11 faktaa helsinkiläisnuorista

Valtaosalla kaikki hyvin. Jengi alkaa kuitenkin repeämään kahtia ja maahanmuuttajat kärsivät ongelmista.

Kuva: /kallu / Flickr.com / Kallio Block Party

Miten Helsingin nuorilla menee? Yhdeksän kymmenestä 15-29-vuotiaasta voi hyvin, kertoo marraskuun lopulla julkaistu nuorten hyvinvointikertomus. Ikäryhmään kuuluu 135 934 ihmistä ja joka vuosi kaupunkiin muuttaa 9000 lisää muualta Suomesta ja 1000 ulkomailta.

Vaikka suurimmalla osalla menee hyvin, keskeinen havainto vaikuttaa olevan se, että jengi jakaantuu entistä enemmän kahteen leiriin. Jakautumista tapahtuu tulojen ja terveyden suhteen, harrastusmahdollisuuksissa, vähemmistöjen ja valtaväestön välillä sekä koulutuksessa. Maahanmuuttajien kohdalla ongelmia on useammassa kategoriassa.

Hyvinvointikertomus syntyi kaupungin tarpeesta saada iso kasa tietoa keskitetysti asiantuntijoiden käyttöön, ristiinpuhumisen ja hajanaisen ja ripottain saatavan tiedon sijaan. Asiantuntijat työskentelivät nuorten kanssa ja havaintojen perusteella löydettiin erilaisia näkökulmia poiminnoiksi isoon aineistoon. Hyvinvointikertomus on tarkoitus julkaista jatkossa vuosittain. Tänä vuonna tutkimus poiki artikkeleita, blogeja, videoita sekä muuta tietoa ja "kokemusasiantuntijuutta", joihin voi tutustua projektin kotisivuilla. Tästä artikkelista löydät 11 näkökulmaa suomalaiseen nuorisoon.


1. Terveys

Kuva: © freshidea / Fotolia

Nuorten elintavat ovat kehittyneet terveellisempään suuntaan. 80 prosenttia nuorista kokee terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi. Huumeiden vetäminen alkoi lisääntyä 2008-2009, mutta kasvu on taittunut. Lihavuus on pysynyt yleisenä. Ehkäisy pitäisi hoitaa paremmin. Maahanmuuttajat erottuvat elintavoiltaan, kuten liikunnassa, terveydessä ja masentuneisuuden yleisyydessä.


2. Harrastukset

Kuva: © afxhome

Kaikilla nuorilla ei ole varaa taloudellisista syistä harrastaa tai liikkua. Nuoret aikuiset kokevat, että myös vanhemmille tulisi olla “sitoutumattomia” paikkoja, joissa tavata samanhenkisiä.


3. Koulutus

Kuva: © boule1301

Ammatillinen koulutus on lennossa: suosio kasvaa ja keskeytykset vähenevät. Helsingin sisällä on isoja eroja koulutukseen osallistumisessa. Kotimaankielisistä työn ja koulutuksen ulkopuolella on 4 prosenttia, vieraskielisistä 23 prosenttia.


4. Maahanmuutto

Kuva: © Neyro

Perusopetuksen lopussa maahan tulleilla nuorilla, joilla ei ole valmiuksia suoriutua koulusta, on vaikeuksia siirtyä toisen asteen opintoihin, koska niissä edellytetään usein tiettyä osaamista ja suomen kielen hallintaa.


5. Tuloerot

Kuva: © B. Plank/ imBILDE.at

Nuorten tulokehitys jakautuu kahtia entistä jyrkemmin. Ei ole yllättävää, että nuoret tarvitsevat lisää kesätyöpaikkoja ja että ulkomaalaisena on vaikea päästä töihin.


6. Oikeudet vs. velvollisuudet

Kuva: © rcx

Nuoret eivät tiedä riittävästi oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Toisaalta työnantajat ja oppilaitokset tietävät liian vähän nuorten kulttuurista. Tässäkin maahanmuuttajilla on tarvetta tiedolle.


7. Kiusaaminen

Kuva: © icafreitas

Kiusaaminen on iso syy siihen, miksi viidesosa peruskoululaisista ei pidä koulunkäynnistä. Edelleen neljäsosaa on kiusattu lukukauden aikana, vaikka kiusaaminen on vähentynyt. Nyt halutaan kiinnittää huomiota läppäpuhekulttuuriin: usein kiusaamiskokemusta vähätellään tekijän toimesta heittämällä “se oli vaan läppää” -kortti pöytään.


8. Seksuaalinen väkivalta

Kuva: © lapencia

Seksuaalista väkivaltaa on kokenut yli viidesosa tytöistä ja ammattiin opiskelevista tytöistä jopa kolmannes. Homo-, lesbo-, bi-, trans-, intersukupuolisilla ja queer-nuorilla on enemmän kokemuksia syrjäytymisvaarasta ja väkivallasta.


9. Ystävät

Kuva: © Gelpi

Yhdeksällä nuorella kymmenestä on yksi tai useampi ystävä, kenen kanssa jakaa maailman tuskaa ja puhua luottamuksellisesti. Ensimmäisen polven maahanmuuttajat olivat yleisemmin vailla ystäviä.


10. Yksinhuoltajat

Kuva: © gekaskr

Helsingissä on yksinhuoltajia enemmän kuin muualla maassa. Nuorilla on keskusteluyhteys vanhempiinsa, mutta maahanmuuttajilla muita enemmän keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa.


11. Asuminen

Kuva: © 3103jp

Yhteisasuminen on kasvanut nuorten asumismuotona, yksinasuminen vähentynyt.


1 kommentti

shiwan8

18.12.2014 14:59

1: Mistä se maahanmuuttajien masentuneisuus johtuu?

2: Mitä tarkoitetaan "sitoutumattomalla paikalla"?

3: Syyt luvuille ovat aika selkeät ja liittyvät lähinnä vastikeettomaan sosiaaliavustukseen.

4: Tapauskohtaista. Ne maahanmuutajat joiden asenne on kohdallaan eivät tuota ongelmana näe.

5: Ulkomaalaisen on helpompi päästä töihin kuin suomalaisen. Miksi? Koska se työ järjestetään heille valmiiksi ilman mitään panosta heiltä itseltään. Sen työn pitäminen saattaa muodostua ongelmaksi jos asenne ei ole kohdallaan.

6: Tässä maassa saa hakemalla hakea sosiaalialan koulutuksen omaamatonta henkilöä joka tietäisi tukiasioista, oikeuksista, velvollisuuksista ja niiden kiertämisestä enemmän kuin maahanmuuttaja. Miksi? Koska mamuja opastetaan noissa asioissa toisin kuin kantaväestöä.

7: Ikuinen ongelma, tilannetta tarkastellaan noissa tapauksissa aina tekijän, ei uhrin näkökulmasta.

8: Miten tuossa on määritelty seksuaalinen väkivalta? Jos tilasto koskee tapauksia joissa henkilö on oman tulkintansa mukaan kokenut seksuaalista väkivaltaa, tilasto on täydellisen arvoton. On myös ymmärrettävä, että on naurettavaa sijoittaa raiskaukset ja "moi, kivat tissit"-sektorin typerät heitot samaan kategoriaan mikä varmaan jättää jotakuinkin promillen noista tapauksista jäljelle. Ei siinä, yksikin on liikaa...

9: Asiaa auttaa kun ymmärtää, että muiden tehtävä ei ole sopeutua "minuun" vaan päin vastoin. Kun kaikki lakkaavat olettamasta joustamisen ja sietämisen olevan vain muiden homma, yksinäiset henkisesti edes välttävästi terveet katoavat maailmasta kaikkien saadessa kavereita.

10: Johtunee siitä, että Helsingissä on väkilukuun verrattuna eniten asennevammoja ja harhaluuloja parisuhteita ajatellen. Tämän havaitseminen ei juuri muuta vaadi kuin silmien ja korvien käyttämistä.

11: Sosiaalisesti kestämätön tilanne joka ei muutu miksikään ennen kuin asuntojen vuokrat järkeistetään. Normaali opiskelija voi asua yksin, mutta ei syö jos maksaa vuokran.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi