Blogi

Näytetään kirjoitukset tammikuulta 2011.

Avioliitto kuuluu myös homoseksuaaleille

Keskustelu seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on esillä Suomessa aina tasaisin väliajoin ja syystäkin, koska Suomen laki sortaa vähemmistöjen oikeuksia. Keskustelua hallitsevat yleensä samat näkökulmat: homoseksuaalisuus ei ole luonnollista, homoseksuaalisuus on syntiä, homoseksuaalit eivät tarvitse erikoiskohtelua ja avioliitto tarkoittaa miehen ja naisen välistä liittoa.

Luonnollisuus
Tarkastelkaamme ensin kysymystä luonnollisuudesta. Mutta mikä on luonnollista? Mikäli luonnollisuus on sitä mitä tapahtuu luonnossa, homoseksuaalisuus on mitä luonnollisin asia, koska sitä esiintyy kaikkialla luonnossa. [1] Tosin myös kannibalismia esiintyy luonnossa, joten jonkin asian esiintyminen luonnossa on huono argumentti sen puolesta tai sitä vastaan. Myös luonnollisuus on itsessään ongelmallinen argumentti, koska suurin osa nykyihmisen arkeen liittyvistä asioista eivät ole luonnollista, esimerkiksi lääkkeet eivät varmasti ole luonnollisia sanan missään merkityksessä. Mikäli joku tuomitsee homoseksuaalisuuden luonnottomana, hänen pitänee samalla periaatteella tuomita myös lääkkeet luonnottomiksi.

Homoseksuaalisuutta kutsutaan luonnottomaksi myös siksi, että kaksi miestä tai kaksi naista eivät voi saada keskenään lapsia. Homot eivät voi saada keskenään lapsia, tämä on aivan totta. Mutta mitä tämä merkitsee? Tulisiko oikeus avioliittoon siis jollain tavalla sitoa kykyyn lisääntyä ja sallia vain kahdelle ihmiselle, jotka voivat saada keskenään lapsia? Millä tavoin asia tulisi testata ennen avioliittoluvan antamista? Mikäli lapsettomuus tarkoittaa epäluonnollisuutta, ehkäisykin lienee epäluonnollista, aivan kuten yksin eläminen, lapsettomuus omasta valinnasta sekä parit, jotka ovat liian vanhoja saadakseen lapsia. Myös kaikki seksuaalisuus mikä ei liity lisääntymiseen on tällä perusteella luonnotonta.

Synti
Monien uskontojen mukaan homoseksuaalisuus on väärin, esimerkiksi kristityt ja muslimit pitävät homoseksuaalisuutta syntinä. Minusta jokainen on vapaa tulkitsemaan valitsemaansa uskonnollista kirjoitusta kuten itse haluaa. Jos kristitty tai muslimi pitää homoseksuaalisuutta syntinä, hänellä on siihen täysi oikeus. Sananvapaus antaa myös heille oikeuden sanoa, että homoseksuaalisuus on syntistä ja väärin. Tosin sananvapaus antaa myös minulle oikeuden vastustaa heidän käsityksiään ja kirjoittaa siitä. Mutta minusta oleellisinta on, että yhdelläkään ihmisellä ei ole oikeutta rikkoa toisen ihmisen vapautta. Jos uskovaiset haluavat pakottaa homoseksuaaleille omia moraalisääntöjään, emmekö samalla periaatteella voisi pakottaa homoseksuaalien moraalisääntöjä uskovaisille? Vai saako ainoastaan enemmistö pakottaa omia sääntöjään vähemmistölle?

Minusta jokaisen ihmisen tulee olla vapaa elämään omaa elämäänsä juuri niin kuin itse haluaa, kunhan ei riko kenenkään toisen vastaavaa vapautta.Homoseksuaalisuus ei loukkaa ketään eikä riko kenenkään toisen vapautta. Se mitä kaksi tai useampi täysi-ikäinen ihminen omasta vapaasta tahdostaan tekee omassa yksityisyydessään ei kuulu yhdellekään papille, imaamille eikä varsinkaan yhdellekään poliitikolle.

Homoseksuaalisuus saattaa loukata uskonnollisia ihmisiä siinä mielessä, että uskonnollinen ihminen loukkaantuu, eli kokee mielipahaa nähdessään vaikkapa kahden miehen suutelevan. Mutta tuleeko meidän rakentaa yhteiskuntaamme sen perusteella, että emme loukkaisi ketään? Tulisiko meidän siis kieltää miehiä suutelemasta toisiaan julkisesti? Myös avoliitot saattavat loukata uskovaisia, tulisiko nekin siis kieltää? Entä miten meidän tulisi ottaa lainsäädännössä huomioon uskonnollisia lehtisiä jakavat ihmiset jotka myös saattavat loukata uskontokuntiin kuulumattomia?

Erikoiskohtelu
Jotkut kokevat, että homoseksuaalit haluavat itselleen erikoiskohtelua tai erityisoikeuksia. En ole koskaan kuullut yhdenkään homoseksuaalin vaativan mitään erikoiskohtelua, vain samanlaista kohtelua kuin kaikki muutkin. Minusta jokaisella täysi-ikäisellä ihmisellä tulee olla lain edessä täsmälleen samat oikeudet ja velvollisuudet sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Esimerkiksi Pride-kulkueiden yhteydessä kuulee monesti kysyttävän miksi homot tarvitsevat itselleen oman kulkueen ja miksi heteroilla ei ole omaa kulkuettaan? Seksuaalivähemmistöt tarvitsevat itselleen oman kulkueen, koska heidän ihmisoikeuksiaan sorretaan ympäri maailmaa, myös Suomessa. Pride-kulkueet eivät muuta asiaa mutta ainakin ne muistuttavat ihmisiä tästä ja herättävät keskustelua. Eikä kukaan estä heteroita perustamasta omaa kulkuettaan.

Perinteiset arvot
Viimeinen kysymys koskee avioliiton käsitettä. Monet, jotka kutsuvat itseään perinteisiä suomalaisia arvoja kannattaviksi, vastustavat homoseksuaalien avioliittoa, koska se on kuulemma perinteisten arvojen vastaista. Mutta mitä edes ovat perinteiset arvot? Perinteisiin arvoihin vetoaminen on ongelmallista, koska Suomi on vuosituhansien ajan sisältänyt lukemattomia eri perinteitä ja arvoja. Esimerkiksi lapsityövoiman hyväksyminen peltotöissä on varmasti jollain kriteerillä perinteinen suomalainen arvo. Mutta tarkoittaako tämä, että meidän tulisi sallia lapsityövoiman käyttö työelämässä nykyään? Tulisiko poliitikkojen myös puuttua asiaan ja alkaa säätää lakeja tämän perinteisen suomalaisen arvon puolustamiseksi ja palauttamiseksi?

Entä mistä me edes tiedämme, mitkä ovat todella olleet muinaisten suomalaisten arvoja? Kirjalliset lähteet sisältävät ainoastaan virallisen totuuden. Mistä voisimme tietää, mitkä ovat todella olleet kansan keskuudessa vallinneita arvoja ja mitkä ainoastaan historiaa kirjanneiden, yleensä uskonnollisten, ihmisten arvoja?

Pitää myös muistaa, että esimerkiksi kristinusko on ollut Suomessa vasta noin joidenkin satojen vuosien ajan, sitä ennen suomalaisten perinteisiin arvoihin kuuluivat kansanuskonnot ja shamanismi. [2, 3] Miksi perinteisten arvojen kannattajat lähes poikkeuksetta vaativat juuri kristillisten arvojen noudattamista? Avioliitto ei ole alunperin kristillinen käsite, ihmiset ovat avioituneet tuhansien vuosien ajan ennen kristinuskon syntymistä. [4] Ihmiset ovat myös avioituneet Suomessa ennen kristinuskon tuloa. Joten itse asiassa voisi sanoa, että avioliiton liittäminen kristinuskoon on suomalaisten, perinteisten arvojen vastaista! Joten mikäli käytämme argumenttina perinteisiä suomalaisia arvoja, eikö meidän ennemminkin tulisi vaatia kirkon avioliittoon vihkimisoikeuden poistamista?

Lopulta kysymys on siitä, kuinka paljon meidän tulisi rakentaa yhteiskuntaamme "perinteisille arvoille". Käytännössä emme edes voi tietää mitä nuo vanhat arvot ovat olleet, ja vaikka tietäisimmekin, meidän tulisi valita tuhansien vuosien aikana vallinneista eri arvoista tietyt arvot virallisiksi "perinteisiksi arvoiksi". Kuka on oikeutettu tekemään tämän valinnan ja millä perusteilla? Ja ennen kaikkea, tulisiko päättäjiemme säätä lakeja, mitkä pakottavat kaikki ihmiset noudattamaan näitä arvoja vai olisiko ihmisillä vapaus valita itse omat arvonsa? Sitä paitsi, kristillisessä mielessä perinteisiä arvoja ovat olleet myös noitien polttaminen roviolla ja vääräuskoisuudesta epäiltyjen kiduttaminen. Toisin sanoen, perinteisyys ei myöskään tarkoita, että jokin asia olisi oikein.

Olen ehdolla eduskuntaan ja minusta poliitikkojen ei tule puuttua aikuisten ihmisten välisiin vapaaehtoisiin suhteisiin. Minusta kahden tai useamman aikuisen ihmisen tulee olla vapaita seurustelemaan ja avioitumaan keskenään mikäli niin haluavat. Poliitikoilla ei tule olla mitään oikeutta säätää avioliittoa koskemaan vain miehen ja naisen välistä suhdetta. Poliitikoilla ei myöskään tule olla oikeutta pakottaa uskonnollisia järjestöjä vihkimään ihmisiä, uskonnollisilla järjestöillä tulee olla vapaus tarjota palveluitaan kenelle haluavat.

--

Kirjoittaja on Liberaalit ry:n hallituksen jäsen ja ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2011 Piraattipuolueen listalta. Esitetyt mielipiteet eivät ole Piraattipuolueen virallisia kantoja vaan kirjoittajan omia. Kirjoittajan viralliset sivut löytyvät osoitteesta: http://liberaalit.fi/jouni-flemming/

Lähteet:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals
2. http://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonto_Suomessa
3. http://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismi
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage


Miedot huumeet laillistettava Suomessa

Keskustelu huumeiden laillistamisesta on tunteita herättävä ja pintapuolisesti tarkasteltuna monimutkainen ongelma, jossa ei kuulemma ole hyviä vaihtoehtoja. Asia on kuitenkin pohjimmiltaan erittäin yksinkertainen ja ongelmaa voidaan analysoida eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia tarkastelemalla.

Ensimmäinen tarkasteltava näkökulma on, että huumeiden kieltolaki ei toimi. Kieltolait ovat kautta historian aina aiheuttaneet enemmän ongelmia kuin aineet joita vastaan lait on alunperin säädetty. Esimerkiksi alkoholin kieltolain aikaan alkoholiin liittyvät kuolemat lisääntyivät dramaattisesti, koska alkoholin laadusta ei ollut mitään takeita.

Tämän lisäksi kieltolait rahoittavat järjestäytynyttä rikollisuutta. Huumeiden kieltäminen ei poista huumekauppaa, vaan vie sen täysin normaalin talouden ulkopuolelle.

Kieltolaki on portti koviin huumeisiin. Mietojen huumeiden salakuljettaminen maahan on vaikeaa, koska miedot huumeet vaativat enemmän kuljetuskapasiteettia. Sen sijaan vahvojen huumeiden salakuljettaminen on helpompaa, niitä ei tarvitse tuoda maahan kiloittain vaan grammoittain. Tämä vääristää huumeiden markkinoita nostamalla mietojen huumeiden hintoja ja vastaavasti laskemalla vahvojen huumeiden hintoja. Tämä yhdistettynä siihen, että mietojen huumeiden käyttäjät joutuvat kieltolain vuoksi ostamaan tuotteensa samalta myyjältä joka myös välittää vahvoja huumeita, tavallinen mietojen huumeiden käyttäjä tulee helposti houkutelluksi vahvempien huumeiden piiriin.

Jos sen sijaan ajattelemme dramaattista vaihtoehtoa: mitä tapahtuisi, jos laillistaisimme miedot huumeet?

Ensinnäkin, huumeiden kulutus saattaisi jossain määrin nousta, mutta tuskin merkittävästi. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön vuonna 2001 ja tämän seurauksena huumeiden käyttö nuorten keskuudessa väheni. Muissa väestöryhmissä ei tapahtunut merkittävää muutosta kumpaakaan suuntaan. Huumeiden käytön lisääntymistä vastaan todistaa myös se, että käytännössä kaikki huumausaineet olivat täysin vapaasti käytettävissä lähes jokaisessa eurooppalaisessa maassa vielä muutama vuosikymmen sitten, esimerkiksi Suomessa heroiini poistui apteekkien hyllyiltä vasta 1950-luvulla. Suomessa ei ollut merkittävää huumeiden viihdekäytön ongelmaa ennen huumeiden kieltämistä.

Toiseksi, talous saisi kaivatun piristysruiskeen, mikäli suurin osa nykyisestä laittomasta huumekaupasta siirtyisi pois rikollisilta ja normaalin talouden piiriin. Huumekauppa toisi valtiolle miljoonien eurojen verotulot ilman, että huumeiden käytön tarvitsisi kasvaa yhdelläkään käyttäjällä. Riittää, että nykyiset käyttäjät siirtyisivät käyttämään laillisilta markkinoilta ostettavia, tasalaatuisempia aineita.

Taloudelliseen näkökulmaan liittyy myös se, että tällä hetkellä me huumeita käyttämättömät ihmiset maksamme kokonaan narkomaanien vieroitushoidot ja muun terveydenhuollon koska huumekaupan rahat katoavat ulkomaille ja rikollisuudelle. Mikäli laillistaisimme huumeet, huumeiden käyttäjät osallistuisivat oman terveydenhuoltonsa rahoittamiseen verotuksen kautta.

Kolmanneksi, koska rikollisliigat menettäisivät valtaansa ja rahoitustaan, Suomen yleinen turvallisuustilanne paranisi. Erityisesti kun poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja tuhlaava huumeiden “käyttörikollisten” jahtaaminen voitaisiin lopettaa. Tämän lisäksi myös huumeiden ongelmakäyttäjien tekemät rikokset tulisivat vähenemään, koska huumekaupan laillistaminen helpottaisi huumeiden saatavuutta ja laskisi niiden hintoja.

Neljänneksi, mietojen huumeiden laillistaminen vähentäisi huumekuolemia, koska huumeiden käyttäjät voisivat ostaa tasalaatuisia aineita edullisesti vapailta markkinoilta.

Tämän lisäksi on huomioitava, että mietojen huumeiden kieltolaki on täysin mielivaltainen, ihmisen perusoikeuksia rikkova laki. Huumeiden käyttörikoksella ei ole uhria – miten jokin teko voi olla rikos, jos sillä ei ole uhria? Minusta jokainen täysi-ikäinen ihminen on vapaa tekemään keholleen mitä itse haluaa, päättäjien oikeus, saati velvollisuus, ei ole holhota aikuisia ihmisiä.

En kannata huumeiden käyttöä, mutta vielä vähemmän kannatan rikollisuuden rahoittamista lailla, joka on mielivaltainen ja joka rikkoo ihmisten oikeutta määrätä itse omasta kehostaan.

--

Kirjoittaja on Liberaalit ry:n hallituksen jäsen ja ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2011 Piraattipuolueen listalta. Esitetyt mielipiteet eivät ole Piraattipuolueen virallisia kantoja vaan kirjoittajan omia. Kirjoittajan viralliset sivut löytyvät osoitteesta: http://liberaalit.fi/jouni-flemming/