Naiset eivät ehkä halua johtajiksi

  • Mirja Wuokko

Harvard Business Schoolin professori Francesca Ginon mukaan naisjohtajien vähyys ei johdukaan pelkästään naisten syrjimisestä.

Monessa tutkimuksessa on osoitettu, että naisia ja miehiä arvioidaan työelämässä eri kriteerein. Sekä miehet että naiset epäilevät herkästi naisten pätevyyttä ja johtamistaitoja. Naisille satelee miehiä vähemmän työtarjouksia, ja heille tarjotaan jo uran alussa pienempää palkkaa. Naiset myös kompastuvat miehiä useammin työelämän haasteisiin, kun heidän kykyjään ja ideoitaan aliarvioidaan.

Ginon mukaan Yhdysvaltojen 500 suurimman yrityksen ylimmistä johtopaikoista vain viisi prosenttia on naisilla. Juuri valmistuneen, lähes 22 000 yritystä koskevan maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan naisten pääseminen johtoon parantaa yritysten tuottavuutta.

Naisten tuoma lisäarvo johtuu pääasiassa siitä, että yritys hyötyy mahdollisimman monenlaisten näkökulmien tuomisesta päätöksentekoon. Naiseus sinänsä ei tee johtajasta parempaa.

Kun yritykset tietävät naisten tuoman hyödyn, miksi ne eivät palkkaa naisjohtajia?

Ginon mukaan asia ei ole niin yksinkertainen kuin on annettu ymmärtää. Kysymys ei ole pelkästään tasa-arvosta. Naiset eivät välttämättä koe olevansa syrjittyjä, eivätkä he läheskään aina aliarvioi kykyjänsä. Moni pätevä nainen tietää varsin hyvin pystyvänsä johtajaksi.

Laajan saksalaistutkimuksen mukaan naiset eivät koe hyötyvänsä johtajan asemasta yhtä paljon kuin miehet. Saksassa seurattiin vuosina 1984-2011 kotitalouksia. Joka vuosi ihmisiltä kysyttiin mm. kuinka onnelliseksi he kokonaisuudessaan kokevat elämänsä.

Tutkimukseen osallistui 27 000 tavallista aikuista ja 3 174 johtajaa, joista kolmasosa oli naisia. Ihmisten piti arvioida omaa onnellisuuttaan asteikolla nollasta kymppiin, jossa 10 oli erittäin onnellinen.

Tavallisessa asemassa olevat miehet ja naiset ovat keskimäärin yhtä onnellisia. Tyypillinen ihminen koki elämänsä 7.1 arvoiseksi. Miesjohtajat ovat kaikista onnellisimpia. Heidän tyytyväisyysarvionsa on keskimäärin 7.3. Sen sijaan naisjohtajat arvioivat onnensa vain tasan seiskan arvoiseksi, eli he olivat hieman keskivertoihmistä tyytymättömämpiä elämäänsä.

Mikä naisjohtajia riepoo?

Johtajuus tuo mukanaan paljon etuja. Muhkea palkka, maine, kunnia, valta ja vaikutusvalta kiehtovat monia. Johtajan täytyy tehdä myös uhrauksia. Pomoilla on vähemmän vapaa-aikaa kuin muilla. Naiset kokevat tämän ajan vaihtamisen rahaksi miehiä selvemmin uhrauksena.

Naiset kärsivät ennen kaikkea siitä, että perheelle ei jää juuri aikaa.

Ginon ryhmän tekemä tutkimus osoittaa, että kun naisille ja miehille tarjotaan työssä etenemismahdollisuutta, he näkevät molemmat ylemmän aseman aivan yhtä saavutettavissa olevana, mutta naiset pitävät ylenemistä vähemmän houkuttelevana kuin miehet.

Naiset kokevat uuden tehtävän vaatimien uhrausten seuraukset muulle elämälleen miehiä haitallisempina. Naisilla on tutkimusten mukaan miehiä useampia tavoitteita elämässään, ns. monta rautaa tulessa. Ginon ryhmän tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden ja johtajien haaveita ja tavoitteita elämässä. Naisten lista on pidempi kuin miehillä.

Ginon mukaan naiset saavat myös miehiä vähemmän tukea kotitöissä ja lastenhoidossa. Yksi syy naisten nihkeyteen hakeutua johtopaikoille voi olla heidän epäilynsä siitä, ettei mies suostu ottamaan aiempaa enempää vastuuta kodista ja lapsista.

Tutkimuksissa kävi myös ilmi, että naiset arvostavat vapaa-aikaa miehiä enemmän. Kaiken lisäksi raha houkuttelee miehiä naisia enemmän.

Saksalaistutkimuksessa selvisi, että kun miehen saa onnellisemmaksi jo 5 000 euron palkankorotuksella, tarvitsee nainen saman tyytyväisyystason saavuttamiseen 12 000 euron ekstrapalkkion.

Jotta yritykset saisivat houkuteltua enemmän naisjohtajia, niiden tulisi siis keskittyä korottamaan naisjohtajien palkkoja (nythän ne ovat miesten palkkioita pienempiä), ja naisjohtajille pitäisi myös tarjota joustavampia työaikoja ja mahdollisuutta olla myös perheen kanssa.

Tosiasia on, että myös monet miehet olisivat innokkaampia hakeutumaan johtotehtäviin, jos pomon paikka ei merkitsisi luopumista vapaa-ajasta kokonaan.

11 kommenttia

shiwan8

4.7.2017 12:04

Tästä unohtui maininta siitä, että melkein ilman virhemarginaalia nainen ei pariudu itseään heikommassa asemassa olevan miehen kanssa ja johtajaksi lähtevän naisen kumppaniehdokasvalikoima supistuu radikaalisti jokaisen ylennyksen myötä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

itsetuntoa

4.7.2017 15:02

Tutkimusten mukaan miehet eivät kestä itseään menestyneempää naista. Mitä enemmän nainen tienaa, sitä vaikeampi on pysyä naimisissa.

shiwan8

7.7.2017 11:04

Mitkä tutkimukset? Mistä ne ovat luettavissa?

Suurimman osan avioeroista ja todennäköisesti eroista ylipäätään aloittavat naiset. Syy on yksinkertaisesti miehen riittämättömyys naisen vaatimustasoon mikä taas on suoraan suhteessa naisen asemaan. Sääntöön löytyy varmasti poikkeuksia, mutta järjestäen akateemiset naiset eivät nai muita kuin vähintään yhtä oppineita miehiä eivätkä yritysjohtajanaiset roskakuskimiehiä. Koulutustason ja älykkyyden keskinäinen korrelaatio on toistaiseksi vailla näyttöä eikä mikään yhteiskunnallinen asema tee ihmisestä sopivampaa kumppania toiselle mikäli perusasiat ovat kunnossa.

Näytön perusteella siis ne miehet jotka eivät lähde sotkeutumaan korkeammin koulutettuihin tmv. naisiin omaavat yksinkertaisesti hyvän itsesuojeluvaiston.

Sinapintasoittaja

5.7.2017 14:53

"Naisten tuoma lisäarvo johtuu pääasiassa siitä, että yritys hyötyy mahdollisimman monenlaisten näkökulmien tuomisesta päätöksentekoon. Naiseus sinänsä ei tee johtajasta parempaa.

Kun yritykset tietävät naisten tuoman hyödyn, miksi ne eivät palkkaa naisjohtajia?"

Koska kuten kirjoittaja itse toteaa "naiseus sinänsä ei tee johtajasta parempaa" vaan erilaiset näköulmat asioihin.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

6.7.2017 14:15

Niin, tutkimuksen johtaja kommentoi tutkimustaan näin. Naiset eivät ryhmänä ole sen parempia johtajia kuin miehet. Eli jos kaikkia naisia verrataan kaikkiin miehiin, ei kumpikaan ryhmä edusta parempaa johtaja-ainesta. Nyt on kuitenkin niin, että nykyiset naisjohtajat saattavat olla keskimäärin parempia kuin nykyiset miesjohtajat. Syynä on se, että naisista vain todella kovimmat ja pätevimmät selviävät tästä miehiä suosivasta karsinnasta. Miehiä ei siis välttämättä tietoisesti priorisoida, vaan sekä naiset että miehet suhtautuvat ennakkoluuloisesti naisten osaamiseen. Tällöin karsinnasta selviävät naiset joutuvat olemaan pikkaisen parempia kuin muut tarjolla olevat (mies)hakijat.

shiwan8

7.7.2017 11:09

Ei pätevimmät vaan itsevarmimmat. Ihan yhtä isolla prosentilla johtajista sekä miehet että naiset ovat tehtävään nähden käytännössä työkyvyttömiä narsisteja.

Taisi olla kuitenkin niin, että jonkun jenkkitutkimuksen mukaan naiset ovat parempia lamakausien johtajia ja miehet kasvukausien johtajia ihan vain siksi, että naiset ovat parempia ylläpitämään ja miehet ottamaan harkittuja riskejä...tai näin muistan asian olleen esitetty siinä tutkimuksessa. Tutkimuksen nimeä en kyllä muista...

Sinapintasoittaja

5.7.2017 14:59

Jotta yritykset saisivat houkuteltua enemmän naisjohtajia, niiden tulisi siis keskittyä korottamaan naisjohtajien palkkoja (nythän ne ovat miesten palkkioita pienempiä), ja naisjohtajille pitäisi myös tarjota joustavampia työaikoja ja mahdollisuutta olla myös perheen kanssa.

"tulisi korottaa naisjohtajien palkkoja". Eli siis naisten pitäisi saada enemmän koska erilainen wärkki jalkojen välissä?

"(nythän ne ovat miesten palkkioita pienempiä), " -Millä perusteella? Kirjoittajalle tiedoksi, että jos mies saa enemmän palkkaa kuin nainen samasta työstä syyllistyy työnantaja syrjintää joka on laissa kiellettyä. Kannattaisi silloin tehdä rikosilmoitus.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

6.7.2017 14:27

Tällä hetkellä naisten johtamat yritykset ovat kannattavampia kuin miesten johtamat yritykset. Suurin osa yritysjohtajista on tietyn ikäisiä miehiä. Tällöin yrityksen johdossa ei ole riittävästi erilaisia näkökulmia ja ideoita edustettuna. Silloin kannattaa houkutella erilaisia ihmisiä johtoryhmään. Eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia jne. Jos nämä muiden ryhmien edustajat, jotka tuovat siis lisäarvoa yritykselle, eivät halua yhtä paljon johtajiksi kuin nyt sinne tarjolla olevat, pitää heille antaa muita etuja tai nostaa rahapanosta.

Työantaja ei saa syrjiä työntekijöitä. Missään ei kuitenkaan ole johtajien taulukkopalkkaa, josta tarkistaa oikea palkkaus kullekin johtajalle. Yritys saa vapaasti sopia palkan johtajan kanssa.

Ongelmana on myös valikoituminen eri tehtäviin. Miksi vain miehiä sattuu nousemaan johtajiksi? Luonnostaanko? Uskovatko kaikki, että juuri sattumalta kaikki osaaminen ja asiantuntijuus johtuisi juuri miesten wärkistä jalkojen välissä?

Liian suppeasta piiristä nousevat johtajat saavat yritykset ja jopa kokonaiset maat konkurssiin, tai toimimaan vähintään liian tehottomasti. Samalla tavalla kuin on huomattu, että kaupungistuminen johtaa menestykseen, on hyvä huomata, että erilaisten ihmisten kerääntyminen yhteen paikkaan tuo uusia ideoita ja kaikkia vaurastuttavia verkostoja.

Monen mielestä on pelottavaa luopua vanhasta, vaikka kaikki tutkimustieto kannustaisi kokeilemaan uusia ratkaisuja.

shiwan8

7.7.2017 11:44

Tällä hetkellä olosuhteet ovat ne mitä ne ovat ja siksi naiset ovat parempia tämän hetken johtajia...keskimäärin.

Mites kun on yrityksiä joissa on "tietyn" ikäisiä naisia, pelkästään. Miksi sinne ei sitten tarvita miesnäkökulmaa?

Miksi naisille pitäisi antaa enemmän sukupuolensa perusteella kuin miehille? Onko syrjintä ok vain kun se auttaa naista?

Sopimuspalkat ovat sopimuksia. Jos nainen ei vaadi kovempaa liksaa ei firma sitä anna. Miksi antaisi? Ei anna miehellekään yhtään sen auliimmin.

Miehet hakeutuvat useammin johtotehtäviin. Siksi heitä on enemmän johtotehtävissä.

Olisiko nyt aika lopettaa tuo uhriutuminen ja antaa ihmisten kantaa vastuu omista valinnoistaan?

Mirja Wuokko

7.7.2017 15:14

Kyllä minusta tarvitaan moneenkin paikkaan miesnäkökulmaa. Päiväkotiin, hoitotehtäviin, vaikka kampaamoihin. Kun miehet hakeutuvat perinteisille naisten aloille, heillä on usein myös hyvät ylenemismahdollisuudet. Esimerkiksi kouluissa on usein miesrehtoreita ja naisopettajia.

Sekä miehet että naiset, mutta etenkin miehet olettavat vastoin faktoja, että mies on luonnostaan naista pätevämpi. Ainostaan hoitamista ja lasten kanssa olemista pidetään luontaisesti naisten pätevyysalueena. Ja siivoamista.

Tällöin asiantuntijoita ja johtajia rekrytoitaessa ei välttämättä osata valita pätevintä yksilöä tehtävään. Naisten aliarvionti tulee ilmi esimerkiksi tutkimuksissa, joissa on sama teksti syötetty koehenkilöille miehen ja naisen kirjoittamana. Miehen tekemänä teksti on ihmisten mielestä paljon fiksumpi ja parempi kuin naisen kirjoittamana.

Klassisen musiikin orkestereihin alkoi yhtäkkiä löytyä päteviä naisia ja ulkomaalaistaustaisia, kun päätettiin soittaa lakanan tai sermin takana. Raati ei voinut enää nähdä soittajan sukupuolta, ikää tai etnistä taustaa, vaan joutui arvioimaan pelkän soittotaidon perusteella hakijan pätevyyttä.

Joissakin maissa on testattu työnhaun muuttamista niin, ettei palkkaava taho näe hakijan sukupuolta, ikää tai oikeaa nimeä. Valintojen paremmuusjärjestys on muuttunut.

Koska kaikkia ihmisiä ei arvioida samoin ja reiluin kriteerein, tulisi kovapäisimpienkin viimein uskoa, että valinnat eivät nykyisellään ole reiluja ja järkeviä.

Vai eikö ihmisiä haittaa, että he ovat saaneet epäreilua etua? Pelottaako oikea kilpailutilanne? Miehet voivat toki pelätä aiemman suositummuusasemansa puolesta, mutta toistaiseksi ei ole suurta hätää, sillä naiset eivät ole vielä saavuttaneet yhtä hyvää itseluottamusta.

Naisia näyttää tutkimusten mukaan pelottavan kilpailu miesten kanssa. Tytöt ja naiset osaavat yhtä hyvin matematiikkaa kuin pojat ja miehet, mutta jos heille kerrotaan, että vastassa on joku miespuolinen, alkaa suoritustaso laskea.

Yhden tutkimuksen mukaan tyttöjen itsevarmuus alkaa laskea ennen kouluikää. Siihen asti he uskovat, että naiset pärjäävät loistavasti.

Hyvin pärjäävä tyttö on ihmisten mielestä ahkera. Hyvin pärjäävä poika on ihmisten mielestä lahjakas. Tällaiset sitkeät mielikuvat värittävät arvioita muista ihmisistä. Tästä on haittaa molemmille sukupuolille.

Yksilön voi olla vaikea neuvotella palkastaan, jos kulttuurissa on vallalla selvä käsitys tietylle ihmisryhmälle kuuluvasta palkasta. Toki jonkin harvinaisen osaamisen taitaja voisi periaatteessa neuvotella vaikka minkälaisen palkan itselleen, jos kilpailu tästä osaamisesta olisi kovaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

10.7.2017 16:42

Tasa-arvo toki pitäisi olla kaikessa, mutta niin kauan kuin sitä ei kaikkeen haluta vaan pelkästään ns. naisten edun nimissä naisille edullisiin asioihin niin koko touhun voi suoraan unohtaa. Tasa-arvo kun ei katso ikää, sukupuolta tai etnisyyttä.

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi