Rapsakkata

Näytetään kirjoitukset toukokuulta 2009.
Edellinen

Suomen ihmisoikeustilanteesta uusi siivu  1

Suomen ihmisoikeustilanne tuntuu olevan arvoituksellinen.

Ketkä päättävät Suomen virallisesta ihmisoikeustilanteesta ja keitä ei todellisesta ihmisoikeustilanteesta muodostettavien raporttien suhteen suvaita pääsevän osallisiksi?

Henkinen bordelli lienee vaikeasti hahmoteltavissa. Liekö sellaista edes olemassa?

Mielestäni on. Samoin kuin eri asteista itsensä myymistä. Huoraamista.

Tuollaisissa tilanteissa henkilö tai hänen edustamansa viiteryhmä toimii toisin kuin itse opettaa.

Eikä siinä mitään, mutta kun puheiden ja tekojen ristiriita kasvaa liian isoksi, niin ainakin minulta menee luottamus ja katu-uskottavuus.

Omat pettymykseni kohdistuvat vihreiden ristiriitaisiin toimintatapoihin puhuttaessa ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta Suomessa.

* * *

En tiedä tajusiko oikeusministeri Tuija Brax/vihr., miten isoon miinaan hän ajoi antaessaan haastattelun Iltasanomille. Ja vieläpä kolmeen sellaiseen.

Hänen kokemuksellaan ja taustallaan kyse ei voi olla vahingosta.

Haastattelu julkaistiin osana isoa kokonaisuutta Iltasanomien 3.1.09 viikonloppunumerossa.

* * *

Elämää paperilääkärien armoilla

PUHEENAIHE

Vakuutuspäätökset ratkaisee käytännössä pieni vakuutuslääkärien joukko, joka kouluttaa itse itsensä. Monet kysyvät, ovatko he vain vakuutusyhtiöiden kirstunvartijoita.

Tapaturma-asioissa suomalaisten usko oikeusturvaan on romahtanut.

* * *

Hoitavalle lääkärille oikeus vastaväitteeseen

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.), miksi Suomessa sallitaan järjestelmä, jossa vakuutuslääkäri voi tehdä päätöksensä näkemättä potilasta ja perustelematta kantaansa?

- Vakuutuslääkäri ei ole hoitava lääkäri, vaan hän arvioi potilasta tutkineen lääkärin lausuntoja suhteessa siihen, mitä tietää oikeuden tulkintatavoista. Näin ollen vakuutuslääkärien ei nykyjärjestelmässä varsinaisesti tarvitse tutkia potilasta, Brax sanoo.

- Järjestelmä on varsinkin vakuutusoikeuden suhteen koettu ongelmaksi, ja siksi olen perustanut työryhmän pohtimaan ratkaisukeinoja korvauspäätösjärjestelmän kehittämiseksi.

Ministeri esittää pari ideaa:

- On harkittava, miten muuttaa vakuutusoikeus nykyistä läpinäkyvämmäksi.

Yksi idea on, että potilasta hoitavalle lääkärillä olisi jatkossa mahdollisuus esittää vastaväite oikeuden asiantuntijalääkärille.

Jääviyskritiikin kitkemiseksi yksi hyvä keino voisi olla, on asiantuntijalääkärien sidonnaisuuksien julkinen rekisteri, Brax sanoo.

* * *

MIINA 1

"Yksi idea on, että potilasta hoitavalle lääkärillä olisi jatkossa mahdollisuus esittää vastaväite oikeuden asiantuntijalääkärille."

Oikeusministeri Tuija Brax oli hyväksymässä lakivaliokunnan puheenjohtajana toimiessaan HE 12/2006, joka poisti tuon mahdollisuuden totaalisesti.

Lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat - EI YHTÄÄN KANSALAIS- JA POTILASJÄRJESTÖJEN EDUSTAJIA!

HE 12/2006 liite1
HE 12/2006 liite1

Lakivaliokunnan asian päättäneet kansanedustajat - VASTUUKYSYMYKSET LAIN VAIKUTTAVUUDESTA SELVITTÄMÄTTÄ!

HE 12/2006 Liite 2
HE 12/2006 Liite 2

* * *

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
381/2007

Lainaus avainkohdasta ----> 5 luku Hallintotuomioistuimen ratkaisu

15 §
Hallintotuomioistuimen neuvottelun salassapito

Hallintotuomioistuimen neuvottelu toimitetaan asianosaisten ja yleisön läsnä olematta.

Neuvottelun sisältö on pidettävä salassa.

Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta tuomioistuimessa.

* * *

Merkitys ja vaikuttavuus potilaalle ----> Tuomioistuinkäsittely on ollut pelkästään kirjallinen eli perustuu asiapapereihin, joista ei muuten tarvitse antaa yksilöityä ja kattavaa tietoa asianomaiselle.

- tuomioistuinkäsittelyn pääpaino on ollut lääketieteellisten asioiden selvittelyssä. Pysyvä sairaus tai vammautuminen.

- voimaan jo saatetun lakimuutoksen ansiosta esimerkiksi koko vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän antamista päätöksistä saadaan nyt salata lääketieteellisten seikkojen perustelut/päätelmät myös asianomaiselta itseltään 80 vuoden ajaksi.

- näin ollen oikeusministerin Braxin esittämältä idealta putoaa pohja kokonaan pois, koska hänen itse hyväksymänsä lain kautta hoitavalla lääkärilläkään ei ole mitään mahdollisuutta antaa vastinetta tai vastaväitettä vakuutuslääkärin antamaan hylkäävään päätökseeen, koska nuo perusteet saadaan salata asianomaiselta itseltään.

- valehteleeko siis oikeuministeri ko. haastattelussa?

- jos valehtelee, niin miten toimii pääministeri Vanhanen?

* * *

MIINA 2

"Jääviyskritiikin kitkemiseksi yksi hyvä keino voisi olla, on asiantuntijalääkärien sidonnaisuuksien julkinen rekisteri, Brax sanoo."

- Suomen lääkäriliitto hallinnoi ja toteuttaa vakuutuslääkärikoulutuksen. Vakuutuslääketieteen erityispätevyyden saaneiden tiedot ovat vain sen hallussa.

- Suomen lääkäriliitto on yksityinen yhdistys.

- Laillisuusvalvojilla ei siten ole mitään lakiin perustuvia mahdollisuuksia valvoa nk. vakuutuslääkäreiden toimintaa. Kuten tietosuojavaltuutetulla tai Valviralla (entinen TEO).

- voiko oikeusministeri olla näin tietämätön todellisuudesta?

* * *

MIINA 3

Oikeusministeri Brax on ollut siten osaltaan vahvistamassa vakuutusalan ylivertaista asemaa suhteessa yksittäiseen vakuutukseen.

Finngate skandaalissa ovat vihreätkin jo mukana!

Harmaan hallinnon alueita Suomessa
Harmaan hallinnon alueita Suomessa

- ovatko vihreätkin siis kansallisen korporativismin kannattajia?

* * *

Sääli todeta, että näin ovat vihreätkin integroituneet seteliselkärankaisten joukkoon. Vaan toivotaan, että Suomesta löytyy vielä terveellä tavalla meteliselkärankaisia kansan edustajia.

Suomessahan ei ole virallisesti korruptiota, mutta toivottavasti Suomen ihmisoikeustilanteesta ja lumedemokratiasta aletaan puhua viimeinkin totta.

Aika näyttää ovatko tätä kirjoittaessani viimeiset mahdollisuudet epäkohtien korjaamiselle jo menneet...


EU-vaaleista ja bordelleista  1

EU-tummista ja bordelleista ei ole vielä ollut puhetta. Toivottavasti Kotkan Freddyn aloittamaa keskustelua ei yritetä väkisin vaientaa.

Itse toivon, että käynnissä jytkyttävään bordellikeskusteluun tuodaan mukaan myös kaikkien aikuisten välisen seksuaalisten suuntausten vaihtoehdot. Olemmehan noilta osin aikamoisia elukoita. Vaan tasavertaisesti purkaantuessaan seksuaalisuus lienee terveellinen ja luonnollinen voimavara?

Kysymyssettiä päättäjille peliin. Hyvä olisi saada tietää missä kaikissa EU-maissa bordellit ovat sallitut?

Miksi? Mitkä ovat plussat ja mitkä ovat miinukset? Mikä luokitellaan normaaliksi liiketoiminnaksi ja mikä epänormaaliksi? Miten lakien takaamia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan?

Kipeistäkin asioista lienee aika Suomessa oppia keskustelemaan länsimaalaisittain avoimesti, mutta kuitenkin silleen, ettei epämieluisiä näkemyksiä jyrätä aina pelkästään vääriksi.

Muuten kiinnostaisi tietää. Tarvitaanko EU:n poliitikoille ja virkanaisille sekä - miehille oma turvaluokiteltu bordelli?


Kerjäläiset lisäävät EU-tietoutta  2

Kerjäläisten ei luulisi lisäävän suomalaisten EU-tietoutta. Vaan niin se taitaa olla. Perustelen kantaani hieman tuonnempana.

EU:n alueelle levinneen kerjäläisongelman aletaan pikku hiljaa tajuta olevan yhteinen.

Rahan antamisesta kieltäytyneiden olen kuullut saavan entistä tylympää kohtelua kerjäläisten taholta. Vi**u-sana tunnetaan jo korvia vihlovan hyvin. Päälle räkimistä harrastavat entisestään kärjistyvissä tilanteissa miespuoliset kerjäläiset.

Toivottavasti alkuperäisväestöömme kuuluvien mummojen ja papparaisten lompsia ei ala kerjäläisten kesätulvan kasvaessa häviämään entistä kiivampaan tahtiin.

- - - - - - - - - - - -

25.5.09 Ylen Uutisista lainattua:

Helsingissä romanikerjäläisten parissa työtä tehnyt Tuomo Leinonen Helsingin Diakonissalaitokselta ihmettelee, miksi kerjäläiskysymys ei juuri näy eurovaaleissa.

- Kerjäläiset tulevat maista, joissa on eletty pitkään huonoissa olosuhteissa. He ovat ilman koulutusta, eikä heillä oikein ole järkeviä tulonsaannin keinoja. He pyrkivät toimimaan kuten jokainen järkevä ihminen toimisi siinä tilanteessa ja lähtevät katsomaan, miten elantoa voi parantaa, sanoo Leinonen.

- - - - - - - - - - - -

Tuonpa takia olisi hienoa, että kerjäläisille voitaisiin jatkossa tuikata rahan sijasta Suomessa toteutettu esite "EU ja eurooppaoikeus - miten valittaa ja kenelle?". Myös heidän äidinkielellään. Toki EU:n yhteisestä budjetista kustannettuna.

Miten tuo opas sitten lisää suomalaisten EU-tietoutta?

Kysykääpä kohdalle sattuvalta eurovaaliehdokkaalta sitä, että tunteeko hän tuon erinomaisen esitteen?

Ellei hän tunne esitettä tai siinä olevia asioita, niin pyytäkää häntä lähettämään sellainen postin kautta itsellenne. Ennen virallista äänestyspäivää 7.6.2008.

Vaan älkää kertoko mistä esitettä voi Suomessa kysyä....

- - - - - - - - - - - -

Alla olevassa kuvassa toteennäytän sen, että ko. esite on olemassa.

~ Tilaa esite euroehdokkaaltasi ~
~ Tilaa esite euroehdokkaaltasi ~

Itse tulin hankkineeksi sen saamani hyvän vinkin perusteella.


Faktaa vai fiktiota EU-vaaleista?  2

Pulinaboksi Helsinkiin? Pitääkö tuo paikkaansa?

Törmäsin tällaiseen tekstiin Suomen Kuvalehden internetsivuilla:

- Niin sanottu pulinaboksi ilmestyi aamupäivällä Euroopan parlamentin aukiolle Brysselissä. Se on osa Euroopan parlamentin vaalikampanjaa, joka leviää kevään aikana 27 jäsenmaahan.

Pulinaboksin idea on yksinkertainen: astu sisään laatikkoon ja kerro koneelle viestisi Euroopalle.

Videoidun mielipiteen voi katsoa boksin ulkoseinustalla olevalta ruudulta. Brysselin pulinaboksin ensimmäiset käyttäjät olivat toivoneet kuluttajille lisää oikeuksia, parempaa maahanmuuttajien kohtelua ja vaihtoehtoisia energiamuotoja.

Helsinki saa oman pulinaboksinsa Lasipalatsin vierustalle 11. toukokuuta. Toinen pulinaboksi tulee Ouluun.

Pulinabokseja leviää ympäri Eurooppaa 36 kappaletta. Videoituja viestejä Euroopalle, englanninkielisin tekstityksin, kierrätetään kevään aikana EU-maasta toiseen.

- - - - - - - - -

Jos tuo pitää paikkansa ja homma toimii, niin määkin voisi käydä avaamassa tuntojani.

Mikähän mahtaa olla pulinaboksin osoite Hesassa tai Oulussa?

Koko juttu SK-osoitteessa:
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/helsinki-saa-oman-pulinaboksin


Henkisen kansanmurhan perustasta  2

Hakukoneilta putkahtaa joskus aivan kuin vahingossa todellisia löytöjä.

Suurimpia nykyisen informaatiotulvan bluffeja väitetään monesti olevan erilaisia tutkimuksia tai viranomaisten antamia lukuja.

1990-luvun kansallisen pankkikriisin vaikuttavuudesta mm. itsemurhien määriin on puhuttu vähän.

Työttömien määrä on käsittääkseni ollut koko ajan ilmoitettuja lukuja suurempi.

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

"Kansanterveys romutettiin, vanhukset kärrättiin kaatopaikalle, puolen miljoonan työttömyys puolitettiin elokuussa 1997 jakamalla todellinen työttömien määrä kahdella!

Tavasta tuli virallinen työttömyyden määrittämistapa, jota yksikään rakkikoira missään aviisissa ei ole kyseenalaistanut. Tälläkin hetkellä maaliskuussa 2009 Suomessa on yli 400.000 työtöntä, vaikka virallinen luku on vain runsaat 180.000.

Tilastokeskus laskee työttömiksi kortistolaisiksi vain ne jotka ovat päivittäneet työnhakukorttinsa mittauskuukauden aikana.

Kun työvoimatoimistot jakavat yleisesti vuoden päivityksiä ja vielä yleisemmin puolen vuoden päivityksiä, esimerkiksi tammikuun 2009 tilastosta jäivät piiloon kaikki ne, joiden kortti päivitettiin helmikuun alun ja joulukuun lopun 2008 välisenä aikana!

Lisälumeeksi keksittiin erilaisia aikuisten päiväkerhoja, joista työttömät joutuivat kotiin palatessaan hakemaan sosiaalitantoilta rahaa elämiseen. Todelliset työlliset eivät tarvitse sosiaalitukia.

Vanhanen ihmetteli Kalevalanpäivänä televisiossa, että 2006 laadittu operaatio ei sitten toteutunutkaan. Työttömät eivät työllistyneetkään. Kaikki täysipäiset sen tiesivät jo 2006.

Ei suomalaisia orjuuteta, ei edes kuolemattoman Vanhasen käskystä."

Lue lisää > http://rouhiainen.blogspot.com/


Puolue- ja vaalirahoitus EU-vaaleissa  2

Tuntuu lähtevän EU-vaalivankkurit hyvin käyntiin.

--------------------------------

Hesarin verkkosivuilla Rkp puheenjohtaja Stefan Wallin aloitti mielestäni värikkään taistelun perussuomalaisia vastaan.Todeten mm. seuraavaa:

...perussuomalaiset "ratsastaa muukalaisvihamielisyydellä ja lietsoo sitä"...

--------------------------------

Nyt olisi mielestäni hyvä saada tuo muukalaisvihanmiehisyyden "ratsu" tarkkailuun. Kenen asialla Rkp tässä omassa lietsonnassaan on?

Pääministeri Vanhanen on ollut valmis avaamaan puoluerahoituksen. Kunhan sen tekee ensin joku muu valtapuolueista kuin keskusta.

Rkp on itselleni rahoituskytkentöjen suhteen täydellinen arvoitus. Sen tiedän, että Björn Wahlroosilta löytyy halua auttaa puoluetta. Fyrk finns och det är bra.

Suomen valtio on tällä hetkellä Sammon suurin yksittäinen omistaja 14 prosentin osuudella. Ja sitä kautta If-vakuutusyhtiön.

If-vakuutusyhtiö on toinen Suomen suurista lakisääteisen vakuutusturvan toimijoista. Också på svenska. Suurin osa Sammon voitosta takoo If-vakuutusyhtiö. Lakisääteisistä eli pakollisista vakuutuksista.

Jostain ihmeen syystä Sampo ja siis Suomen valtio nurkkaavat yhdessä aktiivisesti Nordeaa. Också på svenska.

Eikä siinä mitään kunhan suomalaisille veronmaksajille kerrotaan, että ollaanko Nordeasta ostamassa varallisuutta vai velkaa?

Se on mielestäni erittäin tärkeää, koska mahdollisessa roskalainojen laukeamistapauksessa maksamme taas sosialisoitua velkaa. 1990-luvulla härskisti toteutetun SYP1 SYP2 kuvion tapaan.

Vaan mitä tuosta If-yhtiöstä on toimintatapojensa suhteen kerrottu eduskunnassa? Men inte på svenska.

KK 649/2005 vp - Rauno Kettunen /keskusta.
EDUSKUNTA / KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2005 vp
Vakuutuslääkäreiden puolueettomuus

"Valitukset ovat kohdistuneet erityisesti IF-vakuutusyhtiöön. Valtio omistaa noin 11 % kyseisestä vakuutusyhtiöstä. Valtio ei voi sallia suuren yhtiön käyttävän hädänalaisia ihmisiä hyväkseen. IF on suurin vakuutusyhtiö Suomessa ja on todellinen vaara, että IF-yhtiön käytännöt siirtyvät pienempiin yhtiöihin.

Vakuutusyhtiön käytännöt ovat hyvän tavan vastaisia. Valtion tulisi ottaa kantaa asiakkaan hyväksi.

Vakuutuslääkärit soveltavat lakia vakuutusyhtiöiden näkökulmasta siten, että vakuutuksenottajien oikeusturva vaarantuu. Tämä myönnetään sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja ottanut asian käsiteltäväkseen.

Vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkäreiden lähtökohtana ei voi olla automaattinen hylkäyspäätös korvausasiassa, kuten palautteen mukaan nykyään usein tapahtuu."

Miten tämä alustus liittyy käynnistyneeseen Rkp ja perussuomalaisten keskusteluun?

Ensinnäkin kansanedustajat Vistbacka ja Soini ovat ottaneet epäkohdat useissa hallitukselle tekemissään kirjallisissa kysymyksissä esille.

Toisekseen Rkp:n en ole missään kohtaan huomannut ottaneen tätä erittäin isoksi kasvanutta ongelmavyyhteä esille hallituksessa. Se on vain vakaasti vaiennut. På svenska också.

Meillähän Suomessa ei ole ainakaan virallisesti korruptiota. Mutta voiko sopivan kokoisen puolueen ostaa puolelleen? Palveluksilla tai rahalla?

--------------------------------

Tässä osoitteessa voi nähtävästi seurata suomalaisen EU-vaalirahoituksen avautumista: http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/

Toivottavasti länsimaisesti katsotuun suuntaan.


Taustaa Suomen ihmisoikeustilanteesta  2

Meinasin pihdata tätä juttua, mutta luettuani ja kommentoituani Ari-Leen hienosti pulppuavaa asiasampoa, niin ajattelin rujauttaa oman osani Maailmanparantajien reppuselkään. Nuorna vielä jaksaa.

Suomen todellisesta ihmisoikeustilanteesta perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen pitää mielestäni järjestää jäähallikokoinen Presidentti-foorum. Kysymysten esittäminen vapaata, mutta vastaaminen presidentillemme pakollista. Asiantuntijoiden käyttö avustajina on toki mahdollista, mutta vastaukset tulevat presidentin suulla.

Lumedemokratia-kirjan soisin kaikkien politiikan taustoista kiinnostuneiden lukevan. Asioista voi olla mielestäni reilusti eri mieltä.

Itse luulin aikanaan, että työkyvyttömäksi yhden tai useamman lääkärin toteama henkilö ei voi ilmoittautua työvoimatoimistoon työttämäksi työnhakijaksi!

Kyllä voi, koska jos ko. henkilön eläke-tai vahinkovakuutusyhtiö hylkää määräaikaisen tai pysyvän eläkkeen, niin ensimmäinen rasti toimeentulolle on todellakin työvoimatoimisto. Ensisijainen toimeentulo on ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai sitten Kelan peruspäiväraha.

Näin toimitaan, kun Kelan 300 pv:n sairauspäiväraha on kulutettu loppuun eikä henkilö ole kuntoutunut yrityksistä huolimatta takaisin työelämään.

Alla oleva kaavio kertoo kuinka kuvio toteutetaan pitkäkestoisissa työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa.

****************************************

~ Suomen suurin pyramidihuijaus ~
~ Suomen suurin pyramidihuijaus ~

****************************************

Kaavion alalaidassa mainittu korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen ydintiedot ovat hakuja varten seuraavat:

KKO:2006:104

Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen purkaminen
Diaarinumero: S2005/716
Esittelypäivä: 18.5.2006
Taltionumero: 3110
Antopäivä: 18.12.2006

Työnantajalla katsottiin olevan työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla oikeus purkaa työntekijän työsopimus pitkäaikaisen työkyvyn alenemisen perusteella. (Ään.)

TSL 8 luku 1 § 1 mom

****************************************

Mikä pahinta kaikkien suomalaisten työntekijöiden kannalta.

Korvauksia työsuhteen purusta yli vuoden takia sairastaneelle ei tarvitse tässä tapauksessa maksaa eikä lain mukaista työkyvyttömyyseläkettä myöntää.

Ihmettelen suuresti miksi SAK, AKAVA ja STTK ovat olleet näin törkeästä työelämän ehtojen heikennyksen tiedottamisesta hiljaa.

Vai tiesitkö juuri Sinä tästä jutusta?

Muistaakseni FST:n Spotlight-ohjelmassa muuan EK:n Kari Kaukinen oli hyvin iloista miestä...


Presidentti-foorum vai presidenttifoorumi?  1

12.5. Linnassa kokoontunut Presidentti-foorum käsitteli perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

Kuten Tasavallan presidenttimme alussa totesi, niin alue ei tunnu olevan mediaseksikäs julkisuuden suhteen.

Selittäneekö vallitsevan tilanteen sen, että Hän itse on välttänyt vakaasti vapaata keskustelua aiheesta?

Televisioitu tilaisuus sujui yllätyksittä ja etukäteen valmisteltujen puheenvuorojen mukaan. Aiheetkin noudattivat käsittääkseeni tarkasti Suomen valtion ja sen virallisen tiedotuslehden HS:n virallista listausta epäkohdista.

Tuli jostain syystä neuvostoajat mieleen.

Pitkälti ne henkilöt ja organisaatiot joihin voimassa olevat perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset kiteytyvät kertovat niiden vallitsevasta tilanteesta Suomessa. Samoin kuin niistä toimenpiteistä, joihin ollaan mahdollisesti jossain vaiheissa ryhtymässä. Tosin nykyisessä taloustilanteessa niiden laajamittaisesta toteutumisesta on tuskin pelkoa.

Mikäli epäkohtia ei korjattu pitkän nousukauden aikana, niin tuskin niin taitaa tapahtua synkkäsävyisen laskukauden aikanakaan?

Absurdia. Tai sitten Presidentti-foorum on tosi-tv:n ohjattua mustaa komediaa. Valtaeliitti nauraa kotonaan kansalaisten tyhmyydelle?

Toivottavasti jossain vaiheessa saadaan tilaisuuden osallistujista avointa tietoa.

Oliko paikalla yhtään sellaisen orgaanisaation edustajaa, jonka rahoitus ei ole riippuvainen julkisen vallan tai RAY:n rahoituksesta?

Miten on puoluesidonnaisuuksien suhteen? Jos niitä kerran on, niin miksi niitä piilotellaan koko ajan.

Minusta oli hienoa, että viime eduskuntavaaleissa Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros oli ehdolla kokoomuksen riveissä. Ellei sitten kyseessä ole taas kerran kokoomuksen feikkaus.

Peruslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi/kok. on mielestäni hyvä saada enemmän julkisuuteen kertomaan kokoomuksen linjasta perus-ja ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen.

Hyvää peilausta Sasin linjauksiin on mielestä syytä ottaa ko. valiokunnan varapuheenjohtaja Jacob Södermanilta (sd.). Eduskunnan ja Euroopan unionin oikeusasiamiehenä toimineelta Södermanilta saattaa löytyä jo ikänsä puolesta sellaista perspektiiviä ja rohkeutta, jota Suomen valtaeliitti ja valtamediat kavahtavat.

. . . . . . . . . . . . .

Pääministeri Vanhanen esitti viikon alussa puoluerahoituksen avaamista.

Kannatan ehdotusta, mutta esitän samalla, että perusteilla olevan Kansanpuolueen esittelemä malli kopioidaan laajasti yleiseksi standardiksi Suomessa. Kaikki parannukset ko. malliin ovat sallittuja.

Niin vaalirahoituksen kuin puoluerahoituksen suhteen. Nythän vuorostaan Englannissa on meneillään heidän parlamenttinsa jäsenten erilaisten väärinkäytösten tutkinnat.

Stop skandaaleille 2008
Stop skandaaleille 2008

Johtuneeko tuon yllä olevan mallin julkitulosta se, että Kansanpuolueen rekisteröinnin suhteen on patentti-ja rekisterihallituksessa näköjään heitetty kunnolla kapuloita rattaisiin...


Pekkarinen pääministeriksi  1

Isoa Venäjää johtavat tällä hetkellä pienet miehet. Mutta vain kooltaan. Putin ja Medvedev ovat käsittääkseni samaa kalibeeria.

Mikäli keskusta jatkaa vallankahvassa Suomessa, niin Suomessa voitaisiin ihan kohteliaisuussyistä valita Mauri Pekkarinen seuraavaksi pääministeriksi.

Kokemusta ja taitoa nimittäin tästä Keski-Suomen taskuraketista löytyy.

Yhden perustelun Pekkarisen valinnalle antaa oikeusministerinä toiminut Hannele Pokka; kirjassaan "Porvarihallitus".

Samalla se lienee yksi harvoista kerroista, kun todella sanavalmis Pekkarinen on mennyt todistettavasti hämilleen.

- - - - - - -

7.12.1993

» Eilen itsenäisyyspäivänä Linnan juhlien kunniavieras oli jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth.

Pekkarinen kertoi, että hallituksen alkutaipaleella Keski-Suomessa oli veteraanijuhlassa, jonne myös kenraali Ehrnrooth oli kutsuttu.

Pekkarinen oli tullut tapansa mukaan viisi minuuttia myöhässä tilaisuuteen. Kenraali oli tarttunut Pekkarista lujasti kädestä kiinni niin kuin hänellä on tapana, kun hän ryhtyy puhumaan toiselle.

»Ministeri Pekkarinen. Minä olen aina ihaillen katsellut Teitä. Teistä olisi tullut hyvä sotilas», kenraali sanoi.

Pekkarinen oli mennyt vähän hämilleen.

Sitten kenraali jatkoi:

»Pitkät miehet ovat sodassa huonoja sotilaita. He kaatuvat yleensä ensimmäiseksi. Mutta Te, ministeri Pekkarinen sen sijaan olette niin pieni ja sukkela mies, että vaikka Te kohottautuisitte täyteen pituuteenne taisteluhaudassa, vihollisen luodit eivät osuisi Teihin.»

Lainaus on poimittu mainion kirjan sivulta 225.


Suomen ihmisoikeustilanteesta  1

Potilaan ihmisoikeuksista ja oikeusturvasta käytävä keskustelu ei ole koskaan liian myöhäistä.

Päivän HS-mielipidesivulla on järkyttävä omaisen kirjoitus hoitovirheen takia kuolleen potilaan kuoleman jälkeisestä byrokratiasta.

Valitettavasti se edustaa Suomessa vakiintunutta tapaa toimia. Myös ylimpien laillisuusvalvojien taholta katsottuna.

- - - - - - - -

Suomessa sosiaali- ja terveysministerinä ovat viime vuosina toimineet vahvat naiset.

Kuten muun muassa:

Sinikka Mönkäre/sd
Maija Perho/kok
Tuula Haatainen/sd
Liisa Hyssälä/kesk

Yhdistävänä tekijänä heillä kaikilla on ollut ylivertainen luottamus vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkärijärjestelmän puolueettomuuteen.

- - - - - - - -

Mitä tarkoittaa lyhytaikainen ja mitä pitkäaikainen korvausvastuu? SuomiExpress ohjelmassa 5.5. tuli tuosta aiheesta hyvä briifinki.


---> Onnettomuus vai sairaus? Taistelua vakuutusyhtiön kanssa.

Sosiaali-ja terveysministeri Liisa Hyssälän kommentit vakuutuslääkärijärjestelmästä kannattaa katsoa jokaisen itse.

Ohjelman suora osoite:
http://www.yle.fi/java/areena/dispatcher/2184447.asx?bitrate=1

Ohjelmaan liittyvät linkit:
http://www.yle.fi/suomiexpress/

Jakson kesto 8 minuuttia ja se on katsottavissa Ylen Areenalta 4.6.2009 saakka.

Edellinen