Tuomiokirkon kappeli

Osoite
Hallituskadun ja Snellmaninkadun risteys, Helsinki