THL:n asiantuntijat ehdottavat suunnanmuutosta huumepolitiikkaan: kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua

Huumepolitiikan toimintatapoja tulee arvioida uudelleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi blogissaan 13. helmikuuta kirjoituksen, jossa se ehdottaa huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista. THL:n asiantuntijat haluavat, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla.

“Olemme hyvin tietoisia siitä, että huumeiden käytöstä voi aiheutua monenlaisia haittoja. Rangaistus kuitenkin toimii huonosti käytön ja sen haittojen ehkäisemisessä. Se myös sopii huonosti nyky-yhteiskunnan arvomaailmaan ja kansanterveydelliseen ajatteluun”, Pekka Hakkaraisen ja Tuukka Tammen allekirjoittamassa blogikirjoituksessa sanotaan.

"Rangaistavuuden sijaan huumeiden käytön ehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja ja menettelytapoja. Oppia voisi ottaa esimerkiksi siitä, kuinka tupakointi on saatu vähenemään ilman kriminalisointia."

Suomessa huumausaineiden käyttö on ollut rangaistavaa viisikymmentä vuotta. Käyttörikoksesta seuraa henkilölle sakkorangaistus ja merkintä poliisiasiain tietojärjestelmään. Erityisesti nuorille merkinnästä voi olla haittaa tulevaisuudessa ja se voi lisätä syrjäytymistä.

Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttö ei lisääntynyt ja haitat vähenivät. Kun huumeiden käyttäjän ei tarvitse pelätä rangaistusta, hänen on helpompi hakea apua ongelmakäyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Vuoden 2014 Huumekyselyn mukaan 25–34-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 44 % oli kokeillut kannabista. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee heidät rikollisiksi. Suurin osa (61 %) ikäryhmästä on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista.

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi