Miksi suomalaismiehet eivät halua lapsia?

  • Mirja Wuokko

Tilastokeskuksen 14.4.2016 julkistuksen mukaan syntyvyys on Suomessa laskenut viidettä vuotta peräkkäin. Suhteellisesti jyrkimmin syntyvyys on laskenut Kainuussa ja Keski-Pohjanmaan kunnissa.

Vähintään 50 000 asukkaan kunnista korkein syntyvyys on Seinäjoella (1.94), Oulussa (1.92) ja Espoossa (1.86). Maan pienin kokonaishedelmällisyysluku on Helsingissä (1.32). Myös Turun (1.35) ja Tampereen (1.45) syntyvyys ovat alhaisia.

Ensimmäisen elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä oli viime vuonna 28,8.

Väestöliiton tutkijan Anneli Miettisen ”Miksi syntyvyys laskee?” -kirjassa esitellään perheen perustamiseen liittyviä trendejä ja tilastoja.

Ihanteellinen perhekoko on pienentynyt ja lapsettomuuden kannatus kasvanut. Kohta 50 vuoden ajan (vuodesta 1969) suomalaisten syntyvyys on ollut alle uusintamisluvun 2.1.

Lastensaanti polarisoituu Suomessa. Entistä suurempi osa ihmisistä jää lapsettomiksi, mutta samalla kolme tai useampia lapsia hankkineiden perheiden määrä on hieman kasvanut 1955-1970 -syntyneiden kohdalla (verrattuna suuriin ikäluokkiin). Nuorten polvien lopullista lapsilukua ei vielä tiedetä.

Vuonna 2015 suomalaisten mielestä ihanneikä tulla äidiksi oli 26.7 vuotta. Isäksi pitäisi tulla 28.5-vuotiaana. Ensisynnyttäjien ikä on korkeampi, melkein 29 vuotta, ja isäksi tullaan vasta keskimäärin yli 30-vuotiaana.

Naisten mielestä vanhemmaksi tulon ihanneikä on hieman korkeampi kuin miesten mielestä. Korkeasti koulutetut haluavat tehdä lapsia muita myöhemmin.

Nuorilla aikuisilla - varsinkin miehillä - sopivan kumppanin puute oli tärkeä syy olla hankkimatta lapsia. Naisilla uudeksi, vieläkin tärkeämmäksi syyksi on tullut ”muut kiinnostuksen kohteet”. 42 prosenttia naisista piti omia kiinnostuksen kohteitaan hyvin tärkeänä syynä siirtää lastenhankintaa. Kolmannes nuorista naisista ei halua luopua elämäntyylistään.

Aiemmin omiin intresseihin ja elämäntapaan liittyvät syyt ovat olleet yleisiä lähinnä nuorten miesten parissa. Nyt erityisesti naisten mielestä itsensä toteuttaminen on tärkeää.

Nykyään jopa avioliitossa olevat vastaajat saattavat mainita oikean kumppanin puuttumisen syyksi lapsettomuuteen. Ihmiset siis ottavat puolisokseen kumppanin, joka ei heidän mielestään sovi vanhemmaksi.

2015 nuorilla aikuisilla myös työhön ja toimeentuloon liittyvät epävarmuustekijät saivat luopumaan ainakin toistaiseksi perheen perustamisesta.

”Lapsettomista 20-34 -vuotiaista naisista 45 prosenttia ja miehistä lähes kolmasosa suunnitteli hankkivansa lapsen tai lapsia jossain vaiheessa. Naisista lähes 30 prosenttia ja miehistä 35 prosenttia oli epävarma siitä, aikoiko hankkia lapsia lainkaan.” (s.53)

Perusasteen koulutuksen saaneista muita suurempi osuus aikoo jäädä lapsettomiksi. Keskiasteen koulutuksen hankkineiden keskuudessa lastensaantiaikeet ovat kovimmat.

Suomalaisnaiset ovat halukkaampia hankkimaan lapsia kuin miehet. Varsinkin perusasteen koulutuksen miehet tyytyvät 0-1 lapseen, naiset toivoisivat lapsia enemmän.

Lapsettomuuden lisääntymisen ohella myös vain yhden lapsen tekeminen on yleistynyt. Miksi lapselle ei haluta tehdä sisaruksia?

Miettisen mukaan yhden lapsen vanhemmista monilla oli aikomus hankkia lisää lapsia. Naisista peräti 55 prosenttia olisi halunnut lisää lapsia, ja miehistäkin yli neljännes. Yksilapsisista vanhemmista neljännes äideistä ja 40 prosenttia isistä ei aikonut hankkia enempää lapsia.

Ns. itsekkäät syyt eivät juuri vaikuta toisen lapsen hankkimisen punninnassa. Miehet pihtaavat lapsilukua selvästi naisia useammin taloudellisista syistä. Viidennes miehistä piti talouteen tai työhön liittyvää epävarmuutta tärkeänä syynä lykätä lisälasten hankintaa, naisista näin ajatteli 10-15 prosenttia. Kuitenkin joka toinen vastaaja piti taloutta yhtenä tekijänä toisesta lapsesta luopumisessa.

Toisesta lapsesta luopuminen johtuu hyvin usein siitä, ettei puoliso halua lisää lapsia.

Lähes 30 prosenttia naisista piti työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia vähintään jokseenkin tärkeinä harkitessaan perheen kasvattamista. Perhevapaan aiheuttama katkos työelämässä mietityttää varsinkin lapsettomia korkeasti koulutettuja naisia. Heistä melkein kolmannes piti työuran katkosta vähintään jokseenkin tärkeänä syynä harkita lapsentekoa.

Akateemisesti koulutettujen joukossa on paljon lapsettomuuden kannattajia, mutta osa korkeasti koulutetuista jää ilman lapsia liian kauan asiaa vetkutellessaan. Koska akateemiset naiset lykkäävät lastensaantia yhä myöhemmäksi, eivät koulutetut miehetkään saa aina toivomaansa perhettä. Useimmiten koulutetut nimittäin naivat suurin piirtein omasta koulutus- ja ikäryhmästään.

Vaurailla korkeasti koulutetuilla työssäkäyvillä miehillä on parhaat edellytykset hankkia perhe. Biologian unohtaminen voi kampittaa alfaurosten haaveet.

Anneli Miettinen: Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. Perhebarometri 2015. Katsauksia E49/2015. Väestöliitto. Hansaprint Oy.

27 kommenttia

tuuli.hattu801

8.5.2016 13:00

Itselläni ainakin oli haave kolmannesta lapsesta, mutta taloudelliset syyt kaatoivat haaveen. Nyt lähes 36v:nä en enää kolmannesta voi unelmoida, sillä nykyinen kumppanini ei kuulema halua lapsia/hän ei koe, että hänestä olisi isäksi.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

tuuli.hattu801

8.5.2016 13:07

Varsinkin miesten lastentekoa voivat jarruttaa pelko erosta ja mahdollisista elatusmaksujen maksamisesta. Käsittääkseni miehet kuitenkin "joutuvat" maksumieheksi useammin kuin naiset.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Hyvä pojat

9.5.2016 12:58

Tämähän on hyvä asia. Jääpä lapsettomia miehiä enemmän meille lapsettomaksi omasta halustaan jääville naisille. Lapsetonta parisuhdetta etsivien tilanne helpottuu, kun suhteen toinen osapuoli ei paljastukaan piilo-yksinhuoltajaksi, ja pystyy heti alkuun sanomaan aikovansa jäädä lapsettomaksi.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Nakkimuki

9.5.2016 17:11

Ehkä siks että lapset on ärsyttäviä

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

licence27

10.5.2016 00:22

Suomalainen lapsihan on yksi maailman suurimmista luonnonvarojen tuhlaajista. Näin ollen jos olet vihreä jäät lapsettomaksi.

Ihan varmasti on aviopareja joista jompikumpi tai molemmat eivät ole sopivia vanhemmaksi oman aviopuolison mielestä ja niitä joilla on lapsia mutta ulkopuolisen mielestä ei ole edellytyksiä kasvattaa lapsista terveitä aikuisia.

"En tiedä mitä teen. On kai pakko laittaa lapset laitokseen". Onko puoliso, riittävä, sopiva, soveltuva, ihanteellinen, täydellinen tai epätäydellinen.

Jos elinkustannuksia ei saada kuriin ja työttömyyttä selkeästi vähenemään niin kuka uskaltaa perheen perustaa jos ei tiedä onko kahden viikon päästä tulot ansiotyön vain sossun luukun varassa. Toki niitäkin on, mutta onko siinäkään sitten mitään järkeä?

Täytyykö pitkäaikaistytyöttömille tarjota uraksi vanhemmuutta tai sijaisvanhemmuutta?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Maplequeen

10.5.2016 02:35

Hallituksen neandertaalit yrittävät linjauksillaan pakottaa naiset jäämään kotiäideiksi. Minussa mokoma herättää vain kapinahenkeä. Ja muutenkin, milläs jäät, kun taloustilanne on epävarma ja lapset ovat kalliita? Minulla ja miehelläni ei olisi millään varaa tällä hetkellä hankkia lapsia, eikä tulevaisuus näytä paljon ruusuisemmalta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

tuuuli.hattu801

10.5.2016 15:30

Mielestäni työttömillä on todellakin oikeus olla vanhempia. Heillä on aikaa lapsilleen ja jos ei ole työtä elämän tarkoituksena, lapset antavat itse asiassa paremman tarkoituksen elämälle kuin työ. Periaatteessa työntekijä voidaan koska tahansa vaihtaa uuteen, mutta vanhempi on lapselle jotain korvaamatonta. En tiedä onko asia näin, mutta monelle työttömälle lapset voivat olla jopa rakkaampia kuin työssäkäyjille, sillä heitä on todella ehtinyt rakastaa ja pitää hyvänä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

13.5.2016 11:11

Suomalaisnaisten ja -miesten erilaiset lapsitoiveet saattavat johtaa pariutumiseen ulkomaalaisen kanssa. https://www.city.fi/blogit/7/syyt+naida+ulkomaalainen/123847

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

tuuli.hattu801

14.5.2016 11:07

Näin maalaisjärjellä ajateltuna pariutuminen ulkomaalaisen miehen kanssa sisältää riskinsä. Mahdollista eroa ja huoltajuuskiistoja sekä elatusmaksuasioita ajatellen. Jos mies muuttaa takaisin ulkomaille eron jälkeen, lapset tuskin kovin usein tapaavat isäänsä tai pahimmassa tapauksessa isä kaappaa lapset mukaansa ulkomaille. Kai lapset voivat sovinnollakin isälleen päätyä. Mutta mediassa välillä pyörineet tapaukset tulevat mieleen. Kai jotkin naiset pariutuvat nykyisten uusien pakolaistenkin kanssa. Itse olen hieman ennakkoluuloinen muslimitaustaisia miehiä kohtaan, mutta se on taas sitten oma juttunsa.

shiwan8

21.5.2016 04:57

Tuossa kun on katsonut vierestä kun yhä useampi tuttavapiirissä pariutuu ulkomaalaissyntyisen naisen kanssa niin ei näissä "ei-suomalaisissa" ole suomalaisiin nähden muuta olennaista eroa kuin kunnioitus miestä kohtaan mikä taas näyttää isolta osalta suomalaisnaisia puuttuvan.

Suomalaismies

15.5.2016 12:47

Ihan mielenkintoisia kysymyksiä. Ihmettelen vain tuota otsikkoa, miksi ja miten suomalainen mies on jotenkin enemmän syyllinen alhaiseen syntyvyyteen kuin naiset? Sekä verrattuna muunmaalaisiin miehiin? Onhan muslimi- ja lestadiolaisilla miehillä (ja naisilla) sinänsä sama periaate, eli täyttää maailma itsensä kaltaisilla ihmisillä, joten lapsia pitää tehdä niin paljon kuin ehtii ja pystyy - sitten ihmetellään maailman ylikansoitusta ja sisällis-sotia siellä sun täällä.

No, meni vähän asian sivusta - pointti siis että miksi kaikki huono maailmassa on TAAS nimenomaan suomalaisen miehen syytä? Siis suomalaisen naisen mielestä?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

tutkijaeihutkija

15.5.2016 20:05

Jos luet koko jutun, niin huomaat, että suomalaiset miehet haluavat harvemmin lapsia. Vähän koulutetut miehet haluavat nolla tai yhden lapsen. Yhden lapsen äidit eivät saa haluamaansa toista lasta, koska mies katsoo, ettei ole varaa. Nämä ovat Väestöliiton tutkimustietoa, isoa osa ihan miestutkijoiden keräämiä tietoja. Ei tässä miehiä mollata, vaan kerrotaan faktat.

Suomalaisnaiset rakastavat suomalaisia miehiä. Monet ulkomaalaiset naiset arvostelevat suomalaismiehiä piheiksi ja lapsivihamielisiksi. Suomalaisnainen ymmärtää suomalaismiehen tilannetta ja menee töihin ja tyytyy yhteen lapseen.

Suomalaismies

17.5.2016 20:57

Koko jutussa ei verrata suomalaisia miehiä muihin länsimaisiin miehiin - eli kommenttini koski nimenomaan tuota "suomalais-" osaa otsikosta sekä Mirjan ehdotusta että ehkä ulkomaalaiset miehet olisivat kiinnostuneempia lapsista.

Suomessa syntyvyys oli esimerkiksi Saksaan verrattuna ihan OK tasolla vielä 10 vuotta sitten. Uusi ilmiö on että Suomen syntyvyys on laskemassa kovaa vauhtia. Kannattaisi ehkä miettiä mikä on muuttunut oleellisesti Suomessa? Sensijaan että ruokittaisiin yhä syvenevää kuilua suomalaisten miesten ja naisten välillä.

Tuo "tutkijaeihutkijan" kommentti "Suomalaisnaiset rakastavat suomalaisia miehiä" taitaa mennä sen verran sarkasmin puolelle että en kommentoi :)

Varmuuden vuoksi: omien lasteni äiti on Länsi-Euroopasta ja elämäni kaikki muutkin läheiset ja rakkaat naiset muualta kuin Suomesta. Eli siinä mielessä minulle ihan OK että haetaan partneri muualta! :)

Mirja Wuokko

19.5.2016 18:43

Kun vertailet noita lapsia suunnittelevien ja/ tai haluavien miesten ja naisten prosenttilukuja, huomaat eron.

Suomalaismies

19.5.2016 21:46

Älä huolehdi Mirja - osaan lukea, varsinkin tilastoja. Jos luet kommenttini, sen aiheena on että miksi sana "suomalaismiehet" otsikossa? Siis nimenomaan suomalaismiehissä on jokin erityinen vika verrattuna maailman muihin miehiin? Lisäksi keskustelukommentissasi vihjaat implisiittisesti että ulkomaalaisilla miehillä olisi asiaan "parempi" suhtautuminen - asia johon esitetty tilastotieto ei ota mitenkään kantaa.

Minusta ei ole mitenkään yllättävää että miehet haluavat tilastollisesti saada lapsia vähemmän kuin naiset. Eli siinä mielessä tutkimus ei mielestäni "paljasta" mitään uutta. Eikä selitä miksi Suomen syntyvyys on pienenemässä. "Suomalaiset miehet ovat tolloja" kuulostaa sinänsä aikakauteemme sopivalta populistiselta toteamukselta, mutta ei se ole kovinkaan rakentava kenellekään.

Mirja Wuokko

20.5.2016 13:51

Tämä tuore tutkimus on tehty suomalaisten keskuudessa.

Suomalaismiehet ovat siis itse kertoneet, etteivät esimerkiksi halua toista lasta. Yhden lapsen vanhemmista naisten ja miesten haluissa saada lisää lapsia on eroa lähes 30 pinnaa! Minusta kyseessä on aika iso ero. Jos naiset saisivat päättää, olisi Suomessa vähemmän yksilapsisia perheitä.

Tiedän että saksalaiset eivät myöskään halua tällä hetkellä lapsia. Siellä taitaa olla Euroopan pienin syntyvyys. Euroopassa ei muutenkaan juhlita syntyvyydellä. Aiemmin Pohjoismaat olivat melko korkean syntyvyyden maita, mutta nyt Suomessa on tapahtunut selvä notkahdus.

Olen aiemmin kirjoittanut ns. seka-avioliitoista. Suomessa on tutkittu syitä naida ulkomaalainen. Suomalaisnaisten yhtenä syynä mennä naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa oli nimenomaan suomalaismiesten nihkeys lapsia kohtaan.

Väestöliiton sivuilta löytyy tuoreita blogeja aiheesta. Väestöliiton mukaan miehet eivät aina puhu lapsitoiveistaan ääneen, koska esimerkiksi yksinäisen miehen on kovin vaikea hankkia lapsia. Siinä mielessä sinkkumiesten lapsitoiveita ei ehkä voi suoraan verrata sinkkunaisten lapsitoiveisiin. Kautta linjan naisilla on Suomessa kuitenkin isompi hinku saada lapsia kuin miehillä.

Korkeasti koulutetut

18.5.2016 11:49

"Nykyään jopa avioliitossa olevat vastaajat saattavat mainita oikean kumppanin puuttumisen syyksi lapsettomuuteen. Ihmiset siis ottavat puolisokseen kumppanin, joka ei heidän mielestään sovi vanhemmaksi."

Vaimoni alkoi kärsiä vakavista mielenterveysongelmista lapsemme synnyttyä. Hän olisi valmis hankkimaan liudan lapsia lisää, mutta epäilen vahvasti hänen kyvykkyyttään hoitaa useampaa lasta, vaikka onkin nykyään henkisesti melko tasapainoinen. Hän haluaisi lisäksi viettää useamman vuoden kotona lasten kanssa, vaikka sosiaalisten kontaktien ja päivärytmin puute mitä ilmeisemmin heikentävät hänen mielenterveyttään.

Voisin hankkia lisää lapsia, mutta en hinnalla millä hyvänsä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

26.5.2016 16:59

Ei hätää. Meillä on runsaasti moniongelmaisia jotka huolehtivat erinäisten aivopierujensa myötä jatkossakin mielenterveyshuollon työllistymisestä. Monikohan tänäkin vuonna lisääntyy korjatakseen syöksykierteisen suhteensa....

Pisteet muuten fiksuista valinnoista. Lapsenteko ei ole niitä juttuja joita hankalassa tilanteessa pitäisi tehdä.

Mistintuu

18.5.2016 13:34

Olisi ihan mielenkiintoista myös tietää, miten nämä asiat mahdollisesti eroavat muista länsimaista.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

21.5.2016 05:01

Tuntuisi olevan enemmän kyse siitä, että vallitsevassa tilanteessa sekä lakien että sosiaalisen ilmapiirin takia miehelle nyt vaan on epäedullista lähteä lisääntymään tietoisesti ja itselleen tutun naisen kanssa. Nainen voi ilman mitään varsinaista syytä nostaa kytkintä milloin tahansa, laki käytännössä takaa naiselle yksinoikeuden lapsiin jos nainen näin haluaa homma jää miehen maksettavaksi.
Bonuksena on sitten se käenpoikien määrä joka vaihtelee vähän arvioijasta riippuen 10 ja 30 prosentin alueella.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

nauraanauraa

22.5.2016 15:46

Käenpoikien määrä on asiantuntijoiden mukaan Länsimaissa 2-3%.

Ennen vanhaan au-lasten isyyttä ei voinut tarkistaa luotettavasti, mutta uuden isyyslain turvin on mahdollista saada dna-testit asian selvittämiseksi, vaikka äiti vastustaisi.

30%? Varmaan itsekin ymmärrät, miten naurettava väitteesi on.

shiwan8

26.5.2016 16:19

Niin siis varmuudella tiedettyjen käenpoikasten määrä tapauksen tietoon tultua kasassa pysyneissä suhteissa on 2-3 prosenttia. Todennäköisesti näistäkin melkein kaikki ovat pikaliittoja jotka on solmittu jonkun kanssa joka ollaan tavattu vasta raskausajan alettua.

Käenpoikasten todellinen määrä on sitten asia joka on kaikilta matemaattisen tarkkuuden ulottumattomissa ja se samainen määrä joka arvioidaan 10 ja 30 prosentin väliin. Tämä isyyden selvittäminen on tehty miehelle niin vaikeaksi ettei sitä käytännössä tehdä muuten kuin silloin kun lapsi ilmiselvästi ei ole miehen oma tai mies yrittää keksiä raflaavan tavan poistua kuviosta. Tästä on ollut muinon kovastikin keskustelua joissa lopputulema on se, että suurin osa mimmeistä lähtee kävelemään jos mies haluaa olla kohtuullisen varma, että elättää vain omia lapsiaan. Melkein kaikki loput kostavat miehelle muilla tavoin ja parin prosentin marginaali ymmärtää sitten olevansa kuolevaisia ja hyväksyy testin osana prosessia.

Se mikä tässä oli naurettavaa on väitteesi siitä, että olisin väittänyt prosentin olevan 30. Kerron asian todellisen laidan, eli siis sen, että asiantuntijoiden arvioiden mukaan arvioijasta riippuen määrä vaihtelee 10% ja 30% akselilla. Itse olen sitä mieltä, että todennäköisesti 10% on lähempänä totuutta, mutta toisaalta kun miettii miten helppo nykymaailmassa ihmisten ja varsinkin ihmisistä naisten on olla uskottomia jäämättä siitä kiinni niin ei se 30% ole automaattisesti pois suljettu luku.

hepskukkuu112233

3.6.2016 20:28

"Vaurailla korkeasti koulutetuilla työssäkäyvillä miehillä on parhaat edellytykset hankkia perhe."

Niin se on. Naiset tahtovat kunnollisen miehen, jolla on kykyä elättää perhe ja pitää huolta. Eikä siitä kouluttautuneisuudesta haittaakaan ole :)

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

9.6.2016 21:03

Naiset haluavat kunnollisen miehen? Missä maailmassa. Länsimaissa tuo yleistys nyt ainakin on mahdoton. :D

hepskukkuu112233

5.1.2017 09:22

No mun kurssikaverit tahtoivat kunnollisen miehen, eikä mitään hunsvottia. Kaveripiiristäni ainoastaan yksi pitää pahoista pojista.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

steriloimislaki

8.5.2017 15:13

Kaikki eivät halua lapsia.
Kansalaisaloite oikeudesta sterilointiin ei ole saanut julkisuutta mediassa.
Suomessa vasta 30-v pidetään tarpeeksi kypsänä päättämään, ettei halua kolmea tai ei ollenkaan lapsia.
Muissa pohjoismaissa jo 25-v saa päättää lisääntymiskyvystä luopumisesta.
Nyt voi kannattaa ja jakaa kansalaisaloitetta itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi.
"Steriloimislain ikäraja pohjoismaiseksi eli 25 vuotta ja lapsiluvuksi kaksi lasta"
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2401
Nykylain 30 vuotta tai kolme lasta on holhoavaa vanhanaikaista lainsäädäntöä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi