Poliittinen katse

  • Aapo Puskala

Ihmisillä on taipumus siirtää katsettaan siihen suuntaan, mihin muut katsovat, vaikka suunta ei olisi tärkeä katsojan oman senhetkisen tehtävän kannalta.

Yhdysvalloissa tutkittiin ilmiötä poliittisesti liberaaleilla ja konservatiiveilla. Koehenkilöillä oli huomattavia eroja siinä, kuinka paljon heidän huomionsa siirtyy toisen ihmisen katseen mukaan. Konservatiiveilla tätä esiintyi tuskin ollenkaan, kun taas liberaalit olivat tarkkoja huomaamaan katseen kohdistuksen ja siirtämään omaa fokustaan sen mukaan.

Tutkijat arvioivat tämän johtuvan siitä, että konservatiiveille oma autonomia on tärkeää, ja tämä saa heidät vähemmän alttiiksi kiinnittämään niin paljon huomioita muihin. Liberaalit puolestaan olivat herkempiä muiden ihmisten lähettämille signaaleille.

Poliittiseen suuntautumiseen vaikuttaa muuten muutkin asiat. Ne ihmiset, jotka reagoivat uhkaaviin kuviin herkemmin, olivat enemmän konservatiivisia ja kannattivat voimakkaita puolustusvoimia, kuolemanrangaistusta, isänmaallisuutta ja Irakin sotaa.

Yllättävää tutkimuksessa oli se, kuinka suuri ero ryhmien välillä oli. Kun näin yksinkertaisessa ja helposti mitattavissa olevassa asiassa on tällainen ero, kuinka suuria eroja eri maailmankatsomuksen omaavilla ihmisillä onkaan havaitsemisprosesseissaan?

1 kommentti

Mirja Wuokko

25.1.2011 16:12

Tätä tulosta en tuntenutkaan (katseen suunnasta). Luulen että liberaalit kääntyvät katsomaan samaan suuntaan muiden kanssa myös siksi, että heillä on aistit valppaina, he ovat avoimia ihmisiä ja kiinnostuvat uusista ilmiöistä. Virkeys on myös älyn merkki.

Tuon konservatiivien pelokkuuden tiesin. Se on havaittu monissa tutkimuksissa, jopa ihan vaan säikyttelemällä ihmisiä kovalla äänellä. Mielestäni on varsin arkijärkeenkin käypää ajatella pelokkaiden ihmisten hakevan turvaa mitä kummallisimmista asioista. Olonsa turvalliseksi ja varmaksi tunteva, muihin suht positiivisesti ja luottavaisesti suhtautuva ei tarvitse barrikadeja kotinsa tai mielensä suojaksi (ellei ole optio-miljonääri).

Mitä mieltä olet siitä, että sekä USA:ssa että Britanniassa on todettu konservatiiveilla matalampi ÄO kuin liberaaleilla? Uskonnottomilla nuorilla ja aikuisilla korkeampi ÄO kuin uskovaisilla?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi