Miten stressi vaikuttaa parisuhteeseen?

  • Mirja Wuokko

Stressistä valittaminen tuntuu olevan tavallisen ihmisen päivittäinen puheenaihe. Miten stressi vaikuttaa parisuhteeseen?

Kansainvälinen psykologien tutkimusryhmä halusi testata naisten ja miesten kykyä auttaa stressaantunutta kumppania. Erilaiset aiemmat mallintamiset ovat antaneet ymmärtää, että naiset olisivat miehiä parempia tukemaan kumppaniaan parisuhteessa. Varsinaisissa behavioraalisissa tutkimuksissa tätä eroa ei kuitenkaan ole voitu näyttää todeksi.

Yleinen käsitys naisten paremmista ihmissuhdetaidoista on laitettava siis stressitestiin. Kun pariskuntia tarkkaillaan, huomataan että useimmiten miehet osaavat olla tarvittaessa tukena puolisolleen ihan yhtä hyvin kuin vaimotkin. Guy Bodenmann, Nathalie Meuwly ja Janine Germann Zurichin yliopiston psykologian laitokselta, Fridtjof W. Nussbeck Bielefeldin ylipistosta, Markus Heinrichs Freiburgin yliopistosta ja Thomas M. Bradbury UCLA:n psykologian laitokselta testasivat pariskuntien tuen antamista stressaantuneelle kumppanille.

Observointitilanteessa ei-stressaantuneet miehet ja naiset olivat suurin piirtein yhtä hyviä auttamaan stressaantunutta puolisoa.

Ryhmä ennusti miesten tuen heikkenevän heti heidän oman stressitasonsa noustessa. Tämä ennuste piti paikkansa vain tilanteissa, joissa hyvin stressaantuneen vaimon viestintä hyvin stressaantuneelle miehelle oli emotionaalissävytteinen. Kun naiset ilmaisivat tuen tarvettaan mahdollisimman epätunteellisesti, neutraalisti ja asiallisesti, osasivat miehetkin tukea puolisoaan, omista paineista huolimatta.

Miesten kyky tukea kumppaniaan ei siis ole keskimäärin heikko, vaan vain hieman rajoittunut kovan paineen alla. (Onko miehille kehittynyt evoluution aikana sellainen ominaisuus, ettei heillä ole aikaa kuunnella toisten tunneilmaisua silloin kun on erittäin stressaava tilanne päällä?)

Jotta parisuhde toimisi myös molempien ollessa stressaantuneita, on etsittävä erilaisia uusia tapoja selvitä tilanteesta sopuisasti. Joko miesten täytyy opetella paremmiksi tunneilmaisun ymmärtäjiksi tai naisten pitää päästä aiempaa korkeammalle tasolle omassa tarveilmaisussaan. Jos molemmat ovat erittäin stressaantuneita, ei emotionaalissävytteinen viestintä toimi. Ehkä naisten kannattaa panostaa parisuhteessaan mahdollisimman neutraaliin ja asiakeskeiseen viestintään. Näin molemmat hyötyvät.

Vai onko naisten kovasti stressaantuneina yhtä vaikeaa kuvata tunteitaan ja tarpeitaan insinöörimäisesti kuin mitä miesten on kovasti stressaantuneina ylipäätään ottaa huomioon toisen tunteita?

Tutkijoiden mukaan naisten miehiä hieman paremmat ihmissuhdetaidot perustunevat naisten kykyyn ymmärtää myös muiden ihmisten tunteita jopa tilanteissa, joissa heidän oma stressitasonsa on korkea.

Guy Bodenmann, Nathalie Meuwly, Janine Germann, Fridtjof W. Nussbeck, Markus Heinrichs, Thomas M. Bradbury: Effects of Stress on the Social Support Provided by Men and Women in Intimate Relationships. Psychological Science. October 2015.

1 kommentti

shiwan8

16.2.2016 22:32

Jaa. Kyllä voin myöntää ihan avoimesti, ettei hysteerinen mölinä, suora kieltäytyminen vastaamasta sellaisiin kysymyksiin kuin "mikä on hätänä" ja "mitä voin tehdä asialle" tekosyillä kuten "kyllä sun pitää tietää" johtaa siihen, että levitän kädet ja menen hoitamaan sitä hommaa mitä olin tekemässä kohtauksen alkaessa. Ei ole mitään järkeä vaatia miehiä opettelemaan ajatusten lukemista. Koska ainoa toinen vaihtoehto on se, että naiset opettelevat kohtuullisen selkeän ilmaisun ja opettelevat ulos lapsellisista käytösmalleistaan (sikäli kun toinen tai molemmat näistä ovat ongelmia parisuhteen kommunikaatiossa) niin mennään sillä. Luonnollisesti jos mies vetää sellaisen kliseisen pikkutyttöraivarin niin ei sitäkään tarvitse yrittää ymmärtää, muhikoon asennevammoissaan keskenään.

Tämän suurin ongelmahan nyt tietenkin on se, että jotakuinkin promille näiden asennevammojen kantajista sukupuoleen katsomatta ymmärtää asian olevan niin. Heillä on toivoa henkisestä kasvusta. Loput sitten hakevat vertaistukea erinäisistä Martti- ja Marttakerhoista jonka voimalla sitten tullaan kotiin pätemään ja vaatimaan näitä ajatuksenlukujuttuja yms.

Tämä on sitä kun nykyihminen ei halua kasvaa henkisesti aikuiseksi eikä sille ole mitään pakottavaa tarvettakaan nyky-yhteiskunnassa missä epätoivoisia huonosti (lue säälittäviksi nyhveröiksi) kasvatettuja miehiä piisaa vaikka millä mitalla.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi