4 tapaa hyödyntää hyvää itsetuntoa

Testaa itsetuntosi taso ja ota se hyötykäyttöön.

Kuva: © anibal - Fotolia.com

Cityn ja Psykoterapiakeskus Vastaamon yhteisessä juttusarjassa johdatetaan lukijat hyvään mieleen.


Mitä on itsetunto?

Itsetunto on olennaisen tärkeä persoonallisuuden osa. Se sisältää käsityksen itsestä kokonaisena ihmisenä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Hyvästä itsetunnosta eli itsensä tuntemisesta on paljon apua arjessa menestymisessä. Sen avulla ihminen uskaltaa asettaa lahjakkuutensa ja kykynsä koetteille monin tavoin. Vahvaan itsetuntoon eli kykyyn rakastaa itseään kuuluu myös realistinen käsitys ympäröivästä maailmasta ja muiden ihmisten arvostaminen.

Heikon itsetunnon piirteitä

  • Lahjakkaan ihmisen kyvyt ja selviytymiskeinot tulevat vain osittain käytetyksi
  • Vaikeus luottaa omaan arvostelukykyyn ja tehdä henkilökohtaisia päätöksiä
  • Ohjautuminen ulkoapäin, alttius kaikenlaiselle manipuloinnille
  • Itsekkyys, huomionkipeys, näyttämisen tarve
  • Auktoriteettien pelko, hylätyksi tulemisen pelko

Itsetunto-ongelmat voivat olla myös masennuksen, ahdistuksen, paniikkihäiriöiden, pelkojen ja muiden vaikeampien psyykkisten häiriöden kehittymisen syy tai seurausta niistä.

Miksi hyvä itsetunto on tärkeää elämässä menestymiseksi?

Tutki alla olevia hyvän itsetunnon määritelmiä ja mieti miten voisit hyödyntää hyvää itsetuntoasi tai vahvistaa sitä.

1. Itsensä tunteminen ja hyväksyminen

Ihminen osaa arvostaa itseään ja luottaa itseensä. Hän osaa huolehtia itsestään ja pitää kiinni omista oikeuksistaan ja korkeallekin asetetuista päämääristään, huomioiden myös muut ihmiset.  Hän uskoo voivansa itse vaikuttaa valinnoillaan tuleviin tapahtumiin ja ongelmatilanteisiin. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen asennoituu tulevaan avoimin mielin.

2. Riippumattomuus erilaisista odotuksista

Ihminen kokee oman elämänsä olevan ainutkertainen ja arvokas. Omalla elämällä on jonkinlainen tarkoitus ja päämäärä. Hyvällä itsetunnolla varustettu henkilö ei ole riippuvainen ympäristön asettamista tavoitteista eikä hän ole muiden ihmisten ja markkinavoimien asettamista paineista, joilla ohjataan ihmisen ”hyvän elämän” sisältöä. Itsensä rakastaminen – peloista vapautuminen ei ole itsekkyyttä, vaan se heijastuu myönteisenä suhtautumisena ympärillä olevaan maailmaan.

3. Kyky arvostaa muita ihmisiä

Itsensä rakastaminen ei ole itsekkyyttä, vaan se heijastuu myönteisenä suhtautumisena ympärillä olevaan maailmaan. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen on vapaa peloista ihmissuhteissa. Hän kykenee antamaan positiivista palautetta läheisilleen sekä käsittelemään erilaista palautetta. Suhtautuminen auktoriteettiasemassa olevaan henkilöön on mutkatonta. Hän ei koe muita ihmisiä uhkana ja hyväksyy sen, ettei ole ainoa henkilö, joka osaa tehdä asioita.

4. Kyky kestää pettymyksiä ja epäonnistumisia

Hyvä itsetunto auttaa selviämään epäonnistumisista ja pettymyksistä. Ihminen ymmärtää, että epäonnistuminen ei tee hänestä huonoa, vaan pikemminkin hän ajattelee, että virheet auttavat häntä oppimisessa tai asetettuun tavoitteeseen pääsemisessä. Hän hyväksyy myös muiden tekemät virheet, eikä syyllistä muita omista pettymyksistään.  Hän ymmärtää, että pettymykset kuuluvat ihmisen elämään osana suurempaa kokonaisuutta, jonka cantus firmus on HYVÄ ELÄMÄ.

Kuva: © alphaspirit - Fotolia.com

Itsetunnon vahvistaminen

Hyvä itsetunto helpottaa elämää. Heikonkin itsetunnon kanssa voi opetella tulemaan toimeen. Sitä voidaan myös vahvistaa. Parasta apua itsetunto-ongelmiin saat konsultoimalla psykoterapeuttia.

Psykoterapeutin ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologit, psykiatri ja teologit), jotka ovat saaneet psykoterapiaan 3-6 vuoden erikoistumiskoulutuksen. Psykoterapeutit ovat erikoistuneet psyykkisen sairauksien hoitamiseen, psyykkisen oireiden poistamiseen ja lieventämiseen, psyykkisten valmiuksien parantamiseen sekä persoonallisuuspiirteiden muokkaamiseen.


Psykoterapiakeskus Vastaamo

Itsetunnon vahvistamiseen erikoistuneita psykoterapeutteja löydät mm. Psykoterapiakeskus Vastaamosta. Voit varata verkosta ajan matalan kynnyksen vastaanotolle, puhelinneuvontaan tai verkkoneuvontaan. Itsetunnon vahvistaminen saattaa olla avain:

  • Psyykkisten ongelmien kuten masennuksen, ahdistuksen ja pelkojen helpottamiseen
  • Työssä ja opiskelussa suoriutumisen parantamiseen
  • Sosiaalisten suhteiden rakentamisen helpottamiseen

Jos itsetunto-ongelmat tai muut mielen ongelmat uhkaavat työ- tai opiskelukykyäsi, on pitkään kuntoutuspsykoterapiaan mahdollista hakea myös Kela-tukea.

12 kommenttia

Dia

23.4.2014 20:52

24 pinnaa!

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

eo nomine

23.4.2014 21:43

Testin mukaan rehentelevillä, totuutta vieroksuvilla, henkseleitään paukuttelevilla kusipäillä on loistava itsetunto.
Sensijaan itsensä tuntevilla, omat vahvuutensa ja heikkoutensa tuntevilla ihmisillä itsetunto on huono.

Mikä oli tämän artikkelin tarkoitus??

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Dia

24.4.2014 11:00

Nöyrällä, rehellisellä ja mukavallakin ihmisellä voi olla hyvä ja vahva itsetunto.

Kusipäisellä mulkvistillakin voi olla huono itsetunto (ja yleensä onkin, mutta sitä pönkitetään uhoamalla ja pätemällä).

shiwan8

25.4.2014 11:16

Sain 19. Pisteet laskivat koska myönsin testissä etten ole kaikin puolin täydellinen, olen joskus mokannut ja voisin tehdä jotain paremmin. Tämä kuulostaa mielestäni realismilta ja muun väittäminen olisi väkisinkin ollut valehtelua omalla kohdalla. Toki kyse voi olla näkökulmasta ja testin tekijän tulkinnoista kysymysten osalta, mutta väitän että jos noita kysymyksiä lukee sanatarkasti ja ottaa ne kirjaimellisesti, ei totuudenmukaisilla vastauksilla saa yli 20 pistettä.

Dia

26.4.2014 10:59

Jotta testin tulos olisi mahdollisimman lähellä todellisuutta, pitää testinkin sisältää tarkkoja ja erehdyksiä poissulkevia kysymyksiä. Tulkinnanvara pilaa lopputuloksen puhtauden.

Suomalaisille on ominaista myös sellainen nöyristely/nöyryys, joka helposti menee itsensä vähättelyksi, ja usein myös "minä osaan!" -asennetta dissaillaan, koska se on "ylpistymistä".

Ihmisen täytyy myös tuntea itsensä riittävän hyvin, jotta ymmärtää oikeaoppisesti kysymysten perimmäisen luonteen ja tarkoituksen, ja osaa eliminoida turhan tulkinnanvaran.

Ja jotkut testit pitää teettää ammattilaisilla. Se oma asennekin kun saattaa olla valmiiksi "vittu mitä paskaa" -tyyppinen. Silloin on ihan turhaa yrittää tehdä asiaa, lopputulos tuolee olemaan väärä.

shiwan8

26.4.2014 12:10

Niin siis tässä pitäisi nyt tehdä se ero tosiaan sen välille miten haluaa itsensä nähdä ja mikä on realistisesti totta. Realisti ei käytännössä voi päästä yli 20 pisteen. Vastasin itse niin "hyvin" kuin mahdollista normaalille ihmiselle ja tulos oli tosiaan se 19. Jos pystyy ohittamaan päässään omat virheensä tai ei vain miellä niitä tosiasioiksi niin tokihan tuosta saa sen yli 20.

shiwan8

26.4.2014 12:33

Kävin kysymysten mielenkiinnosta tekemässä testin uusiksi. Siellä on pari hassua kohtaa joihin ei ole oikeaa vastausta suoraan väitteestä pääteltävissä. Sain 28 koska en osaa lukea laatijan ajatuksia. Siispä kaksi vastausta oli vain melkein oikein. Jälleen tuli sellainen fiilis, että ajattelemalla sitä miten asia on sen sijaan että ajattelisi sitä miten haluaisi asian nähdä saa täysin eri vastaukset kuin päin vastoin.

Dia

28.4.2014 00:35

"Realisti ei käytännössä voi päästä yli 20 pisteen."
Okei :D

Muistin taas miten vaikeaa mun on toisinaan ymmärtää sua. En siis enää jaksa yrittää. :D

shiwan8

28.4.2014 07:42

Njuu, käytännössä niin on, että realistin on, inhimillisissä rajoissa toimiessaan ja totuuden mukaisesti vastatessaan, käytännössä mahdoton päästä yli 20 pisteen. Siellä kun on sellaisia väittämiä joihin on 2 vastausta jotka voivat olla totta ja kaksi vastausta jotka indikoivat vain halua vääristää asiaa enemmän tai vähemmän omaksi eduksi. Tällaisesta väittämästä esimerkki on mm. se jossa väitetään vastaajan tehneen virheitä/epäonnistuneen monessa asiassa elämässään.
Jospa sanotaan, että "monta" on vaikka 20 tapausta..tai sanotaan suoraan 100 niin jää vähän virhemarginaalille varaa. Teoriassa voisi olla täysin eri mieltä, mikä taas olisi suoraan valehtelua. Käytännössä on varmaa, ettei sellaista ihmistä ole joka ei olisi kompastunut, liukastunut, sekoillut sanoissaan, vastannut kokeessa kysymykseen väärin, arvannut jotain väärin jne. jne. yhteensä sitä sataa kertaa. Siispä realistinen vastaus on se, että vastaaja on mokannut monesti elämässään.

Nopeasti voisi ajatella, että jos tuosta testistä muuttaisi "normaalin" "hyväksi" ja pistäisi yli 25p suoraan nimikkeellä "narsisti" niin sitten tuo testi voisi olla osuva. Nykyisellään se ei mittaa mitään mikä merkitsisi mitään, ihan vain siksi että se niputtaa ihmisiä liikaa eikä huomioi virhemarginaalia sen suhteen haluaako ihminen ajatella itseään parempana kuin on vai ei. Se kun ei ole yhtä kuin hyvä itsetunto.

Jos ihminen ei ole realisti niin hänen saattaa olla vaikea ymmärtää realistia.

Dia

28.4.2014 16:53

Mä ymmärrän tasan sen, että en ymmärrä sua. :D

Dia

28.4.2014 16:55

Mun mielestä sä shiwan lähdit taas ylianalysoimaan ja etsimään sen "totuuden siemenen" sekä samalla missannut pääpointin. Olen tämän demonnutkin sulle livenä muutama viikko sitten ja vaikka nauroit esitykselle, allekirjoitit sen.

Sä mietit välillä ihan liikaa ja samalla käännät jutun päälaelleen. Joskus sille on tilaa, nyt ei mielestäni ollut.

Saat toki olla eri mieltä. Mä en vaan edelleen ymmärrä, miten sä jaksat pohtia ja miettiä miljoonaa asiaa mutta missaan simppelin pointin jostain näinkin simppelistä jutusta.

Elämä on lusimista

21.5.2014 01:13

6 pistettä. Ei paljoa laulata.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi