Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on kemia.

Parisuhdekemiaa  15

Miksi parisuhteet kaatuvat? Psykologi Tony Dunderfelt väittää, että nykymies kärsii PmS-syndroomasta (Passivisen miehen syndrooma) ja nainen on PISS (paniikinomaisen itsenäisyyden saavuttamisen syndrooma). Tasa-arvo on loistava perusta parisuhteelle silloin kun se perustuu sukupuolten erilaisuuden huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Mutta.

Nykynainen ei osaa olla feminiinen eikä mies miehinen.

Nainen on pätevä ja hallitseva + Mies on passiivinen nössö = Itseään ruokkiva noidankehä. Lopulta mies on masentuneen sopeutunut ja nainen raivoisan tyytymätön.

Miehen passivoituminen yllyttää naista yhä aktiivisemmaksi. Naisen väsynyt aktiivisuus ihmetyttää ja pelottaa miestä, joka hämillisenä vetäytyy omiin oloihinsa. Nainen täyttää tyhjiön toiminnalla. Hän tulee yhä aktiivisemmaksi ja lähes paniikinomaisesti itseohjautuvaksi. Kaikki on tehtävä itse – miehestä ei saa irti mitään.

Miehen ongelma:
Nainen
on monissa asioissa oikeasti hyvä
ottaa vastuuta ja nauttii siitä
lähettää sanattomia ja sanallisia viestejä: miehen tekemänä asia ei hoidu riittävän hyvin

Mies alkaa antaa voimaansa pois. Hän ajattelee, että naisen tarpeet ja mielipiteet ovat tärkeämpiä kuin hänen omansa.

Lopulta kaikki valta on naisella ja molemmat ovat onnettomia.

Nainen aistii miehen pelon ja alkaa vältellä häntä. Moderni nainen haluaa itsenäisen voimakkaan miehen, ei mamoa, joka alistuu ja odottaa ohjeita. Naisella on riittävästi työtä ja hoidettavaa ilman äijääkin.

Miehen pitää löytää oma voimansa. Maskuliinisuuteen kuuluu mm. seuraavia taitoja:
Voima
puskea läpi vastuksien
kuunnella eriäviä mielipiteitä
olla tarvittaessa täysin hiljaa
ottaa vastuuta
olla rakentava, vaikka mieli tekisi tuhota
nostaa nainen kynnyksen yli

Tosimies on voimakas, ei ilkeä ja aggressiivinen.

Nainen testaa voiko mieheen luottaa. Hän yrittää saada miehen kaatumaan. Miehisyys on joustavaa taipumattomuutta, jota nainen ei saa horjutettua. Vasta sitten nainen voi rentoutua, antautua, olla turvassa.

Tony Dunderfelt: Parisuhteen kemia