Suomi tarvitsee investointilistoja enemmän kuin koskaan

  • Touko Aalto
Tilaston koonnut: Niilo Klemetti
Tilaston koonnut: Niilo Klemetti

Suomi on taloushistoriansa pisimmässä taantumassa, joka on pidempi kuin sisällissota, ensimmäinen tai toinen maailmansota, öljykriisi tai 90-luvun lama. Olemme tilanteessa, jossa investoinnit talouteen ovat romahtaneet ja täystyöllisyyden saavuttavat 2 % kitkatyöttömyysasteet tuntuvat utooppisilta, vaikka ne olivat kehittyneiden teollisuusmaiden normi vain muutama kymmenen vuotta sitten.

Investoinnit ajavat Suomen taloutta ja maan talous on kasvanut historiallisesti vain investointien lisääntyessä. 90-luvun investointilama räjäytti työttömyyden, ja toistamalla pudotuksen nykyisillä puolen miljoonan työnhakijan työttömyysasteilla vaarannamme yhteiskuntarauhaa kannattelevat hyvinvointivaltion perusrakenteet.

Leikkauspolitiikka ei toimi.

Leikkaamalla julkista kulutusta ja investointeja leikkaamme ostovoimaa, nostamme työttömyyttä, työttömyydenhoitokuluja, verotulojen romahduksen myötä valtionvelkaa ja kohotamme yksityisen sektorin jo ennestään ennätysmäisen korkeaa ja lopulta kriisiytyvää velkatasoa.

Järjettömyyden huippu on tilanne, jossa valtio alijäämää ja velkaantumista paikatakseen leikkaa kulutustaan, supistaa omaa veropohjaansa, ja työttömyydenhoitokulujen kasvamisen myötä nostaa velkaantumisastetta entisestään. Leikkauslistoilla leikkaamme tuloja, kulutusta ja kasvua itseään loputtomasti toistavalla ja yhteiskuntarakenteet tuhoavalla päättymättömällä kierteellä.

Yksityinen ja julkinen sektori eivät kilpaile keskenään, vaan ne tarvitsevat ja täydentävät toisiaan. Talouden ensisijainen moottori on investointikulutus, eli kulutus jota yritykset tekevät lisätäkseen kapasiteettiaan joko pitääkseen tai lisätäkseen markkinaosuuksiaan. Koska yritysten investointikäyttäytyminen ja sen seurauksena työllistävyys on vaihtelevaa, epäonnistuu se usein luomaan riittävästi työpaikkoja työtä hakevalle työvoimalle. Investointien puuttuminen nykytaantumassa on varmaa, kun yritykset ovat epävarmoja kykenevätkö ne ostovoiman puuttuessa myymään edes olemassa olevia tuotteitaan.

Kansantalous koostuu kolmesta sektorista, ja yksityisen sekä ulkomaisen sektorin kysynnän romahtaessa voi vain yksi sektori paikata tuon aukon – julkinen.

Tarvitsemme julkisen työllisyys- ja investointiohjelman. Investointiaste tulee nostaa 60-80-lukujen tasoille ja yksityisen sektorin kasvavaan velanottoon nojaava malli tulee hylätä tilanteessa, jossa kotitalouksien maksuhäiriömerkintöjen määrä on ennätyksellisen korkea.

Julkinen investointiohjelma hyödyttää niin tuotteilleen tai palveluilleen ostovoimaa etsivää yrittäjää kuin palkansaajaa tulojen nousun myötä. Se ei määritelmällisesti kilpaile yksityisen sektorin työpaikkojen ja yritysten kanssa, vaan täyttää niiden jättämän työvoiman kysyntäaukon, luoden itsessään voimakkaan ostovoiman yksityisen sektorin tuotteille ja palveluille. Ostovoiman ja julkisen kysynnän lisäyksenä seuraa väistämättä kumuloituva yksityisen sektorin investointi- ja työllistämishalukkuus, jotta yritykset voivat vastata kasvaneeseen kysyntäpaineeseen.

Investointiohjelmat tulee aloittaa infrastruktuurissa, tutkimuksessa, koulutuksessa, terveydenhuollossa, julkisessa liikenteessä, lasten- ja vanhustenhuollossa, kulttuurissa ja ympäristönsuojelussa. Ohjelman koordinaatio tulee saattaa mahdollisimman alhaalle vastamaan paikallisiin tarpeisiin, työvoimatoimistojen tulee olla työtoimistoja, ja ihmisten tulee nähdä suoraan ohjelman tuottama välitön hyöty koulujen, teiden, puistojen, kirjastojen, kaupunkikeskustojen, sairaaloiden, yliopistojen, ympäristön sekä muun infrastruktuuri- ja palvelutason kohentumisena.

Meillä on lähes neljäsosan työvoimasta yhteiskunnan ulkopuolelle jättävä investointikriisi, euroalueen kattava massiivinen kysyntävaje sekä Suomen historiassa ennennäkemätön taantuma. Investointien romahtaessa romahtavat työllisyys, talous ja yhteiskuntarakenteet.

Jaamme sunnuntaina 100 % vaikutusvallasta.

Valitsemme yhdessä millaisen yhteiskunnan haluamme – nyt jos koskaan.

Touko Aalto
Vihreiden varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä
Kansanedustajaehdokas

http://toukoaalto.fi/

https://www.facebook.com/touko.aalto

https://twitter.com/toukoaalto

Niilo Klemetti
Yhteiskuntatieteiden maisteri, joka tutkii taloushistoriaa sekä talous- ja rahateorioita.

http://www.vasenkaista.fi/2015/02/talousteoriat-eivat-ole-neutraaleja/

Kirjoitettaessa soi Gang Of Four - Damaged Goods

5 kommenttia

tyytyväinen

15.4.2015 09:17

Vinkeä tilanne sinänsä, että Vihreät joutuvat puhumaan kulutuksen puolesta kun muut puolueet eivät tajua niin tehdä! Osoittaa jälleen kerran, että Vihreät ovat edellä, eivät suinkaan oikealla tai vasemmalla. Onneksi äänestin jo Toukoa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

TE-toimisto

15.4.2015 13:27

Hei Touko ja Niilo, tiedoksi: työvoimatoimistot ovat olleet jo vuosikausia työ- ja elinkeinotoimistoja.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

ei uutta

15.4.2015 15:31

Karu totuushan oli että tällä vaalikaudella on Suomesta on hävinnyt lähes 100 000 työpaikkaa ja viimeisen vuoden aikana tahti on ollut sellaiset 120 nettotyöpaikkaa päivässä. Ja toinen totuus on että poliitikot eivät pysty luomaan yhtään uutta ns. tuottavaa, verorahoin rahoittamatonta työpaikkaa kuuna kullan valkeana. He pystyvät toimillaan niitä ainostaan hävittämään. Ja kaikkein innokkaimpia teollisten työpaikkojen hävittäjiä ovat olleet Vihreät.

Vihreät ovat innokaita jakamaan muilta kerättyjä veroja ja innokkaita keksimään uusia veroja.
Mutta loppuyhteenvetona voidaan todeta, että Vihreät on epäilemättä Suomen totalitaarisin puolue. He haluavat viedä sääntelyn, normituksen ja yhteiskunnan valvonnan kaikkein syvimmälle ihmisten yksityiselämään. Lisäksi he ovat Suomen puolueista kaikkein pahiten irti reaalitodellisuudesta ja Jeesus kompleksin riivamia. Heidän mielestään nimittäin Suomella on sekä velvollisuus että kyky pelastaa maailma, lähinnä vielä heidän omilta möröiltään ja houreiltaan. Se kuinka Suomen ja suomalaisten tässä projektissa käy, ei merkitse vihreille yhtään mitään.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Näytöt???

21.4.2015 10:23

Vihreitten Ville Niinistö lupaili tv-haastattelussa kymmeniätuhansia Cleantech-työpaikkoja. Tarkempaa tietoa niiden synnystä hänelläkään ei ollut.

Biotalous, Cleantech ja Digitalisaatio ovat poliitikkojen hellimiä mantroja.
Cleantech-duunit syntyvät muka sillä, että suomalaisella teknologialla puhdistetaan kiinalaisten ja muiden sotkussa elävien vedet. Talvivaaran vesien puhdistamiseen osaamisemme ei kuitenkaan vielä riitä tai taivu. Ehkä muualla on helpommin puhdistettavia nesteitä?

2000-luvun alussa me hiljaiset suomalaiset olimme osaavia ja ykkösiä useilla rintamilla. Small-talk sujui huonosti, mutta kauppa kävi, businekset pyörivät ja oli uskoa huomiseen.

Nyt poliitikot ovat uuden työn suhteen yllättävän puheliaita (large-talk muodissa), mutta vientibisneksissä emme ole enää kakkosia, kolmosia tai edes kymmenen parhaimman joukossa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Waka Wanha

21.4.2015 19:36

Joo, totta vie!

Investoidaan uuteen ydinenergialaitokseen!

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi