Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on homoseksuaalisuus.

Homojen hyväksyminen Euroopassa  2

Euroopan unionin tasolla on sovittu syrjintäkiellosta, jonka mukaan esimerkiksi ammatin, sukupuolen, vakaumuksen, iän tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi ei saa syrjiä ketään.

Homomyönteisyys on kasvanut läntisessä maailmassa huimasti viime aikoina. Siitä huolimatta homoseksuaaleja syrjitään useissa Euroopan maissa.

27 Euroopan maata kattava tutkimus selvitti ihmisten asenteita erilaisuutta ja homoseksuaalisuutta kohtaan, sekä eri maiden kansallisten lakien ja kansalaisten asenteiden yhteisvaikutusta vuonna 2010.

Ihmisten asenteet eri maissa eroavat toisistaan suuresti. Homovastaisimpia ovat uskonnolliset maat sekä entiset Neuvostovaltiot.

Homomyönteisimpiä maita olivat vuonna 2010 Alankomaat, Tanska, Ruotsi, Belgia ja Ranska.

Homovastaisimpia olivat Liettua, Ukraina, Venäjä, Slovakia, Kroatia ja Viro.

Vaikka Suomi sijoittui vertailussa mediaanin keskivaiheille, eivät erot asenteissa poikenneet paljoakaan homomyönteisemmistä maista.

Nuoret ja korkeasti koulutetut ovat paljon suvaitsevaisempia kuin vanhat ja vähän koulutetut.

Universalismia kannattavat ja avoimesti muihin suhtautuvat hyväksyivät selvästi useammin homojen elämäntyylin kuin auktoriteettia arvostavat konservatiivit.

Valtaa ja auktoriteettia arvossa pitävät kansalaiset saavat mielihyvää dominanssista ja ylemmyydentunnosta. Heikkoja tai erilaisia ei hyväksytä.

Liberaalimmin ajattelevat ihmiset eivät koe homojen vaarantavan heteroiden valta-asemaa yhteiskunnassa. Toisen erilainen elämäntapa ei uhkaa omaa käsitystä parisuhteesta tai perheestä.

Tutkijoiden mukaan lainsäädäntö voi muuttaa ihmisten asenteita. Jos laki kieltää syrjinnän, alkaa ihminen pelätä sanktioita. Toisaalta laki ohjaa ajattelua tietyssä kulttuurissa. "Olemme päättäneet näin." Lopulta ihmisten asenteet muuttuvat lain mukaisiksi.

Juuri siksi tasa-arvoinen avioliittolaki on nostanut niin hirmuisen myrskyn myös Suomessa ja Suomen eduskunnassa. Sekä lain kannattajat että vastustajat tietävät, että laki ikään kuin vahvistaa sen, miten meillä homoista ajatellaan.

Maissa joissa homous on synti ja rikos, eivät heterot edes tutustu yhtä helposti homoihin ja lesboihin, koska monet piilottavat suuntautumisensa rangaistuksen, paheksunnan, hyljeksinnän ja väkivallan pelossa. Homoja ja lesboja henkilökohtaisesti tuntevat ihmiset taas pelkäävät homoutta muita vähemmän.

Haluammeko kasvattaa lapsistamme erilaisuutta pelkääviä ja muutoksia vastustavia itsensä muita paremmaksi kuvittelevia kansalaisia, vai avoimia, empaattisia ja luottavaisia ihmisiä?

Eduskuntavaalit 19.4. kello 9-20

Anabel Kuntz, Eldad Davidov, Shalom H. Schwartz and Peter Schmidt: Human values, legal regulation and approval of homosexuality in Europe: A cross-country comparison. European Journal of Social Psychology. February 2015.


Suvaitsetko homoja?  9

Gay-mairittelu saa lapsuudenystäväni hermostumaan. Häissä, bileissä ja muissa häppeningeissä ihmiset haluavat selittää hänelle, että homoseksuaalisuus on ihan okei.

”Millä oikeudella ihmiset tulevat kertomaan minulle suvaitsevansa minua? Minusta se on suvaitsematonta! Tottakai minua täytyy suvaita yhtä paljon kuin ketä tahansa muuta. Minä en tarvitse heidän hyväksyntäänsä! En minäkään mene erikseen sanomaan kaikille heteroille, että suostun suvaitsemaan heteroseksuaalisuutesi.”

Olen samaa mieltä. Aina kun hymistellään jonkin vähemmistön suuntaan ja kerrotaan - ”miten hienoa, että tekin olette olemassa” - syyllistytään suvaitsemattomuuteen. Muka suurisydämisenä kumarrutaan erilaisen puoleen ja julistetaan: kyllähän sinäkin olet ihminen. Nostan sinut vertaisekseni.

Suvaitsemisestaan kertominen on suvaitsematonta, koska oletetaan, että toisessa on jotakin, jota nyt erityisesti joudutaan sietämään. Siis jotain vikaa. Muka-suopea on ylimielinen. Pohjimmiltaan hän ajattelee edustavansa parempaa lajia, jonka oikeutena on määritellä toisen paikka ja sen liikkumavara.

Joka oikeasti myöntää ihmisoikeudet kaikille ei erikseen suvaitse seksuaalivähemmistöjä, blondeja, saamelaisia tai ateisteja. Homoille ei tarvitse antaa erillis-lupaa elää omalla tavallaan, olla olemassa. Heillä on siihen syntymäoikeus. Mitä sitä itsestäänselvyyksistä huutelemaan.