Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi:
Cityn käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä:
City Digital Oy

Y-tunnus:
2110789-4

Osoite:
Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Jesse Valli, jesse.valli@city.fi

1. Rekisterin pitämisen peruste

City.fi:n käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva City.fi-verkkopalveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Cityn ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • yhteystiedot
  • lupatiedot ja kiellot
  • tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä – henkilötietolain sallimissa rajoissa – Cityn omissa rekistereissä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

5. Tietojen luovutus

City voi luovuttaa asiakastietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole kieltänyt tietojensa luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Cityn ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

6. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

7. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

City Digital Oy
Jesse Valli
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

Päivitetty 30.10.2013 (rekisterin ja yrityksen nimi päivitetty)