20 peliriippuvuutesi tason määrittävää kysymystä

Oletko peliriippuvainen? Ymmärrä käyttäytymistäsi paremmin.

Kuva: © icsnaps / Fotolia.com

Cityn ja Psykoterapiakeskus Vastaamon yhteisessä juttusarjassa johdatetaan lukijat hyvään mieleen.


Ongelmapelaaminen on liiallista rahapelien ja/tai nettipelien pelaamista. Liiallinen pelaaminen vaikuttaa kielteisesti muihin elämän alueisiin kuten psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen, suoriutumiseen työelämässä tai opinnoissa, ihmissuhteisiin sekä oman talouden hallintaan.
Peliriippuvuus syntyy sekä tietokoneella pelattaviin peleihin että rahapeleihin. Suomessa noin 130 000:lla on rahapeliongelma. Suurin peliongelmaisten ryhmä muodostuu nuorista miehistä. Nykyisin merkittävä osa pelaamisesta tapahtuu verkossa. Pelaaminen jaetaan neljään luokkaan:

 • 0) Nollaluokan pelaajat eivät pelaa ollenkaan
 • 1) Sosiaalisessa ja viihdepelaamisessa pelaaja kontrolloi pelaamisensa määrää ja laatua eikä ongelmaa ole.
 • 2) Runsaan pelaamisen tasolla pelaaminen tuottaa satunnaisesti ongelmia muuhun elämiseen kontrollin kadotessa
 • 3) Kolmostason pelaaminen aiheuttaa vakavia vaurioita pelaajalle ja hänen läheisilleen

Peliriippuvuudesta aiheutuvat ongelmat

Ongelmaksi kasvaessaan pelaaminen ei enää tarjoa mielekkäitä elämyksiä, vaan pelaaminen on pakonomaista. Ajattelu ja koko elämä on pelaamiseen keskittynyttä. Pelaaja tuntee riippuvuudestaan häpeää ja syyllisyyttä, mutta ei kykene irrottautumaan pelaamisesta. Muut elämän toiminnot jäävät syrjään toissijaisina. Peliongelma tuo mukanaan muita psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia:

 • Vuorokausirytmi vääristyy pelaamisen jatkuessa läpi yön.
 • Läheiset ihmissuhteet kärsivät. Sosiaaliset kontaktit ovat siirtyneet nettiin. Pelaaja tulee riippuvaiseksi eri puolelta maailmaa tulevista pelitovereistaan, joita hän ei ole koskaan elävänä tavannut.
 • Peliongelmaisen laittaessa toivonsa pelivoittoihin, voi talous romahtaa pelissä menetettyjen varojen johtaessa jatkuvan lainaamisen ja ylivelkaantumisen kierteeseen.
 • Aine ja toiminnalliset riippuvuudet kasaantuvat helposti samoille ihmisille. Peliongelmaisista jopa 75 %:lla on myös alkoholiriippuvuus.
 • Heikko itsekontrolli ja impulssien pidättämisen vaikeus on yhteydessä peliongelmaan.
 • Myös  personallisuushäiriöt ovat tavallisia ongelmapelaajilla.

Peliriippuvuuden syitä

Pelaamisesta on tullut tunteiden hallinnan keino. Ilo ja suru koetaan pelaamisessa. Tutkimuksissa on havaittu häiriöitä peliriippuvaisten aivojen palkitsemisjärjestelmissä. Syy peliongelmaan saattaa aiheutua aivojen palkitsemisjärjestelmän liian nopeasta ja voimakkaasta aktivoitumisesta. Pelaamattomuus aiheuttaa sietämätöntä ahdistusta.

Peliriippuvuudesta irtautuminen

Usein avun hakeminen hävettää peliongelmaista. Peliongelmainen ei kaipaa muiden neuvoja, vaan hän haluaa ratkaista itse ongelmansa. Ongelman tunnistaminen on kuitenkin ensimmäinen askel parantumisen tielle. Terapeuttisessa prosessissa pureudutaan pelaamisen taustalla oleviin syihin, jolloin elämänlaatu paranee. Pelaamisen rinnalle löytyy vähitellen uusia elämänsisältöjä ja tunne elämän hallinasta palautuu.


Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapialla vahvistetaan ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia yksityis- tai työelämässä. Psykoterapeutin ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologit, psykiatri ja teologit), jotka ovat saaneet psykoterapiaan 3-6 vuoden erikoistumiskoulutuksen. Psykoterapeutit ovat erikoistuneet:

 • Psyykkisen sairauksien ja oireiden hoitamiseen
 • Sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien kehittämiseen
 • Elämän kriisitilanteista selviämisessä auttamiseen


Psykoterapiakeskus Vastaamolla on toimipisteet Helsingissä sekä Tampereella. Palveluksessamme on yli 60 psykoterapeuttia, psykiatria tai psykologia. Palvelemme yli 2500 yksityishenkilöä sekä kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, järjestöjä ja vakuutusyhtiöitä.Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi