psykoterapeutit ovat erikoistuneet:

 • Psyykkisen sairauksien ja oireiden hoitamiseen
 • Sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien kehittämiseen
 • Elämän kriisitilanteista selviämisessä auttamiseen


Psykoterapiakeskus Vastaamolla on toimipisteet Helsingissä sekä Tampereella. Palveluksessamme on yli 60 psykoterapeuttia, psykiatria tai psykologia. Palvelemme yli 2000 yksityishenkilöä sekä kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, järjestöjä ja vakuutusyhtiöitä.Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi