• 3.3.2010

Nuorison arvobarometri 2010

Menestyminen työelämässä on itsestä kiinni, ulkomaalaiset monipuolistaneet suomalaista kulttuuria ”Itsensä toteuttaminen on tullut yhtä tärkeäksi kuin palkka”, tulkitsee nuorisotutkija, professori Terhi-Anna Wilska Nuorison Arvobarometrin tuloksia.

Taloustutkimus kysyi City-lehden toimeksiannosta toisen kerran 15–34-vuotiailta arvoista. Edellinen arvobarometri tehtiin 2009. 15–34-vuotiaiden luottamus omaan talouteen on kasvanut edellisestä vuodesta, mutta luottamus kirkkoon ja poliitikkoihin on vuoden aikana vähentynyt. Asenteet huumausaineita ja armokuolemaa kohtaan ovat liberalisoituneet. Kirkko pitäisi irrottaa valtiosta ja pörssiyritysten johtajien palkkoja leikata. Käsiaseet halutaan kieltää. Lamasta huolimatta yhä useampi nuori on sitä mieltä, että ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria ja että Suomi tarvitsee lisää ulkomaisia työntekijöitä.

Työelämä on monen mielestä niin vaativaa, että siinä palaa loppuun, mutta yhä useampi on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. Nykyistä sosiaaliturvaa pidetään passivoivana ja menestyminen työelämässä on itsestä kiinni.

Alle 60 prosenttia miehistä ja 75 prosenttia naisista uskoo ilmastonmuutoksen olevan totta. Skeptisimpiä ovat alle 20-vuotiaat. Arvobarometrissa mitattiin myös nuoren Suomen sankarit. Kärjessä olivat C.G.E. Mannerheim, Jean Sibelius ja Veikko Hursti.

Lisätiedot

  • Nuorisotutkija, professori Terhi-Anna Wilska 050-304 9159
  • Vastaava päätoimittaja Pete Suhonen 040-522 7266
  • 4.3. ilmestyvä City-lehti

Tutkimukseen osallistui 1778 15–34-vuotiasta suomalaista City.fi- ja ii2.org-verkkosivustoilla. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 15–34-vuotiasta väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy City-lehden toimeksiannosta.