Kirkkokadun ja Snellmaninkadun risteys

Osoite
Kirkkokadun ja Snellmaninkadun risteys, Helsinki