Nuoren Suomen arvot

Mitä me 15–34-vuotiaat ajattelemme kotimaan tilasta.

15-34-vuotiaat antavat vapaa-ajalleen kouluarvosanan 7,6 ja ihmissuhteilleen arvosanan 7,8.
15-34-vuotiaat antavat vapaa-ajalleen kouluarvosanan 7,6 ja ihmissuhteilleen arvosanan 7,8.

Vapaus (valtio, näpit irti mun oikeuksistani), veljeys (sotilaalliset uhkat eivät pelota) ja tasa-arvo (toteutui jo)!

Cityn tilaama ja Taloustutkimus Oy:n toteuttama Nuorison Arvobarometri kysyi lähes 1800:lta 15–34-vuotiaalta nuorelta arvoista, asenteista ja elämästä. Arvobarometria analysoinut sosiologian professori Terhi-Anna Wilska löytää kaksi muutosta vuoden takaiseen: arvomme ovat liberalisoituneet ja kriittisyys yhteiskuntaa kohtaan on lisääntynyt. Katsotaanpas.

Olemme sitä mieltä, että ihmisen pitäisi saada tehdä elämällään mitä lystää valtion siihen sekaantumatta. 58 prosenttia meistä kannattaa armokuolemaa, viinejä pitäisi saada ostaa ruokakaupoista. Ja miksi se kirkko vielä keikkuu osana valtiota?

“Vuoden takaisiin tutkimustuloksiin verrattuna kriittisyys yhteiskuntarakenteita kohtaan on lisääntynyt kirkosta politiikkaan”, toteaa Wilska.
Totta vieköön. Olemme vahvasti sitä mieltä, että poliitikot ajavat enemmän omia etujaan kuin äänestäjien. Ennustamme yhä useammin, että 30 vuoden kuluttua Suomessa valtaa pitää jokin muu puolue kuin SDP, Kokoomus tai Keskusta.

Asevelvollisuutta kannattaa vielä suurin osa, mutta sen suosio on laskenut. Mietoja huumeita vaaditaan laillisiksi pontevammin kuin viime vuonna. Nyt 32 prosenttia meistä toivottaisi ne tervetulleiksi.

Olemme itse vastuussa itsestämme. Olemme viime vuotta vahvemmin sitä mieltä, että menestyminen työelämässä on itsestä kiinni. Olemme entistä valmiimpia muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle ja tekemään pätkätöitä työttömänä makailun sijaan.

“Työelämä on entistä vaativampaa, mutta työn sisältö on tärkeää. Itsensä toteuttaminen on nyt työelämässä yhtä tärkeää kuin palkka.”

Ajattelemme, että nykymuotoinen sosiaalituki passivoi, ja samalla olemme huolissamme jaksamisestamme. 15–19-vuotiaita työelämässä jaksaminen ei vielä huoleta, 30–34-vuotiaita sitäkin enemmän.

Arvomme ovat myös liberalisoituneet: pelkäämme mustaa miestä ja Venäjää yhä vähemmän.

“Ulkomaalaisiin suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin ja rasismi pelottaa enemmän. Sotilaallisiin uhkiin uskotaan entistä vähemmän.”

Vain käsiaseiden suhteen toivomme valtion puuttuvan asioihimme: riisukaa meidät aseista, pyydämme.

Enemmistö ajattelee

Asteikolla 1–7, kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa? 1 = täysin eri mieltä, 7 = täysin samaa mieltä.

Poliitikot ajavat omaa, eivät äänestäjien asiaa 5,4

Pörssiyhtiöiden johtajien palkkoja leikattava
5,2

Kovemmat rangaistukset ympäristörikoksista
5,3

 • 15–19 v 4,8
 • 30­–34 v 5,5

Kirkko irti valtiosta 5,1

 • 15–19 v 4,5
 • 24–29 v 5,4

Tänä vuonna ollaan huomattavasti halukkaampia erottamaan kirkko valtiosta kuin viime vuonna (4,6).

Työelämässä palaa loppuun 5,1

 • 15–19 v 4,5
 • 30–34 v 5,6

Tänä vuonna oltiin viime vuoteen verrattuna useammin sitä mieltä, että työelämä on niin vaativaa, että ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun (4,8).

Menestyminen työelämässä on itsestä kiinni 5,1

 • 15–19 v 5,4
 • 30–34 v 4,9

Armokuolema lailliseksi 4,8

 • 15–19 v 4,2
 • 25–29 v 5,1

Viime vuonna armokuoleman olisi sallinut harvempi (4,3).

EU-jäsenyys on Suomelle hyvä asia 4,8

Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria 4,6

 • Naiset 4,8
 • Miehet 4,4

Tänä vuonna oltiin viime vuotta useammin sitä mieltä, että ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria (viime vuonna 4,2), että Suomi tarvitsee lisää ulkomaalaisia työntekijöitä (viime vuonna 3,3, tänä vuonna 3,4) ja että rasismi on lisääntynyt nuorten suomalaisten keskuudessa (viime vuonna 4,0, tänä vuonna 4,3).

Tasa-arvo toteutuu Suomessa 4,6

 • Naiset 4,1
 • Miehet 5,1

Sosiaaliturva passivoi 4,6

Tänä vuonna oltiin vahvemmin sitä mieltä, että nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisempia, kuin viime vuonna (4,3).

Käsiaseet kiellettävä 4,5

 • Naiset 5,1
 • Miehet 4,0

Viinit ruokakauppoihin 4,5

 • 20–24 v 4,1
 • 30–34 v 4,9

Asevelvollisuuden suorittaminen on kunnia-asia 4,3

 • 15–19 v 4,7
 • 25–29 v 3,9

Rasismi lisääntynyt nuorten keskuudessa 4,3

Kansalaisilla riittävät vaikutusmahdollisuudet 4,0

Olet vähemmistössä!

Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka 3,6

 • 15–19 v 3,9
 • 25–29 v 3,4

Suomi tarvitsee lisää ulkomaalaisia työntekijöitä 3,4

 • 15–19 v 3,0
 • 30–34 v 3,6

Työttömyyttä tulisi torjua työaikaa vähentämällä 3,4

 • 15–19 v 3,8
 • 30–34 v 4,1

Lahjakkaille omia kouluja ja luokkia 3,4

Miedot huumeet laillisiksi 3,3

 • Naiset 3,1
 • Miehet 3,5

Mietojen huumeiden kuten kannabiksen laillistamista kannatettiin enemmän kuin viime vuonna (2,8).

Asevelvollisuus lakkautettava 3,2

Tänä vuonna lakkauttamista kannatti useampi kuin viime vuonna (2,9). Asevelvollisuuden suorittamista pidettiin kunnia-asiana harvemmin kuin viime vuonna (tänä vuonna 4,3, viime vuonna 4,5).  Venäjää pidettiin pienempänä sotilaallisena uhkana kuin viime vuonna (tänä vuonna 3,6, viime vuonna 3,9).

Työttömyys on yksilön vika 3,1

 • Naiset 2,9
 • Miehet 3,3

Lama teki tehtävänsä. Tänä vuonna ollaan harvemmin sitä mieltä, että työttömyys on yksilön vika, kuin viime vuonna (3,2).

Työttömyys on häpeällistä 3,0

Äänestysikärajaksi 16 vuotta 2,9

 • 15–19 v. 3,8
 • 20–24 v. 2,5

Korkea koulutustaso kertoo korkeasta älykkyydestä 2,9

 • 15–19 v 3,3
 • 30–34 v 2,7

Ystävälläni oltava samantasoinen koulutus kuin minulla 2,3

Tulevaisuuskatsaus

Kuinka todennäköistä on, että seuraavat asiat ovat totta 20 vuoden kuluttua?

 • Ulkomaalaisten osuus kasvanut 6,2
 • Tuloerot kasvaneet 5,7
 • Turvattomuus lisääntynyt 5,4
 • Ääriliikkeiden suosio kasvanut 5,1
 • Taloudellinen epävarmuus lisääntynyt 5,0
 • Elintavat muuttuneet radikaalisti ympäristön vuoksi 5,0
 • Suomenlahti uimakelvoton 4,4
 • Perheen merkitys kasvanut 4,2
 • Kokoomus suurin puolue 4,0
 • SDP suurin puolue 3,5
 • Keskusta suurin puolue 3,4
 • Ulkoavaruudesta löydetty elämää 3,0
 • Suomi joutunut sotilaalliseen kriisiin 2,7
 • Kirkon suosio kasvanut 2,6

Ilmastokatsaus

Uskotko, että ilmastonmuutos on totta?

Naiset:

 • Kyllä 75 %
 • Ei 9 %
 • En osaa sanoa 16 %

Miehet

 • Kyllä 59 %
 • Ei 24 %
 • En osaa sanoa 17 %

Skeptisimpiä olivat 15-19-vuotiaat, joista 59 % uskoi ilmastonmuutoksen olevan totta. 20-29-vuotiaista 72 % uskoi ilmastonmuutoksen olevan totta, 10-34-vuotiaista 65 %.

Jos uskot, että ilmastonmuutokseen, onko sen aiheuttaja

 • Ihminen 39 %
 • Ihmisestä riippumaton luonnollinen vaihtelu 3 %
 • Molemmat 56 %
 • En osaa sanoa 1 %

Jos uskot ilmastonmuutokseen, pelottavatko sen mahdolliset seuraukset sinua?

 • Kyllä 61 %
 • Ei 25 %
 • En osaa sanoa 14 %

Olisitko valmis maksamaan enemmän sellaisesta energiasta, joka on tuotettu luontoa vähemmän kuormittavalla tavalla?

 • Kyllä 58 %
 • Ei 20 %
 • En osaa sanoa  22 %

Näin tutkimus tehtiin: Cityn tilaamassa ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa Nuorison Arvobarometri -kyselyssä haastateltiin 1778:aa 15–34-vuotiasta henkilöä. Tulokset on painotettu iän ja sukupuolen mukaan koko 15–34-vuotiasta väestöä vastaaviksi. 

Aikamme sankarit

Niin pysyvät nämä kolme: Mannerheim, Sibelius ja Hursti. Mutta suurin heistä on Mannerheim.

Cityn Nuorison Arvobarometri kysyi nuorilta aikuisilta, ketkä ovat suurimmat suomalaiset sankarit. Tässä he tulevat.

 1. C.G.E. Mannerheim 4,98
 2. Jean Sibelius 4,90
 3. Veikko Hursti 4,88
 4. Aleksis Kivi 4,67
 5. Tove Jansson 4,59
 6. Martti Ahtisaari 4,58
 7. Alvar Aalto 4,47
 8. Urho Kekkonen 4,41
 9. Risto Ryti 4,33
 10. Paavo Nurmi 4,32
 11. Väinö Linna 4,29
 12. Mika Waltari 4,10
 13. Linus Torvalds 4,06
 14. Lasse Virén 3,79
 15. Tarja Halonen 3,76
 16. Eugen Schauman 3,69
 17. Jorma Ollila 3,25
 18. Teemu Selänne 3,37
 19. Armi Ratia 3,29
 20. Alexander Stubb 3,19
 21. Sauli Niinistö 3,11
 22. Jari Litmanen 3,08
 23. Mika Häkkinen 3,07
 24. Ville Valo 3,05
 25. Sofi Oksanen 3,03
 26. Pentti Linkola 3,03
 27. Jarkko Nieminen 2,79
 28. Olli-Pekka Kallasvuo 2,79
 29. Lauri Ylönen 2,73
 30. Paula Vesala 2,71
 31. Johanna Korhonen 2,70
 32. Kimi Räikkönen 2,65
 33. Timo Soini 2,60
 34. Isä Mitro 2,53
 35. Niklas Herlin 2,52
 36. Anni Sinnemäki 2,48
 37. Björn Wahlroos 2,41
 38. Matti Nykänen 2,36
 39. Suvi Koponen 2,28
 40. Ilari Sahamies 2,24
 41. Mikko Leppilampi 2,19
 42. Anna Abreu 2,17
 43. Jari Sarasvuo 2,15
 44. Pihla Viitala 2,08
 45. Ilkka Kanerva 2,07
 46. Jutta Urpilainen 2,06
 47. Matti Vanhanen 2,06
 48. Esko Kiesi 2,02
 49. Tanja Karpela 2,02
 50. BB-Aso 1,61
 51. Johanna Tukiainen 1,34
 52. Susan Ruusunen 1,33

Naisten sankarit

 1. Jean Sibelius
 2. Tove Jansson
 3. Veikko Hursti
 4. Aleksis Kivi
 5. Martti Ahtisaari

Naisten inhokit

 • 1. Susan Ruusunen
 • 2. Johanna Tukiainen
 • 3. BB-Aso
 • 4. Esko Kiesi
 • 5. Ilkka Kanerva

Miesten sankarit

 1. C.G.E. Mannerheim
 2. Jean Sibelius
 3. Risto Ryti
 4. Veikko Hursti
 5. Urho Kekkonen

Miesten inhokit

 1. Susan Ruusunen
 2. Johanna Tukiainen
 3. BB-Aso
 4. Tanja Karpela
 5. Jutta Urpilainen

15-19-vuotiaiden sankarit

 1. C.G.E Mannerheim
 2. Urho Kekkonen
 3. Tove Jansson           
 4. Jean Sibelius           
 5. Aleksis Kivi           

30–34-vuotiaiden sankarit

 1. Jean Sibelius
 2. C.G.E Mannerheim
 3. Veikko Hursti
 4. Alvar Aalto
 5. Tove Jansson

15–19-vuotiaiden inhokit

 1. Johanna Tukiainen
 2. Susan Ruusunen
 3. Ilkka Kanerva
 4. Tanja Karpela
 5. Matti Vanhanen

30–34-vuotiaiden inhokit

 1. Susan Ruusunen
 2. Johanna Tukiainen
 3. Big Brotherin Aso
 4. Esko Kiesi
 5. Tanja Karpela

Cityn tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa Nuorison Arvobarometri -kyselyssä pyydettiin 1778:aa 15–34-vuotiasta kertomaan, kuinka suuria sankareita nimetyt 52 henkilöä heidän mielestään ovat. Vastaajia pyydettiin arvioimaan henkilöiden sankaruutta välillä 1–7, jossa 7 tarkoittaa ”suuri sankari minun silmissäni” ja 1 ”ei mikään sankari minun silmissäni. Tulokset on painotettu iän ja sukupuolen mukaan koko 15–34-vuotiasta väestöä vastaaviksi. 

4 kommenttia

Gatta

3.3.2010 19:30

Mielenkiintoista asiaa, mutta ihmeellinen tapa raportoida. Miten olisi pari diagrammia tai edes ne viime vuoden tulokset sulkuihin tämän vuoden lukujen jälkeen?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Lobo-Texas

5.3.2010 12:57

Komppaan edellistä. Grafiikkaa artikkeliin ja grafiikoiden kylkeen huomioita datasta. Nyt tämä oli vain gallup ilman sen kummempaa analyysiä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

ikks

9.3.2010 10:34

mielenkiintoiset nämä:

# Suomi joutunut sotilaalliseen kriisiin 2,7
vrt
# Ulkomaalaisten osuus kasvanut 6,2
# Turvattomuus lisääntynyt 5,4
# Ääriliikkeiden suosio kasvanut 5,1
# Taloudellinen epävarmuus lisääntynyt 5,0

Häntäpäätä vaikka vanhimmat aiheuttajat kriiseihin ja niiden muita indikaattoreita löytyy kärkipäästä.
Viitannee siihen ettei nuoret ole ihan vielä hiffanneet miten reagoidaan kun ei ole taloudellista tulevaisuutta, verot kohti taivasta ja työpaikkojen määrä romahtaa, ja vähäisetkin resurssit menevät ulkomaalaisille.

Semmoisesta on ennenkin syntynyt sisällissotaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

anonyymilyyli

15.1.2014 08:55

Kiinnitin huomiota samaan, itse 17 vee

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi