Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on mustasukkaisuus.

Romanttisuuden ihailu voi olla vaarallista  2

Yhdysvaltalaistutkijoiden mielestä länsimaissa hehkutetaan romanttisuuden hyviä puolia harhaanjohtavasti. Mediassa mm. esitetään kumppanin määräily ja mustasukkaisuus usein yllättävän positiivisessa valossa. Esimerkiksi miesten kontrollinhalua saatetaan pitää merkkinä rakkaudesta ja sitoutumishalusta.

Psykologian tutkijat selvittivät heterosuhteessa elävien naisten käsityksiä romanttisuudesta. He keskittyivät kolmeen kysymykseen. Hyväksyykö nainen romanttisuuden ideologian, ihaileeko hän romanttisia parisuhteita ja pitääkö hän kumppaninsa mustasukkaisuutta hyvänä asiana?

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitävätkö naiset miehensä kontrolloivaa käytöstä romanttisena, ja toisekseen yhdistyvätkö naisten ”romanttisuutta” ihannoivat käsitykset mahdollisesti koettuun henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan parisuhteessa.

Romanttiset uskomukset ovat yhteydessä kumppanin kontrolloivan käytöksen ihannointiin, ja kontrolloiva käytös taas korreloi lähisuhdeväkivallan kanssa. Romanttisilla uskomuksilla oli myös vahva epäsuora yhteys parisuhdeväkivaltaan.

Näennäisesti positiiviselta näyttävä romanttisuusideologia voi siis salakavalasti kätkeä alleen erittäin negatiiviset seuraukset.

Tutkijoiden mukaan löydöksistä voi olla hyötyä kliinikoille ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn parissa työskenteleville. Traditionaaliset käsitykset terveestä tai ihanteellisesta parisuhteesta täytyy mahdollisesti uudelleenarvioida.


Mustasukkaisuus voi johtua alemmuudentunteesta  2

Mustasukkaisuus on piinannut useimpia suomalaisia ainakin jossain elämän vaiheessa.

Usein mustasukkaisuudesta tulee puhe silloin, kun joku kärsii kumppaninsa mustasukkaisuudesta ja kontrollinhalusta. Harvoin ihmiset paljastavat olevansa itse mustasukkaisia.

On rasittavaa olla mustasukkaisuuden kohteena. Jatkuva tarkkailu on ärsyttävää. Jatkuva epäily syö parisuhteen luottamusta. Miksi et luota minuun? Kohde voi kyllästyä ja lähteä.

Pahimmillaan mustasukkaisuus johtaa tragediaan, jopa kuolemaan. Suomen toiseksi yleisin kuolinsyy henkirikoksissa on nykyisen tai ex-kumppanin tappaminen.

Vaikka kumppani pysyisi hengissä, mustasukkaisessa suhteessa rakkaus vähitellen kuolee.

Mustasukkaisuus on omistamisenhalua ja häpeäntunnetta. Amerikkalaistutkimusten mukaan mustasukkaisella on usein pahoja alemmuudentunteita. Mustasukkainen kokee itsensä epämiellyttäväksi kumppaninsa ja muiden ihmisten rinnalla.

Epävarmat ihmiset aiheuttavat itse parisuhteensa turvattomuuden. He voivat olla mistä tahansa mustasukkaisia: ystävistä, harrastuksista ja jopa yhteisestä lapsesta, kaikesta mikä vie huomion pois heistä itsestään.

Haastattelin perheneuvoja Saija Falckia mustasukkaisuudesta. Hänen mukaansa toisen jatkuva kyttääminen on raskasta ja aikaavievää. Ja miten voisi oikeasti edes varmistaa, ettei toinen vaan petä koskaan missään?

Falckin mukaan suomalaista mustasukkaisuutta tulisi tutkia enemmän: ”Meillä aihetta on tutkinut lähinnä Osmo Kontula”.

Kontulan mukaan naisilla mustasukkaisuus saattaa herätä miehiä helpommin, mutta miesten on vaikeampi myöntää olevansa mustasukkaisia kuin naisten. Kontulan mielestä Suomessa on totuttu ”omistamaan” kumppani, ja häntä on totuttu kontrolloimaan. Viime vuosikymmenenä lisääntynyt uskollisuuden vaatimus voi Kontulan mukaan jopa lisätä mustasukkaisuutta.

Heteronaisten ja -miesten on joissakin tutkimuksissa huomattu suhtautuvan kumppanin pettämiseen eri tavoin. Miehet eivät kestä kumppanin seksisuhdetta toisen miehen kanssa. Naiset taas kärsivät eniten siitä, jos mies on solminut emotionaalisesti läheisen suhteen toiseen naiseen. Satunnaisen seksin voisi vielä antaa anteeksi, muttei sitä, että mies uskoutuu enemmän jollekulle toiselle.

Tutkijat Levy ja Kelly halusivat selvittää asiaa tarkemmin. He huomasivat, ettei kyseinen sukupuoliero johdu niinkään sukupuolesta, vaan siitä, millaiseen kiintymyssuhteeseen ihminen pystyy. Turvallisesti kiintyneet ihmiset, sekä miehet että naiset, loukkaantuvat eniten emotionaalisesta uskottomuudesta.

Mustasukkaisen alemmuudentuntoisen persoonallisuuden muodostumiseen löytyy usein syynsä lapsuuden hylkäämiskokemuksista. Saija Falckin mukaan jokaisen mustasukkaisen ihmisen kannattaisi siksi työstää asiaa itsensä kanssa. Toki turvallinen parisuhdekin voi toimia eheyttävästi.

Yhdysvaltalaisasiantuntijat kehottavat mustasukkaista rakastamaan itseänsä enemmän.

Mitä voisit tehdä, jotta tuntisit itsesi rakastamisen arvoiseksi? Tämä on hyvä kysymys. Toisia epäilevä kyttääjä ei ole miellyttävä kumppani, eikä haluttavaa seuraa. Millainen ihminen olisi kiva ja ihana? Toisille ystävällinen ja miellyttävä tietenkin!

Mustasukkaisuudesta voi yrittää löytää positiivisia puolia. Mustasukkainen ainakin arvostaa omaa parisuhdettaan korkealle (usein liian korkealle, niin korkealle, ettei itse ylety sinne). Voisiko mustasukkainen pyrkiä itse olemaan aiempaa viehättävämpi? Niin ettei ihana, menettämisen pelon kohteena oleva puoliso olisi suhteen ainoa ihastuttava puolisko?

Millaiset ominaisuudet ovat viehättäviä?