Huumetilanne Suomessa?

  • Mikko Salasuo

Neljän vuoden välein THL (aiemmin Stakes) toteuttaa huumekyselyn. Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat 15–69-vuotiaat suomalaiset. Suomen väestötietojärjestelmästä poimitaan otos siten, että satunnaisotannalla valitaan koko kohdejoukosta 3000 henkilöä ja lisäksi 15–34-vuotiaiden ikäryhmästä 1200 henkilöä. Nuorten yliotannalla kohdistetaan kyselyä huumeiden käytön kannalta aktiivisimpaan väestönosaan. Tämä kyselytutkimus on keskeisin indikaattori Suomen huumetilanteesta.

Vuoden 2006 kyselyn tulokset voi tiivistää ytimekkäästi: ”tietojen mukaan noin viidesosa 15–24-vuotiaiden ikäluokasta kokeilee kannabista; se on vähemmän kuin vuonna 2002, jolloin kannabista ilmoitti käyttäneensä neljäsosa ikäluokasta.” Myös amfetamiinin ja ekstaasin kokeilussa näkyi vuonna 2006 laskua 2002 tuloksiin verrattuna. Mutta mikä on tilanne vuonna 2010? Kyselylomake on juuri nyt kentällä ja lomakkeita palautetaan, toivottavasti korkealla prosentilla.

Yritän esittää sofistikoituneen arvauksen. Tähän vain hullu tutkija ryhtyy, mutta ensi kesäkuun Yhteiskuntapolitiikka -lehdessä nähdään menikö pahasti metsään. Ensinnäkin tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan 22 prosenttia ammattiin opiskelevista ja 16 prosenttia lukiolaisista ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Vuoden 2008 kyselyssä osuudet olivat noin neljä prosenttiyksikköä pienemmät. Tämä viittaisi kannabiskokeilujen lisääntymiseen. Kysely kohdistuu peruskoulun kahden viimeisen luokan ja lukion/ammattioppilaitosten 1. ja 2. luokan opiskelijoihin. Olisiko tässä viitteitä kannabiskokeilujen yleisemmästä lisääntymisestä?

Kouluterveyskyselyn tulokset antavat osviittaa nuoresta ikäluokasta, mutta vain kannabiksen osalta. Hieman mutulla ja erilaisiin indikaattoreihin nojaten ennakoin seuraava:

Kannabiskokeiluissa on nuoressa ikäluokassa tapahtumassa lievää yleistymistä – mutta vain kokeiluissa, ei siis pidempiaikaisessa käytössä. Muiden ikäryhmien kohdalla uskon kannabiskokeilujen ja käytön jopa laskeneen vuodesta 2006. Ekstaasi ja amfetamiini jäänevät samalle tasolle kuin vuonna 2006. Ekstaasin kohdalla saattaa tapahtua jopa laskua.

There goes nothing ja täällä edellisen kyselyn tulokset: http://yp.stakes.fi/NR/rdonlyres/C750A39A-CAF4-4E4B-9055-BE7224681B7C/0/075hakkarainen.pdf

Kirjoitettaessa soi Steve Earle - Ellis Unit One

2 kommenttia

Anonyymi

28.9.2010 10:12

Tavoitetaanko tällaisella kyselytutkimuksella oikeasti huumeidenkäyttäjiä? Voihan sitä otoksia ottaa, mutta entä jos tietty ryhmä ei esimerkiksi "virka-aikaan" ole koskaan hereillä. Tuleeko otoksesta luonnollisesti vääristävä? Ja antaako se liian aurinkoisen kuvan suomalaisnuorten huumeidenkäytöstä?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mikko Salasuo

28.9.2010 13:07

Anon kysymys on relevantti. Kyseessä on postikysely, joten uneliaammatkin ehtivät vastata. Ennen kaikkea kysely tuottaa väestötason tietoa kannabiksesta, amfetamiinista, ekstaasista, kokaiinista, tänä vuonna myös dopingista ja joistakin muista aineista, Ongelmakäyttäjiä tällä menetelmällä on hankala tavoittaa ja siihen käytetäänkin erilaista menetelmää. Tulos ei sikäli ole vääristävä, että sen raportoinnissa huomioidaan kohdepopulaatio ja ulkopuolelle jäävät ryhmät. Kannataa vilkaista linkkinä ollutta artikkelia, sillä siitä käy hyvin ilmi tavoiteltu abstraktiotaso. Ikävä kyllä kyselytutkimusten vastausprosentti on laskenut vuosi vuodelta, joten toivottavasti satunnaisotantaan vastaa mahdollismman moni. Näin myös tulos edustaa paremmin koko väestöä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi