Yhteiskunta

Näytetään kirjoitukset lokakuulta 2013.

Kohtuus  10

Olin muutama viikko sitten ystävieni luona istumassa iltaa. Illan vanhetessa keskustelu sivusi yleisten kuulumisten ohella myös politiikkaa. Ystäväni kysyi minulta: ”Sinä kun olet niissä vihreissä mukana, mitäs te oikein sanalla sanoen ajatte, mikä on se teidän juttu?” Kuvasin hänelle ajankohtaisten esimerkkien kautta vihreiden politiikkaa ja jatkoimme iltaa aivan muissa merkeissä. Kysymys jäi kuitenkin kytemään mielessäni. En ollut tyytyväinen vastaukseeni.

Kun olen pääni puhki pohtinut, mikä olisi sellainen vihreä viesti, joka voisi tavoittaa mahdollisimman monet ihmiset, olen päätynyt lukuisten keskusteluiden jälkeen yhteen sanaan. Sanaan, jonka kautta avaan seuraavan kerran kysyttäessäni, mikä on se vihreiden juttu. Tuo sana on kohtuus. Pröystäily ei sovi suomalaiseen pirtaan, kohtuus sen sijaan on myös suomalainen hyve.

Vihreistä on jäänyt monelle suomalaiselle ankeuttajan ja kaiken kieltäjän leima. Vihreiden politiikasta jää usein mieleen keinot, eivät tavoitteet. Meidän ei tule itse vahvistaa meihin kohdistuvia ennakkokäsityksiä, mutta nostan yhden esimerkin havainnollistaakseni asiaa.

Monelle suomalaiselle on jäänyt mieleen se, että vihreät kannattavat ympäristö-, energia- sekä kulutusverojen korottamista, jotka lyövät pienituloisia suhteellisesti kovemmin. Harvemmalle on selkiytynyt, että halumme yhdistää vihreän verouudistuksen tuloerojen kaventamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Tähän pyrimme ylläpitämällä laajaa veropohjaa sekä kompensoimalla tasaverojen vaikutusta pienituloisille eri etuuksia korottamalla sekä pienten tulojen verotusta keventämällä.

Maailma muuttuu niin hurjaa kyytiä, että tarvitsemme tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottujen keinojen rinnalle yhä vahvempaa vihreää yleisviestiä siitä, mihin pyrimme. Järjen ohelle tarvitaan lisää tunneviestiä ja rohkeaa tavoitteiden asettelua. Kohtuuden vaatimus kaikessa tukee tätä.

Kohtuutta on se, että emme kuluta enempää luonnonvaroja kuin mikä on luonnon uusiutumiskyky.

Kohtuutta on se, että kaikilla ihmisillä on lain edessä samat oikeudet ja velvollisuudet.

Kohtuutta on se, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet edetä elämässään.

Kohtuutta on se, että jokainen osallistuu yhteisen vastuun kantamiseen omien kykyjensä mukaan.

Vihreät arvot ovat kohtuuden arvoja. Millä sävyllä ja asenteella välitämme kohtuuden viestiä, ratkaisee viestin perillemenon. Antaa Soinin käyttää aikansa ja palstatilansa vihreiden arvosteluun. Käytetään me palstatilamme ja aikamme ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseen. Se on se meidän juttu.

Teksti on julkaistu Vihreässä Langassa (18.10.2013)