Joka kolmas nainen on liikaa – parisuhdeväkivaltaan puututaan taidekampanjan keinoin

Osallistava taidekampanja antaa äänen väkivaltaa kokeneille naisille itselleen.

Suomen tilastot näyttävät synkiltä: joka kolmas nainen Suomessa on kokenut parisuhdeväkivaltaa joko nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Laajan EU-tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toisiksi turvattomin maa naisille ja suomalaisista naisista lähes puolet (47%) kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä ja salaista. Washington Post (10.6.2016) kirjoitti Suomesta ja sukupuolten tasa-arvon “pohjoismaisesta paradoksista”: globaalisti tasa-arvoisina maina pidettyjen maiden parisuhdeväkivallan tilastot ovat euroopan kärkeä.

Se kolmas on osallistava taidekampanja, jossa ääni on annettu parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille itselleen. Kampanjan tavoitteena on nostaa esiin väkivallan yleisyys Suomessa sekä rikkoa sen ympärille kietoutuvaa hiljaisuutta ja häpeää. Lisäksi haluamme tukea naisia väkivallasta toipumisessa sekä sekä korostaa omien rajojen kunnioittamisen merkitystä. Kampanjan video on nyt julki ja sen on kuvannut Satu Mali.

Naisten Linjan kotisivuille on kerätty naisten tositarinoita parisuhdeväkivallasta anonyymisti. Lukuisat tarinat ovat pysäyttäviä ja ilmiötä avaavia. Linnan juhlien pukusuunnittelijana tunnettu Anne-Mari Pahkala on valinnut kertomuksista kolme tarinaa ja toteuttanut näiden kokemusten pohjalta muotitaiteen keinoin kolme uniikkia iltapukua. Asujen tarinoita tunteiksi tulkitsee kampanjan muotikuvissa tanssija-koreografi Minna Tervamäki.

Useat tarinat on kirjoitettu viestiksi ja voimaksi muille naisille. Monet ovat sanallistaneet kokemuksiaan ensimmäistä kertaa. Naiset haluavat auttaa muita naisia tunnistamaan väkivallan ja omat rajansa sekä löytämään oman sisäisen voimansa uudestaan.

“Haluan antaa äänen niille, jotka ovat hajonneet hiljaa palasiksi ja jatkavat elämää teipillä kasattuina. Rikotuksi tuleminen ei ole rikotun vika”, sanotaan yhdessä tarinassa.

Kolme tositarinaa, kokemusten pohjalta toteutetut asut ja kampanjan muotikuvat lanseerataan Kauppakeskus Kampin keskusaukiolla kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. klo 12-18. Lehdistötilaisuus kampanjastamme järjestetään Hotelli Helkassa perjantaina 23.11. klo 13-15.

”Aion taistella tämän asian ja kaikkien väkivallan uhrien puolesta niin kauan kuin voin“, yksi tarinoista sanoo.

Kampanja on suunnattu kaikille suomalaisille ymmärtämään, mikä on epätervettä parisuhteen dynamiikassa ja mikä ei ole hyväksyttävää. Pelko ei kuulu rakkauteen. Parisuhdeväkivalta vaikuttaa koko yhteiskuntaamme ja sillä on huomattavat inhimilliset ja taloudelliset kustannukset.

3 kommenttia

JokaKertaOnLiikaa

10.11.2018 02:34

Tilastojen mukaan Suomessa naisten miespuolisoihinsa kohdistuva pahoinpitely on kaikesta parisuhdeväkivallasta noin yksi kolmasosa, miesten naispuolisoihinsa kohdistama kaksi kolmasosaa. Samoin tilastojen mukaan naiset tekevät enemmän puolisoonsa kohdistuvaa törkeää väkivaltaa kuin miehet. Samoin tiedetään, että miehet ilmoittavat kokemastaan parisuhdeväkivallasta paljon harvemmin kuin naiset; suurelta osalta tähän vaikuttaa viranomaisten vähättelevä asenne miesuhreja kohtaan. Joten mahdollisesti naiset pahoinpitelevät miespuolisoitaan jopa enemmän, mutta nyrkin sijaan käytössä on esim. veitsi tai teräksinen paistinpannu.

Miesten tekemän parisuhdeväkivallan seurauksena Suomessa kuolee parikymmentä naista vuodessa. Naiset taas tekevät paljon enemmän surmaamisyrityksiä puolisoitaan kohtaan kuin miehet. Miehet siis "onnistuvat" useammin, kun taas naisilla useammin "jää kesken". Tämä johtuu siitä, että keskimäärin miehillä on enemmän voimaa ja naiset ovat pienikokoisempia ja heillä on ohuemmat luut. Useimpien miesten toimintaa myös rajoittaa ajatus "Tyttöjä ei lyödä.", vaikka "tyttö" hyökkäisi tappamisaikeissa aseen kanssa.

http://jokisipila.blogspot.com/2008/01/usko-toivo-ja-bullshit.html
"Eivätkä jo ajat sitten asenteelliseksi, puolueelliseksi ja metodeiltaan vääristeleväksi vuonna 1997 toteutetun "Usko, toivo, hakkaus" -kyselytutkimuksen johtopäätökset milloinkaan katoa julkisuudesta? En luule paljon liioittelevani, kun totean, että päivittäin saa lehdistä lukea ja tv:stä kuulla, että suomalaisnaisista 40 prosenttia on kokenut parisuhdeväkivaltaa joskus ja että 20 prosenttia elä parhaillaan väkivaltaisessa suhteessa. Väkivallaksi määriteltiin mm. se, että joku mies on käyttäytynyt tavalla jonka nainen eli kyselyn vastaaja "on kokenut seksuaalisesti uhkaavaksi". Aviopuolison suhteen väkivallaksi luokitellaan myös "kiinni pitäminen", "painostaminen" ja uhkailu sekä naisen kokemukset väkivallan uhasta. Näin maailmoja syleilevällä määritellyllä väkivaltaa kokeneiden prosentin olisi luullut olevan paljon korkeampikin.

Ongelma on siinä, että kyselytutkimuksista oiotaan mutkat suoriksi ja todetaan yksiselitteisesti ilman sen kummepia varauksia, että "20 prosenttia suomalaisnaisista elää väkivaltaisessa parisuhteessa". Suuri osa lukevasta yleisöstä on autuaan tietämätön tutkimuksen löyhästä väkivalta-termin määrittelystä, ja tulkitsee näiden naisten tulevan hakatuiksi, potkituiksi, kuristetuiksi, teräaseella lyödyiksi, ammutuiksi ja/tai raiskatuiksi parisuhteessaan. Puhutaanhan otsikossakin "hakkauksesta". Suomalainen uhrifeminismi, jolle tämä tutkimus on jo kymmenen vuoden ajan muodostanut älyllisen selkänojan ja ehtymättömän argumenttiarsenaalin, on tehnyt parhaansa edistääkseen juuri tällaista tulkintaa.

Tasa-arvokeskustelu on täynnä tarkastamattomia väitteitä, päättömyyksiä, suoranaista valehtelua ja kollektiivista syyllistämistä. Tietyt väitteet ovat saaneet niin vahvan ja yleisesti hyväksytyn aseman, ettei niiden totuudellisuutta enää haluta tai uskalleta kyseenalaistaa, vaikka ne alunperin ovat olleet hyvin kiistanalaisia, ylitulkittuja, vääristeltyjä tai suoranaista höpöhöpöä."

6.6.2012
https://yle.fi/uutiset/3-5487134
"Miehet joutuvat perheessä törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen uhriksi jopa useammin kuin naiset. Perheväkivallan miesuhrien näkökulma on suomalaisessa tutkimuksessakin jäänyt syrjään."
"Vuosittain yli 20 naista kuolee nykyisen tai entisen puolisonsa surmaamina."
--
"Vaikka mies on törkeän perheväkivallan uhrina yhä useammin, turvakodeissa heitä näkyy harvoin.
- Silloin kun miehet ottavat meihin yhteyttä, he saattavat sanoa, että poliisilta on tullut vähätteleviä kommentteja tai heille on jopa naureskeltu. Miehiä ei välttämättä oteta vakavasti, kun he pyytävät apua, turvakodin kriisityöntekijä Hanna Mikkonen kuvaa."
--
"Tutkija Venla Salmi sanoo, että parisuhdeväkivalta on usein molemminpuolista ja toistuvaa. Taustalla ovat monet ongelmat.
- Erityisesti vakavan perheväkivallan kohdalla näkyvät samat tekijät kuin muun vakavan väkivallan kohdalla: päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä."

28.2.2014
http://www.vakivallanvahentaminen.fi/fi/index/vakivallanmuotoja/naisiinkohdistuvavakivalta.html [Oikeusministeriön Rikoksentorjuntaneuvoston nettisivu]
"Tutkimusten mukaan naisiin kohdistuvat henkirikokset tapahtuvat useimmiten silloin, kun naiset ovat eronneet, tai eroamassa puolisostaan. Puolison surmaamien naisten määrä on kuolemansyytilastoissa laskenut 2000-luvulla 1990-luvun loppuun verrattuna lähes 25 %."

3.11.2009
https://www.terve.fi/artikkelit/masennus-kiristaa-miesta
"Miehet tekevät myös itsemurhia kolme kertaa enemmän kuin naiset. Voidaankin kysyä, miten moni näistä kuolemista johtuu juuri masennuksesta."
"Mies suhtautuu monesti suhdeongelmiin viileämmin ja katsoo asioita pidemmän etäisyyden päästä kuin nainen, kunhan tilanne ei vain johda avioliiton tai parisuhteen loppuun. Erossa tai jätetyksi tultuaan mies haavoittuu usein naista rankemmin."

28.3.2018
https://www.iltalehti.fi/politiikka/201803282200842463_pi.shtml
"Esimerkiksi vuoden 2016 poliisibarometrin mukaan seksuaalisista ahdistelu- ja väkivaltarikoksista 80 prosenttia jätettiin ilmoittamatta. -- [Sisäministeri] Mykkänen viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan ihminen valehtelee helpommin perheväkivaltaruhjeiden alkuperästä silloin, jos häneltä ei suoraan kysytä asiasta.
- Tähän tarvitaan asennemuutos, koska perinteisesti näiden perheväkivalta-asioiden kysyminen ei ole ollut Suomessa tapana --"
"Perheväkivallan vähentämiseksi sisäministeri Mykkänen haluaa muuttaa myös poliisien asenteita."

31.5.2016
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000002903885.html
"Perheväkivallan uhreista lähes 70 prosenttia on naisia – törkeistä pahoinpitelyistä [parisuhteessa] yli puolet kohdistuu miehiin"

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys-suomessa
"Sukupuolten välillä ei ollut juurikaan eroa parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneiden määrässä: naisista 17 ja miehistä 16 prosenttia oli kokenut fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua jossain vaiheessa nykyistä parisuhdettaan."

Vertailuksi Kanada, jossa tutkimusten mukaan miesten ja naisten tekemä parisuhdeväkivalta on suurin piirtein yhtä yleistä. Ilmeisesti miesten ilmoitukset parisuhdeväkivallan uhriksi joutumisesta otetaan siellä vastaan asiallisemmin kuin Suomessa.

23.11.2016
Dr. Tonia Nicholls – The uncomfortable facts on IPV [Intimate Partner Violence]
https://www.youtube.com/watch?v=RtOsEkY_UHc
13:57 --> "Men are the victims of IPV at rates comparable to women"
"One in four women (23,1%) and one in five men (19,3%) experienced physical violence in an intimate relationship."

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

p8XhXznc

12.11.2018 12:09

En ymmärrä sitä, miksi aina kun puhutaan naisten kokemasta väkivallasta, täytyy vetää miesten kokema väkivalta mukaan. On totta, että myös miehet kokevat parisuhdeväkivaltaa (niin nais- kuin mieskumppanien taholta) ja on väärin, että viranomaiset, kuten poliisi, vähättelevät heidän kokemuksiaan. Kuitenkin useassa tutkimuksessa on todettu naisten kokevan Suomessa huomattavasti enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin miesten.

Poliisin tilastoissa miesuhrien määrä on suhteellisesti suurempi kuin todellisuudessa, sillä valtaosa lähisuhdeväkivallasta on piilorikollisuutta, jota ei raportoida poliisille. Vain 1/10 parisuhdeväkivaltaa kokeneista naisista raportoi siitä poliisille (ks. Monika Fagerlund 2016, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115517/Raportti_123_verkko.pdf?sequence). Syy naisten yliedustukseen kumppaniinsa kohdistuvissa törkeissä väkivaltarikoksissa on se, että tyypillisesti mieskumppanit ovat fyysisesti vahvempia ja nainen tarvitsee itseään puolustaakseen ns. apuvälineitä -- tällöin rikosnimike on automaattisesti törkeä pahoinpitely.

Se, että puhutaan naisten kokemasta parisuhdeväkivallasta, ei tarkoita, etteivät miehet kokisi sitä. Naiset vain kokevat sitä enemmän.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

LyömätönHilja

21.11.2018 13:42

"miksi aina kun puhutaan naisten kokemasta väkivallasta, täytyy vetää miesten kokema väkivalta mukaan."
Siksi, että kun puhutaan parisuhdeväkivallasta, ei pidä puhua erityisesti naisten kokemasta väkivallasta. Kuten todettua, tutkimusten mukaan naiset pahoinpitelevät mieskumppaneitaan lähes yhtä usein kuin miehet naiskumppaneitaan. Usein kyseessä on päihdeongelmainen pariskunta, joka hakkaa toisiaan ja se, onko toinen antavana vai ottavana osapuolena, riippuu siitä, kuinka paljon päihteet ovat sillä hetkellä vieneet kummankin toimintakykyä. Hyvin uskottava on esim. skenaario, jossa äskettäin turpiinsa saanut alkoholistinainen odottaa miehensä ryyppäävän itsensä kuntoon, jossa tämä ei pysty edes seisomaan, ennen kuin kosto elää ja paistinpannu alkaa kumahdella kalloon.

Samoin ei pidä erilaisilla kampanjoilla korostaa seksuaalisen häirinnän muka-erityiskamaluutta, vaan pitää vastustaa kaikenlaista kiusaamista. Tytön lääppiminen koulunpihalla on ikävää. Se, että porukka hakkaa koulupojan, on ikävämpää.

Toisinaan lehtijutuissa kutsutaan Suomea eurooppalaisittain hyvin väkivaltaiseksi maaksi henkirikosten suhteen. Jos murha- ja tappotilastoja tarkastellaan ilman känniringissä toisiaan puukottavia pultsarimiehiä, Suomi ei ole kovinkaan väkivaltainen maa.

"Kuitenkin useassa tutkimuksessa on todettu naisten kokevan Suomessa huomattavasti enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin miesten. -- Poliisin tilastoissa miesuhrien määrä on suhteellisesti suurempi kuin todellisuudessa, sillä valtaosa lähisuhdeväkivallasta on piilorikollisuutta, jota ei raportoida poliisille."
Kuten todettua, miehet hyvin usein eivät ilmoita naiskumppaninsa tekemästä pahoinpitelystä. Feministiaktivistien kertomat arviot naisten kokemasta "piiloväkivallasta" eivät perustu oikeastaan mihinkään muuhun kuin ideologiseen haluun tukea narratiivia pyhimysnaisia hakkaavista hirviömiehistä ja kaiken maskuliinisuuden "toksisuudesta". Arviot miesten haluttomuudesta kertoa kokemastaan naispuolison tekemästä väkivallasta on kerätty sosiaalityöntekijöiltä ja muilta ei-ideologisilta tahoilta.

Toisiaan hakkaavat alkkis- ja narkkariparit eivät yleensä ilmoita poliisille keskinäisistä mukiloinneistaan, koska eivät ylipäätään halua olla tekemisissä poliisien kanssa –
varsinkin jos kotona säilytetään huumeita tai muuta laitonta. Ensiapupolilta sitten ilmoitetaan, tai kun naapurit soittavat poliisit tapahtumapaikalle.

Jotkut miehet ovat väkivaltaisia ihmishirviöitä, mutta heitä on todella pieni vähemmistö. Monet miehet nukkuvat autotallissa, koska naispuoliso on kertonut leikkaavansa peniksen irti, jos nukkuu sisällä. Niitä naisia on myös vain pieni vähemmistö.

"tyypillisesti mieskumppanit ovat fyysisesti vahvempia ja nainen tarvitsee itseään puolustaakseen ns. apuvälineitä -- tällöin rikosnimike on automaattisesti törkeä pahoinpitely."
On oikein, että esim. puukottamisesta seuraa vakavampi rikosnimike kuin vaikka läväytyksestä avokämmenellä. Itsepuolustus on eri asia kuin aloitteellinen aseellinen väkivalta, joista ne törkeän väkivallan tuomiot langetetaan.

Miehet tekevät suurimman osan kaikista pahoinpitelyistä. Niistä 80% kohdistuu miehiin. Pahoinpitelyiden uhreista siis suurin osa on miehiä, samoin henkirikosten.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi