Käyttöehdot

1. Yleistä

City Digital Oy (jäljempänä "City") tarjoaa käyttäjälle City.fi-palvelun ("jäljempänä Palvelu") internet-osoitteessa city.fi näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Cityn ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä.

2. Asiakkaan velvoitteet

Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin. Viime kädessä City itse määrittelee, mikä sen ylläpitämässä Palvelussa on hyvien tapojen mukaista.

Asiakas ei saa levittää Palvelussa mitään yhteystietoja, eikä muiden henkilöiden henkilötietoja. Yksityisluontoisissa viesteissä saa kertoa vain omat yhteystietonsa, tosin se ei ole suositeltavaa, jos et ole aivan varma vastaanottajasta.

Asiakas vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

Asiakas myöntää Citylle oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville. Cityllä on myös oikeus käyttää Palveluun luotuja sisältöjä (esim. tekstejä, kuvia, videoita) omien Palvelujensa markkinoinnissa. Nämä ehdot eivät koske yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

3. Käyttäjätunnus

Luodakseen käyttäjätunnuksen Palveluun Asiakkaan tulee olla vähintään 16-vuotias. Jos Asiakas on alle 18-vuotias, tulee hänen pyytää huoltajaltaan lupa luoda tunnus Palveluun ja näyttää huoltajalle nämä käyttöehdot.

On kiellettyä luoda tunnuksia, jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Asiakas sitoutuu antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset tiedot luodessaan käyttäjätunnuksen. Näitä tietoja tulee myös pitää ajan tasalla. Asiakas hyväksyy, että annetut tiedot kerätään käyttäjätietokantaan.

Cityllä on oikeus ilman eri perustelua ottaa käyttöönsä tai poistaa käyttäjätunnukseen liitetty nimimerkki. Tällöin Asiakkaalle myönnetään uusi nimimerkki.

Jos Asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai palvelukohtaisia sääntöjä, on Cityllä oikeus poistaa Asiakkaan käyttäjätunnus sekä kaikki Asiakasta koskevat tiedot käyttäjätietokannasta ja asettaa käytönesto Palveluun. Tällöin Asiakkas menettää tilaamansa maksulliset ominaisuudet, eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle.

4. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Cityn Palveluun tuottama materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Citylle eikä materiaalia saa käyttää ilman erityistä lupaa.

On kiellettyä myydä Cityn Palvelun tarjoamia ominaisuuksia eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki Palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Citylle.

Asiakas korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Cityä tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

5. Cityn oikeudet ja velvoitteet

City voi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja City voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Asiakkaan tiedot.

City voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Palvelukohtaiset säännöt eivät koske Cityn omaan käyttöönsä luomia käyttäjätunnuksia.

City ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta Asiakkaiden yksityisviestejä, yhteys- ja teletunnistetietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi
  • jos se on tarpeen Cityn tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

City ei ole vastuussa Asiakkaan Palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

6. Maksulliset ominaisuudet

Asiakas voi tilata Palvelussa Maksullisia ominaisuuksia, jotka maksetaan tekstiviestillä, luottokortilla, verkkopankilla tai muulla kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla. Maksullisilla ominaisuuksilla ei ole peruutusoikeutta.

City pidättää oikeuden muuttaa Maksullisten ominaisuuksien sisältöä ja hintoja. Maksullisten ominaisuuksien kulloinkin voimassaolevat sisällöt ja hinnat ilmoitetaan Maksullisten ominaisuuksien yhteydessä.

Mikäli Maksullinen ominaisuus keskeytyy Citystä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Cityn asiakaspalveluun. City pidentää Maksullisen ominaisuuden voimassaoloa vastaavalla ajalla. Cityllä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa ominaisuudessa olevasta keskeytyksestä, eikä City edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen ominaisuuden keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

7. Tietosuoja

City noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan lupaa muuten kuin lain määräyksestä. City voi luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaita koskevia tietoja, joista yksittäinen asiakas ei ole tunnistettavissa.

8. Takuu ja vastuunrajoitus

City pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

City ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä. City ei myöskään ole millään tavoin vastuussa Palvelun ja Asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

9. Linkit ja mainokset

City ei vastaa Palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien Palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

10. Muuta

Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja Palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty 30.10.2013 (yrityksen nimi päivitetty)