Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on reilu.

Tutkimus paljasti: komeat miehet ovat itsekkäitä  6

Mitä paremman näköinen mies, sen todennäköisempää on, että hän on itsekäs, väittää uusi tutkimus. Brunel University Londonin tutkimusryhmä testasi evoluutiopsykologian teoriaa kauniista ihmisistä. Koska ulkonäkö nostaa sosiaalista statusta, onko hyvännäköisillä muita suurempi halu säilyttää eriarvoisuus yhteiskunnassa, koska he hyötyvät tästä ”kilpailusta” eniten?

Yllättäen tutkimus ei löydä yhteyttä epätasa-arvon kannattamisen ja kauneuden välillä naisten kohdalla.

”Viehättävillä miehillä on muita vähemmän taipumusta kannattaa tasa-arvoa ja he ovat vähemmän anteliaita ja reiluja kuin muut. Tämä löydös ei päde naisiin”, kertoo tutkimuksen johtaja psykologian tohtori Michael Price.

Tutkijaryhmä skannasi 3D-kuvin 125 miestä ja naista ja mittasi heistä erilaisia tunnettuja viehättävyyskertoimia kuten hoikkuuden. Miehillä mitattiin hartioiden ja vyötärön suhde ja naisilla vyötärön ja lantion suhde.

Koeryhmä osallistui myös persoonallisuuskyselyyn, jossa selvitettiin käytöstä ja asenteita esimerkiksi tasa-arvoa ja itsekkyyttä kohtaan. Ryhmä altistettiin lisäksi taloustestiin, jossa heitä pyydettiin päättämään miten he jakaisivat saamansa rahat toisen henkilön kanssa.

Psykologit pyysivät tuomarointijoukkoa arvioimaan testihenkilöiden skannatut ulkomuodot viehättävyyden mukaan. Toinen tuomariryhmä laitettiin arvioimaan skannatuista kuvista henkilöiden todellista käytöstä: kuinka altruistisia tai tasa-arvoisia he luulivat henkilöiden olevan oikeassa elämässä?

Tohtori Pricen mukaan tuomaroijat arvioivat hyvännäköisten miesten ja naisten olevan vähemmän reiluja ja tasa-arvoisia kuin tavallisen näköisten ihmisten.

”Epäillessämme komeiden miesten toimivan vähemmän reilusti taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon alueilla, emme ole niinkään väärässä. Tutkimus osoittaa hyvännäköisillä miehillä olevan taipumusta itsekkyyteen ja epätasa-arvoon”, arvioi Price.

Pricen mukaan komistukset eivät ole lopullisesti tuomittuja itsekkyyteen ja epäreiluuteen. Jos miehet tiedostavat ulkonäköedun vaarat (aiheuttaa ylimielisyyttä muita kohtaan), voi se auttaa heitä pääsemään ominaisuudesta eroon.

”Korrelaatio viehättävyyden ja itsekkyyden välillä ei ole mitenkään täydellinen, ja monet erittäin komeat miehet ovat myös hyvin altruistisia ja egalitaarisia”, Price huomauttaa.

Tutkijoiden mukaan tulokset tuovat kuitenkin uutta näkökulmaa siihen, miksi jotkut miehet ovat itsekkäämpiä kuin toiset. Pricen mukaan useat tutkimukset ovat osoittaneet varakkaiden ihmisten välittävän muita vähemmän kiltteydestä ja tasa-arvosta. ”Tutkimuksemme on osoittanut ulkonäön vaikuttavan vähintään yhtä voimakkaasti näihin asenteisiin kuin vaurauden.”

Mitä mieltä olette tutkimuksesta? Päteekö Suomeen? Ovatko hyvännäköiset miehet itsekkäitä sikoja? Miksi kauniit naiset eivät ole samanlaisia? Onko kauniiden naisten kiltteys ja vaatimattomuus pelkkää teeskentelyä? Vai kostautuuko hyvännäköisen ylimielisyys pahemmin naisille kuin miehille? Jos kauniit naiset eivät ole itsekkäitä ja omahyväisiä, eikö ole epäreilua olettaa heidän olevan sellaisia?

Michael Price, Stuart Brown, Amber Dukes and Jinsheng Kang: Bodily Attractiveness and Egalitarianism are Negatively Related in Males. Evolutionary Psychology. January 2015.

Study finds good-looking men are more selfish. Brunel University psychology News 10.2.2015


Ahneet

Suomessa on viime aikoina esitetty argumentteja kilpailun ja menestymisen puolesta: maassamme ei saa menestyä ja kateelliset yrittävät verottaa asiantuntijat, johtajat ja yrittäjät kyykkyyn.

Toisaalta yhteisöllisyyden, hyvinvointivaltion säilyttämisen ja huono-osaisten huomioimisen puolesta on myös pidetty meteliä. Menestyjiä on syytetty ahneiksi.

Markkinatalousmaa Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa tehdään paljon tutkimusta, jonka perusteella eurooppalainen hyvinvointivaltio näyttäisi miellyttävämmältä paikalta elää kuin puhdas kilpailuyhteiskunta.

Uskomukset ihmisen luontaisesta ahneudesta on jyrätty.

Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan jo 3-vuotiaat jakavat yhdessä tehdyn työn palkinnot tasan ryhmän kesken, vaikka heille tarjottaisiin mahdollisuus epäreiluun palkinnon omimiseen. Esimerkiksi simpanssit monopolisoivat etuudet samassa tilanteessa.

Toisaalta ihmisillä on taipumus pitää itseään keskivertoa parempina. Viidentoista maan tutkimus vahvisti itsensä yliarvostamisen olevan erityisen yleistä maissa, joissa oli suurimmat tuloerot.

Maaliskuussa 2012 julkaistu tutkimus paljastaa opinnoissa huijaamisen lisääntyvän Yhdysvalloissa niissä osavaltioissa, joissa tuloerot ovat suurimmat ja ihmisten välinen luottamus pieni.

Virginian yliopiston psykologian laitos tutki USA:n asukkaita vuosina 1972-2008. Ihmiset olivat sitä onnellisempia mitä tasaisempi tulonjako sinä vuonna oli. Mitä isommat tuloerot, sitä enemmän kansalaiset kokivat, että toisiin ei voi luottaa ja että muut ovat epäreiluja. Tämä koski muita paitsi rikkaita. Tyytymättömyys ei johtunut vähävaraisuudesta, vaan epäreiluuden kokemuksesta.

Reiluuden kokemus talousasioissa saattaa olla pitkälti geneettistä. Pnasissa julkaistussa neurotaloustieteen tutkimuksessa ruotsalais-amerikkalainen tutkimusryhmä käytti aineistonaan ruotsalaisia kaksosia. Perimä selitti yli 40 prosenttia koehenkilöiden reaktioiden vaihteluista epäreiluihin tarjouksiin talous-pelissä. Identtisten kaksosten valinnat olivat kaikista lähimpänä toisiaan.

Ehkä jotkut ovat perinnöllisesti epäreiluja?

Psychological Sciencen joulukuun 2011 numerossa julkaistiin tutkimus, jonka mukaan valta-asemassa olevat ihmiset yliarvioivat oman pituutensa. Washingtonin yliopiston tutkijat totesivat kolmessa kokeessa, että valta saa 1. henkilön pitämään muita todellisuutta lyhyempinä, 2. ihmisen pitämään itseään todellisuutta pidempänä sekä 3. henkilön ottamaan virtuaalitodellisuudessa (pelissä) paljon pidemmän avatarin (hahmon) edustamaan itseään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että fyysisesti mahtavat ja näyttävät henkilöt saavuttavat muita todennäköisemmin valtaa. Tutkimus on ensimmäinen, jossa voidaan osoittaa, että vallassa olevat myös tuntevat itsensä isommiksi kuin mitä he oikeasti ovat.

Onko todella niin, että menestys sumentaa henkilön käsityksen todellisuudesta? Että omat ansiot yliarvioidaan ja muita aliarvioidaan?

Vai onko menestystä janoava jo lähtökohtaisesti itseään muita parempana pitävä ja kotiinpäin vetävä moukka?

Ei kai nyt sentään. Reilulla kilpailulla on virkistävä vaikutus ihmisiin. Vai?

Psychological Science: Feb. 2011., Sep. 2011., March 2012.