Suunnitelma ehdottaa läpiajokieltoa ja pyöräkaistoja Hämeentielle

Kaupunkilaisilta pyydetään kommentteja.

Liikennesuunnitelma Helsingin Hämeentiestä on valmistunut Hakaniemen ja Kurvin välille. Siinä esitetään jalkakäytävien, raitiotien ja bussipysäkkien leventämistä, pyöräkaistojen rakentamista ja henkilöautoliikenteen vähentämistä läpiajokiellolla. Huolto- ja tonttiliikenne kaikkiin kiinteistöihin säilyisi.

Toteutuessaan nämä ehdotukset parantaisivat Hämeentien liikenneturvallisuutta ja nopeuttaisivat julkista liikennettä. Erityisesti pyöräilijöille Hämeentie on uhkaava, sillä autoilijat harvoin ymmärtävät antaa pyörille tilaa. Jos pyöräkaistat rakennetaan, myös kävelijöiden turvallisuus paranee, kun pyöräilijät poistuvat jalkakäytäviltä.

Läpiajokielto parantaisi Hämeentien ilmanlaatua, sillä se vähentäisi terveydelle haitallisia typpidioksideja, joiden raja-arvo tällä hetkellä Hämeentiellä ylittyy. Autoliikenteen väheneminen laskisi melua 2–3 desibeliä nykytilanteeseen verrattuna. Jalkakäytävien leventäminen toisi lisätilaa terasseille ja katupuille.

Kaupunkilaisten on mahdollista kommentoida suunnitelman luonnosta 11. lokakuuta asti Kerrokantasi.fi-palvelussa. Palautetta hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja siitä laaditaan yhteenveto, joka esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Tavoitteena on, että lautakunta käsittelee suunnitelmaa marraskuussa.

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi