Rotuoppi

Lukijat kysyvät, katolilainen vastaa.

Opiskelija Emil Anton vastasi katolilaisia koskeviin kysymyksiin.
Opiskelija Emil Anton vastasi katolilaisia koskeviin kysymyksiin.

Kuka pääsee taivaaseen? Kiistelläänkö katolisessa kirkossa asiasta kuten luterilaisessa kirkossa?
Nainen, 29

“Ikuiseen elämään liittyvät kysymykset ovat teologisesti tärkeimpiä, joten asiasta on keskusteltu ja kiistelty vuosisatoja. Kirkkoisä Augustinuksen klassinen pelagiolaisuutta vastaan kirjoitettu teos Henki ja kirjain on saatavilla suomeksi. Keskiajalla dominikaanit ja fransiskaanit väittelivät vanhurskauttamisen teologisista hienouksista, ja uudella ajalla tomistit (käytännössä dominikaanit) ja molinistit (käytännössä jesuiitat) kiistelivät predestinaatio-opista: onko perimmäinen valinta Jumalan vai ihmisen? Vatikaanin II kirkolliskokouksen teksteistä ei-katolilaisten ja jopa ei-kristittyjen pelastumismahdollisuuksista on erilaisia tulkintoja. Ero luterilaisuuteen on siinä, että katolisuudessa on elävä opetusvirka, joka voi tarvittaessa auktoritatiivisesti asettaa rajat sallitun ja kielletyn opin välille. Kirkko pystyy paavin, piispojen, uskonopin kongregaation ja ekumeenisten kirkolliskokousten avulla määrittelemään, että pelagiolaisuus ja kalvinismi ovat ylilyöntejä, kun tomismi ja molinismi pysyvät oikean uskon rajoissa. Kirkon opetus pelastumisesta on täydellisimmin ilmaistuna Trenton kirkolliskokouksen dekreetissä vanhurskauttamisesta, suomeksi julkaistu kirjassa Tridentinum. Lopullisesti asiasta päättää Jumala, joten ei ole tehtävämme tuomita.”

Mitä paholaisen asianajajan työkuvaan kuuluu ja miten pääsen sellaiseksi? Onko sukupuoleni este?

Paholaisen asianajajatar, 19

“Paholaisen asianajajaksi (lat. Advocatus diaboli) kutsuttiin leikillisesti ns. uskon puolustajaa, joka toimi katolisessa kirkossa kirkko-oikeudellisissa prosesseissa kuten pyhäksijulistamisessa ns. Jumalan asianajajan vastustajana. Paholaisen asianajajan tehtävä oli argumentoida pyhimysehdokkaan kanonisaatiota vastaan. 1580-luvulla perustettua virkaa ei enää ole sellaisenaan olemassa, vaan paavi Johannes Paavali II uudisti sen 1980-luvulla ”oikeuden puolustajan” viraksi (lat. Promotor iustitiae). Työkuvaan voi kuulua myös esimerkiksi avioliittojen mitätöintiprosessien argumenttien tutkiminen. 

Promotor iustitiae on yleensä pappi, joka on lukenut kanonisen lain tohtoriksi. Kanonisen lain pykälä 1435 sanoo, että virkaan voidaan nimittää myös hyvämaineinen maallikko. Piispa nimittää virkaan oikeutta rakastavan kanonisen lain tohtorin, oli se sitten pappi tai maallikko. Sukupuoli ei ole este.”

Mistä johtuu, että jatkuvasti tulee ilmi katolisten pappien pedofiliarikoksia?
Homostelu lailliseksi, pedofilia on rikos, 24

“Ei-katolinen tutkija Philip Jenkins on kirjoittanut kaksi mielenkiintoista kirjaa. Ensimmäinen, Pedophiles and Priests – Anatomy of a Contemporary Crisis, on kenties laajin tutkimus aiheesta. Tulokset ovat aivan muuta kuin median luomat mielikuvat. 30 vuoden tutkimus paljasti yhden 2252 papista syyllistyneen pedofiliaan – luvut ovat marginaalisia eivätkä liiku edes prosenteissa. Toki yksikin pedofiilipappi on liikaa, ja kanonisen lain pykälä 1395:2 langettaa rikoksesta rangaistuksen. Paavi on tuominnut häpeälliset teot ja pyytänyt niitä anteeksi.

Tärkeää on sisäistää, että katoliset papit eivät syyllisty pedofiliaan enempää kuin muut miesryhmät. Esimerkiksi isät, opettajat ja jopa protestanttiset pastorit syyllistyvät tutkimusten mukaan pedofiliaan katolisia pappeja useammin. Jostain syystä näistä ei julkisuudessa kuohuta.”

Toisinaan kuulee katolisista papeista, jotka ovat perustaneet perheen. Kuinka monta prosenttia papeista rikkoo selibaattilupauksensa?
Papit on hot, 25

“Ensimmäiseksi on mainittava ne katoliset papit, jotka ovat perustaneet perheen ilman selibaattilupauksensa rikkomista. Nimittäin itäisten riitusten kuten kreikkalaiskatolisen ja syyrialaiskatolisen tradition papit sekä anglikaanisuudesta tai luterilaisuudesta kääntyneet pastorit voivat olla katolisessa kirkossa naimisissa, jolloin heitä ei luonnollisesti selibaatti velvoita. Näiden lisäksi on kuitenkin tapauksia, Suomessakin, joissa pappi on jättänyt pappeuden mennäkseen naimisiin. Joissain tapauksissa pappi voi saada Vatikaanilta myönnytyksen, jolloin hän voi saada avioliitolleen kirkossa sakramentaalisen siunauksen. Toiset papit taas tyytyvät elämään erillään kirkon yhteydestä.

Lisäksi on tietysti pappeja, jotka ovat rikkoneet selibaattilupauksensa ilman perheen perustamista. Jos yksikin seksuaalinen hairahdus luetaan selibaattilupauksen rikkomiseksi, liikkunemme kymmenissä prosenteissa mutta silti vähemmistössä. Ongelma on tunnettu ja se on vaivannut kirkkoa kaikkina aikoina, mutta tärkein asia on jälleen se, että selibaatti ei aiheuta rikkomuksia sen enempää kuin yksiavioinen avioliitto aiheuttaa aviorikoksia. Polygamia ei poistaisi aviorikoksia, eikä selibaatin poistaminen muuttaisi ihmisluontoa. Kuten miljoonat papit, munkit, nunnat ja siveästi elävät naimattomat maallikot todistavat, on väliaikaisessa tai pysyvässä selibaatissa täysin mahdollista – ellei jopa tavallista helpompaa – elää normaalia ja onnellista elämää.”

Miten Suomen roomalaiskatoliset suhtautuvat paavinvaltaan? Eikö yhden ihmisen muuttuminen erehtymättömäksi Jumalan sijaiseksi virkaan vihittäessä ole sekä järjen että Raamatun ihmiskäsityksen vastainen?
Papatiti, 28

“Ensin muutama terminologinen selvennys. Kun puhutaan katolisista (adj.) ihmisistä, puhutaan katolilaisista (subst.), ja kun puhutaan tietyn maan katolilaisista, puhutaan mieluummin katolilaisista kyseisessä maassa (samoin kuin esim. Katolinen kirkko Suomessa, ei Suomen katolinen kirkko). “Roomalaiskatolinen” ymmärretään meillä latinalaiseksi riitukseksi erotuksena esim. maroniiteista tai kaldealaiskatolilaisista, jotka ovat kuitenkin saman paavin johtaman katolisen kirkon jäseniä. Paavinvallan sijasta puhuisin mieluummin yksinkertaisesti paaviudesta. Paavin asema perustuu Jeesuksen Pietarille antamaan lupaukseen ja tehtävään sekä kristittyjen ainaiseen uskoon ja käytäntöön.

Rivien välistä olen lukevinani, että oletat paavin erehtymättömyyden koskevan jollain tavalla paavin persoonaa tai ihmisluontoa. Tätä se ei suinkaan merkitse, paavi pysyy syntiin taipuvaisena “tavallisena” ihmisenä, joka yhä edelleen käy ripillä ja saattaa syyllistyä yhteen jos toiseenkin inhimilliseen erheeseen.

Vatikaanin I konsiilin vuonna 1870 määrittelemä dogmi paavin erehtymättömyydestä koskee vain lopullisia ja virallisia oppimääritelmiä uskon ja moraalin kysymyksistä. Kun siis paavi virkansa nojalla julistaa jonkin asian lopullisesti kaikkia kristittyjä sitovaksi, ei Jumala voi sallia tuon julistuksen olevan virheellinen. Näin ymmärrettynä sekä järki että Raamattu tukevat tätä oppia: onhan Jeesuksen, joka on Totuus ja Hyvä Paimen, pystyttävä suojelemaan kirkkonsa valheelta ja varjeltava laumansa myrkyllisiltä laitumilta.”

Kun ehkäisy on kielletty ja katolinen uskonto on kovin ehdoton asettamissaan säännöissä, niin miksi katolisten lapsiluku ei ole samanlainen kuin esim. lestadiolaisten, joiden katras saattaa olla jopa 16-päinen? Kuinka paljon Suomen katolisilla on lapsia?
Nainen, 34

“Katolinen kirkko kieltää keinotekoisen eli luonnonvastaisen ehkäisyn niin kuin koko juutalais-kristillinen traditio on aina tehnyt yksimielisesti 1930-luvulle saakka, jolloin anglikaanikirkko ja pian lähes koko protestanttinen kristikunta antoi hyväksyntänsä sille, mitä reformaattorit olivat vielä rinnastaneet murhaan.

Lestadiolaisuus on katolisesta näkökulmasta ilahduttava poikkeus. Keinotekoinen ehkäisy ei tosiaan perustu kristillisen uskon lähteisiin vaan Margaret Sangerin, Planned Parenthoodin perustajan (suom. vastine Väestöliitto) ja natsien yhteiseen ideologiaan, jonka mukaan vähemmän haluttuja yksilöitä tai rotuja saa ja pitääkin eliminoida.

Katolisuus kuitenkin sallii ns. luonnollisen perhesuunnittelun eli sellaiset syntyvyyden sääntelyn metodit, jotka eivät suoraan pyri sterilisoimaan aviollisen yhdynnän elämää antavaa aspektia vaan jättävät jokaisen aktin sellaiseksi, kuin se luonnostaan on. Käytännössä tämä tarkoittaa yhdynnästä pidättäytymistä naisen hedelmällisinä aikoina, ei vanhan kalenterirytmin vaan nykyaikaisten kondomejakin varmempien metodien avulla. Esimerkiksi vahvasti katolisessa Puolassa jokaisen avioparin on opeteltava luonnollisen perhesuunnittelun metodit, ja ne lienevät myös ahkerassa käytössä. Kirkko tosin kehottaa pysymään avoimena elämälle ja sääntelemään syntyvyyttä vain moraalisesti riittävistä syistä. Tiedän Suomessakin katolisia perheitä, erityisesti ns. neokatekumenaalisen tien piirissä, joissa on lähes tai yli kymmenen lasta.

Loppujen lopuksi perhesuunnitteluun ja syntyvyyden sääntelyyn liittyvät asiat ratkaistaan henkilökohtaisella tasolla (ja niistä vastataan pohjimmiltaan Jumalan edessä), eikä kirkko pysty käytännössä olemaan kurinpidollisesti kovin “ehdoton” asian suhteen, kun puhutaan tuhansien ja miljoonien laumoista.”

Katolisen kirkon transsubstantiaatio-oppi sanoo, että ehtoollisessa leipä ja viini muuttuvat OIKEASTI Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Eivät siis symbolisesti. Uskotko todella nieleväsi verta ja ihmislihaa? Eikö riittäisi, että kysesssä olisi symbolinen muistoateria?
Yök, 24

“Et ole ensimmäinen, jota tämä oppi ihmetyttää ja inhottaa. Kun Jeesus opetti hänen ruumiinsa olevan taivaasta syötäväksi tullut elävä leipä (Joh. 6:51), juutalaiset kyselivät toisiltaan: “Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?” (Joh. 6:52) Jeesus ei kuitenkaan korjannut väärinkäsitystä (vrt. Matt. 16:5-12) vaan vahvisti oppinsa valalla: “Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma... niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö.” (Joh. 6:53-57) Jopa jotkut Jeesuksen opetuslapset loukkaantuivat näistä sanoista: “Sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? ... Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan.” (Joh. 6:60, 68)

Jeesus ei juossut opetuslastensa perään eikä evankelista Johanneskaan puhunut mitään väärinymmärryksestä (vrt. Joh. 21:23). Jos symbolinen ateria ei riittänyt Jeesukselle, ei se riitä kirkollekaan. Riittäisikö avioparille pelkkä viikottainen hääyön muistotilaisuus sängyn äärellä? Jeesus antoi morsiamelleen kirkolle oman ruumiinsa (ks. Ef. 5:25-32) viimeisellä ehtoollisella sanoen: “Tämä on minun ruumiini.” Tätä hän käski toistuvasti viettämään hänen “muistokseen”, kreikaksi anamnesin (1. Kor. 11:24), joka tarkoittaa menneen tekemistä todellisesti läsnä olevaksi nykyisyydessä. Ehtoollinen on liiton merkki (1. Kor. 11:25) kuten pääsiäisateria juutalaisille tai avioakti avioparille. Se symboloi, vahvistaa ja uudistaa liiton.

Jeesuksen asetussanoihin vedoten kristityt kaikkina vuosisatoina, katolilaisten lisäksi myös ortodoksit ja luterilaiset ovat uskoneet Jeesuksen todellisen ruumiin ja veren olevan läsnä ehtoollisaineissa. Transsubstantiaatio-oppi on katolinen tomistiseen filosofiaan perustuva määritelmä tästä salaisuudesta. Opin mukaan leivän ja viinin substanssi eli olemus muuttuu Kristuksen ruumiiksi, vereksi, sieluksi ja jumaluudeksi, mutta aksidenssit eli ominaisuudet pysyvät muuttumattomina. Lisäksi on ymmärrettävä, että Kristuksen ruumis on ylösnoussut ja kirkastettu, ja juuri tämä tuhoutumaton ja yliluonnollinen ruumis on läsnä ehtoollisessa. Emme siis biologisesti niele ja tuhoa ravinnoksemme ihmislihaa ja -verta kuten kannibalismissa. Sen sijaan tulemme siksi, mitä syömme, Kristuksen mystiseksi ruumiiksi eli kirkoksi: ”Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä.” (1. Kor. 10:17).”

Katolinen kirkko ei hyväksy/suosittele avioeroa missään tilanteessa. Suositus voi olla hengenvaarallinen. Mitä pitäisi tehdä, jos puoliso juo ja hakkaa ja on selvää, ettei hän koskaan tule muutamaan tapojaan?
Onneksi lähdin, 33

“Katolisen kirkon opetus perustuu Jeesuksen yhtä ehdottomaan opetukseen (Mark. 10:2-12). Avioliitto on sakramentaalinen merkki Kristuksen ja kirkon ikuisesta ja purkamattomasta liitosta (ks. Ef. 5:25-32). Avioliiton sakramentti kutsuu avioparia rakastamaan toisiaan jumalallisella rakkaudella ja antaa myös tämän toteuttamiseen tarvittavan armon. Varsinkin meidän yhteiskunnassamme kuitenkin usein käy niin, että aviopuolisot eivät tiedä, mihin ryhtyvät eivätkä elä avioliiton korkean kutsun mukaan. Äärimmäisissä tapauksissa yhteiselämä voi käydä jopa vaaralliseksi, ja tällöin kirkko ei pelkästään salli vaan suosittelee muuttamaan erilleen. Asumusero on kuitenkin eri asia kuin avioero. Paavali neuvoo: “Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra: vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa.” (1. Kor. 7:10-11) Asumuserotilanteessa ensisijaisen tärkeää on rukous puolison puolesta. Koskaan ei ole lopullisen selvää, etteikö ihminen voisi muuttua. “Jumalalle mikään ei ole mahdotonta.”

Miten katoliseksi kääntyneet otetaan vastaan katolisessa kirkossa? Pitääkö heidän yrittää jotenkin kovemmin kuin niiden, jotka ovat olleet syntymästään lähtien katolisia?
Nainen, 34

“Toivoisin, että heidät otetaan vastaan veljellisesti ja suuresti iloiten! Näin varmasti useimmiten onkin. Kuitenkin jokaisella on tietysti oma kokemuksensa, joka riippuu ajasta, paikasta, kohdatuista ihmisistä jne. Katolisuuteen kääntyminen eli kirkon yhteyteen ottaminen tapahtuu tavallisesti niin, että ensin valmistaudutaan ja saadaan opetusta noin vuoden verran, minkä jälkeen tunnustetaan katolinen usko ja saadaan tarvittavat sakramentit (ei-kristittyjen tapauksessa kaste, vahvistus ja eukaristia, kristittyjen tapauksessa rippi, vahvistus ja eukaristia).  Usein on niin, että käännynnäiset haluavat “yrittää kovemmin” kuin ns. “kehtokatolilaiset”, kun he kerran ovat aikuisena päättäneet tehdä niinkin radikaalin ratkaisun. Ehkä jotkut myös tämän vuoksi odottavat heiltä enemmän, mutta kirkko kyllä asettaa kaikille jäsenilleen saman kutsun pyhyyteen. Vatikaanin II kirkolliskokous muotoili asian mm. näin: “Kaikkia kristittyjä, joiden turvana on näin monia ja rikkaita pelastusvälineitä. Herra kutsuu asemaan ja säätyyn katsomatta, kutakin omalla tiellänsä, pyrkimään siihen pyhyyden täydellisyyteen, jossa Isä itse on täydellinen.” (Lumen Gentium 11) Lisäksi konsiili kehotti katolisia kristittyjä ymmärtämään, että heidän erinomainen asemansa ei ole heidän omaa ansiotaan vaan Kristuksen armoa, ja että heillä on vakava velvollisuus vastata tähän armoon ajatuksin, sanoin ja teoin (LG 14).”

Millaiset suhteet tavallisella katolisella on juutalaiseen? Hävettääkö paavin toiminta toisessa maailmansodassa yhtään vai oliko paavi tuolloinkin erehtymätön?
Nainen, 32

“Tuntumani on, että “tavallinen” katolilainen suhtautuu juutalaiseen melko lailla samoin kuin muihinkin ihmisiin. Tosin minun on vaikea pienessä Suomessa puhua miljoonien “tavallisten” brasilialaisten, puolalaisten, filippiiniläisten, syyrialaisten tai ugandalaisten katolilaisten puolesta. Olen tavannut jossain määrin juutalaisvastaisia katolilaisia, jotka Raamattuun ja historiaan vedoten painottavat juutalaisten uppiniskaisuutta, vallankumouksellisuutta ja antikristillisyyttä. Olen myös tavannut katolilaisia, jotka tuntevat olevansa erityisen lähellä juutalaisia, Jumalan ensimmäistä valittua kansaa. Näin myös Vatikaanin II konsiili, jonka mukaan ei-kristityistä “on etusijalla se kansa, jolle on annettu liitot ja lupaukset ja josta Kristus lihan puolesta on syntynyt (vrt. Room. 9:4-5), kansa, joka valinnan mukaan on rakastettu isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsumistansa (vrt. Room. 11:28-29)” (LG 16).

Paavin erehtymättömyyttä käsittelin jo aiemman kysymyksen yhteydessä – se koskee vain uskoon ja moraaliin liittyviä oppimääritelmiä eikä henkilökohtaista toimintaa. Silti paavi Pius XII:n toiminta II maailmansodassa ei hävetä vaan on pikemminkin suuri ylpeyden aihe. Länsimaiset katolisvastaiset mielikuvat (jotka tällä kertaa saivat alkunsa pitkälti eräästä 1960-luvun fiktiivisestä näytelmästä) ovat jälleen peittäneet faktat näkyvistä. Paavi Pius XII vastusti natsismia ja rakasti juutalaisia jo ennen paaviuttaan, ja sodan aikana hän pelasti paavina enemmän juutalaisia (n. 700 000–900 000, mm. piilottamalla heitä Rooman luostareihin!) kuin kaikki Euroopassa juutalaisten vapauttamiseksi toimineet järjestöt yhteensä. Juutalaiset olivat ja ovat yhä tietoisia tästä – 1940–1950-luvuilla Piukselle sateli kiitoksia juutalaisilta johtajilta, poliitikoilta ja rabbeilta. Aiheesta on kirjoitettu useita hyviä kirjoja, erityisesti amerikanjuutalaisen rabbin David Dalinin kirjat The Myth of Hitler’s Pope – How Pope Pius XII Rescued Jews from the Nazis ja The Pius War – Responses to the Critics of Pius XII. Jotkut juutalaiset ovatkin tukeneet ajatusta lisänimen “Vanhurskas” myöntämisestä Piukselle, ja monien katolilaisten toive on saada Pius XII lisätyksi kanonisoitujen, pyhien paavien joukkoon.”

Kuka Emil Anton?

Emil Anton, 22, opiskelee Helsingin yliopistossa katoliseksi uskonnonopettajaksi ja pitää katolista blogia. Hän asuu Vantaalla ja on Pyhän Henrikin katolisen seurakunnan jäsen.

Ensi kerralla: Kysy suomenvenäläiseltä

Onko sinulla jotain kysyttävää suomenvenäläiseltä? Vasenkätisiltä? Saamelaisilta? Suomenruotsalaisilta? Lesboilta? Kysy meiltä, me kysymme asiantuntijalta. Kirjoita oma perusteltu kysymyksesi osoitteessa http://www.city.fi/q339/

26 kommenttia

haterhater

23.4.2009 14:33

Ohhoh mitä sontaa! No, kai se on pakko uskoa kun Anttu noin sanoo. Katolisessa kirkossa ei ole mitään vikaa, ei ole koskaan ollutkaan ja minä olen vain tällainen vammainen ateisti.

Eli kat.kirkon miljardiomaisuus ei olekaan totta, katolinen usko ei olekaan aiheuttanut ylisuuria perheitä ja sitä kautta köyhyyttä puhumattakaan siitä mittaamattomasta inhimillisestä kärsimyksestä jota tämä epäinhimillisen suvaitsematon aivopesu-uskonto on aiheuttanut mm. kieltämällä avioerot, ehkäisyn, eutanasian ja lohdun itsemurhan tehneiltä.

Pyydän anteeksi että olin väärässä. Myös siinä että suurista uskonnoista vain islam kykenee suurempaan vainoon ja kontrolliin kuin tämä suurin nuotiouskonto.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

petrsius

23.4.2009 15:19

Aika vaikuttava teksti. Kannattaisi varmaan katolisen kirkon vihollistenkin vähän paremmin erotella ja perustella kantojaan ja tehdä loogisia johtopäätöksiä omista perusteistaan.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

fatman

23.4.2009 23:09

Mitäpä ateistilla olisi asiaan valittamista, kun kerran ateismi vie pois kaiken pohjan moraalisilta arvioilta ja tuomioilta - jos ei ole absoluuttista pahaa, ei katolisuuskaan ole paha, ja jos darwinismi ja valtaan ja säilymiseen pyrkiminen määrittävät olemassaoloa ja tarkoitusta, niin katolinen kirkkohan on aivan loistomenestys.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

uskonnon vapaus kunniaan

24.4.2009 06:32

Kirjoitus oli varsin asiallinen. Ateisteilla on nykyaan ihmeellinen asenne vainota kaikkia, jotka kehtaavat ajatella eri tavalla kuin he. Se, etta lahes kaikkia uskontoja on kaytetty polittiseen ja uskonnolisen vainoon niiden harjoittajien puolesta ei tee naista uskonnoista itsessaan pahoja. Ihmiset ovat pahoja, eivat uskonnot.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

24.4.2009 15:15

"uskonnoista itsessaan pahoja. Ihmiset ovat pahoja, eivat uskonnot."

hheheh, hienosti perusteltu. suurin osa maailman osa johtuu nimenomaan uskonnoista ja uskonnot ovat suurin yksittäinen syy maailman ongelmiin. En nyt jaksa tollaselle uskisspedelle perustella mitään.

Guns dont kill people, people kill people

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

24.4.2009 15:20

"Mitäpä ateistilla olisi asiaan valittamista, kun kerran ateismi vie pois kaiken pohjan moraalisilta arvioilta ja tuomioilta - jos ei ole absoluuttista pahaa, ei katolisuuskaan ole paha, ja jos darwinismi ja valtaan ja säilymiseen pyrkiminen määrittävät olemassaoloa ja tarkoitusta, niin katolinen kirkkohan on aivan loistomenestys."

niin ja uskikset on tosi kivoja. minkähän takia kaikissa tutkimuksissa niin ahdistunein työpaikka on juuri kirkko? Minkä takia totuus lestoista yms tulee vain niiden suusta joilla on henkistä kanttia lähteä pois siitä sairaasta maailmasta? Minkä takia uskovaiset ovat valmiita hylkäämään kaikki korkeammat arvot (totuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus nyt muutamat mainitakseni) ja lampaan lailla heittäytymää "korkeimman" haltuun? Ei mitään selkärankaa, mutta iloisesti parjataan ateisteja ja ollaan niin olevinaan parempia kuin muut ja vieläpä naamioidaan se "nöyryydeksi ja vaatimattomuudeksi". Helvetin kuvottavaa porukkaa, en voi muuta sanoa.

Toikin katolinen jeesustelija käyttää elämänäsä mielikuvitusolennon palvomiseen ja henkiseen masturbointiin, vaikka jätkällä olis selkeästi kykyä ratkoa maailman ongelmia. Ai niin eihän niillä ole väliä, mitä väliä kurjuudella on kun uskolla aukeea ikuinen paratiisi.

Ihan oikeasti, keneltä ne arvot oikeasti puuttuvat?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

24.4.2009 15:25

"Aika vaikuttava teksti. Kannattaisi varmaan katolisen kirkon vihollistenkin vähän paremmin erotella ja perustella kantojaan ja tehdä loogisia johtopäätöksiä omista perusteistaan."

Ei se että jätkä osaa yliopistotasolla perustella noita naurettavuuksiaan tee niistä sen totuudellisempia. Tämä on just esimerkiksi nimimerkki Arselightin kardinaalimunaus; jos vastapuoli osaa perustella väitteittään huuhaa-tieteen l. teologian keinoin, teologian täytyy olla totta. Juu ei uskonnot ovat kaikki täyttä paskaa, astrologian kanssa samaa sarjaa.

On todella hupaisaa esiintyä uskovaisen ja saada (kristityt) uskovaiset pilkkaamaan esim. hinduja. Jos tulee paikalle ateistina niin sitten "kunnioitetaan" muiden uskoa, vaikka privaatisti tiedetään että "meillä on totuus ja onpas noi lehmänpalvojat hassuja".

Tällainen rehellinen ateisti pitää teitä kaikkia yhtä pelleinä.

Mikäs olikaan se suurin ero vai oliko se yhteneväisyys ateistin ja uskovaisen välillä? Noh, maailmassa on virallisesti 6 miljoonaa uskontoa. Uskovainen pitää niistä 5.999.999 väärinä, ateistit pitävät väärinä vain yhtä uskontoa enemmän eli kaikkia kuutta miljoonaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

24.4.2009 15:32

Mistä johtuu, että jatkuvasti tulee ilmi katolisten pappien pedofiliarikoksia?
Homostelu lailliseksi, pedofilia on rikos, 24
"Ei-katolinen tutkija Philip Jenkins on kirjoittanut kaksi mielenkiintoista kirjaa. Ensimmäinen, Pedophiles and Priests – Anatomy of a Contemporary Crisis, on kenties laajin tutkimus aiheesta. Tulokset ovat aivan muuta kuin median luomat mielikuvat. 30 vuoden tutkimus paljasti yhden 2252 papista syyllistyneen pedofiliaan – luvut ovat marginaalisia eivätkä liiku edes prosenteissa. Toki yksikin pedofiilipappi on liikaa, ja kanonisen lain pykälä 1395:2 langettaa rikoksesta rangaistuksen. Paavi on tuominnut häpeälliset teot ja pyytänyt niitä anteeksi.

Tärkeää on sisäistää, että katoliset papit eivät syyllisty pedofiliaan enempää kuin muut miesryhmät. Esimerkiksi isät, opettajat ja jopa protestanttiset pastorit syyllistyvät tutkimusten mukaan pedofiliaan katolisia pappeja useammin. Jostain syystä näistä ei julkisuudessa kuohuta.”"

Höpöhöpö juttuja, on tunnettu tosiasia että tapauksia on ollut tuhansia JA tärkeimpänä pointtina se että tapausten tultua ilmi katolinen kirkko on pyrkinyt tapauksia aktiivisesti vaimentamaan rahalla JA suojellut pedofiilipappejaan mm. siirtämällä heitä uusiin seurakuntiin.

http://www.priestsofdarkness.com/stats.html

eihän ole olemassa niin pahaa tekoa etteikö sitä saisi rukoilemalla anteeksi, niinhän se menee.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

lumen gentium

27.4.2009 02:25

Eikö luterilainen kirkko opeta, että ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta? Kiistelläänkö siitä? Eikä katolisessa kirkossa puolestaan opeteta, että ihminen voi ansioillaan lisätä vanhurskauttaan?
Toisaalta eikö suhtautuminen ei-kristittyjen pelastumiseen ole hieman sallivampi kuin luterilaisessa kirkossa?

Luin vasta kirjan paaviuden historiasta ja ainakin sen perusteella vastaukset vaikuttivat jokseenkin puolueellisilta. Paavia pidetään ihmistä suurempana, mutta Pietari ei ole koskaan ollut Rooman piispa ja näin ollen ensimmäinen paavi. Piispaluettelot ovat myöhempiä konstruktioita. Katolilaisissa on konservatiiveja ja liberaaleja siinä missä muuallakin. Viimeiset paavit ovat olleet hyvinkin konservatiivisia ja Johannes Paavali II aikana kat. kirkko taantui huomattavasti. Jopa aikaan ennen Vatikaanin II kirkolliskokousta, mikä puolestaan oli katolisessa kirkossa hyvinkin suuri askel kohti modernia aikaa. Jos paavi on sanansa jostain uskonasiasta sanonut, siitä ei ole teologien enää syytä keskustella. Katoliset teologit ja tulevat uskonnonopettajat joutuvat vannomaan virkaan astuessaan erityisen valan, jossa vannovat opettavansa juuri kuten kirkko opettaa. Erityisesti siinä painotetaan naispappeuden vastaisuutta, pappien selibaattia ja keinotekoisten ehkäisymenetelmien kieltämistä. Emil sanoo, että oppia määriteltäisiin paavin, piispojen, uskonopin kongregaation ja ekumeenisten kirkolliskokousten avulla, mutta kyllä kai se on niin, että jos paavi ja kirkolliskokous ovat jostakin eri mieltä, niin paavi on se, joka voittaa. Näin ainakin historian saatossa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

fatman

28.4.2009 12:18

ateistihateria ei edes tarvitse kommentoida, niin hienosti hän osoittaa edustavansa irrationaalista ja itsensä kanssa ristiriitaista vihauskontoa...

lumen gentium, luterilaisessa kirkossa kiistellään vanhurskauttamisesta vaikka kuinka monin eri tavoin: mikä on uskon ja kasteen suhde siinä, mikä on sen suhde pyhittymiseen, onko vanhurskaus täysin forenssista vaiko efektiivistä ja transformatiivista, mikä sen suhde on uudestisyntymiseen, onko usko vanhurskaaksijulistamisen edellytys vai seuraus vai jotain muuta, missä määrin synnit voivat poistaa ihmisen vanhurskauden tilasta, mikä lasketaan eläväksi ja mikä kuolleeksi uskoksi, mikä on lain tehtävä, onko sillä kolmaskin käyttö ja mitä kaikkea siihen kuuluu ja missä määrin sen tahallinen rikkominen on kenties pelastukselle vaarallista jne jne jne jne........

lukemasi paavi-kirja tekee isoja ja osin perusteettomia väitteitä paaviuden varhaishistoriasta. kirkkoisien mukaan Pietari oli Rooman piispa ja hänellä oli alusta asti seuraajia, Simo Heininen yrittää 2000 vuotta myöhemmin tehdä nämä varhaiset todistukset tyhjiksi mutta ei onnistu siinä vakuuttavasti laisinkaan. Ja kyllä, viime kädessä paavin on oltava kirkolliskokouksen yläpuolella.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

lumen gentium

28.4.2009 17:21

Fatman, millä perusteella se tekee perusteettomia väitteitä? Eihän Pietarin aikana seurakuntavirat olleet vielä muotoutuneet niin pitkälle. Ei kai kirkkoisien mielipiteet tarkoita historiallisia faktoja, vaikka toki he ovat suuresti kunnioitetussa asemassa? Eihän Augustinuksen predestinaatio-oppiakaan ole hyväksytty.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

lumen gentium

28.4.2009 17:37

Eikö muuten haterin kohdalla toteudu täydellisesti se, että esitetty kritiikki usein kertoo enemmän kritiikin esittäjästä kuin kohteesta itsestään? Mikä lienee haterin oma uskonnollinen kehitys? Pettyi teinivuosinaan kun huomasi ettei jumala olekaan mikään joulupukki. Ei millään pahalla, kai, mutta kun se on aina niin vihainen uskontoja kohtaan.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

29.4.2009 15:52

En ole koskaan uskonut ja pidän käsittämättömänä teidän typeryytenne määrää. Yhtäkään argumenttia ei kumottu, taaskaan. Totuuden kanssa on vaikea väitellä, kun omat uskot ovat niin naurettavia. Menkääs nyt keskenänne hirnumaan hinduille.

Vai oliko täällä joku kristitty joka käsi Raamatulla vannoo kunnioittavansa hindujen uskontoa? Niinpä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

29.4.2009 15:55

"ateistihateria ei edes tarvitse kommentoida, niin hienosti hän osoittaa edustavansa irrationaalista ja itsensä kanssa ristiriitaista vihauskontoa..."

Miten? Ateismi ei ole eikä siitä koskaan tule uskontoa, ei vaikka te pienet uskislampaat kuinka niin haluaisitte. Jos äly ei riitä käsittämään uskonnon määritelmää on parempi tosiaan vaan lukea Raamattua ja muita huonosti kirjoitettuja satukirjoja.

Niin ja suvaitsevaiseksi ei tulla sanomalla vaan olemalla. Itse en sellaista vaivaudu esittämään, kun valehteluun ei ole samanlaista tarvetta kuin teidän sairaissa mielissänne.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

astrologi

29.4.2009 15:59

Astrologia on ihan yhtä totta kuin mikä tahansa uskonto.

Kumoapas tämä väite tai sitten sinun on uskottava astrologian olevan totta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kristinusko

30.4.2009 13:48

The belief that a cosmic Jewish zombie who was his own father can make you live forever if you symbolically eat his flesh and telepathically tell him you accept him as your master, so he can remove an evil force from your soul that is present in humanity because a rib-woman was convinced by a talking snake to eat from a magical tree...
Yeah, Christianity makes perfect sense.

Usko, että kosminen juutalainen zombie, joka oli oikeasti oma isänsä, voi antaa sinulle ikuisen elämän, jos symbolisesti syöt hänen lihansa ja telepaattisesti hyväksyt hänet herrakseesi, jotta hän voi poistaa pahan voiman sielustasi, joka taas on osa ihmisyyttä koska nainen joka oli tehty miehen kylkiluusta, antoi puhuvan käärmen ylipuhua itsenä syömään omenan maagisesta puusta...
Jep, kristinusko on järkevää.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

rue

2.5.2009 01:21

Mitä vittua? Tämän ukon selitykset ovat harhaisinta tekstiä mitä on lähiaikoina tullut luettua. Vähiten epäjohdonmukainen, typerä, tekopyhä tai muuten vain faktat päin helvettia tulkitseva lausahdus oli se, että kondomin kanssa ehkäisy on rotupuhdistusta ja/tai kansanmurhaa ja kalenterin kanssa sama on "perhesuunnittelua".

Onko tämä joku vappupila (kun ei tuo katolilaisuuskaan oikein roduksi taivu)?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

4.5.2009 09:17

Ei, ei Rue, vaan katolisilla ei ollutkaan natsisympatioita edes. Mikäs epäuskoinen sinä oikein olet:)?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Benedicta

4.5.2009 18:09

Mielestäni tämä oli kautta aikain paras juttu, mitä City-lehti on julkaissut. Todella arvostan sitä, että lehti antaa uskonnollisille ihmisille oikeuden omaan ääneen. Niin monet lehdet ovat valinneet harmaan sekularismin tien, ateismin, jota ei muka tarvitse perustella. Tämä nuori mies on hyvä esimerkki siitä, mitä monet aktiiviset eurooppalaiset katolilaiset ovat: älykköjä, mystikkoja, totuutta etsiviä, tutkimusta seuraavia, median maallisen tuputuksen hylkääviä ja mielipiteensä perustelevia ihmisiä. He ovat todella ihan toista luokkaa kuin joka mielipidepalstalla moukuvat tusina-ateistit, joiden elämänkatsomus perustuu Hesariin ja telkkariin.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

haterhater

5.5.2009 09:53

Mikä on tusina-ateisti????

Mikä sillä teidän KAIKKIVOIPAISELLA jumalalla on niin vitun vaikeata ilmoittaa olemassaolostaan?

Niinpä, ei sellaista ole. Opiskele vähän tiedettä, ai niin se on NIIIIIN vaikeeta.....(ja lopullisia todisteita ei ole:)

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

lumen gentium

5.5.2009 16:11

Se ilmoitus on ymmärrettävissä järjellä. Alkeellisellakin. Mutta nyt siis selvisi miksi ihan perusasioidenkin ymmärtäminen voi jollekin olla ylitsepääsemättömän vaikeaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Pyöveli

6.5.2009 02:30

"tunnettu tosiasia että tapauksia on ollut tuhansia"

Et tainnut ymmärtää että kyse oli suhteellisista eikä absoluuttisista lukumääristä?

Muutenkin argumentointisi viittaisi siihen suuntaan että olet iältäsi korkeintaan 15 vuotta?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Katovia harhoja ikuisuudessa

6.5.2009 21:57

Hyvä artikkeli Cityltä. Tällaiset henkiset kaverit kuin Emil Anton ovat oikeasti mielenkiintoisia tässä yltiösuvaitsevaisuuden, eli piittaamattomuuden aikakaudessa.

Siis pinnallisuudessaan keskikertainen nykyihminen on keksinyt itselleen koomisen sanan suvaitsevaisuus - joka rehellisesti suomennettuna tarkoittaa piittamattomuutta.

Peloissaan ja kieltorefleksejä käyttäen nykyihminen hukuttaa itsensä viihteeseen ynm itsensä ulkopuoliseen ja usein panettelee tyhmiksi niitä jotka uskaltavat vielä kohdata elämänsä.

Tyhmäksi - vaikka oikeasti viisas tajuaa että ainoa tieteellinen absoluutti on että elämä on hyvin lyhyt ja se päättyy absoluuttisella varmuudella kuolemaan. Myös sinun elämäsi. Aika nopeasti.

Koko lyhyen elämänmatkan rakentamisen ja suunnittelun pitäisi siis alkaa tosiasioiden tunnustamisista. Muuten se on rakennettu katoaville illuusioille ja haihtuville harhoille - ja oikeastaan tällainen ihminen ei koskaan synnykkään, eikä häntä koskaan ollut olemassakaan. Oli vain hetken jotain katoavia harhoja todellisuudessa.

Tässä Emil Antonin kotisivut. Mielenkiintoista.

http://hyviauutisia.wordpress.com/raamattu-ja-traditio/yksin-raamattu/

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

fatman

30.6.2009 07:48

lumen gentium, kesti hieman vastata, sori. Heininen kirjoittaa kirjassa Teologia - johdatus tutkimukseen, että piispanvirka kehittyi Roomassa n. vuonna 200. Sitten mainitsemassasi paavikirjassa vuosi onkin jo 160. Hän lienee löytänyt tuolla välillä viittauksen siihen, kuinka Polykarpos kävi tuona vuonna neuvottelemassa Rooman piispan kanssa pääsiäisestä. Ehkä seuraavaan kirjaan mennessä hän on lukenut Hermaan Paimenen viittauksen Klemensiin Rooman piispana 80-90-luvuilla, ja tällöin ollaankin jo apostolisen sukupolven välittömissä seuraajissa. Hmm. Kirkkoisien yksittäiset mielipiteet ovat eri asia kuin laaja konsensus.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

I was there

12.4.2010 01:23

Finally this abuse by priests is coming to Scandinavia.........I was in Stella Maris ( Westend ) which was a summer camp for children, there certain children were treated with a iron fist and a belt, by certain nuns, they were cruel and un-forgiving and the catholic priests that forced us to their beliefs and other things ................take from me I was there.........................I NEVER FORGET..................

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

IWODER

4.2.2011 22:43

Onko tämä kaunis poika nyt lähetetty Suomeen jesuiittain (paavin salainen armeija) tavoin verkostoitumaan ,että paavi sais kannatusta. Jokaisen tosi kristityn joka on Raamattunsa lukenu ,pitäis kiertää paavi kaukaa ja katolinen kirkko.(Joka perustuu kuvien ,Marian ja pyhimysten palvonnalle !!! )Tutkikaa netistä paavin poliittisia suhteita,"hävinneitä" miljareja ja yhteyksiä natseihin.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi