Arjen niksivinkki Saulille, Matille ja Willelle

  • Li Andersson

Tasavallan presidentin syrjäytymiskampanja on lietsonut laajan nettikeskustelun, vaikka se ei välttämättä ollut sitä mitä niksikampanjalla haettiin. Tämä keskustelu on osoittanut, että Sauli Niinistön, Matti Apusen ja Wille Rydmanin mukaan syrjäytymistä estetään olemalla kiltimpiä. Pitämällä enemmän huolta. Pitää olla joku joka muistuttaa hampaiden pesusta, terveellisestä ruokavaliosta ja riittävästä yöunesta.

Näiden oikeistolaisten politiikkakäsitys ihmetyttää. Jos ratkaisu yhteiskunnallisiin ongelmiin on, että ihmisten pitää välittää enemmän toisistaan niin ilmeisestikin poliitikoiden tehtävänä on antaa ihmisille hyviä neuvoja ja lahjoittaa rahaa köyhille. Välitetään lähimmäisistämme.

Vähättelemättä poliittisten toimijoiden vaikutusvaltaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin kannattaa muistaa, että valtuustoissa ja eduskunnassa päätetään yhteiskunnallisista rakenteista. Lakeja säädettäessä ja määrärahoista päätettäessä muovataan pullan leipomisen sijaan juuri niitä rakenteita, joista vasemmistolaiset puhuvat. Nämä tarkoittavat niitä palveluita, joilla yhteiskunta pyrkii turvaamaan jokaisen hyvinvoinnin ja edellytykset hyvään elämään. Kaikilla perheillä ei ole rahaa. Kaikilla ei ole vanhempia, jotka huolehtivat. Kaikilla ei ole edes vanhempia.

Toisin kun oikeisto väittää, hyvinvointivaltio ei turmele yhteisöllisyyttä. Olisi tietenkin mahtavaa, jos ihmiset välittäisivät toisistaan enemmän. Itse asiassa tehokkain tapa kannustaa siihen on säilyttää Salen, Matin ja Willen niin kovasti vastustama hyvinvointivaltio. Vapaaehtoistyötä tutkineen Henrietta Grönlundin mukaan "hyvinvointivaltio lisää kansalaisten halukkuutta vapaaehtoistyöhön, eikä suinkaan vähennä sitä. Sen taustalla on sama tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta korostava arvomaailma kuin vapaaehtoistyöntekijöilläkin."

On kiistatonta, että yhteiskunnan rakenteilla on merkittävä vaikutus nuorten hyvinvointiin. Tämä käy ilmi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta selvityksestä. Niissä kunnissa, joissa kouluterveydenhuollosta leikattiin eniten 1990-luvun laman aikana, on myöhemmin jouduttu satsaamaan eniten lasten- ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon palveluihin. Leikkaukset näkyvät muun muassa huostaanottojen ja psykiatrisessa laitoshoidossa olevien nuorten kasvuna. Säästöt ovat johtaneet niin taloudellisiin kustannuksiin kuin nuorten inhimilliseen kärsimykseen.

Koska Salella, Matilla ja Willellä keinot syrjäytymisen estämiseen tuntuvat olevan hakusessa, esitän oman niksivinkin:

Älä säästä kouluista. Lyhyen tähtäimen säästöt tulevat pitkällä aikavälillä kalliiksi. Tyhmyys maksaa!

Keskeisimpiä yhteiskunnallisia instituutioita ihmisten hyvinvoinnille ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiselle on koulutusjärjestelmä. Hyvin toimiva koulutusjärjestelmä on tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakivi. Sen lisäksi se on jokaisen suomalaisen nuoren monivuotinen työ- ja arkiympäristö, jossa opitaan yhteiskunnan pelisäännöt.

Yhtenäisen koulutusjärjestelmän vahvuus on, että se on taannut kaikille vanhempien sosioekonomisesta taustasta huolimatta yhtäläiset tiedot ja taidot edetä elämässä. Koulumenestykseen vaikuttavat tietenkin myös perhetaustat, mutta suomalaisella koulutusjärjestelmällä on ollut tasa-arvoistava vaikutus jo olemassa olevien kuilujen ylittämiseen.

Tämä tasa-arvoistava vaikutus ei kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys. Peruskoulutusjärjestelmää uhkaa muun muassa resurssien väheneminen sekä koulujen välisten erojen kasvu.

Koulutusjärjestelmän tasa-arvoistavaa vaikutusta uhkaa resurssipula, joka johtaa opetusryhmien koon kasvamiseen, tukihenkilökunnan vähenemiseen ja kouluterveydenhuollon heikkenemiseen. Viime laman aikana toteutettujen leikkausten seurauksena ryhmäkoot kasvoivat sekä päivähoidossa että koulussa, lasten kanssa toimivien aikuisten määrä väheni, opettajia lomautettiin, sairaslomasijaisten palkkaamista rajoitettiin ja lapsiperheille tarjottavaa kotipalvelua karsittiin. Näiden palveluiden tasoa ei olla palautettu laman jälkeen ja eurokriisin ajaessa Suomen uuteen taantumaan ei näytä siltä, että tilannetta oltaisiin lähiaikoina korjaamassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kahdessa kolmesta kunnasta on edelleen päiväkodeissa liian vähän henkilökuntaa ja kahdessa viidestä koululuokasta ryhmäkoot ovat kasvaneet.

Ja ennen kuin kukaan kommentoi mitään kuntien kasvavista menoista niin todettakoon, että säästäminen on kallista puuhaa. THL:n selvitys puhuu selvää kieltä:

[LAINAUS]Eniten kouluterveydenhuollosta 1990-luvulla leikanneet kunnat käyttivät lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon palveluja 2000-luvun alussa enemmän kuin muut vastaavat kunnat. Säästöt kääntyivät lisäkustannuksiksi korjaavissa palveluissa.[/LAINAUS]

Koulutusjärjestelmää uhkaa myös nyt koulushoppailu. 1990-luvulla vapautettiin kouluvalintaan liittyvä sääntely niin, että oppilailla oli mahdollisuus pyrkiä myös muuhun kuin omaan "lähikouluun". Koulushoppailun yleistyminen on merkki isosta eriarvoistumisen riskistä. Ruotsissa, jossa vapaaseen kouluvalintaan on panostettu voimakkaasti, on tänä vuonna julkaistu Ruotsin kouluviraston raportti kouluvalinnan sosiaalisista seurauksista. Raportin mukaan kuilut koulujen välillä ovat kasvaneet voimakkaasti samalla kun oppilaskokoonpanon vaikutus oppilaiden tuloksiin on lisääntynyt. Ruotsalaisten tutkijoiden mukaan vapaata kouluvalintaa käytetään ennen kaikkea ylemmässä keskiluokassa. Tutkijoiden mukaan etuoikeutetut ryhmät käyttävät sitä välttääkseen samaan kouluun joutumista ei niin hyvin toimeentulevien oppilaiden kanssa.

Tiedostan, että pressan työ on tosi turhauttavaa, koska siinä ei paljon muuta voi tehdä kuin keskittyä arvojohtajuuteen ja pullan syömiseen. Mut mun vinkin voisi laittaa vaikkapa päättäjille suunnatulle niksisivustolle.

Kirjoitettaessa soi Niini Stöö - Kokoomus on mafia

12 kommenttia

Anonyymi

13.9.2012 11:51

Tosi hyvä kirjoitus Li, mutta tuo lopun biisivalinta pikkaisen ampuu itse tekstiä polveen. Jos itse olisin Sale niin ottaisin muuten asiallisehkon tekstin päätteen puhtaana vittuiluna, ja se ei koskaan ole hyvä asia jos koittaa saada vastapuolta oikeasti ajattelemaan.

-Teemu Kärkkäinen

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

13.9.2012 14:30

Vanhemmat, pankaa lapsenne ongelmakouluihin, sanoo Li Andersson,
Vasemmistonuorten puheenjohtaja ja 25-vuotias turkulainen kuntapoliitikko.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

13.9.2012 20:31

Olipas typerä kirjoitus, ilmeisesti joko asiaan perehtymättömältä tai sitten vain mustavalkoisesti maailmaa katsovalta katkeroituneelta kuoppaan kaivautuneelta. Vai että oikein 'oikeiston mielestä', ja 'Salen [ym.] mielestä'. Jos haluat tulla rehelliseksi poliitikoksi, niin kannattaisi pysyä todellisten tapahtumien ja mahdollisuuksien piirissä. Syrjäytymisen estämisen kampanjan tärkein tavoite on estää syrjäytyminen ennen kuin se tapahtuu. Jos yksinkertaiset keinot siihen auttavat, niin se ei tee kampanjasta huonoa. Eikä kyseessä ole ollutkaan poliittinen kampanja, vaan eri asiantuntijoiden pohdinta - ei siis edes Niinistön ajatusriihi, kuten vasemmistolaiset näyttävät asian vääristävän. Kehotan ystävällisesti nuorta politiikoksi haluavaa menemään opiskelemaan, ja sitten vasta aukomaan päätään, ettei tule vastaavan laisia typeryyksiä julki.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

13.9.2012 20:38

En tykkää susta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

14.9.2012 01:23

Hyvin pistetty Li! Olisipa enemmän sinunlaisia ihmisiä ja vähemmän Rydmaneita.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

14.9.2012 09:16

Kasva Li aikuiseksi, tule reaalimaailmaan mukaan ja älä katso kaikkia asioita punaisten lasien läpi. Minäkin tiesin iässäisi kaiken mutta elämänkokemusta kun karttuu niin oppii ajattelemaan. Suosittelen.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

WilleWau

14.9.2012 09:20

Erittäin tärkeä aihe. Tässä ehken vielä yksi uusi lähestymiskulma-aiheeseen?

Ainakin 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa tässä alla olevassa linkissä avautuva merkkaamattomien miinakenttien alue oli tarjolla. Alkaen niistä erityistä tukea tarvitsevista lapsista 2-6 ikävuotta. Osa heistä lyhyt aikaisesti, osa taas pitkäkestoisemmin. Viivästymää esimerkiksi puheentuoton ja puheen ymmärtämisen alueilla.

Tuolloin Kelan vakuutuslääkärinä toiminut iho-ja sukupuolitautien lääkäri pystyi hylkäämän lastensairaalan moniammatillisen tiimin tekemän kuntoutussuunnitelman. Samalla myös oikeuden Kelan korotettuun hoitotukeen, joka vaadittiin ainakin tuolloin siihen, että pitkäkestoista erityistä tukea tarvinnut lapsi pystyi hakemaan vanhempiensa avustuksella erityislapsen statuksella paikkaa kotikuntansa päivähoidosta. Jossa päivittäin tarvittavat erityistarpeet kuntoutuksen suhteen pystyttiin toteuttamaan.

Asiat ovat varmasti jo kunnossa, joten kohteliaimmin tästä vielä katsausta siihen, miten varovasti arvioiden tuhansia lapsia pukkastiin jo alun alkaen kohti syrjääntymisen valtateitä.

Käsittääkseni rahaa, tietoa ja taitoa näidenkin asioiden hoitamiseen on. Vain erilaiset budjettiraamit ja organisaatiokaaviot hidastavat ruohonjuuri- ja katutason toimintaa.

Aurinko paistakoot, paikkansa pitävä tieto erityislasten vanhemmat tarpeen hetkellä tavoittakoot!

maanantaina, huhtikuuta 21, 2008
Laiminlyövätkö kunnat lasten tarvitsemia terapiapalveluita?
http://ajankuva.blogspot.fi/2008/04/laiminlyvtk-kunnat-lasten-tarvitsemia.html

Vastaus on kyllä ja ei. Lainsäädäntöön ja käytäntöön tarvitaan ”saattaen vaihdettava” – toimintamalli, jolloin lasten ja nuorten pallottelu verovaroin toimivien viranomaisten välillä voidaan muinaisjäänteenä katsoa loppuneeksi.

Vaan se ei tapahdu hetkessä eikä ilman kansalaisten yhteistoimia. Kirjoituksemme lopussa kokonaisuutta valaisevat www - linkit käyttöönne.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

14.9.2012 09:50

"Eniten kouluterveydenhuollosta 1990-luvulla leikanneet kunnat käyttivät lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon palveluja 2000-luvun alussa enemmän kuin muut vastaavat kunnat. Säästöt kääntyivät lisäkustannuksiksi korjaavissa palveluissa."

Uskottava selitys yhteydelle on, että kunnat säästivät eniten koska olivat suurimmassa rahantarpeessa laman vaikutettua niihin ankarimmin. Itse katson tuon tilaston perustelevan väitettä, että kouluterveydenhuollosta on niin minkäänlaista hyötyä lasten ja nuorten mielenterveydelle jos sitä täydennetään vertailemalla kuntia, jotka säästivät yhtä paljon mutta eri asioista. Muuten uskon omaan kokemukseeni: vain kodilla on väliä, ja kuraattorit, opettajat ja terkkarit saa sählätä niin paljon kuin ikinä haluaa eikä se muuta mitään.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

14.9.2012 10:49

Tärkeä aihe, hyvät pointit nostettu esille linkkien avulla! Faktaa - höystettynä City-tyylillä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

14.9.2012 13:55

Se on totta että Sale on pahasti syrjäytynyt. Eihän sitä ole näkynyt missään pressanvaalien jälkeen. Jotain apua se varmaan tarttis.

Alkaa muuten kuulostamaan toi "vasemmisto" aika oudolta. Tehän olette apupuolueena porvarihallituksessa. Ihan turha enää vedota roskikseen heitettyihin arvoihin.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

14.9.2012 14:33

Kauhean pitkä teksti. Ei jaksa lukea, pituus sopisi esim. Libero-lehteen.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

25.9.2012 22:28

Koitin googlata Li Anderssonin työhistoriaa netistä. Ei löytynyt muuta kuin jotain poliittisia selkääntaputtelupestejä. Eli Li on itse asiassa syrjäytymisvaarassa! Hommatkaa sille jotain oikeaa duunia nopeesti!

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi