• 4.3.2009

Lehdistötiedote 4.3.2009

"Suomalaiset nuoret ovat ahkeria ja työorientoituneita, materialistisia, mutta idealistisia", tulkitsee nuorisotutkija, professori Terhi-Anna Wilska ensimmäisen Nuorison Arvobarometrin tuloksia.

15–34-vuotiaiden nuorten mukaan taantuman aikana tulisi kuluttaa yhtä paljon kuin aiemminkin. Nuorten kulutusvalinnoissa korostuu itsensä ilmaiseminen ja ympäristötietoisuus. Nuoret uskovatkin, että elintapoja joudutaan tulevaisuudessa muuttamaan radikaalisti ympäristön vuoksi. Ympäristösuojelurikkomuksista vaadittiin kovempia rangaistuksia.

15–34-vuotiaiden mukaan käsiaseet tulisi kieltää ja viinit saada ruokakauppoihin. Poliitikkojen koettiin ajavan enemmän omaa etuaan kuin valitsijoiden, mutta EU-jäsenyyteen suhtauduttiin myönteisesti. Äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen ei nähty tarpeellisena.

Seksuaali- ja muihin vähemmistöihin myönteisimmin nuorista suhtautuivat naiset ja korkeastikoulutetut.

"Nuorten tulevaisuuden odotuksissa näkyy realismi, riskien tiedostaminen, mutta myös optimismi", Wilska sanoo.

40-vuotiaaksi mennessä nuoret halusivat solmia avioliiton, saada lapsia, laajan ystäväpiiriin ja keskitasoa korkeamman palkan. Työn sisältö koetaan kuitenkin työn arvostusta ja palkkaa tärkeämmäksi.

Todennäköisenä pidetään, että vuoteen 2028 mennessä ulkomaalaisten osuus Suomessa on kasvanut. Myös tuloerojen arveltiin kasvavan ja turvattomuuden lisääntyvän. Sen sijaan Suomen joutumista sotilaalliseen kriisiin tai kirkon suosion kasvua nuoret pitivät epätodennäköisenä.

Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä olivat työssään jo menestyneet nuoret.

"Taantuman aikana nuorten kulutushalut näyttäisivät pienentyvän vähemmän kuin muun väestön", Wilska sanoo.

Taustalla on vanhempien ja isovanhempien voimakas sponsorointi ja uusien sukupolvien kulutuskeskeinen elämäntapa.

Tutkimukseen osallistui 3 056 15–34-vuotiasta suomalaista City.fi- ja ii2.org-verkkosivustoilla. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy City-lehden toimeksiannosta joulukuussa.