Suhteet & seksi

Näytetään kirjoitukset huhtikuulta 2013.

Rauhoittakaa nuoret vartalot!  17

Aikuistumisen hyviä puolia on ruumiillinen koskemattomuus. Suurin osa aikuisista saa kulkea rauhassa kadulla ja matkustaa julkisilla ilman, että joku nipistelee pepusta. Tai ahdistelee työpaikalla neukkarin perälle ja ehdottelee tungettelevia asioita.

Nuorista tytöistä yli viidesosa on Kouluterveyskyselyn mukaan kokenut seksuaalista väkivaltaa, ammattikoululaisista jopa kolmannes. Nuorista pojista 6-8 prosenttia ilmoittaa joutuneensa seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Mun kroppa. Mä päätän. on aiheellinen kamppis ihmisten seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Sivuston mukaan seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, lähentely, häirintä, koskettelu, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, seksiin pakottaminen ja raiskaus. Seksuaalista väkivaltaa voivat kokea sekä tytöt että pojat.

2010/ 2011 Kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalista häirintää on kokenut noin kolmannes pojista ja yli puolet tytöistä. Nuoret naiset joutuvat kulkemaan jopa vuosien ajan jatkuvan häirinnän kohteena, minne tahansa menevätkin. Nuorille miehille pahimpia paikkoja ovat uimahallit.

Eikö enää saa sanoa kauniille naisille kohteliaisuuksia? Onko flirttailu kiellettyä? Kun eduskunnan nuoret työntekijät vuosivat mediaan seksuaalisen häirinnän kokemuksistaan, alkoi keski-ikäisten härskien tyyppien aggressiivinen hyökkäily ja typerien kysymysten heittely. Minne saa enää katsoa? Miten voin matkustaa hississä naisen kanssa?

Flirttailu on molemminpuolista leikkiä, josta tulee molemmille osapuolille hyvä, kutkuttava olo. Häirintä on yksipuolista, loukkaavaa, hämmentävää tai uhkaavaa huomiota, jota ei saa loppumaan. Usein häiritsijä on valta-asemassa häirittävään nähden (pomo, vanhempi, isompi tms.).

Jokainen täysijärkinen ihminen tietää oikeasti, milloin mennään härskiyden puolelle, milloin toisesta alkaa tuntua epämukavalta, milloin vastapuoli ei ole mukana leikissä. Jotkut vaan haluavat nolata toisen, saada nuoremman ja viattomamman punastumaan ja nolostumaan – he haluavat käyttää valtaa toiseen. Jotkut luulevat, että heillä on oikeus koska tahansa tyydyttää omia tarpeitaan muiden kustannuksella.

Keski-ikäisillä naisilla on aiempaa laajemmat mahdollisuudet ahdistella poikia. Tästä ilmiöstä ei juurikaan puhuta, tai jos puhutaan, aiheesta väännetään vitsiä. Kaikkia uhreiksi joutuneita nuoria miehiä eivät puumavitsit naurata.

Nuoret ihmiset saattavat esittää kovaa, kokenutta maailmankansalaista. Oikeasti he ovat epävarmoja, viattomia ja herkkiä olentoja, jotka joutuvat epämiellyttävien keski-ikäisten ihmisten himojen, turhaumien ja pettymysten maalitauluiksi.

Nuoruus on muutosten ja epävarmuuden aikaa. Aikuisen tulisi tukea nuoren ihmisen kehitystä ja suojella hänen henkistä ja seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan.

Rauhoittakaa nuoret vartalot. Silloin meillä on jatkossa enemmän elämästä (ja seksistäkin) nauttivia aikuisia, ja vähemmän niitä, joiden tavoitteena on häpäistä ja hyväksikäyttää.

Mun kroppa. Mä päätän. -kampanjasta vastaa THL. Mukana on lukuisa joukko muita tahoja, mm. MLL, Poliisi ja Väestöliitto.
http://www.munkroppa.fi/


Miesten suuret luulot  25

Kyllä kyvykkäät naiset pääsevät pomoksi, pääseväthän? Eivät useinkaan pääse. Joukko taloustieteilijöitä alkoi selvittää miesten yliedustusta esimiestehtävissä. Columbia Business Schoolin apulaisprofessorin Ernesto Reubenin johtama ryhmä tutki MBA-tutkinnon suorittajia.

Opiskelijat pyydettiin reilu vuosi laskutehtäviä sisältävän tentin suorittamisen jälkeen tutkimustilanteeseen, jossa heidät jaettiin ryhmiin. (Naiset menestyivät tentissä yhtä hyvin kuin miehet.) Ryhmien tuli valita keskuudestaan paras edustaja kilpailemaan muiden ryhmien edustajia vastaan tenttiä vastaavissa laskutehtävissä. Voittajan edustamalle ryhmälle oli tiedossa rahapalkinto.

Ryhmien etuna oli siis valita keskuudestaan paras laskija.

Tutkittaville ei kerrottu todellisia tenttituloksia, vaan kaikki saivat itse kertoa osaamisestaan.

Tutkijat huomasivat, että naiset valittiin ryhmän edustajaksi paljon harvemmin kuin mitä heidän todellinen suorituskykynsä olisi edellyttänyt.

Taloustieteen opiskelijat suhtautuivat tutkijoiden mielestä melko tasa-arvoisesti eri sukupuoliin. Mikä sai ihmiset hylkäämään taitavat naiset johtajan valinnassa?

Reuben ja kumppanit testasivat kolmea mahdollista selittävää tekijää.

Miehistä 70,5 ja naisista 64,3 prosenttia liioitteli omaa osaamistaan. Miehet yliarvioivat suoritustaan 30,5 ja naiset 14,4 prosenttia.

Mitä suurempaa palkkiota osallistujien nenän edessä heiluteltiin, sitä törkeämmin ruvettiin liioittelemaan omaa suorituspistemäärää.

Kaikki eivät muistele pärjäämistään vaaleanpunaisten lasien läpi. Miehistä 19,5 ja naisista 12,0 prosenttia vähätteli omaa osaamistaan. Jos vähättely johtui halusta vältellä ryhmän pomoksi/ edustajaksi joutumista, ei naisilla ollut miehiä suurempaa halua pakoilla vastuuta ja kilpailutilannetta.

Aiempien tutkimusten valossa on käynyt ilmi, etteivät naiset pidä kilpailutilanteita yhtä miellyttävinä kuin miehet - etenkään jos he joutuvat kilpailemaan miehiä vastaan. Naisten antipatia kilpailua kohtaan voi johtua mm. tutkimuksissa havaitusta negatiivisesta suhtautumisesta asemasta taisteleviin naisiin. Ihmiset pitävät tiukassa neuvottelutilanteessa tosissaan kilpailevaa naista epämiellyttävänä. Samassa tilanteessa jämäkkänä esiintyvä mies koetaan positiivisesti.

Kun MBA-tutkinnon suorittajille näytettiin heidän todellinen suoriutumiskykynsä, ei miehillä ollut naisia suurempaa taipumusta valehdella osaamisestaan. Rahapalkinnolla houkuttelu ei myöskään todistanut miehiä naisia ahneemmiksi.

Tutkijat totesivat, että miehet valitaan ryhmän johtajaksi, koska heillä on ylikorostunut itseluottamus. Nämä suurten luulojen miehet eivät ole niinkään hyviä huijareita, vaan he itse todella uskovat olevansa kolmanneksen parempia kuin mitä he todellisuudessa ovat.

Luja luottamus itseen hämää muita.

Ihmisten taipumus uskoa omahyväisyyteen osaamisen sijaan kostautuu. Ryhmä ei valitse parasta osaajaa, vaan sen, jolla on suurimmat harhaluulot itsestään.

Tulokset ovat tutkijoiden mukaan yhdenmukaiset aiemman johtajuustutkimuksen kanssa (asema, jossa naiset ovat aliedustettuina). Johtotehtävissä olevilla on muihin nähden ylikorostunut itseluottamus ja liioiteltu käsitys omasta osaamisesta ja älystä. Ylimitoitettu itsetunto johtaa huonoihin investointeihin ja typeriin riskeihin.

Tutkijat huomauttavat, että tällainen vääristymä itseluottamuksessa saattaa olla erityisen korostunut talouden alalla. Alalle hakeutuu harvinaisen optimistisella itseluottamuksella varustautuneita ihmisiä.

Toisaalta tulos on siinä mielessä lohdullinen, ettei naisten syrjintä siis välttämättä ole tarkoituksellista sovinismia, vaan vahinko. Miten johtajia rekrytoivien tulisi suhtautua kokelaisiin jatkossa? Reubenin mukaan miehiä tulisi verrata vain muihin miehiin ja naisia toisiinsa. Hänen mukaansa tilanteen korjaaminen on vaikeaa, koska miehet eivät tiedosta valehtelevansa, vaan he aidosti uskovat olevansa (todellisuutta) parempia.

Entä miten turvataan itseään alirvioivien miesten mahdollisuus päästä kykyjään vastaaviin tehtäviin? Jos miehiä verrataan keskenään, tulisi Reubenin ryhmän löydökset ottaa huomioon myös tässä porukassa. Uhoajat voittavat vaatimattomien kustannuksella.

Kotimainen tutkimus on antanut samansuuntaisia tuloksia. Lilli Sundvikin psykologian väitöksessä selvitettiin, miten ihmisten käsitykset omista johtajankyvyistään vastaavat heidän johtamisominaisuuksiaan. Luulot ja taidot kohtaavat erityisen heikosti nuorilla miehillä ja keski-ikäisillä naisilla. Nuoret miehet näkevät itsensä liian positiivisesti ja keski-ikäiset naiset taas aliarvioivat johtajantaitojaan.

Millainen olisi siis hyvä mittari erottelemaan oikeat osaajat niistä, joilla on vain turvonnut ego?

Ernesto Reuben et al. : The Emergence of Male Leadership in Competitive Environments. Feb 2011. Julkaistu mm. Journal of Economic Bahavior & Organization -julkaisussa.

HS 17.3.2013 Olisiko minusta pomoksi?

Pari linkkiä naisjohtajista: http://www.porssisaatio.fi/blog/2012/05/14/naisjohtaja-saa-aikaan-tulosta/

http://www.avatv.fi/kauneusjahyvinvointi/artikkeli.shtml/tutkimus-naiset-ovat-parempia-johtajia-kuin-miehet/2011/03/1286638


Elämän orgasmit  5

Monilla tutkijoilla on taipumus esittää rakkaus ja seksi numeroina. Yhdysvalloissa on tutkittu ja tilastoitu erilaisia parisuhteeseen liittyviä asioita erityisen innokkaasti.

Keskimäärin amerikkalainen nainen suutelee elämänsä aikana 79:ää sammakkoa ennen kuin löytää prinssinsä.

Ihminen rakastuu noin seitsemän kertaa elämänsä aikana.

20-vuotias mies ajattelee seksiä joka viideskymmenestoinen sekunti.

Puolet ihmisistä on harrastanut seksiä autossa .

Seksiä harrastetaan elämän aikana keskimäärin 5 100 kertaa.

Miehet saavat elämänsä aikana keskimäärin 4 233 ja naiset 1 836 orgasmia.

Hyvän seksin painoarvo parisuhteessa on noin 25 prosenttia.

Tuntuvatko luvut uskottavilta? Millaisia ovat omat kokemukset ja mikä tuntuu mahdolliselta?

Jotkut rakastuvat jo yhden vuoden aikana seitsemän kertaa.

Ajatteleeko suomalainen nuori mies seksiä joka minuutti, ihan joka päivä ja aamusta iltaan? Entä jos urheilee tai pelaa kavereiden kanssa korttia? Ajatteleeko sitä silloinkin?

Jos mies elää vanhaksi ja harrastaa säännöllisesti seksiä kumppanin kanssa ja itsekseen, niin eikö orgasmilukeman pitäisi olla korkeampi? Onko naisten lukema oikeasti noin paljon pienempi?

Mikä on hyvän seksin osuus parisuhteessa?

YLE Teema: Rakkaus numeroina -dokumentti


Ruotsalaiset mokailee taas  16

Seksuaalisen hyväksynnän mallimaana mainetta luonut Ruotsi pettää jälleen. Ensin urheilusivujen toimittaja raportoi havainnostaan, jonka mukaan urheilusivuilla on enemmän seksi-ilmoituksia kuin juttuja naisten urheilusta. Havainto saa hänet kieltämään seksi-ilmoitusten julkaisemisen lehdessään sillä perusteella, että "...äijät, jotka haluavat läähättää luuriin, saavat etsiä ilmoituksensa tästedes jostain muualta..."

Tästä voidaan päätellä, että kyseinen toimittaja ei ymmärrä, mistä seksissä on kysymys. Tämä ei sinänsä ole yllätys, sillä suurelle osalle ihmisistä seksuaalisuuden olemus on epäselvä. Pääsyynä tähän on häpeäntunne, jota ei hallita.

Kerrataan nyt vielä: seksi on luonnollinen tarve, jota ihmisen on saatava tyydyttää. Toisten enemmän, toisten vähemmän. Seksi ei ole harrastus ja nautinto samalla lailla kuin vaikkapa tupakointi tai alkoholin juominen, sillä se perustuu vuosimiljoonaiseen kehitykseen. Ei ole mitään syytä erityisesti pidättäytyä seksistä. Ei myöskään ole erityistä syytä estää tai pidättäytyä tavoittelemasta tyydytystä eri tavoin. Elämässä muodostuu tilanteita, joissa tyydyttäminen joudutaan tekemään vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Niin tai näin, toimittajan käytös kertoo kielteisestä asenteesta seksiin. Hänen mielestään kiihottuminen on jotenkin väärin ja paha asia, jota ei soisi tapahtuvan. Kysyn, että miksi ihminen ei saisi kiihottua? Mitä pahaa siitä seuraa esimerkiksi puhelimessa? Kuinka 'läähättäminen' on vahingollista?

Mutta tilanne ei jäänyt tähän. Nyt tulee pahin: joku taho sai päähänsä, että seksiä tavalla tai toisella ostava tarvitsee terapiaa. Siis ajatelkaa: väitetään, että ihminen joka etsii tyydytystä luonnolliselle tarpeelleen, tarvitsisi terapiaa. Terapiaa, jotta lopettaisi luonnollisen tarpeen tyydyttämisen.

Eli sama asia kuin että ihminen, joka haluaa nukkua, tarvitsee terapiaa, jotta lopettaisi nukkumisen. Tai ihminen, joka haluaa syödä, tarvitsee terapia, jotta lopettaisi syömisen.

Eikä kyse ollut addiktoituneista, vaan kaikista.

Joku muukin kritisoi tätä Suomessa perustellusti ja vertasi tällaista terapiaa homoseksuaalien 'eheytysterapiaan', jossa homoseksuaaleista yritetään tehdä heteroseksuaaleja. Vasenkätisistä oikeakätisiä. Vaaleatukkaista tummatukkaisia. Pitkistä lyhyitä. Ja niin edelleen.

Tilanne pakottaa asettamaan kysymyksen: Miksi ihminen haluaa, että kaikki muut käyttäytyvät seksuaalisesti samalla lailla kun hän itse käyttäytyy? Asiahan ei muille kuulu. Ei heteromiehen tarvitse esimerkiksi olla millään tavoin läsnä homoseksuaalisessa toiminnassa tai päinvastoin.

Koettakaa hyvät ihmiset olla puuttumatta toistenne asioihin seksin saralla. Seksi ei ole rikollista toimintaa, jos osapuolet harjoittavat sitä vapaaehtoisesti. Ei vaikka toinen osapuoli maksaisi siitä rahalla toiselle.

Kyse on valtavasta itsekkyydestä, josta on päästävä eroon. Ja sivistyksen puutteesta. Ja tiedon puutteesta. Ottakaa selvää asioista ja toimikaa tiedon mukaan toisianne kunnioittaen ja ymmärtäen. Varsinkaan kun ei siitä ole mitään haittaa kenellekään.

Kyse on siitä, että erilailla ajattelevat ihmiset haluavat purkaa omaa (käsittämätöntä) tuskaansa alistamalla muita ihmisiä. Pääsyy tähän on väärä käsitys siitä, mistä seksissä on kysymys. Jos seksi ymmärrettäisiin vain ja ainoastaan positiivisena asiana, ei esimerkiksi esiintyisi sosiaalisia ongelmia prostituution ympärillä. On siis ihmisiä, joille prostituutio sopii oikein hyvin ja ihmisiä, joille se ei sovi lainkaan.

Perehtykää Kinseyn raporttiin, josta käy ilmi perustotuus siitä, millaisia ihmiset ovat seksuaaliselta käyttäytymiseltään.

Ihmiset ovat erilaisia.


Rakkauden kolme järjestelmää  3

Rakastuminen muuttaa ihmisen aivoja pysyvästi. Evoluutioantropologian professori Helen Fisher pitää rakastuneen ihmisen aivojen reagointia liioiteltuna. Fisherin mielestä mikään muu ei sekoita ihmisen päätä yhtä pahasti.

Rakastunut voi ajatella kumppaniaan 95 prosenttia valveillaoloajastaan. Viiden prosentin panos jaetaan työn, harrastusten, omien ystävien ym. kesken.

Professorin mukaan lisääntyminen on ihmisen tärkein tehtävä (evoluution kannalta) ja sen varmistamiseksi ihmiselle on kehittynyt niin voimakkaita pariutumiseen liittyviä tunteita.

Aivojen tärkeimpänä päämääränä on saada elämän hienoin palkinto eli paras mahdollinen parittelukumppani.

Mitä mieltä olet? Onko näin? Biologian kannalta tämä pätenee kaikkiin eläimiin. Ehkä kaikkeen elolliseen. Lisäänny, laajene, valloita, jatka elämää.

Helen Fisherin mukaan rakkaudessa toimii kolme erilaista aivojärjestelmää: seksihalut (himokkuus), romanttinen rakkaus (euforia) ja kiintymys (ystävyys, vakaus ja turvallisuus). Näiden kolmen vahvan tuntemuksen eri aivojen osiin vaikuttavilla koukutusyhdistelmillä saadaan parisuhde alkuun, syvenemään ja lopulta jopa kestämään.

Ilman rakastumisen järjetöntä järjestelmää mukavuudenhaluinen ihminen tekisi jotakin muuta kuin rakastuisi.

Jotkut löytävät korvikkeen työstä, päihteistä tai suuresta elämäntehtävästä. Yleinen mielipide taitaa kallistua siihen, että vain rakkaus voi tuoda täyden tyydytyksen.