Testaa kuinka tyytyväinen olet parisuhteeseesi

Hyvällä parisuhteella on iso merkitys ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

Kuva: © archikatia

Cityn ja Psykoterapiakeskus Vastaamon yhteisessä juttusarjassa johdatetaan lukijat hyvään mieleen.


”Vuodet vieriä saa, toiveena mulla, on jokainen niistä vierelläs taivaltaa
sinuun nähdä kun saan, ja nähdyksi tulla, kaksi pelkonsa voittaa”

Juha Tapio: Vuodet vieriä saa

Ne ihmiset, joilla ei ole ketään, joiden kanssa keskustella oman elämänsä tärkeistä asioista, ovat masentuneempia kuin parisuhteessa elävät. Parisuhteen merkitys korostuu olosuhteissa, joissa ei ole toimivia sosiaalisia suhteita, perhe-, sukulaisuus tai ystävyyssuhteita.

Parisuhteen kivijalka on rakkaus, toivo, tahto, luottamus ja sitoutuminen toiseen
Ihmissuhteessa toiseen luottaminen sisältää aina pettymyksen mahdollisuuden. Mutta jos ei ole valmis ottamaan riskiä, jää loppuiäkseen yksin. Sitoutuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tahtoon sitoutua toiseen niin myötä- kuin vastamäessä. Parisuhde on jokaisen henkilökohtainen oppimisprosessi- ja henkisen kasvun paikka. Parisuhdetta on myös verrattu matkaan: ihminen löytää kanssamatkustajan ja rakastuu tähän

Kaikki parisuhteet käyvät läpi erilaisia kehitysvaiheita ja -kriisejä

Suhteen kehittyessä ja vakiintuessa haavekuvien alta löytyvät suhteen realiteetit. Tällöin törmäykset ovat väistämättömiä. Matkaan kuuluvat myös intohimo, pettymykset ja illuusiosta luopumisen suru. Kanssamatkustajilla, pariskunnalla on kaksi vaihtoehtoa: he voivat ottaa eron tai ottavat vastaan ne haasteet, joita törmäys on tuonut tullessaan. Kriisivaiheessa on eron riski, mutta jos pari kykenee kasvamaan tämän käännekohdan yli, silloin suhde etenee uudelle, entistä antoisammalle tasolle.

Parisuhde on matka omiin tunteisiin, ajatusmalleihin ja tapoihin

Sitoutumiseen kuuluu myös se, että puoliso on oman elämän tärkeysjärjestyksen kärkipaikalla. Tätä tärkeysjärjestystä on hyvä välillä pohtia kriittisin silmin ja tutkailla sitä, ovatko oikeat asiat/ihmiset oikeilla paikoilla. Mikä sinun elämässäsi on tärkeällä paikalla? Onko se työ, puoliso, lapset vai jokin muu? Parisuhdetta on vaikea rakentaa tai edes ylläpitää ilman yhteistä aikaa.

Onnellisissakin parisuhteissa on riitoja

Vaikka kaikkia ongelmia ei aina voi ratkaista, voi niiden kanssa oppia elämään. Avoin ja päivittäinen vuorovaikutus on paras ennaltaehkäisy aviokriiseihin. Parisuhde pysyy hyvänä, kun puolisoiden välillä on päivittäin keskustelua erilaisista asioista. On hyvä puhua omista ajatuksistaan, suunnitelmistaan, havainnoistaan jne. Kun vuorovaikutus on jatkuvaa, uskaltaa vaikeistakin asioista puhua turvallisesti. Onnellisen parisuhteen salaisuus on se, että pystytään jatkamaan vuorovaikutusta ongelmista ja eroavaisuuksista huolimatta sekä elämään toisen ja omien ongelmien kanssa.

Onnellisen ja kestävän parisuhteen taustalla on ystävyys ja molemminpuolinen kunnioitus
Onnellisissa parisuhteissa vaalitaan yhteisiä hetkiä ja kumppaneiden väillä on huolenpitoa, hellyyttä ja luottamusta. Ristiriidatkin kuuluvat parisuhteeseen. Olennaista on kuitenkin kyky ratkaista ristiriitoja ja kyky tulla niiden kanssa toimeen.  Nämä rakentavat ystävyyttä. Ystävät ovat kiinnostuneita toisistaan ja he muistavat toiselle tärkeät asiat. Pienet huomionosoitukset rakentavat parisuhteen positiivista ilmapiiriä.

Kuva: © Photobank / Fotolia.com

Vinkkejä hyvään parisuhteeseen:

 1. Uskalla sitoutua
 2. Ota vastuu omasta onnellisuudestasi
 3. Hoida suhdetta
 4. Ole avoin
 5. Sano ”ei” houkutuksille
 6. Kehitä itseä ja ”itsetuntoa”
 7. Ole nainen, ole mies
 8. Yllätä itsesi ja kumppanisi – älä tyydy tavanomaiseen
 9. Pidä omia ja yhteisiä ystäviä
 10. Älä tee liikaa töitä – työ ei ole maailman tärkein asia, mutta hyvät ihmissuhteet ovat 

Pariterapiasta apua parisuhteen ongelmiin

Ei ole niin pientä ongelmaa, etteikö sitä kannattaisi lähteä selvittelemään ammattilaisen kanssa. Tilastojen mukaan avun hakeminen on monesti ratkaiseva apu. Omien asioiden selvittelyn ja/tai ammattiavun seurauksena on mahdollista ylittää kulminaatiopiste, jolloin parisuhde yltää uudelle tasolle.

Pariterapiassa koulutuksen saanut terapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari ottaa esille vastaanotolla.

Pariterapiaistunnon kesto on tavallisesti 1,5 tuntia ja yksilökäynti 45 minuuttia. Pariterapian pituus riippuu aina käsiteltävien asioiden luonteesta, pariterapialle asetetuista tavoitteista ja työskentelyn sujuvuudesta. Käyntikerrat vaihtelevat aina muutamasta käynnistä 10-15 kertaan.

 


Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapialla vahvistetaan ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia yksityis- tai työelämässä. Psykoterapeutin ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologit, psykiatri ja teologit), jotka ovat saaneet psykoterapiaan 3-6 vuoden erikoistumiskoulutuksen. Psykoterapeutit ovat erikoistuneet:

 • Psyykkisen sairauksien ja oireiden hoitamiseen
 • Sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien kehittämiseen
 • Elämän kriisitilanteista selviämisessä auttamiseen


Psykoterapiakeskus Vastaamolla on toimipisteet Helsingissä sekä Tampereella. Palveluksessamme on yli 60 psykoterapeuttia, psykiatria tai psykologia. Palvelemme yli 2500 yksityishenkilöä sekä kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, järjestöjä ja vakuutusyhtiöitä.Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi