Syrjinnän pelko voi estää sateenkaarinuorta hakeutumasta yleisiin nuorisotiloihin

Sateenkaarinuoret saivat oman nuorisotilan Helsingissä toimintakeskus Happeen.

Helsingin nuorisotoimi on avannut yhteistyössä HeSetan kanssa sateenkaarinuorille suunnatun nuorisotilan. Se sijaitsee Sörnäisissä toimintakeskus Hapessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on suurempi riski jättäytyä pois vapaa-ajan harrastustoiminnasta ja omaa tilaa on toivottu pitkään.

“Monilla sateenkaarinuorilla on kokemuksia syrjinnästä tai pelkoa siitä. Me haluamme, että on olemassa sellaisia tiloja, joissa nuorille ei ole epäselvää, onko tila turvallinen ja saavutettava”, HeSetan toiminnanjohtaja Aaro Horsma sanoo.

Happi Pride -nimeä kantavalla tilalla työskentelee ihmisiä, jotka osaavat ottaa huomioon sateenkaarierityiset kysymykset. Tilassa voi keskustella muiden nuorten tai työntekijän kanssa, sekä hakea tietoa omaan identiteettiin liittyviin teemoihin. Turvallisessa tilassa voi viettää aikaa ilman ulkopuolisuuden tunnetta.

“Nuorilla ei ole ainoastaan vertaistuen tarvetta, vaan he haluavat vaikuttaa ja oppia ihmisoikeustyöstä lisää. Heillä on oikeus tietoon oman yhteisön historiasta. Meidän pitää tukea jokaista nuorta olemaan ylpeitä itsestään”, Horsma kertoo.

Helsingissä toimii tällä hetkellä tytöille ja pojille suunnatut omat nuorisotalot, Tyttöjen Talo ja Poikien Talo. Horsma toivoo, että tulevaisuudessa sateenkaarinuorille saataisiin myös oma talo. Suuremmilla resursseilla tukea tarvitsevat nuoret saisivat apua yksilökohtaisten tukisuhteiden ja moniammatillisen työyhteisön muodossa.

“Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat viranomaiset, mukaan lukien kunnat, toimimaan syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi. Sateenkaarinuorten kanssa työskentely on kohdennettua nuorisotyötä. Tilojen täytyy olla saavutettavuuden lisäksi kutsuvia. Toimialueellamme on tuhansia potentiaalisia kävijöitä. Heitä tulee jopa ulkopaikkakunnilta”, Horsma sanoo.

Vähemmistössä eläminen mietityttää monia sateenkaarinuoria. Transsukupuoliset nuoret voivat kohdata vähättelyä ja jopa väkivaltaa. Seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret saattavat kokea olevansa epänormaaleja, koska poikkeavat yhteiskunnan asettamasta heteronormista.

“Sukupuoli- ja heteronormatiivisuus rajaa kaikkien ihmisten elämää, mutta usein erityisesti sateenkaariyhteisöön kuuluvia. Mikäli ympäristö ei viesti mahdollisuutta muusta kuin normeja vahvistavasta toiminnasta, voi yhteenkuuluvuuden ja itsetuntemuksen rakentuminen olla haastavaa”, Horsma sanoo.

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi