• Tere Sammallahti

Jyrkkä ei uusille kateusveroille

Pitkään valmisteilla ollut uusi vero moottoripyörille ja veneille lähti joulukuussa lausuntokierrokselle. Kritiikki julkisuudessa on ollut varsin murskaavaa monestakin hyvästä syystä. Ihan perimmäisenä syynä tietysti se, ettemme tarvitse enää ainuttakaan ostovoimaa laskevaa veroa kurittamaan tätä riistoverotuksen raiskaamaa kansantalouttamme.

Toisekseen, kuten historia osoittaa, Suomessa jo säädetyn veron poistaminen on erittäin vaikeaa. Esimerkkeinä voisi toimia vaikka vuonna 1958 väliaikaiseksi säädetty autovero tai yleisesti ottaen suomalaisten erittäin korkea kokonaisveroaste. Kun uusi vero on säädetty ja sen tuotto haaskattu rakenteelliseen tehottomuuteen tai tulonsiirtoihin, vastustaa kulloinenkin oppositio veron poistamista vetoamalla uhridemografeihin, kuten lapsiin, sairaisiin ja köyhiin, joita kyseiset verot eivät ole koskaan hyödyttäneetkään.

Varmaa on ainoastaan se, että riistoverotetut suomalaiset tulevat reagoimaan uuteen kateusveroon nopeasti, jolloin koko veronkorotushankkeen mielekkyys asettuu aivan uuteen valoon verrattuna valtiovarainministeriön sinisilmäisiin ennusteisiin. Näin on käynyt aikaisemminkin, joten verojen nostamisen vaisu vaikutus verokertymään ei voi tulla kenellekään yllätyksenä. Esimerkiksi autoveroa on viime vuosina hilattu ylöspäin samalla, kun autoveron tuotto on laskenut 300 miljoonaa euroa samalla aikavälillä jääden toistuvasti reilusti alle valtiovarainministeriön ennusteiden.

Tällä kertaa EU-lainsäädäntö, virolaisten ymmärrys verokilpailusta sekä nimettömät hyväntekijät hellivät veneenomistajia, jotka voivat rekisteröidä veneensä Viroon veneviroon.fi-verkkopalvelun kautta. Sama lafka myös kilpailuttaa veneellesi vakuutuksen puolestasi, joten suosittelen kyllä tarttumaan tähän optioon verokarhun harhauttamiseksi.

Moottoripyörien omistajat taas ovat jo reilulla etumatkalla verokarhuun nähden. Trafin tilastoista näkee, että vuodesta 2008 asti liikennekäytössä olevien moottoripyörien määrä on kasvanut aina vuoden 2015 syyskuuhun asti, jolloin liikennekäytössä oli 240 337 moottoripyörää. Ensimmäiset vihjeet tulevasta kateusverosta tulivat julki marraskuussa 2015, jonka jälkeen liikennekäytöstä on poistunut 46 071 moottoripyörää. Pelkkä vihjaus uudesta verosta riitti poistamaan tieliikenteestä viidesosan koko maan moottoripyöräkannasta!

Oletetusta kateusveroverokertymästä suli siis laskennallisesti jo seitsemän miljoonaa euroa, eikä lukuun ole otettu vielä mukaan veneitä, moottoripyörien lopullista liikennekäytöstä poistojen määrää saati kotimaanmatkailun tyrehtymistä, työttömyyden kasvua ja muita lukuisia taloudellisen taantumisen oheisvaikutuksia. Esimerkiksi moottoripyörämaahantuojien ja moottoripyöräkauppiaiden laatimassa kannanotossa esitetään laajempi ennuste uuden veron dynaamisista vaikutuksista talouteen, mikä veisi verokertymän 24 miljoonaa euroa miinukselle. Eittämättä lähdettä ei voi pitää täysin puolueettomana, mutta edellä osoitettujen veropoliittisten faktojen perusteella voitanee todeta, että tämä arvio on todennäköisesti lähempänä totuutta kuin valtiovarainministeriön ennuste.

Lakiluonnoksesta käy myös ilmi, ettei kyseisellä verolla ole esimerkiksi ympäristöpäästöjen vähentämiseen liittyviä positiivisia vaikutuksia, mutta se lisäisi esimerkiksi byrokratiaa ja veronmaksajien verokuormaa. Eniten ihmetyttää se, että lakiluonnoksessa todetaan monessa kohtaa verotuottoon liittyvien arvioiden olevan epäluoptettavia, mutta silti projektia viedään eteenpäin kuin riivattuina. Useassa kohdassa todetaan, että verouudistuksen dynaamisten vaikutusten arviointi on hankalaa, mutta silti naiivi usko 25 miljoonalla eurolla kasvaneeseen veropottiin on vankka kuin peruskallio.

Tälläkin kertaa verokatastrofi liukuu Lafferin käyrällä kohti kohoavaa veroprosenttia ja laskevaa rajahyötyä. Suomeksi sanottuna: Kun veroprosentti nousee, niin verotuotto itse asiassa pienenee. Samalla kansalaisten ostovoima heikkenee, byrokratia lisääntyy, moottoripyöräkanta vanhenee, työllisyyskehitys hidastuu ja kansantalouden elpyminen tyrehtyy. Tästä kateusverosta ei koidu mitään positiivista, vaan pelkkää haittaa.

Taannoin talousarvioneuvottelujen loppuinfossa "herrojen huvikuunareiden ja juppiskoottereiden verovainosta" ilakoineelle Timo Soinille, ja muullekin hallitukselle tiedoksi: Esimerkiksi Saksasta tuodussa moottoripyörässä verojen osuus on 10 % (tuontitulli DE) + 19 % (arvonlisävero DE) * 24,4 % (autovero FI) ~ 60 %. EU:n ulkopuolelta Suomeen tuodun moottoripyörän verojen osuus on 6 % (tulli) * 24 % (maahantuonnin ALV) - 5,5 % (perusvähennys) * 24,4 % (autovero) ~ 55 %. Erilaisten vähennysten ja muiden muuttujien takia nämä prosentit heittävät tapauksesta riippuen todennäköisesti hieman alaspäin, mutta moottoriajoneuvoihin liittyvän verokuorman skaala näistä luvuista kuitenkin avautunee jokaiselle.

Kun tähän lisätään lain määräämistä ajovarusteista ja vakuutuksista sekä bensoista maksetut verot moottoripyörän elinkaarella, niin voidaan todeta, että moottoripyöräilijä maksaa niin suhteellisella kuin absoluuttisellakin mittarilla aivan riittävän määrän veroja ja muita pakollisia maksuja harrastuksestaan. Ei ole missään nimessä kohtuullista, että tuohon heitettäisiin päälle vielä 150 euron vuosittainen vero sillä verukkeella, että “näitä ei vielä veroteta tarpeeksi” tai että “näillä harrastajilla on kyllä varaa maksaa”!

Lakiluonnoksessa todetaan myös, että suurin osa veron piiriin tulevista moottoripyöristä olisi hyvätuloisten omistamia, joskin tilastointimetodi on kuulemma sitä luokkaa epäluotettava, että seuraavassa kappaleessa tuloerojen arvioidaan ristiriitaisesti veron myötä itse asiassa kasvavan. Tekstistä käy myös ilmi, että veron piiriin tulevista moottoripyöristä 90 % on miesten omistamia. Eipä vaan kummasti nyt näy feministejä tai tasa-arvovaltuutettuja itkemässä miesvihamielisestä hallituksesta tai siitä, kuinka hallitus on luomassa lähinnä yhtä sukupuolta kurittavaa veromuotoa.

Kun pieni- tai keskituloinen tilastomotoristi tähän verokyykytykseen leipiintyneenä myy keskimäärin 12 vuotta vanhan pyöränsä, niin se vuosittainen reilu parintuhannen euron harrasteraha ei välttämättä kohdistu kotimaiseen kulutukseen. Tuollaisella rahalla ostaa itselleen helposti kuukauden lomaa ja matkan jonnekin, missä ihminen nähdään muunakin kuin julkista sektoria perässään raahaavana työmuurahaisena.

Tämä uusi veromuoto ei missään nimessä saa mennä läpi tilanteessa, jossa riistoverotettujen suomalaisten verotaakkaa pitäisi nimenomaan keventää. Jos Arkadianmäellä ollaan huolissaan valtion budjetin riittävyydestä, niin kokeilkaapa vaihteeksi leikata sieltä menopuolelta. Uusien verojen keksiminen ja suomalaisten verotaakan kasvattaminen eivät ole menonleikkauksia eivätkä valtiontalouden sopeutustoimia.

Linkit:
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-veneverosta-ja-kevyiden-moottoriajoneuvojen-verosta?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10623
https://www.veronmaksajat.fi/luvut/tilastot/verotuotot/veroaste/
http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilastot
http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/040_kanta_tau_104.px/?rxid=e295df6f-0a7c-46a6-91bd-594a63b0b2cf
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000001032744.html
http://valtioneuvosto.fi/live?v=/vnk/government/talousarvioneuvottelujen-loppuinfo--2
https://projectmp-yhdistysavain-fi-bin.directo.fi/@Bin/8ea91103b65db30fabd2597f08d3f61c/1483437945/application/pdf/170852/Lausunto_v2_161020_AL.PDF
https://projectmp.yhdistysavain.fi/kirjoituksia/
https://projectmp.yhdistysavain.fi/
http://www.veneviroon.fi/
http://www.aut.fi/tilastot/verotus_ja_hintakehitys/valtion_verotulot_tieliikenteesta

2 kommenttia

Mato-ongelle

16.2.2017 13:03

"Taannoin talousarvioneuvottelujen loppuinfossa "herrojen huvikuunareiden ja juppiskoottereiden verovainosta" ilakoineelle Timo Soinille, ja muullekin hallitukselle tiedoksi"

Perussuomalaiset vastusti koko ajan moottoripyöräveroa (juuri mainitsemistasi syistä) ja kannatti veroa ökyveneille. Moottoripyöräveron koplaaminen samaan lakiin oli Kepuleiden puuhia.

Persujen vaatimuksesta moottoripyöräveroon eivät sisältyneet mopot (kuten skootterit). "juppikootterilla" Soini viittasi vesiskoottereihin, jotka sisältyivät ökyveneveroon. Siihen eivät sisältyneet pienet veneet.

Nythän laki päätettiin vetää pois, koska persut ei halua moottoripyöräveroa. Ökyveneilijät kenties saadaan vielä mukaan talkoisiin.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi