Hylätyt miehet

  • Mirja Wuokko

Eroja käsitellään useimmiten naisten näkökulmasta. Naiset kirjoittavat, tutkivat ja tulkitsevat. Jari Koskela tarkasteli väitöksessään eroa miesten kokemana.

Aiemmassa parisuhdetutkimuksessa on selvitetty ristiriitojen ja eron syitä.

”Suomalaisissa perheissä ehkä eniten ristiriitoja aiheutuu lasten kasvatuksesta, kotitöistä ja rahan käytöstä. Nämä riidat kuitenkin harvemmin johtavat avioeroon. Useimmiten eron syynä on, että puoliso tai puolisot kärsivät rakkauden ja läheisyyden puutteesta, ja että heillä on vaikeuksia selvittää erimielisyyksiään eikä parisuhteen hoitamiselle ja keskusteluille tahdo löytyä yhteistä aikaa.”

Koskelan mukaan naiset odottavat parisuhteen laadulta aiempaa enemmän.

”Yleisin yksittäinen avioeron syy on sekä naisten että miesten uskottomuus, johon liittyy usein myös päihteiden käyttöä. Tämänkaltainen käyttäytyminen johtaa helposti rakkauden loppumiseen.”

Silti Koskelan mielestä mikään yksittäinen syy harvoin johtaa suoraan eroon. Ero on pitkä prosessi ja useimmat parit yrittävät monia eri keinoja liiton pelastamiseksi. Ero on viimeinen vaihtoehto.

”Sukupuolielämän ongelmat, toisin kuin on oletettu, eivät ole eroon johtavista syistä keskeisimpiä. Suurempi merkitys on sillä, että puolisoilla on ollut epärealistisia odotuksia toisen suhteen, jolloin liitto voi päättyä lyhyeen.”

Koskela neuvoo ihmisiä tutustumaan kumppaniin paremmin ennen sitoutumista. Eikö suurin osa ihmisistä teekin juuri näin? Seurustelee eri ihmisten kanssa? Asuu ensin avoliitossa ja ehkä myöhemmin avioituu.

Koskelan mukaan avioliitto pysyy koossa vain jos molemmat niin haluavat. Uskonto tai moraali eivät tuo enää paineita pysyä yhdessä. Koskelan väitöstutkimuksessa korostuu avioliiton merkitys tunnesuhteena. Avioliiton tulee olla elämyksellinen, palkitseva ja virikkeellinen. Vaikka ulkoiset puitteet, kuten talous, olisivat kunnossa, ei avioliittoa yritetä pitää koossa.

Vaikka uskollisuutta vaaditaan Suomessa yhä tiukemmin (ainakin Osmo Kontulan mukaan), ei uskottomuus välttämättä johda eroon. Koskelan tutkimuksessa vaimon tai oma uskottomuus ei ole häirinnyt miehiä niin paljon, että he olisivat halunneet erota.

Koskelan mukaan miehet ovat olleet yllättyneitä siitä, että vaimo haluaa erota. Miehet ovat kokeneet liiton riittävän hyväksi. Tunnesuhteen väljähtyminen on johtanut uskottomuuteen ja myöhemmin (naisten aloitteesta) eroon. Tutkijan mukaan miehet eivät ole tajunneet, että pelkkä tasainen ja turvallinen elämä ei ole riittänyt vaimolle.

”He luulevat olevansa hyviä aviomiehiä myös puolisoidensa mielestä.”

”Puolisoiden ajatukset hyvästä avioliitosta eivät näytä kohdanneen toisiaan. Ehkä yhteinen aika ja sen myötä mahdollisesti parantunut kommunikointi puolisoiden kesken olisi voinut muuttaa tilanteen. Naiset selvästikin odottavat liitoltaan enemmän yhteistä aikaa ja yhdessä koettuja elämyksiä, kun miehille liiton aineellinen puoli, miehen elättäjän rooli, vaikuttaa ensisijaiselta.”

Miehet ovat olleet yllättyneitä, kun raha ei ratkaisekaan kaikkia ongelmia ja tarpeita. Intensiivinen paneutuminen työelämään näyttää ajavan vaimon vieraaseen syliin.

Koskelan mukaan runsaskaan tilipussi ei näytä pitävän liittoa koossa.

Tässä aineistossa käsitys naisesta pesänrakentajana ja lasten vuoksi uhrautujana ei pidä paikkaansa. Naiset hakevat eroa ja hajottavat perheen. Miehet yrittävät pitää liittoa kasassa ja antavat uskottomuudenkin anteeksi.

Koskelan mukaan miehet eivät ole ymmärtäneet kommunikaation tärkeyttä avioliitossa. Vaimon tyytymättömyys tulee yllätyksenä.

Tutkija kysyykin, ilmentääkö tapausaineisto yleisempää kulttuurista muutosta parisuhteessa. Etenkin miesten puutteelliset sosiaaliset valmiudet joutuvat koetukselle. Liittojen kommunikaatiossa on jotakin pahasti vialla, jos ei parisuhteen perusteista päästä yhteisymmärrykseen, eikä asioista edes kunnolla keskustella ennen eroa.

Miesten mielestä erosta toipuminen on yksityisasia. Miehet saavat kuitenkin kavereiltaan tukea. Joskus majapaikan, joskus jopa työpaikan.

Miehillä pahimmat ongelmat eron jälkeen liittyvät lasten huoltajuuteen. Talous ei pääsääntöisesti ole ongelma. Tutkimus vahvistaa kansainvälistäkin trendiä miesten naisia paremmasta taloudellisesta asemasta eron jälkeen. Hyvä talous on erosta selviytymistä tukeva tekijä.

Hyvä suhde lapsiin on keskeinen voimavara erosta selviytymisessä. Tutkimuksen mukaan Suomessa yleinen ilmapiiri on tasa-arvon ja yhteishuoltajuuden kannalla, mutta sosiaalitoimen ja oikeustoimen asenneilmapiiri ja päätökset laahaavat menneisyydessä.

Joidenkin miesten nihkeä into tavata äidin kanssa asuvia lapsia saattaa johtua miehen nöyryyttäväksi ja hankalaksi kokemasta tapaamissysteemistä. Miehellä ei ole valtaa ja valmiuksia säätää omien lastensa kanssa seurustelua mieleiseksi.

Miehet eivät halua hakea ammattiapua eron jälkeen. Sitä pidetään vieraana ja epämiehekkäänä. Miehet näyttävät kuitenkin tutkimuksen valossa tarvitsevan ulkopuolista apua naisia enemmän.

Miehet solmivat nopeasti eron jälkeen uusia suhteita. Runsaat sukupuolisuhteet tuovat lohtua ja ikään kuin varmistavat kelpaavuuden parisuhdemarkkinoilla. Eronneet miehet eivät juurikaan näytä menettävän markkina-asemia.

Ovatko tulokset itsestään selviä vai löytyikö yllätyksiä?

Jari Koskela: Avioero suomalaisen miehen kokemana. Ero ja erosta toipuminen prosessina. Väitöstutkimus. Itä-Suomen yliopisto. 2012.

52 kommenttia

shiwan8

9.9.2013 08:31

Ihan ensiksi pienet aplodit siitä, että pitkästä aikaa kirjoitus ei sisältänyt asetelmaa jossa miehet ovat hylkiöitä ja naiset täydellisiä. Koskelan pruju on siitä mielenkiintoinen ilmestys, että nykyaikana länsimaissa on melkein lainvastaista tutkia miehiä inhimillisinä olentoina.

Mitään uutista tässä ei sinällään ole kenellekään silmänsä auki pitävälle ja vastaanottokykyiselle. Mainitsemisen arvoisia huolestumisen aiheita kuitenkin löytyy.
Alkajaiseksi naiset odottavat miehiltä enemmän samalla kun yhteiskunta antaa miehille yhä vähemmän mahdollisuuksia antaa suhteelle. Kukaan ei tahdo muistaa että mieheltä odotetaan yhä samaa kuin 100 tai 200 vuotta sitten, mutta sen lisäksi pitäisi venyä vielä miellyttämään kaikkia väsymättä. Yhtälö on käytännössä mahdoton. 100% resursseista kun ei ole jaettavissa kahteen 80% osaan. Sekä yhteiskunnalta että monesti miehen kumppanilta uupuu realistinen käsitys siitä mikä on normaalin ihmisen jaksamisella mahdollista ilman pitkän aikavälin isompia haittavaikutuksia.

Mitä kommunikaatioon tulee niin ainakin oma kokemus on vahvasti se, että kliseet eivät ole kliseitä turhaan. Jos mies kysyy naiselta mikä on hätänä kun tätä selkeästi jokin nakertaa ja nainen vastaa "ei mikään" niin vika ei ole miehen kommunikaatiokyvyissä. Mies kysyi, nainen vastasi ja ihan aikuisten oikeasti tilanne on sillä ohi ellei nainen myöhemmin kerro mikä mättää. Silti tätä kutsutaan miesten kommunikaatiokykyjen puutteellisuudeksi...
Niin ei ole joka suhteessa, tietenkään, mutta tämä on yleistä.

Sekin on totta, että miehistä on tullut tossukoita aiempaan verrattuna. Toisaalta tämä ei ole mikään ihme. Suomalainen yhteiskunta/kulttuuri ei tällä hetkellä aseta naista vastuuseen mistään ihmisen tappamista kevyemmästä teosta. Tämä on itse asiassa vähän ironista kun miettii että jos nainen mokaa niin siitä syytetään tämän kumppania (jos kumppani on mies) ja jos nainen pärjää niin kaikki kiitos tulee naiselle riippumatta siitä oliko ansio naisen vai ei.
Sen lisäksi sosiaalinen tukisysteemi on niin hyvä, että nainen voi paitsi moraalisesti tehdä mitä huvittaa ilman mitään seuraamuksia niin myöskään mitään konkreettista haittaa millään muullakaan tasolla ei pääse syntymään. Jos mies yksinään omassa suhteessaan alkaa asettamaan naista vastuuseen tämän teoista niin suhdehan on ohi alta aikayksikön. Minkä ihmeen takia nainen olisi miehen kanssa joka kunnioittaa itseään eikä suostu pompoteltavaksi jos kerran niitä tossun alle itse ryömiviä on varmuudella jonoksi asti jokaiselle normaalille tai sitä "paremmalle" mimmille? Minä en keksi mitään syytä.
Toki sama on mahdollista myös miehille, ei siinä mitään. Suomalainen kulttuuri nyt kuitenkin korostaa nimenomaan sitä miesten puolen hyvää käytöstä ja hylkii niitä jotka eivät siihen muottiin putoa. Ylipäätään paikallinen ilmapiiri on nimenomaan miehen psyykkeelle äärettömän epäterve kaikkine pärjäämispakkoineen, häpäisykulttuureineen ja negatiivisten tunneilmaisujen kieltojen takia (alkaen siitä kun poikalapsia kielletään itkemästä).

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Trkh

9.9.2013 10:27

"- - nykyaikana länsimaissa on melkein lainvastaista tutkia miehiä inhimillisinä olentoina."

Höpö höpö! Kaikenlainen sukupuolisensitiivinen tutkimus (naistutkimus, queer-tutkimus jne.) hyödyttää kaikkia sukupuolia!

shiwan8

9.9.2013 13:15

Trkh, mikä noista hyödyttää millään tavalla yhtäkään heteromiestä? Keksin heti useamman tavan millä ne vaikeuttavat nimenomaan sen normimiehen elämää mutta mitään hyötyä niistä ei ole.

Trkh

9.9.2013 13:23

Esimerkiksi sillä lailla, että aito tasa-arvo hyödyttää kaikkia. Jos ei olisi turhia odotuksia siitä, miten kukakin missäkin tilanteessa toimii/reagoi, olisi kaikilla parempi olla. Oletetut stereotypiat ja muut käyttäytymiseen ja muuhun liittyvät odotukset myös ruokkivat itseään, mistä olisi kaikkien kannalta parempi päästä eroon.

shiwan8

10.9.2013 07:57

Aito tasa-arvo kyllä hyödyttää kaikkia, mutta nykyisellä sukupuolisensitiivisen tutkimuksen suuntauksella (naiset ja vähemmistöt) ei haeta tasa-arvoa. Jos haettaisiin, promottaisiin myös mihinkään pienempään ryhmään tai naisiin kuulumattomien ihmisten huomioon ottamista ja sitähän ei nyt tehdä. Olet feministipropagandan uhri ja vieläpä räikeä tapaus. Ehdotan, että katsot kokonaisuutta ihan oikeasti ja pyrit objektiiviseen tarkasteluun niin tehdessäsi. Valmistaudu samalla tajuntasi räjähtämiseen. 99% kaikesta pro-tasa-arvoilusta on silkkaa tasa-arvon vastustamista.

Trkh

10.9.2013 17:34

Sinä taas vaikutat paatuneelta sovinistilta. :) Niinpä kehotan SINUA avaamaan ajatuksiasi ja selventämään itsellesi esim. sukupuolisensitiivisyyden käsitteen sisältöjä. Jauhat jotain, mitä et lainkaan perustele. Esimerkkinä toimii väitteesi siitä, miten jotkin suuremmat ryhmät eivät hyötyisi.

Ne nimenomaan hyötyvät. Ratakiskosta: kun annetaan ihmiselle mahdollisuus kasvaa omana itsenään ilman esim. sukupuoleen sidottuja odotuksia, ollaan tasa-arvon ytimessä.

Vaikutat katkeroituneelta.

shiwan8

11.9.2013 07:31

Siinä tapauksessa et tiedä mitä sovinismi on. Minä kannatan todellista tasa-arvoa, sellaista jossa jokaisella on omien kykyjen puitteissa mahdollisuus tehdä mitä haluaa yhteiskunnan sääntöjen sallimissa rajoissa, sellaista jossa kukaan ei saa epäreilua hyötyä henkilöön liittyvistä syistä kuten nyt vaikka sukupuolensa takia. Tämä ei ole sovinismia eikä mikään ilmaisussani anna ymmärtää että olisin sovinisti jos sen lukee normaalia luetun ymmärtämistä käyttäen. Tietenkin jos on äärifeminismin vääristävät lasit päässä niin kirjoituksenihan voivat tarkoittaa ihan mitä vaan.

Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen konsepti on pähkinänkuoressa se, että tiedostetaan poikien ja tyttöjen olevan pääasiassa erilaisia, tiedostetaan mitkä nämä erot ovat ja annetaan niiden lasten kasvaa kuitenkin omanlaisikseen pakottamatta heitä mihinkään muottiin. Teoriassa se on siis hyvä juttu. Käytäntö on kuitenkin aika toista kuin teoria. Toteutuessaan tämä kasvatusmalli tarkoittaa tyttöjen osalta tuota konseptin mukaista kasvatusta. Poikien osalta tämä tarkoittaa sitä, että pojat kasvatetaan paremman ilmaisun puuttuessa tyttöjen alamaisiksi ilman sen kummempia ihmisoikeuksia poikien/miesten ja tyttöjen/naisten keskinäisessä kanssakäymisessä. Noin esimerkkinä, poikia kielletään lyömästä poikia ja tyttöjä. Tyttöjä kielletään lyömästä tyttöjä. Kukaan ei kiellä kuitenkaan tyttöjä lyömästä poikia. Poikia kielletään myös verbaalisesti kyykyttämästä toisiaan ja tyttöjä, tyttöjä kielletään samoin kyykyttämästä toisia tyttöjä, mutta tätäkään ei kielletä tytöiltä jos se kohdistuu poikiin.

Ehdotan, että keskityt vähemmän nielemään naisasianaisten propagandaa ja keskityt enemmän ottamaan selvää siitä miten asiat oikeasti ovat.

En minä ole katkeroitunut. Puhun asioista niiden oikeilla nimillä ja olen kiinnostuneempi siitä mitä poliittisten lässytysten taustalla todellisuudessa tapahtuu sen sijaan, että nielisin ne "oikeamielisyyden multihuipentumien" puheet sellaisenaan. Se, että osaa ajatella omilla aivoilla JA on kiinnostunut siitä mikä on totta ja mikä ei tuottaa käytännössä poikkeuksetta tällaisia ihmisiä kuin minä. Se ei ole katkeruutta, se nyt vaan ei ole välttämättä ihqpihqpinkkiä halinalleasennoitumista. Tämäkin on valinta jonka jokainen tekee itse. Minä arvostan totuutta, sinä kauniita ajatuksia. Ei se ole väärin. Sinun ei vain pitäisi kuvitella, että fantasiasi ovat totta vaan puhua niistä siinä muodossa, että toivoisit niiden olevan sitä.

Trkh

11.9.2013 18:54

Äärifeminismi – mitä se on? "Äärifeministisiin vääristäviin laseihin" vetoaminen on kuin vetäisisi esiin todellisen klassikon: natsikortin! Ottanet huomioon, että feminismi ja sovinismi eivät ole toisilleen käsitteelliset vastakohdat.

On totta, että olen monin paikoin idealisti, koska en oikeastaan näkisi mitään syytä elää, jos sen kadottaisin. Kaikeksi onneksi saan olla oikeassa elämässä maailman paremmaksi kehittämisessä huooooomattavasti suuremmassa roolissa kuin mitä kellekään tällaisilla palstoilla jaetaan.

Koominen on "havaintosi" siitä, miten (esimerkkisi mukaan) tytöt saisivat lyödä kyllä poikia, muttei vice versa. Samoin on vatsanpohjassa kutittelua aiheuttavan hassua se, miten miellät (millä kokemuspohjalla?!) pojat kasvatettavan tyttöjen alamaisiksi.

shiwan8

12.9.2013 07:06

Niin, tasa-arvo on feminismin vastakohta siinä missä sovinisminkin. Se, ettet ole kiinnostunut tasa-arvosta vaan naisten eduista miesten kustannuksella ja naisten uhriuttamisesta silloinkin kun naiset eivät niitä todellisia uhreja ole on juurikin sitä feministilinssien läpi maailman katsomista. On ihan sama mitä todellisuuspohjaista tutkimusta katsotaan, tässä maassa miehet päätyvät vetämään lyhyemmän korren. Minä pystyn elämään tämän tilanteen kanssa ihan sujuvasti vaikka olenkin sitä mieltä, että tasa-arvo olisi parempi vaihtoehto. Koen vain hiemän närästävinä sellaiset näkemykset joilla ei ole mitään tekemistä tasa-arvon tai oikeudenmukaisuuden kanssa, kuten nyt vaikka omat juttusi täällä. :)

Suosittelen että alat ottamaan selvää siitä mikä on sitä todellista kehittämistä koska juuri nyt juttujesi perusteella olet nimenomaan kusemassa kaikkien muroihin mikäli pidät miehiä minkään tason ihmisarvoon oikeutettuina olentoina. Idealismikin on tyhjää jos ei omaa mitään käsitystä siitä mitä asiaa ajaa ja millä vaikutuksella.

Millä tavalla se, että tässä maassa nainen saa pahoinpidellä niin dyysisesti kuin henkisestikin miestä on mielestäsi koomista? Minä en näe siinä mitään koomista. Se on päin vastoin surullista että tämä kulttuuri on vajonnut niin alas ettei se pysty edes sisäisesti erossa ristiriidoista vaan painottaa yhtäällä sitä että kaikki ihmiset henkilöön liittyviin syihin katsomatta ovat saman arvoisia ja kuitenkin sallii toisaalla yhden ryhmän kohdella toista huonosti tavalla josta jää usein pysyvää vahinkoa kohteilleen. Kyllä, se ettei asiaan puututa edes kritisoimalla sitä toimintamallia on yhtä kuin sen toiminnan sallimista. Helsingin Kampin keskuksen teinien metelöintiin, joka nyt pahimmillaankin on vain ärsyttävää, on sijoitettu moninkertainen määrä resursseja ehkäisemismielessä kuin miehiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan.

Trkh

16.9.2013 21:39

Mä olin jo vallan unohtanut, et täällä oli tällanen farssendaali käynnissä. :)

Mun on todella vaikea suhtautua sinuun vakavasti otettavana keskustelukumppanina, koska musta tuntuu, että et edes halua ymmärtää, mitä tarkoitan ja lisäksi sulla on hyvin kyyninen ja luutunut ajatusmaailma.

Feminismi ja sovinismi ovat kaksi eri asiaa, jotka lisäksi lähestyvät ilmiöitä ihan eri tulokulmista. Itse asiassa juuri feministien ajama tasa-arvo on aitoa tasa-arvoa, jonka ympärillä käytävä keskustelu on nyt jo alkanut hyödyttää myös miehiä.

En myöskään oikeasti ymmärrä väitettäsi siitä, että "tyttö saa lyödä poikaa muttei päinvastoin". Täh? Niinkö sä lapsesi kasvattaisit? Varmasti on niin, että jotkut ovat valmiita hyväksymään tytöltä poikaa kohtaan väkivaltaisempaa käytöstä kuin toisin päin, mutta se on jotain, mistä nimenomaan aitoon tasa-arvoon sitoutunut ihminen pyrkii pois.

shiwan8

22.10.2013 19:53

Viiveellä, mutta kuitenkin.

Et selvästikään erota realismia ja oikean tiedon janoa kyynisyydestä. En myöskään ole vastuussa siitä, etteivät mutusi ja solvauksesi tuota haluamaasi tulosta. Niin käy kun keskustelet ihmisen kanssa joka tietää jotain keskusteltavasta asiasta.

Millä tavalla se, että naisia nostetaan miesten yläpuolelle "positiivisen" syrjinnän voimin hyödyttää miehiä? Miten se, että kaikki miesten ongelmat sivuutetaan samalla kun naisten ongelmista suurinta osaa paisutellaan hyödyttää miehiä. Miten se, että miehen ihmisarvo on reippaasti naisen ihmisarvoa alempana hyödyttää miehiä? Nämä kaikki ovat feminismin seurausta eikä niillä ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa. Se, että väität feminismin olevan tasa-arvoon tähtäävä asia kertoo vain sen, ettet tiedä feminismistä mitään todellista vaan tarraudut lievästi sanottuna valheelliseen sanakirjamääritelmään kuin viimeiseen oljenkorteen. Feminismi ajaa naisten ja vain naisten etua eikä siihen liity minkään muun ryhmään edun valvominen muuten kuin siten, että etsitään asioita joita voitaisiin käyttää tekosyinä naisten jalustalle nostamiselle.

Kulttuurimme sanelema tosiasia on se, että kun nainen lyö miestä ei miehellä ole oikeastaan edes oikeutta puolustautua, mutta jos mies lyö naista niin naisella on paitsi oikeus tehdä mitä lystää asian suhteen niin hän myös saa siihen tukea ulkopuolisilta. Tästä löytyy runsaasti todisteita. Olet vapaa ottamaan asiasta selvää jos et halua vanheta väärän tiedon kantajana.

Mirja Wuokko

9.9.2013 11:36

"Ihan ensiksi pienet aplodit siitä, että pitkästä aikaa kirjoitus ei sisältänyt asetelmaa jossa miehet ovat hylkiöitä ja naiset täydellisiä."

Tällaisia lauseita näyttää olevan helppo heittää. Missä on perustelu?

Raportoin parisuhteeseen liittyviä uusia löydöksiä tai vanhan asian uudelleen vahvistamista tutkimuksista. Kirjoitan myös seksuaalisuuteen tai naisena tai miehenä olemiseen liittyvistä asioista.

Yksi minua kiehtova asia on strereotypioiden tarkastelu. Stereotypian syntymiselle on aina jokin syy. Joskus stereotypia pohjautuu todellisuudelle, tai tarkemmin sanoen, ihmisten kokemuksille, esimerkiksi väite, että pojat ovat villimpiä kuin tytöt. Moni on nähnyt tämän elävässä elämässä. Jos asiaa tarkastellaan tarkemmin, huomataan, että vain osa ilmiöstä pitää paikkaansa ja vain osa ilmiöstä pohjautuu biologiaan. Silti me ihmiset kuljemme ympäriinsä hokemassa tätä väitettä, vaikka noin kolmannes tytöistä on hirveän vilkkaita ja samanlainen osuus pojista tavattoman rauhallisia. Osa tyttöjen "kiltteydestä" johtuu myös siitä, että heidät pakotetaan istumaan hiljaa paikallaan sukupuolensa takia ja katsomaan, miten pojat riehuvat, koska pojat ovat poikia. Suomessa käytetään hirveän paljon aikaa siihen, että tytöt kasvatetaan ihmisiksi, mutta pojat saavat elää pellossa. Suomalaisen tutkimustiedon valossa myös päiväkodit ja ammattikasvattajat vahvistavat stereotypioita. Esimerkiksi suomalaisissa päiväkodeissa tytöt ovat open pikku apulaisia, jotka tarjoilevat ruokia pojille ja siivoavat näiden sotkut. Toivoisin kaikkien olevan yhteisymmärryksessä sitä mieltä, että tällainen sukupuolistereotypioita vahvistava kasvatus on haitallista molemmille sukupuolille. Ongelmia tulee, kun tällainen asetelma siirtyy myös osittain kouluun, työelämään ja parisuhteisiin.

Haluan tarkastella tällaisia "kaikkihan sen tietää" -väitteitä, koska todellisuus tukee tällaista mielenkiintoa, ja koska on ihmisoikeuksien vastaista määrätä ihminen käyttäytymään kaikessa tietyllä tavalla VAIN koska hän sattuu syntymään tiettyyn sukupuoleen. Millä tavalla tämä asia sortaa miehiä?

Pitkästä aikaa asetelma, jossa miehet eivät ole hylkiöitä? 1.9. kirjoitin seksivalheista, että sekä naiset että miehet huijaavat. 25.8. kirjoitin seksin ajattelusta. Tutkimustieto murtaa osittain stereotypioita tässä aiheessa. 18.8. raportoin USA:n psykologiyhdistyksen kannan siitä, että homoseksuaalit kaipaavat läheisiä parisuhteita siinä missä heterot. 11.8. kirjoitin naisten muuttuneen pidemmiksi ja hoikemmiksi nopeasti kehittyvällä Afrikan maaseudulla lyhyessä ajassa. Parisuhdepreferenssit olivat nopeasti muuttuneet lyhyitä ja pyöreitä naisia aiemmin suosivista pitkiä ja hoikkia suosiviksi. 4.8. aiheena oli se, että naiset muistavat negatiiviset asiat ja sanat hyvin pitkään. 28.7. käsittelin tiukkaa katsetta. Jutussa pohdittiin sitä kun naiset tuntuvat suosivan miehiä, joilla on elämässään intohimo tai päämäärä. Kommentoin myös, että lähes kaikki ihmiset ihastuvat ihmisiin, joilla on elämässään intohimoa ja energiaa. Eiväthän miehetkään suosi ilotonta ja flegmaattista naista.

No niin, mikä näissä aiheissa laittaa miehet maanrakoon ja kertoo naisten olevan täydellisiä?

Uusi tutkimustieto on vain sen hetkistä tutkittua tietoa. Jokainen voi muodostaa tutkimuksesta oman mielipiteensä. Toiset arvostavat mielipiteitä, joidenkin mielestä tutkittu tieto on mielipidettä arvokkaampaa.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

10.9.2013 08:27

Perustelu mille? Väitteeni todisteet ovat omissa kirjoituksissasi jos niitä kaipasit. Jos tuntuu ettei löydy niin kokeile editoida niistä sukupuolet päinvastaisiksi ja lukea sen jälkeen ne käyttäen normaalia luetun ymmärtämisen oppia. Raportointia voi tehdä neutraalisti ja sinun tyylisi tyypillisesti on kantaa ottavaa nimenomaan ajatuksenna "naiset = hyvä, miehet = huono". Tässä nimenomaisessa tapauksessa näyttää vielä siltä, ettei tuota ole ilmassa kovin paljon mikä on se asia josta pidän tässä. Se, ettei yleisesti ilmaisusi ole ollut sukupuolineutraalia ei ole kiistan alaista. Se, että poimit ne muutamat tekstit joissa et sitä itse näe ei todista mitään muuta kuin sen, ettet löytänyt niitä mielestäsi neutraaleja enempää. Ehdotan itsekriittisempää suhtautumista ilmaisuusi.

Stereotypiat ovat pääosin kuraa, niin miesten kuin naistenkin osalta. Nykyiset ovat pitkälti seurausta siitä, että nykykulttuuri ei aseta ihmisille vastuuta omista teoistaan sukupuolesta riippumattomasti. Nyrkkisääntönä miehille sallitaan paljon vähemmän negatiivista tunneilmaisua kuin naisille, noin esimerkiksi. Sinällään ironista on se, että niin moni nainen hokee mantraa siitä kuinka miehen pitää olla tunteiltaan avoin mutta jättää ukon heti kun vähän ilmenee ettei ukko olekaan aina iloinen vaan joskus ihan oikeasti jokin voi harmittaa miestäkin. :D

Tuota, päiväkodissa jossa tytöt ovat "pikku apulaisia" ja "tarjoilevat pojille ja siivoavat näiden sotkut" on voimassa tilanne jossa tytöt saavat positiivista palautetta ja heitä kannustetaan osallistumaan. Pojille ei ole samaa tarjolla. Kyse ei ole pakottamisesta vaan esimerkillä ja positiivisella palautteella ohjeistamisesta. Osallistuminen on vapaaehtoista.
Lapset ja ihmiset ylipäätään ovat taipuvaisia miellyttämään niitä aikuisia/vertaisiaan joilta sitä positiivista palautetta saavat. Omana aikana lapset juoksivat kilpaa niihin hommiin joiden hoitamisesta sai kehuja. Koska poikia ei edes päästetä niihin hommiin joista puhuit ja eivät saa sitä positiivista palautetta vaikka pääsisivätkin (koska voimassa oleva sukupuolistereotypia kertoo meille ettei mies ansaitse positiivista palautetta ihan vain siksi, että hänen paras eforttinsa pitäisi olla standardi jota hän ylläpitää aina ja kaikessa) niin eihän heillä ole kiinnostusta osallistua niihin.
Tytöille opetetaan että kannattaa yrittää auttaa ryhmän muita jäseniä koska se on A) hyväksi ryhmälle ja B) siitä saa itse irti jotain ekstraa. Pojille opetetaan ettei heitä oteta mukaan ryhmän yhteisiin asioihin ja jos heiltä jotain vaaditaan niin se tulee suorittaa kyseenalaistamatta ja ilman odotusta edes siitä positiivisesta palautteesta. Se, että poikia komentaa pääasiassa nainen on myös yksi maailman typerimmistä systeemeistä koska siinä samalla poika pääsee oppimaan että hän ei ole pelkästään alempiarvoinen ihmisenä kuin tytöt/naiset, hän on myös komentoketjussa heidän alaisensa. Sama oppi tietenkin menee myös tyttöjen jakeluun ja soppa onkin sitä myöten valmis. "Työt joihin tytöt osallistuvat ovat tärkeitä eivätkä pojat ole niiden tehtävien arvoisia", tämä on se viesti mikä tuosta välittyy lapsille.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että tässäkin kohdassa sukupuolistereotypinen kasvatus on haitallista, mutta toisin kuin asian esitit on faktaa, että tytöt eivät ole se osapuoli jonka muroihin tuossa kustaan. Tytöt kyllä kärsivät siitä mutta vain välillisesti ja sen seurauksena etteivät tämän maan miehet kasvatuksensa takia kasva pääsääntöisesti miehiksi vaan heistä tulee naurettavia vässyköitä. Osa näistä miehistä sitten tajuaa että systeemi on mätä ja kapinoi kasvatustaan vastaan ja siitä seuraa näitä vaimonhakkaustapauksia jne. kun heille ei ole tarjottu mitään muita välineitä.

fem11n1nen

9.9.2013 14:32

Ei ole vahingollista että päiväkodissa tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia. Sukupuolineutraali päiväkoti on yksi ääliömäisimpiä "keksintöjä"

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

jugular

9.9.2013 16:23

On se vahingollista, jos lasta esim. kielletään leikkimästä niin kuin haluaa, tai pakotetaan tekemään sukupuolelleen "luontaisia" asioita, jotka eivät muuten kiinnosta. Ihmiset ovat yksilöitä, eivät sukupuolensa representaatioita.

Mirja Wuokko

9.9.2013 16:38

En kirjoittanut sanaakaan sukupuolineutraalista päiväkodista. Kirjoitin, että on kyseenalaista yleistää, että kaikki pojat ovat villejä ja kaikki tytöt rauhallisia. Rauhalliset pojat ja villit tytöt tuomitaan helposti tai heidät yritetään sulloa samaan muottiin muiden sukupuolensa edustajien kanssa.

Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla tyttö tai poika. Mitä tarkoitat sanomalla että tytöt ovat tyttöjä ja pojat ovat poikia?

(Energisiltäkin ihmisiltä voi vaatia peruskäytöstapoja. Rauhallisillekin ihmisille voi suoda huomiota.)

Onko siis oikein, että päiväkodeissa tytöt tarjoilevat pojille ruokaa ja siivoavat heidän sotkunsa? Minusta ei ole. Ja jos pojilla on esimerkiksi tyttöjä enemmän motorisia heikkouksia siinä iässä, tulisi heitä päinvastoin treenauttaa enemmän näissä taidoissa jne.

2000-luvulla joissakin helsinkiläisissä peruskouluissa noudatetaan samaa linjaa. Tyttöjä ei päästetä tunnilta ennen kuin he ovat siivonneet poikien sotkut.

Hei herätys!

Jokainen saa omassa parisuhteessaan palvella ihan vapaasti ja syvällä antaumuksella rakastaan, hieno homma, mutta ei yhteiskunnassa yleisesti voi toisen sukupuolen tehtävänä olla palvelijana toimiminen.

Trkh

9.9.2013 17:21

Muakin kiinnostaa, mitä tarkoitettiin tuolla kommentilla. Noita vanhoja "totuuksia" jaksetaan kyllä hokea, mutta kenenkään äly ei ole vielä riittänyt edes auttavaan perusteluun – sitä odotellessa siis!

shiwan8

10.9.2013 07:59

Edes omana aikanani ei kielletty lapsia leikkimästä haluamiaan leikkejä sukupuolesta riippumattomasti. Ei ole mitään syytä olettaa että nykyisenä "kaikki on sallittua eikä kukaan ole vastuussa mistään"-aikakautena asiat olisivat toisin laajassa mittakaavassa.

Stereo vai tyyppi?

9.9.2013 19:34

Kappas, kerrankin tuntuu syntyvän hieman keskustelua? Ihan mielenkiintoisia nämä Mirjan jutut.

Stereotyypeistä, niin tuo: "Tutkija kysyykin, ilmentääkö tapausaineisto yleisempää kulttuurista muutosta parisuhteessa. Etenkin miesten puutteelliset sosiaaliset valmiudet joutuvat koetukselle.", eli "miesten puutteelliset sosiaaliset valmiudet" lienee aika tyypillinen stereoptypia. Miten niin miehet ovat "by definition" sosiaalisesti vajavaisia? Oman kokemukseni mukaan suurin osa suomalaisista ovat muihin kansoihin verrattuna aika sosiaalisesti vajavaisia kummajaisia - ja suomalaiset naiset ainakin yhtä suuressa määrin kuin suomalaiset miehet. Vielä "muutoksesta": tuskin suomalaiset pariskunnat aiemmin ovat kommunikoineet ainakaan enemmän, siihen tuskin oli yhtä paljon aikaakaan kuin nykyään (ainakaan jos katsotaan yli 50v taaksepäin).

Tuo "tytöt siivoavat poikien jäljet" on mielenkiintoinen väite. Perustuuko Mirjan omiin havaintoihin? En ole ikinä sellaista nähnyt omalta enkä lasteni kohdalta. Ja jos näin on, niin miksi "päiväkotitädit" (yleensä naisia) harrastavat sellaista?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

9.9.2013 20:59

Hyvä kun kiinnitit huomiota tuohon "miesten puutteelliset valmiudet" -kappaleeseen. Määritys on suoraan Jari Koskelan väitöksestä. Itsekin jäin sitä miettimään. Oma mielipiteeni asiasta on erilainen. Pientä osaa mykkiä ja murahtelevia miehiä lukuun ottamatta en ole huomannut miehillä naisia huonompia kommunikaatiotaitoja. Myös oudosti vaikenevia naisia olen tavannut. Meillä on aiemmin kuulunut perinteeseen, ettei mies turhia puhu tai avaudu. Olen kyllä kuullut usealta eroa hakeneelta naiselta, ettei heidän ex-miehensä reagoinut suhteen hälytysmerkkeihin, eikä naisen hätähuutoihin. Jonkinlaista vetäytymistä alkoholin ja tietokoneen pariin oli esiintynyt. Nämä ovat tietysti yksittäistapauksia. Ehkä aineistoon on sattunut samantyyppisiä pareja?

Pk-havainnot eivät ole omiani. En ole viime aikoina käynyt havainnoimassa päiväkotien arkea. Olen kyllä ollut joskus töissä kolmessa eri päiväkodissa.

USA:ssa on tehty paljon tutkimusta sukupuolistereotypioista. Niitä on satoja, joten mahdoton referoida nyt tähän, mutta esim. Scientific American on kirjoittanut lukijaystävllisiä artikkeleita aiheesta, jos googlaa esim. truth about sex tms. Psykologisia tutkimuksia on tehty ihan synnytyslaitokselta lähtien. Niissä on tarkkailtu sekä vauvoja että aikuisia. Aikuiset muuttavat käytöstään jyrkästi sen mukaan, mitä sukupuolta luulevat vauvan olevan.

Suomessa Helsingin uutisten jutusta saa nopean käsityksen kotimaisesta pk-toiminnasta tästä: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/66073-pilottipaivakodissa-muhii-sukupuolivallankumous.

Suurin osa päiväkotien henkilökunnasta on naisia. Miten tämä poissulkisi sen, ettei stereotypioita viljellä varhaiskasvatuksessa? Meidät kaikki on sosiaalistettu naisiksi tai miehiksi. Eivät kaikki naiset suinkaan tiedosta omaa ajatteluaan tai toimintaansa tässä asiassa.

Sosiologisessa tutkimuksessa todettiin jo varhain, että kasvatuspaikat, kuten pk ja koulu ovat lähes aina konservatiivisia, jopa vanhoillisia, paikkoja. Niissä uusinnetaan kulttuuria, ylläpidetään yhteiskunnan normeja. Tämä on aika luonnollistakin. Tarkemmin ajatellen aika harva vanhempi haluaisi hirveän radikaaleja opettajia lapsilleen.

shiwan8

10.9.2013 08:34

Tuosta naisten hätähuudosta tuli mieleen joskus lukemani artikkeli nuorten naisten käytösopin Raamatusta. Siellä sanottiin suoraan että kun mies pettää hän on lyhyesti sanottuna ihmishirviö, mutta jos nainen paneskelee ympäriinsä niin kyseessä on hätähuuto suhteen puolesta. Koska tämä näyttää olevan enemmänkin standardikanta maan väestön keskuudessa on itselle ainakin hyvin vaikea tehtävä ottaa näitä hätähuutoja vakavasti.

Mirja Wuokko

9.9.2013 21:05

Tällainen artikkeli tuli eteeni tänään opetusalan virkamieheltä: http://www.psychologytoday.com/blog/the-science-success/201101/the-trouble-bright-girls

Kasvatuksella voi olla negatiivisia seurauksia.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

10.9.2013 09:31

Haitko ihan erikseen tekstiä jossa kerrottiin naisten olevan kaikessa parempia kuin miesten, paitsi itsepintaisessa yrittämisessä?

Tekstin sisällössä ei sinällään ole mitään vikaa, sen tavoittaminen on vain vaikeaa kaiken sen telaketjufemakkopropagandan takaa. Tämä psykologi jännästi unohti mainita sen, että tasavertaisessa tilanteessa poikien ja tyttöjen fiksuus ei ole toisistaan millään olennaisella tasolla eroavaa vaan kyse on toimivien oppimismetodien soveltamisesta. Nykyinen koulujärjestelmä suosii räikeästi tyttöjä länsimaissa ja se johtaa siihen, että tytöt menestyvät paremmin koulussa. Jos järjestelmä suosisi poikia, pojat menestyisivät paremmin koulussa.

Stereo...

10.9.2013 11:01

Joo, harmi että tuo artikkeli alkaa taas sillä jaarittelulla että "kyllä me naiset oikeasti olemme niin paljon älykkäämpiä mutta kun yhteiskunta (miehet) ovat niin epäreiluja meille".

Sinänsä luulen itsekin huomanneeni ja harmitelleeni tuota älykkäidenkin naisten itseluottamuksen ja "tsempin" puutetta. Vaikea saada sellaista herätettyä vaikka yrittääkin. Toisaalta, niitä "minä tiedän kaiken ja turpa kiinni" naisia löytyy myös ihan tarpeeksi.

Omat koulukokemukseni ovat aika päinvastaisia, kaikki parhaimmat oppilaat olivat poikia, varsinkin ylioppilaskirjoituksissa - ja eritoten matematiikassa ja tieteessä. Toisaalta sillä poikaporukalla lienee historian huonoimmin menestyminen mitä tulee naisiin. Eli ei korkea mies-IQ korreloi sen asian kanssa, ainakaan Suomessa. Johtuu varmaan siitä että jos miettii elämässä muutakin kuin naisia, niin se on huono homma, jonka lisäksi lukiotytötkin olivat oikeasti paljon kiinnostuneempia niistä "oikeista" miehistä siellä ammattikoulussa. Tuokaan ei varmaan ihan motivoi poikia suorittamaan hyvin koulussa...

shiwan8

10.9.2013 12:41

Tähän sen verran, ettei se itseluottamuksen puute ole mistään muusta kuin naisista itsestään kiinni. Kukaan millään isommalla levelillä ei heidän menestystään ole torpedoimassa. Päin vastoin. Kiintiöt takaavat naisille miehiä paremmat lähtökohdat.
Se on sitä omasta itsestä vastuun ottamista mikä ei ole nykypäivänä trendikästä. Tapa tällä hetkellä on syyttää kaikkia muita kuin itseään siitä ettei pärjää. Näissä naisasianaisten kirjoituksissa se syypää on patriarkaalinen yhteiskunta jota ei ole olemassakaan nykypäivänä ja pahimmassa tapauksessa jokin kolme sukupolvea sitten tai aiemmin tapahtunut asia josta nykymiehen jostain syystä pitäisi olla vastuussa.

Homma menee näin: Itseään voi ottaa niskasta kiinni ja hoitaa homman parhaan kykynsä mukaan. Jos pärjäsi niin hyvä. Jos ei niin pitää kyetä hyväksymään etteivät omat rahkeet sillä kertaa riittäneet. Joka tapauksessa on se vihoviimeinen vaihtoehto alkaa syyttämään yhteiskuntaa tai ympäristöä siitä ettei itse saa nostettua itseään jaloilleen. Tämä ei ole millään muotoa sukupuoleen liittyvä asia. Miehet nyt vaan harvemmin selittelevät mokattuaan ja nekin jotka selittelevät tietävät itse samoin kuin kuulijat ettei sitä selittelyä ota kukaan vakavasti.

Studistus

10.9.2013 07:58

Kun noita omia muksuja on ja tullut seurattua päiväkoti toimintaa, väitän että tytöt ei siivoa poikien jälkiä, eikä heitä pidetä sisällä, kunnes jäljet siivottu. Onko jutun aloittajalla muksuja ja omaa kokemusta??? Väitöksiä voi lukea, eri asia mitä on todellisuus. Lasten kasvatus on yksinkertaista puuhaa, Tarvitaan vain maalaisjärkeä. Nykyään tuo maalaisjärki vain puuttuuu monelta.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

10.9.2013 12:11

Tyhjentävä selvitys.

Liaana

24.9.2013 23:59

Huh huh. Väitökset eivät tule tyhjästä. Se, että olet seurannut yhden (vaiko useamman?) päiväkodin toimintaa, ei vielä tee sinusta yhtään pätevämpää asiantuntijaa kuin tutkijasta, joka on sentään keräillyt materiaalia ja analysoinut sitä.

Lapsettomuuteen viittaaminen on typerää. Et tarvitse omia lapsia voidaksesi tutkia lapsiin liittyviä ilmiöitä.

Mirja Wuokko

10.9.2013 15:16

Alkuperäinen aihehan oli hylätyt miehet ja avioeroprosessi ja se perustuu Koskelan väitökseen. Keskustelu rönsyili lasten kasvatukseen ja päiväkotiin. Niinpä kirjoitin, että suomalaisissa päiväkodeissa on huomattu erikoista sosiaalistamista sukupuoliin. Googlettamalla löytyy lisää tietoa, jos oikeasti kiinnostaa saada tietoa, eikä vain mollata. Jos päiväkotien henkilökunnalta kysytään, että kasvatatteko epätasa-arvoisesti lapsia, niin kaikki vastaavat ei. Niinpä tutkijat ovat menneet päiväkoteihin tarkkailemaan oikeita tilanteita ja ryhmiä ja joissakin päiväkodeissa on videoitu päiväkotipäiviä. Videolta on huomattu, miten päiväkodin henkilökunta suhtautuu eri lailla lapsiin, esimerkiksi sukupuolen perusteella. Kyseessä ei siis ole mikään oma mielipiteeni, vaan ihan vaan raadollinen todellisuus.

Nostan muuten hattua kaikille tutkijoille. Pitkän koulutuksen, keskimääräistä korkeamman älykkyyden, kovan työnteon, luovuuden ja omalle alalle kaiken antamisen jälkeen saa aina kuulla, että taas on tehty ihan nollatutkimusta, miksi tätä tutkitaan - ja kuka tahansa tavis tietää asian paremmin. Vaikka maan hallitusta myöten tutkimustuloksillanne pyyhitään lattioita, niin jatkakaa hienoa työtänne.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

11.9.2013 06:43

Niin, ei kai tässä ole kukaan pääasiassa kiistänyt esittämääsi väitettä siitä, että kasvatus olisi sukupuolineutraalia. On vain tuotu esiin se fakta, etteivät siinä yhtälössä kärsijöinä ole tytöt kuten itse asian esitit. Yrityksesi uhriuttaa naissukupuoli on jälleen torpedoitu tosiasioilla.

shiwan8

11.9.2013 06:45

Korjauksena edelliseen, et siis esittänyt väitettä siitä, että kasvatus olisi sukupuolineutraalia vaan päin vastoin...

Mollausta

11.9.2013 14:14

Mirja, olet oikeassa siinä että tutkijan elämä ei ole helppoa edes vertaisarvioinnin suhteen, eli aika usein revitään tutkimusta ja tuloksia riepaleiksi. Sama juttu sinunkin kirjoitelmiesi kanssa; vaikka yhdyn 95% artikkelisi väittämiin, niin kommenttini koskevat lähinnä sitä 5% joka jotenkin "häiritsee". Oletan että se on "tutkivan journalistin kirous", eli että jos julkaisee jotakin tarkoittaa että altistaa itsensä kritiikille. Ilman kirjoitelmiasi meillä ei kuitenkaan olisi mitään kommentoitavaa (ei edes shiwanilla), joten kiitos näistä. Lisäksi opin ja käytän kyllä tuosta 95% tekstistäsi osia omassa argumentoinnissani muualla. Olisi ehkä kaikille mukavampaa jos nämä keskustelut käytäisiin positiivisemmassa hengessä mutta kun on niin paljon helpompaa ja "innostavampaa" haukkua ;)

Itse asiasta: aiemmassa artikkelissa/keskustelussa nousi esille että miehet eivät useinkaan ymmärrä miksi kumppaninsa itkevät tai ovat muuten huonolla tuulella heitä kohtaan. Sama asia pätee varmaan siihen että miehet eivät osaa odottaa naisen lähtevän eivätkä ymmärrä miksi. Eli missä on raja "tavallisen" valittamisen ja oikean kriisin välillä? Onko jättämiselllä uhkaaminen vain "raskas neuvotteluasia" vai vakavasti tarkoitettu tällä kertaa? Ja miksi se vaimo oikeastaan jätti jää varmaan monelle arvoitukseksi.

Dia

25.9.2013 00:04

Arvosteleminenhan on helppoa. Kriitikot sekä "kriitikot" ovat usein kuin eunukkeja haaremissa: näkevät kyllä miten homma hoidetaan mutteivät vaan pysty samaan. Ja sekös kiukuttaakin joitakin heistä.

Valitettavasti jotkut ihmiset saavat heiveröiselle tai murenevalle itsetunnolleen potkua muiden (saavutusten) mollaamisesta. Pahimmillaan ihminen on vastarannan kiiski periaatteesta, otettuaan jonkun hampaisiinsa yhden tai pari jutun takia ja tajuamattaan omaa toimintaansa toistelee, että hauki on kala ja että sinä olet väärässä ja miestenvihaaja.

Surullista.

Vaikket sinä Mirja ehkä tätä tarvitse, niin nostan sulle hattua. Palstaasi on mielekiintoista lukea, tuot esiin uuden tutkimustiedot ohella myös ajattelemisen aihetta tarjoavaa materiaalia. Ja siinä sivussa hienosti jaksat uudelleen ja uudelleen selittää aakkoset kitiseville eunukeille.

Anonyymi

20.2.2014 10:40

En ole yllättynyt että yksisilmäinen totuus miellyttää osaa lukijoista enemmän kuin esim shiwan8:n laajempi pohdiskelu.

On toki vaikeata tehdä kaikenkattavaa tutkimusta laajoista aiheista, ei se silti tarkoita että puolivillaisia naistutkimuksia pitäisi hyväksyä purematta.

Aineistoja ja tutkimusmenetelmiä on niin helppo manipuloida ja silloin kun tutkimustulokset näyttävät olevan todellisuuden kanssa pahasti ristiriidassa, tuloksia on syytä epäillä vahvasti.

Studistus

11.9.2013 11:52

Wuokkonen, pitäisikö päiväkodeissa antaa kaikille samanlaista opetusta? Vai pitäisikö esimerkiksi keskimääräistä "älykkäämpien" tutkijoiden lapsia kohdella toisin" hyvien" geeniensä vuoksi? Hehän voivat tylsistyä betoniraudoittajan lapsen kanssa leikkiessään.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

11.9.2013 13:29

Jos kyse on geeneistä niin millä perusteella betoniraudoittajan lapsi olisi automaattisesti heikkolahjaisempi kuin vaikkapa lakimiehen lapsi?

Mirja Wuokko

11.9.2013 15:25

Hekoheko. Päiväkodeissa pitäisi antaa kaikkien lasten kukkia positivisissa rajoissa. Tytöt ja pojat, vilkkaat ja ujot, älyköt ja tekijät ja kaikki sekoitukset saisivat olla omanlaisiaan, kunhan eivät hyökkää muiden kimppuun tai pidä ihan liikaa meteliä sisätiloissa kaiken aikaa. Nyt siellä liian usein suhtaudutaan jonkin jumiutuneen ennakkokäsityksen mukaan sukupuoleen tai temperamenttiin tai taustaan. Toki tämä ongelma tai haaste koskee myös koulua ja muutakin yhteiskuntaa, esim. työpaikkoja. Oletetaan ihmeellisiä asioita ihmisistä jonkin annetun ominaisuuden pohjalta. Vaikka että tytöt toimivat apulaisina, tai naiset keittävät kahvia työpaikalla. Tai kertokaa miehet, mitä teiltä odotetaan?

Pojilta odotetaan aktiivisuutta ja toiminnallisuutta, rohkeutta ja reippautta, ja tämä on joskus kova vaatimus pienille pojille, jotka tutkimustiedon ja monien kasvattajien kertoman mukaan ovat kuitenkin usein herkempiä ja itkuherkempiä kuin pienet tytöt.

Missä vaiheessa olen sanonut, että vastuun jakaminen tytöille ja heille kohdistettava pikkuapulaisen tai palvelijan rooli olisi negatiivinen toimintatapa VAIN tytöille ja naisille? Tämä on nyt lukijan ihan omaa tulkintaa. Olen sitä mieltä, että tällaisista omituisista asenteista ja tämänkaltaisesta toiminnasta kärsivät kaikki. Jopa henkilökunta siellä päiväkodeissa ja kouluissa.

Tutkijoille antamani kreditit eivät liittyneet päiväkotiin mitenkään, vaan ihan aikuisten asenteisiin. Jotkut eivät osaa arvostaa tutkimusta ja tutkijoita, vaan vähättelevät toisten asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä alaansa. En tiedä, mistä kumpuaa. Onko huonoja kokemuksia taustalla, omia ikäviä kokemuksia koulusta tai muualta?

(Tietysti jokainen on oman elämänsä erityisasiantuntija.)

Mielestäni ei ole oikein, jos kasvattajat suhtautuvat suopeammin hyväosaisten lapsiin. Valitettavasti heidän on itse koulutettuina (esim. opettajat) ja useimmiten vähintään keskiluokasta tulevina helpompi kohdata hyväosaisten lapset. Kauniit, hyvin puetut, kivat ja avoimet lapset saavat kivemman vastaanoton vähän joka paikassa.

Äly on myös perinnöllinen ominaisuus, mutta vanhempien koulutus ei tietenkään yksin kerro lapsen kyvyistä, eikä aina edes kasvuympäristön tuesta lapsen fiksuksi kehittymiselle. Voihan esim. olla, ettei menestyneellä vanhemmalla ole aikaa lapselleen ja esim. työtön hoitaa vanhemmuutensa loistavasti.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

12.9.2013 08:00

Mitä miehiltä odotetaan? Ihan alkajaisiksi oman terveyden, pahimmassa tapauksessa hengen uhraamista naisen ja mahdollisten lasten eteen. Kaikesta selviämistä sikäli kun kakka osuu tuulettimeen ja muut perheessä lakkaavat olemasta toimintakykyisiä. Perheen elättämistä (mikäli nainen ei voi/halua töitä tehdä)... Siis oikeastaan kaikkea sitä mitä odotettiin silloin kun naiset olivat standardina töiden sijasta hoitamassa kotia. Mikään muu ei ole muuttunut kuin se, että naisilla on enemmän vaihtoehtoja joiden miestä koskeviin seurauksiin miehen on sitten vain taivuttava ilman mitään sananvaltaa asiaan.

En osaa sanoa ovatko pojat sen herkempiä kuin tytöt. Mikäli sillä sektorilla tulee damagea kasvatuksesta, niin se johtuu siitä, että siinä missä tyttöjä kannustetaan purkamaan tunteitaan tavalla joka ei ole kenellekään vahingollista, poikia suoraan kielletään ilmaisemasta niitä negatiivisia tuntemuksiaan millään tavalla.

Esität asian niin, että tytöt kärsivät ja pojat hyötyvät. Korostit tytön roolia poikien palvelijana vaikka kyse ei ole siitä vaan vapaaehtoisesta ryhmätyöhön panostamisesta. Kuten jo totesin, pojat tekisivät samoin jos heillä olisi siihen jokin porkkana tarjolla, kuten tytöillä on. Esität asian niin, että tytöt kärsivät ja pojat hyötyvät. Tytöt eivät itse asiassa kärsi tästä millään tavalla. He oppivat tärkeitä taitoja joiden oppimiseen pojille ei anneta mahdollisuutta.
Kaikki lukeminen johtaa lukijan tulkintaan, aina, poikkeuksetta. Sitä tulkintaa on kuitenkin turha syyttää kun kerran ilmaiset asian niin selkeästi kuin ilmaiset.

En usko, että monikaan varsinaisesti vähättelee tutkijoiden työtä sinällään. Ne johtopäätökset mitkä tutkimuksista vedetään, ovat kuitenkin aikalailla kuraa kautta laidan. Sama kuin vetäisi johtopäätöksen appelsiinin vitamiinipitoisuuden tutkimuksesta teoreettiseen fysiikkaan ja sitä kautta alkuräjähdykseen. Hyvänä esimerkkinä tiedetään, että miesten ilmoitusherkkyys perheväkivaltatapauksissa on noin 10-25% siitä mikä naisilla on ja rikostilastot osoittavat naisten tuottavan yli puolet (noin 80%) poliisille tulleista ilmoituksista lievissä tapauksissa ja noin 60% vakavissa tapauksissa. Tiedetään myös, että lähes kaikki lapsiin kohdistunut väkivalta on naisten tekemää. Tästä johdetaan päätelmä, että miehet ovat väkivaltaisempia parisuhteissa. Yksikään täysillä käyvä ihminen ei voi noista tiedoista tuollaista johtopäätöstä tehdä mutta silti se tehdään 9/10 kerrasta. Tällaisten juttujen takia tutkimukset eivät ole kovin vakavasti otettavia tässä maassa, ainakaan ne jotka on tehty tässä maassa.

Herää kysymys onko tietyn osa-alueen äly oikeasti perinnöllinen ominaisuus vai onko kyse siitä, että jollain osa-alueella erityisen älykäs ihminen tuppaa arvostamaan erilaisia asioita ympärillään kuin yksinkertaisempaan ajatteluun tottunut ihminen jonka seurauksena näiden jälkikasvu saa sitten virikkeet sen mukaan lapsena?

Mirja Wuokko

11.9.2013 16:32

Mollausta, mies...voin vain kuvitella, miten raskasta tutkijan elämä voi kamalimmillaan olla, rahahuolineen ja tutkimuskiistoineen. Minulla ei ole tutkijan koulutusta, mutta tein yhden jatkotutkimuksen yliopistolle maisterin paprujen jälkeen. Olen saanut paljon tukea ja tsemppausta ja jopa rahaa akatemialta, eikä minulla itselleni jäänyt hampaankoloon mitään, mutta lyhyenä aikana yliopistolla ehdin huomata, miten erilaisia ihmisiä siellä on töissä ja sain pienen aavistuksen siitä kateudesta ja selkään puukottamisesta, mistä yliopistomaailmassa niin paljon puhutaan.

Ja toiseen asiaan:
Tottakai kirjoittavaa ihmistä saa kritisoida. Olisi hedelmällisempää, jos kritiikki kohdistuisi asiaan tai argumentteihin, eikä ihmiseen tai henkilökohtaisuuksiin (esim. sukupuoleen). Olen saanut tosi silkkistä kohtelua, kiitos vaan kaikille. Lähinnä harmittaa sellainen, että raportoidessani jonkun toisen tutkimustuloksista tai mielipiteistä, jotenkin automaattisesti oletetaan, että tulokset tai mielipiteet ovat omiani tai vielä hassumpaa: itse keksimiäni. Turhautumiskynnykseni on ehkä liian matala.

Kunnon keskustelut ovat palkitsevia. Voi oppia uutta ja huomata uusia näkökulmia. Ehkä just oman näkökulman avaaminen auttaa parhaiten kaikkia tajuamaan paremmin asioita, ainakin enemmän kuin toisen näkökulman mollaaminen.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

22.10.2013 19:56

Tähän on lääke. Älä allekirjoita seksistisiä linjauksia avoimesti vaan irtisanoudu niistä. Kun sanot suoraan ettet ole jollain asialla vaan raportoit vain jonkun muun havainnoista niin sinua on aika vaikea saada kiinni mistään kyseenalaisesta.

Mirja Wuokko

11.9.2013 16:38

Siitä miesten yllättyneisyydestä, kun vaimo lähtee, tuli mieleen tutkimukset, joissa on käynyt ilmi, että miehet näyttävät tyytyvän vähän vähempään kuin naiset, keskimäärin. Parisuhteessa mies on suurin piirtein tyytyväinen, jos nainen ei ole kauhean neuroottinen ja negativinen, naiselle tällainen harvoin riittää miehen osalta. Vähän kärjistäen tietysti sanottu, ja osa miehistä on hyvinkin vaativia, mutta keskimäärin miehet eivät ole kamalan vaativia. Tällaisia tuloksia on saatu ainakin USA:ssa ja Suomessakin, nyt on vähän hoppu, mutta voin etsiä lähteetkin, jos joku vaatii.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mollausta

11.9.2013 22:22

Minusta tuo kuulostaa ihan järkeenkäypältä johtopäätökseltä, eli että naiset ovat keskimäärin miehiä vaativampia. Olisikohan niin, että "hyvä" parisuhde ja varsinkin avioliitto muutenkin ovat naisille tärkeämpi osa elämää kuin miehille? Jolloin mieluummin lopetetaan suhde sensijaan että tyydytään "huonoon". Muistan itsekin että tuollaisia tuloksia on raportoitu useammasta suunnasta.

Vielä siitä tutkijoiden vertaisvertailusta: ajattelin lähinnä artikkeleiden anonyymia arviointia. Mutta on myös totta että tutkijayhteisössä esiintyy kaikenlaisia lieveilmiöitä, jotka ovat ehkä lisääntymässä tiukentuneen rahoituksen johdosta. Mikä johtaa esimerkiksi tutkimustulosten ennenaikaiseen julkistamiseen väärässä foorumissa, kuten se Kuopiolaisten D-vitamiinitutkimus (jos oikein muistan?) ei niin kauan sitten.

Sama ilmiö esiintyy varmaan useinkin näissä ihmissuhdetutkimuksissa, joissa on paljon "mediaseksikkyyttä" - ja mitä enemmän ne koskevat seksiä, sen paremmin niitä luetaan ja niistä raportoidaan. Näkyvyys tarkoittaa usein rahoitusta tutkimuksen tehneille tutkijoille, mikä joskus houkuttelee jopa tulosten keinotekoiseen tehtailuun. Mutta suurin osa tutkimuksista lienevät vakavasti otettavia.

shiwan8

12.9.2013 08:21

Noinhan se on. Tämä on suora seuraus siitä, että miehellä on edelleen velvollisuus hoitaa perinteistä rooliaan, mutta yhteiskunta takaa sen, ettei siitä roolista ole juuri mitään hyötyä enää naiselle. Samat asiat edelleen vetävät naisia puoleensa kuin 1000 vuotta sitten, mutta koska nainen ei niitä enää nykyään suoranaisesti tarvitse, mielenkiinto lopahtaa nopeasti. Miehen pitäisi mystisesti osata ennustaa mitä nainen missäkin vaiheessa häneltä haluaa ja sen jälkeen muuntautua täksi uudeksi mieheksi riippumatta siitä miten vastoin hänen luontoaan/kykyjään kyseinen muuntautuminen on tai ei ole. Tämä on se suurin syy miksi eroja syntyy paljon ja käytännössä ainoa syy sille miksi eron asettaa aluilleen lähes aina nainen.

Sitten on toki niitä naisia jotka tietävät mitä elämältään haluavat, etsivät sellaisen miehen joka tietää haluavansa samoja tai samansuuntaisia asioita elämältään ja mikäli tunnepuoli natsaa niin nämä pariutuvat. Toisena vaihtoehtona nämä "tietäjät" ymmärtävät olla asettamatta omaa onneaan kumppaninsa vastuulle ja huolehtivat itse siitä, että heidän elämänsä on elämisen arvoista.

Nämä kaksi ryhmää ovat ne joiden kanssa terveen miehen kannattaa pariutua. Tässä on myös se syy miksi miehet eivät ole kamalan vaativia. He tietävät että heillä on käynyt uskomaton tuuri jo siinä vaiheessa jos jonain päivänä heitä ei potkita ulos kotoaan ihan vaan koska naapurin penalla on kivemman väriset kengät tmv. yhtä merkityksellistä.

fmfmfm

12.9.2013 10:09

Viimeinen lause kertoo asenteestasi kaiken.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Trkh

12.9.2013 16:26

Kuten jo toisaalla sanoin: ehta sovinisti ja kaiken päälle valitettavan katkera! Oikeesti, katkeruus ei pitkälle kanna...

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

13.9.2013 06:45

Voi hyvin olla. Ei täällä kuitenkaan yhtään sovinistia näytä olevan kommentoimassa joten kommenttisi merkitys jää nollaan.

cecsi

13.9.2013 16:58

Yksi syy tasa-arvon vastustamiseen voi olla se, etteivät miehet kestä sitä, jos nainen menestyy tai on fiksu. Miehen itsetunto murtuu. Lisäksi kukaan ei yleensä halua luopua vallasta ja etuoikeuksista, vaikka selvästi osoitettaisiin, etteivät ne ole oikeutettuja. Vrt. yritysjohtajat.

Tässä yksi tutkimus
http://www.iltasanomat.fi/seksi-parisuhde/art-1288598168942.html

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

AiheenSivusta?

15.9.2013 12:28

Iltasanomissa taitaa olla valmiiksi pitkä kommentointiketju tuosta, joten lienee turha jatkaa sitä täällä. En oikein muutenkaan näe yhteyttä Mirjan juttuun.

Cecsin kommentista kuitenkin: aika "lennokas" yleistys tuo yhdestä jenkkitutkimuksesta kaikkien miesten oletettuun tasa-arvon vastustamiseen (joka ei sekään ole totta). Ja miten määrittelet tasa-arvon?

Mielenkiintoisempi kysymys olisi miksi mies reagoi tuolla tavalla, eli miksi hänestä tuntuu että hänen yhteiskunta-arvonsa muuttuu hunommaksi? Mitkä paineet ovat asian takana? Tutkimuksesta: itselläni on IQ:ta ja muuta älyllistä näyttöä ihan tarpeeksi, jos tuollaisessa tutkimuksessa ilmenee "sattumanvaraisesti" että vaimoni onkin yllättävästi paljon älykkäämpi, niin ainakin ihmettelisin suuresti asiaa enkä ihan noin vaan osaisi iloita vaimoni hyvästä tuloksesta.

Mirja Wuokko

25.9.2013 12:12

Kiitos Diablesse 25.9. ! Kannustus piristää aina.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Mirja Wuokko

25.9.2013 12:33

Huomasin vasta tänään, että olin unohtanut kommentoida tuota eri sukupuolten väkivaltaisuutta. Aina jaksaa hämmästyttää, että mistä ihmiset repivät mielipiteitään.

Perheväkivallasta on vaikea saada oikeaa tietoa. Paljon siitä jää piiloon. Viime aikoina on saatu paljon tietoa miehiin kohdistuvasta väkivallasta, johon suhtaudutaan vähätellen. Miehet ja asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että miesten kokemuksia vähätellään. Optulan tutkijat ovat katsauksessaan arvioineet, että vakavasta parisuhdeväkivallasta (joka ei johda kuolemaan) noin puolet olisi naisten tekemää.

Kun puhutaan vakavasta kuolemaan johtaneesta väkivaltarikollisuudesta, on Suomessa hyvät tilastot. Vakavasta väkivallasta suurin osa on miesten tekemää.

Aiheeseen voi tutustua tarkemmin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sivulla. Martti Lehti on tehnyt Henkirikoskatsaus 2013 -julkaisun: http://www.optula.om.fi/1347274298181

Yleisin henkirikostyyppi on Suomessa kaverin tappanut miesuhri (47%), toiseksi yleisin on kumppanin tai exän tappama nainen (eli uhri on nainen, 18% kaikista surmista) ja kolmanneksi yleisin tyyppi on random-miehen tappama mies (10%). Suurin osa uhreista on miehiä. Tyypillinen tappo on kahden jurrisen miehen välisen viinariidan päätös.

Surmat ovat siirtyneet sisätiloihin, usein kotiin. Naisuhreista 57 prosenttia oli surmattu kotonaan (jonka pitäisi olla se turvallisin paikka), miehistä kolmannes.

2006-2012 surmattiin 49 alle 15v. lasta. 30 surmasi äiti (61 % tapauksista) 15 isä (31%), 1 isäpuoli, 2 veli, 1 random mies. Lapsensurma on ainoa vakava rikosmuoto, johon nainen syyllistyy miestä useammin. Äidin tulisi olla lapselle se maailman turvallisin henkilö. Tekoa pidetäänkin niin karmeana, että naiset saavat teosta useimmiten murhatuomion (vielä isiäkin useammin).

2003-2011 miesuhreista 6% oli kumppanin tai exän surmaama, kun naisuhreista taas 66% oli kumppanin tai exän surmaamia.

Eniten surmia tekevät yksin asuvat miehet. Naisilla taas avoliitossa asuvat.

2003-2009 naiset ovat saaneet miehiä kovempia tuomioita surmistaan (murha). Kuitenkin parisuhdetappotuomiot ovat olleet miehille keskimäärin pidempiä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

shiwan8

22.10.2013 20:15

Niin, siis virallisten lukujen perusteella naiset ja miehet lyövät suunnilleen yhtä usein toisiaan. Miehet lyövät kokonsa perusteella kovempaa, eivät useammin. Tämä ei tarkoita sitä, että naiset olisivat vähemmän väkivaltaisia vaan sitä, että eivät ole siinä yrityksestään huolimatta niin kykeneviä kuin miehet. Naiset myös pahoinpitelevät lapsia huomattavasti useammin kuin miehet. Tämän seurauksena ihan puhtaasti matematiikan mukaan naiset ovat väkivaltaisempia. Tämä siis ennen kuin ruvetaan laskemaan mukaan vähän vähemmän tarkkoja muuttujia joista naisten kannalta positiivisimmatkin kuitenkin nostavat naisten osaa väkivallasta yli miesten. Tämä, koska miesten ilmoitusherkkyys on todella naurettavan pieni.

Ylipäätään rikostilastot ovat sellaisenaan huono mittari jos ruvetaan selvittämään todellisten tapausten määrää. Naisten ilmoitusherkkyys parisuhdetapauksissa on naisille edullisimpien arvioiden mukaan noin kaksinkertainen miesten vastaavaan. Tämä yksin riittää tasoittamaan luvut noin sukupuolten kesken. Toisen ääripään lukujen mukaan miesten ilmoitusherkkyys on melkein 10% naisten ilmoitusherkkyydestä. Tämä nostaisi naisten osuuden kumppanien välisen väkivallan osalta jonnekin 70-80% luokkaan, ennen kuin lasketaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Jos lasketaan lapsiin kohdistuvan osuus mukaan niin naiset ovat minkä tahansa listauksen mukaan miehiä väkivaltaisempia perhesuhteissaan.

Ehdotan, että otetaan asioista ensin selvää ja sitten vasta aletaan huutelemaan kuinka kaikki on aina miesten vikaa. Siinä käy herkästi niin kuin nyt, että joku katsoo sen valheen ja kyseisen valheen esittäjä osoittautuu ihan julkisesti miesvihaajaksi. :)

Tosiasiaa

26.9.2013 13:33

Ennen kuin tutkimuksen tulosta aletaan analysoida, on hyvä tietää tutkijan motiivit. Pastori Koskela tunnetaan hyvin toistuvana pettäjänä, jonka vaimo on katsellut asiaa "armollisesti" aika tasan 40 vuotta. Muita naisia on ollut kymmeniä ja Koskela on jopa asunut muiden kanssa vuositolkulla. Vaimon erouhkailuihin Koskela vastaa tekeytymällä "syntiseksi kuten muutkin ihmiset" ja eroa suunnitteleva nainen on paha ja armoton ihminen, kuten tuossa väitöskirjankin tuloksessa. Siinä pohjaa aiheelle.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
8 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi