Parisuhde, kehonkuva ja seksuaalinen hyvinvointi

  • Mirja Wuokko

Nuorilla naisilla on eri tutkimuksissa ja kyselyissä todettu olevan jyrkän kriittinen käsitys omasta kehostaan. Huono kehonkuva on yhteydessä elämän mielekkyyteen, seksuaaliterveyteen ja parisuhteen laatuun.

WHO:n mukaan hyvä seksuaaliterveys tarkoittaa paljon muutakin kuin pelkkää hyvää fyysistä suorituskykyä. Emotionaalinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttavat seksuaaliterveyteen. Pelkkä toimintahäiriön tai sairauden puuttuminen ei vielä johda hyvään seksielämään.

Seksuaaliterveyden tutkijat halusivat selvittää miten kehonkuva, seksuaalinen toimintakyky ja parisuhde vaikuttavat nuoren naisen seksuaaliterveyteen ja tyytyväisyyteen.

Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä toteutettuun tutkimukseen osallistui 2 685 alle 36-vuotiasta lääketiedettä opiskelevaa naista. He vastasivat anonyymisti netissä seksuaalista toimintakykyä mittaavaan the Female Sexual Function Index FSFI -testiin sekä oman kehon hyväksymistä mittaavaan the Self-Acceptance of the Body Scale -kyselyyn.

Vastaajien piti ilmoittaa ovatko he olleet vakituisessa parisuhteessa viimeisen puolen vuoden aikana. Mikäli olivat, pyydettiin heitä arvioimaan parisuhteen laatua. Oliko kyseessä ihastus, rakkaus, ystävyys vai riitaisa suhde?

Eri osatekijöiden keskinäisten vaikutussuhteiden selvittämiseksi aineisto myllytettiin eri tilastoanalyysien läpi (Spearmanin korrelaatio, Kruskal-Wallis ja varianssianalyysi).

Seksuaalisesti aktiivisten naisten keskuudessa tavallista korkeammat FSFI-tulokset olivat yhteydessä hyvään oman kehon hyväksymiseen ja vakituiseen parisuhteeseen. Parisuhdettaan ihastukseksi tai rakkaudeksi kuvanneet naiset saivat kaikista korkeimmat seksuaalisen toimintakyvyn pisteet.

Sinkkunaiset ja parisuhdettaan ystävyydeksi tai riitaisaksi kuvaavat naiset saivat keskimääräistä matalammat pisteet. Seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttivat sekä oman kehon hyväksyminen että parisuhteen laatu. Tyytyväisyys omaan kehoon taas vaikutti voimakkaasti seksuaaliterveyteen etenkin sinkuilla ja huonossa parisuhteessa olevilla nuorilla naisilla. Ts. oman kehon rakastaminen suojaa huonossa parisuhteessa ja lieventää sinkkuuden mukanaan tuomaa heikompaa seksuaalista tyytyväisyyttä.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että tarvitaan psykologisia interventioita nuorten naisten kehonkuvan parantamiseksi - ja seksuaaliterveyden ja seksielämän kohentamiseksi. Mistä aloitetaan? Riittävätkö psykologiset interventiot? Pitäisikö myös kulttuurin muuttua?

Stephanie Wallwiener et al.: Sexual Function Is Correlated With Body Image and Partnership Quality in Female University Students. The Journal of Sexual Medicine. October 2016.

3 kommenttia

shiwan8

26.10.2016 20:13

Varmaan olisi parempi katsoa niitä kansanterveydellisiä tilastoja ja miettiä sitten uusiksi onko fiksua mennä julistamaan, että naisena on aivan ok olla 160cm pitkä, painaa 120kg ja hengästyä sängystä noustessa.

Ihmisille pitäisi iskostaa terveet elämäntavat päähän. Ei keneltäkään voi odottaa fitness vartaloa, mutta voi odottaa perustervettä kehonkoostumusta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

27.10.2016 10:15

Terveystilastot ovat tosiaan vähän lohdutonta luettavaa. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-yleisyys-suomessa, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00042.

Naiset eivät kuitenkaan paina Suomessa keskimäärin 120 kiloa, mutta erilaisissa kv-vertailuissa juuri suomalaiset nuoret naiset vihaavat kehoaan harvinaisen paljon. Miksi?

Tässä tuoreehko kotimainen artikkeli suomalaisten nuorten aikuisten käsityksistä kehostaan: http://www.hs.fi/hyvinvointi/a1454470600672.

Miksi naiset haluavat olla miltei alipainoisia? Miksi myös miehet ovat alkaneet inhota itseään?

Tietoa terveellisistä elämäntavoista on saatavilla runsaasti. Käsittääkseni useimmat huonokuntoiset ja/ tai lihavat ihmiset tietävät varsin hyvin, mitä pitäisi tehdä. Silti muutos ei onnistu. Tarvitaan jotain uusia keinoja. Syyllistäminen ja kiusaaminen ei taida auttaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

7.11.2016 11:09

Eivät kummankaan sukupuolen keskimääräiset edustajat paina tässä maassa 120kg. Käytin esimerkkiä, koska erinäisten "body acceptance"-liikkeiden viesti on se, että kaikki naiset ovat kauniita eikä kehon koostumuksella ole yhteyttä naisen terveyden tilaan. Sama viesti ei toki päde miehiin näiden liikkeiden mukaan, mutta se on eri keskustelu se.
En ymmärrä miksi kukaan haluaisi olla alipainoinen. Kyseessä on samalla tavalla epäterve tila kuin ylipainokin.

Voisin kuvitella, että muotimaailman hehkuttaman auschwitz-dietillä saavutetun mallivartalon ihannointi on ainakin osittain syyllinen tähän naisten kohdalla. Ironisesti keskimäärin miehet eivät mitenkään erityisesti lämpene merkittävästi terveestä painosta poikkeaville naisille ukoisista syistä (joskin muut syyt saattavat sitten muuttaa tilannetta) ja tämä vieläpä tulee melko selkeästi esille miesten puheissa. Siispä mitään evolutiivisesti kestävää kannustinta naisten itsensä nälkiinnyttämiselle ei ole.

Miesten kohdalla kyse on hyvin pitkälle siitä, että naiset ovat alkaneet avoimesti ihannoimaan huippukuntoisia miesvartaloita, oli kyse sitten kehonrakentajista tai fitness ammattilaisista. Samalla moni nainen avoimesti ilmoittaa edellyttävänsä hyvää kuntoa mieheltä (riippumatta naisen omasta kunnosta), joskin se millaisen miehen kanssa nainen sitten loppuviimein pariutuu voi poiketa ilmoitetusta reippaastikin. Kuitenkin miesten kannustin itseinholle ovat kylmästi naisten ilmoitetut odotukset miesten vartaloille. Tai no, ehkä olisi parempi sanoa, että odotukset sinällään eivät ole se syy vaan se, että suurimmalle osalle miehistä on käytännössä mahdotonta yltää niihin fyysisiin mittoihin millaisia heiltä avoimesti ilmoitetaan vaadittavan. Mies on siitä yksinkertainen olento massoja tarkastellessa, että mies tekee voitavansa saadakseen naisen. Jos se voitava ei riitä niin....no, kyllähän nyt kuka tahansa kokee alemmuuden tunnetta kun kaikki saatavilla oleva tieto viittaa siihen, ettei olla tarpeeksi hyviä.

Kyse on siis siitä samasta asiasta josta on vuosikymmenet syyllistetty miehiä naisten suunnalta...eli siis epärealistisista vaatimuksista. Ero nyt vaan on siinä, etteivät miehet vaadi naiselta keskimäärin muuta kuin terveyttä noin niin kuin ruummillisessa kontekstissa. Se, ettei ole merkittävästi yli- tai alipainoinen, kaikki on anatomisesti jotakuinkin oikeassa paikassa ja kroppa toimii kohtalaisen vakaasti on se mitä naiselta vaaditaan keskimääräisen miehen toimesta. Tietenkin sen nollamotivaatiosta kärsivän 160cm 120kg Mittu-Maarian näkökulmasta vaatimus voi kuulostaa epärealistiselta kun kakkua on kivempi syödä kuin retiisejä, mutta elämällä perusterveellisesti täyttää kyllä sujuvasti naisena miesten perusvaateet ilman mitään ongelmia.
En kyllä tiedä vaativatko naisetkaan miehiltään sellaisia huippukuntoisia vartaloita, mutta sellaista kuvaa luodaan kuitenkin väheksymällä perushyvässä kunnossakin olevia miehiä, puhumattakaan siitä, että miehellä ei välttämättä kasva tukka ihanteellisesti tmv.

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi