Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on eroriskit.

Pysyvät parit  10

Ihme että parisuhteet pysyvät ollenkaan kasassa! Luettuani tutkimuksia eroriskeistä aloin kummastella, miten monien suhde jatkuu, vaikka tilastojen mukaan heidän olisi jo pitänyt erota.

Esimerkiksi tunnen useampia ”vääränikäisiä” pariskuntia. Sellaisia, joissa nainen on miestä vanhempi tai mies on naista yli 10 vuotta vanhempi. Tutkimusten mukaan sekä avo- että avioliitossa eroriski on suurin, jos nainen on miestä yli kaksi vuotta vanhempi. Avoparien erilleen muuton riski on pienin, jos mies on naista 0-4 vuotta vanhempi. Avioliitoissa eroriski pienenee sitä mukaa mitä vanhempi mies on suhteessa naiseen - aina kuuteen vuoteen saakka.

Eroavaisuus on keskimääräistä suurempaa, jos yhteen muutettaessa toisella on vain perusasteen koulutus. Korkein eroriski on akateemisella miehellä ja perusasteen suorittaneella naisella. Miehen työttömyys ei ennusta hyvää.

Eroriski kasvaa, jos nainen on maalta ja mies pk-seudulta. Avioeron riskiä kasvattaa myös naisen nuoruus (alle 20v) tai vanhuus (yli 26v)! yhteen muutettaessa. Korkein erilleen muutto on pareilla, joissa nainen käy työssä ja mies on opiskelija.

Perherakenteen epävakaisuus näyttää periytyvän. Eroperheistä tulleet pysyvät huonommin parisuhteessa. Vuokralla asuminen on riski; omistusasunnossa asuvat pysyvät varmemmin yhdessä.

Maalla asuvat eroavat harvemmin kuin kaupungeissa asuvat ja maataloustaustaiset parit eroavat kaikista harvimmin. Samankaltainen sosiaalinen tausta lisää avioliiton pysyvyyttä. Naisen korkea koulutus parantaa avoliiton pysyvyyttä.

Korkeimman sosioekonomisen aseman yksilöt eivät suosi avoliittoja. Avoliittokulttuuri yleistyikin Suomessa ensin ns. alemmissa sosiaaliryhmissä. Korkeasti koulutetuilla on vakaimmat liitot. Syiksi on esitetty muita paremmat kommunikaatiotaidot sekä keskiluokan normit.

Aikaisemmat avioliitot kasvattavat eroriskiä. Eronneet ovat kuitenkin muita halukkaampia menemään nopeasti naimisiin uuden kumppanin kanssa. Eronneet miehet solmivat uusia liittoja useammin kuin eronneet naiset.

Tutkija Elina Mäenpään mukaan avoliitot vaikuttavat tasa-arvoisemmilta kuin avioliitot, jotka taas ovat perinteisempiä. Tutkimusten mukaan avoparit mm. jakavat kotityöt aviopareja tasa-arvoisemmin.

Miehen aseman vahvistuminen lisää avioliiton pysyvyyttä.

Miehen matalat tulot selittävät erilleen muuttoa, etenkin jos myös naisen tulot ovat matalat. Naisen korkeat tulot kasvattavat eroriskiä. Poikkeuksena ovat parit, joissa nainen kuuluu korkeimpaan tuloryhmään ja mies matalimpaan: heillä on pieni eroriski. Tällaisia epäsovinnaisia pareja on hyvin vähän.

Elina Mäenpään sosiologian gradu 2007. Marika Jalovaaran väestötieteen väitös 2007.