Suomalaiset katsojat pitävät enemmän kotimaisesta elokuvasta kuin Hollywood-pätkistä

Viime aikojen paras suomalaisleffa on kyselyn mukaan Mielensäpahoittaja.

Kuva: Noel Powell / Fotolia

Parametra toteutti Suomen elokuvatuottajien keskusliiton toimeksiannosta toukokuussa 2015 tutkimuksen 15-79-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa elokuvien katselusta. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina ja vastaajia oli yhteensä 503 henkilöä. Aikaisemmat vastaavat tutkimukset on tehty vuosina 2013, 2010 ja 2008.

Kyselyyn vastanneista joka kymmenes käy katsomassa pitkän elokuvan elokuvateatterissa vähintään kerran kuukaudessa. 76 prosenttia suomalaisista käy elokuvissa vähintään kerran vuodessa, kun vuonna 2013 lukema oli 66 prosenttia. Yli puolet suomalaisista käy katsomassa kotimaisen elokuvan vähintään kerran vuodessa. Suomalaisista noin kymmenes ei käy koskaan elokuvissa. Sellaisten määrä, jotka eivät käy koskaan katsomassa kotimaista elokuvaa, on vähentynyt kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Muista pitkien elokuvien jakelukanavista internet on lisännyt selvästi merkitystään viimeisen kahden vuoden aikana. Eniten internetin merkitys on kasvanut 15-24-vuotiaiden keskuudessa. Television maksuttomilta kanavilta ja dvd:ltä/blu-ray:lta katsotaan puolestaan vähemmän elokuvia kuin kaksi vuotta sitten.

Elokuvissa käymisen tärkeimmät motiivit liittyvät elokuvan esittämisen näyttävyyteen, eli isoon valkokankaaseen ja äänimaailmaan. Reilusti yli 80 prosenttia pitää edellä mainittuja asioita tärkeinä syinä sille, että käy elokuvateatterissa. Myös muut katsomismukavuuteen liittyvät tekijät, kuten salin koko ja istuimet, ovat tärkeitä motiiveja elokuviin menemiselle. Monille elokuvissa käyminen on myös mahdollisuus irtautua arjesta tai viettää aikaa kumppanin tai perheen kanssa.

Tärkein elokuvan valintaan vaikuttava tekijä on elokuvan aihe: lähes jokainen vastaaja valitsee elokuvan aiheen perusteella. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat ystävien suositukset (77 prosenttia) ja näyttelijät (73 prosenttia). Hieman yli puolet elokuvissa kävijöistä pitää hyviä arvosteluja medioissa tärkeänä tekijänä valitessaan elokuvaa, ja noin puolen mielestä elokuvan kotimaisuus on tärkeä valintatekijä. Noin 30 prosenttia kokee sosiaalisen median suositukset tärkeäksi elokuvan valinnassa. 

Kotimaista elokuvaa pidetään kyselyn mukaan yleisesti ottaen melko kiinnostavana. Kiinnostus on lisääntynyt jonkin verran vuoden 2013 tutkimukseen verrattuna. Uusi kotimainen elokuva on vastanneiden mukaan hauskaa ja laadukasta, eikä sitä pidetä enää läheskään niin synkkänä kuin aikaisemmin. Myöskään sanat 'pitkäveteinen', 'ahdistava', 'vaikeaselkoinen' tai 'liikuttava' eivät enää kuvaa uutta kotimaista elokuvaa verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Mielikuva on myös muuttunut hieman viihteellisempään suuntaan. Kotimaisia elokuvia katsoo mieluiten kolmasosa vastanneista, Hollywood-elokuvia 26 prosenttia ja eurooppalaisten osuus mieluisimpina elokuvina on 15 prosenttia suomalaisten keskuudessa. Kotimaiset elokuvat ovat nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 tutkimuksen mieluisampia kuin Hollywood-elokuvat.

Viimeisen kahden vuoden aikana valmistuneista kotimaisista, elokuvateatterissa nähdyistä pitkistä elokuvista parhaimpia ovat vastaajien mukaan Mielensäpahoittaja ja Luokkakokous. Seuraavaksi eniten mainintoja sai 21 tapaa pilata avioliitto.

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi