Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on ominaisuudet.

Psykologiset sukupuoliominaisuudet  21

Naisten ja miesten henkiset ominaisuudet eivät juuri poikkea toisistaan, väittävät psykologian professori Harry Reis Rochesterin yliopistosta ja it-asiantuntija Bobbi Carothers Washingtonin yliopistosta.

Miehet analysoivat uudelleen kolmentoista aiemman tutkimuksen tietokannat ja tekivät oman pienen tutkimuksen psykologian opiskelijoille. Aineistona käytettiin yhteensä yli 13 000 hengen otosta.

Reis ja Carothers analysoivat 122:ta erilaista ominaisuutta, joiden oletettiin paljastavan tutkittavan mieheys tai naiseus. Listalla olivat mm. fyysinen voima, harrastukset, seksiasenteet, kiinnostuksen kohteet, parinvalinnan kriteerit, empatia, menestymisen pelko, hoivavietti, intiimiys ihmissuhteissa ja persoonallisuudenpiirteet.

Koko aineisto ajettiin kolmen eri tilastoanalyysin läpi, jotta löydettäisiin varma metodi päätellä yksittäisen tutkittavan sukupuoli hänen ominaisuuksiensa perusteella. Tuloksena oli, ettei tällaisia tiukan dikotomisia ominaisuuksia ole kuin muutamia (yli sadasta).

Fyysisten ominaisuuksien perusteella miehet ja naiset muodostavat melko hyvin erottuvat kaksi ryhmää. Miehet ovat lähes aina naisia pidempiä, harteikkaampia ja vahvempia. Myös harrastukset jakaantuivat aika lailla miesten ja naisten puuhiin.

Psykologisten ominaisuuksien pohjalta oli taas lähes mahdotonta varmuudella päätellä, oliko vastaaja mies vai nainen. Esimerkiksi monet maskuliinisina pidetyt piirteet, kuten jämäkkyys, jakautuivat yllättävän tasaisesti molemmille sukupuolille. Sama koski ns. feminiinisiä ominaisuuuksia.

Erot sukupuolen sisällä ovat paljon suurempia kuin sukupuolten välillä.

Suuri vaihtelu (sukupuolen sisällä) ei tarkoita vain ”naismaisia miehiä” tai ”äijämäisiä naisia”, vaan ominaisuudet voivat esiintyä täysin satunnaisena kimppuna. Henkilö voi samaan aikaan olla vaikka jämäkkä, empaattinen, hoivaava miesjohtaja, joka ei omista autoa, pitää ruoanlaitosta ja tykkää käydä poikien kanssa kaljalla.

Tutkijoiden mukaan ”mitä mies ajattelee” tai ”katso miten mies toimii” -tyyppiset naistenlehtijutut ovat pahasti hakoteillä. Ei ole olemassa mitään miesprototyyppiä, joka aina ajattelisi ja toimisi ennustettavalla maskuliinisella tavalla. Sama koskee naisia.

Miehiä ja naisia on todella monenlaisia ja tyypillisimmätkin sukupuolierot ovat tutkijoiden mukaan vain aste-eroja.

Miksi me sitten haluamme väittää, että jokin ominaisuus on juuri miesmäinen tai naismainen?

Ihmisten jakaminen kategorioihin on helppoa, tehokasta ja hauskaa. Jos meillä ei koskaan olisi mitään ennakkokäsityksiä asioista, menisi tiedonkäsittelyyn hurjan paljon nykyistä enemmän aikaa. Tehokkuuden nimissä on silti tyhmää olla tiukan ennakkoluuloinen. Sellainen rikkoo myös ihmisoikeuksia.

Itse haluan uuden henkilön tavatessani määritellä hänen sukupuolensa, ikänsä ja persoonallisuuden pääpiirteet. Onko hän luotettava, huumorintajuinen, älykäs ja helposti lähestyttävä? Ei sen perusteella tarvitse kuitenkaan vetää kireitä johtopäätöksiä kymmenistä muista asioista. Tyyliin: siis mies, tehdään hänestä ryhmän puheenjohtaja; ai nainen: hän haluaa varmasti keittää kaikille kahvia.

Men and women are from Earth: Examining the latent structure of gender. Journal of Personality and Social Psychology. Feb. 2013.

Men and Women´s Differences Aren´t Actually Distinct, Confirms Study. The Huffington Post 6.2.2013.


Ihannekumppani  27

Parhaan parittelukumppanin etsintä on ohjelmoitu aivoihin, väittää evoluutiopsykologi David Buss. Bussin tutkimukset 37 eri maasta voi tiivistää seuraavasti: naiset hakevat vaurautta ja turvallisuutta - ja itseään vähintään 10 cm pidempää ja 3,5 vuotta vanhempaa miestä. Miesten toivomat ominaisuudet ovat voimakkaita visuaalisia merkkejä naisen hedelmällisyydestä: nuori, kaunis, eloisa.

Pittsburgin ja Kalifornian yliopistojen tutkimukset osoittavat, että voimakas vyötärö-lantio -suhde (paljon estrogeeniä) ennustaa kognitiivisia kykyjä: kurvikkaat naiset ja heidän lapsensa menestyvät älytesteissä parhaiten.

Kaarina Määtän Rakastumisen lumous -kirjan mukaan toiveet kumppanin henkisistä ominaisuuksista vaihtelevat jonkin verran ajasta ja kulttuurista toiseen. Tietyt persoonallisuuspiirteet näyttävät olevan globaalisti arvostettuja. 33 maan tutkimukseen osallistui 10 000 ihmistä kaikista maanosista. Heidän piti laittaa 18 ominaisuutta paremmuusjärjestykseen. Sekä naiset että miehet arvostavat kaikkialla eniten keskinäistä rakkautta ja miellyttävyyttä. Tärkeitä asioita ovat myös luotettavuus ja tasapainoisuus. Vähiten tärkeää oli samanlainen poliittinen tausta.

Parin tärkeimmät henkilökohtaiset ominaisuudet ovat viehättävä olemus ja itsestä huolehtiminen, sosiaalinen kyvykkyys (sosiaalisuus, ystävällisyys ja vapautuneisuus) sekä älykkyys ja tietäväisyys.

Tunne-elämän ominaisuuksilta ja käytöstavoilta toivotaan, että kumppani voi tuntea itsensä rakastetuksi ja pidetyksi, saa ymmärrystä, huolenpitoa ja tukea, voi tuntea itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi, saa kokea fyysistä läheisyyttä (halit, suukot, kosketukset) ja saa tyydyttää seksuaaliset tarpeensa. Lisäksi parisuhteessa halutaan kokea turvallisuutta (voi luottaa toisen sitoutumiseen ja yhteiseen tulevaisuuteen) - myös vaikeina aikoina - ja kumppanin toivotaan pystyvän rakentamaan elämää eteenpäin (halu suunnitella, asettaa tavoitteita jne.).

Arkielämässä parilta toivotaan kykyä ja halua osallistua säännöllisesti päivittäisiin rutiineihin ja kotitöihin, taloudesta ja toimeentulosta vastuun ottoa, kykyä osallistua vastuullisesti päätöksentekoon (ja sopimuksista kiinni pitämistä) sekä seurallisuutta ja kommunikointikykyä (koska halutaan jakaa kokemuksia ja keskustella, uskoutua ja avautua). Kumppanin pitäisi tulla toimeen ystävien ja sukulaisten kanssa ja muistaa syntymä- ja hääpäivät.

Pitkä lista. Vaatimukset harvoin toteutuvat täysin. Helpoin tie hyvään suhteeseen kulkee tunteiden ja arvostuksen kautta. Joka todella rakastaa toista, pystyy helpommin täyttämään toisen toiveet. Vapaaehtoinen miellyttäminen on jopa helppoa.

Apua ihannekumppanin löytämiseksi:
http://www.wikihow.com/Find-Your-Ideal-Partner

Täältä voit tarkistaa joko ihannekumppani löytyi ;):
http://www.lovecalculator.com/
Ja vastaus on tietysti yhtä pätevä kuin horoskoopeissa!