Varaukset

Varaukset voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti City Digitalin mediamyyntiin. City Digital lähettää jokaisesta varauksesta kirjallisen vahvistuksen, joka mainostajan tulee vahvistaa sähköpostitse.

Peruutukset

Peruutuksen voi tehdä vain kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa (14) ennen aineistopäivää. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, veloitamme 50% kampanjan nettohinnasta (+alv). Aineistopäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 100% koko kampanjan nettohinnasta (+alv).

Aineistojen toimitus

Varauksen tehnyt on vastuussa aineistojen toimittamisesta ajoissa ja City Digitalin edellyttämässä muodossa. Aineistot toimitetaan viittä (5) työpäivää ennen kampanjan alkamista osoitteeseen aineisto@city.fi. City Digital ei vastaa myöhässä toimitettujen aineistojen kampanjoiden alkamisesta sovittuna ajankohtana.

Vastuu

City Digitalin vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Myöhässä tulleiden mainosaineistojen reklamaatioita ei käsitellä.

Reklamaatiot

Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluttua kampanjan päättymisestä. Kampanja katsotaan toteutuneeksi mikäli se määräaikaan mennessä saavuttaa 90 % sovituista näytöistä.

Maksuehto

14 päivää netto, viivästyskorko lain mukainen. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

Aineistojen säilytys

Sen jälkeen, kun kampanja on julkaistu, ei City Digital ole velvollinen säilyttämään sitä varten toimitettua aineistoa.